Lägsta antalet asylsökande sedan millennieskiftet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-10-23 12:09 CEST - Migrationsverket

Sju månader efter pandemins utbrott har ett nytt läge infunnit sig på Migrationsverket. Färre asylsökande, färre platsbesök och fler utredningar på distans är några av de förändringar som skett det senaste halvåret.

Så påverkas Migra­tions­ver­kets verk­samhet av coro­na­vi­ruset

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-03-30 13:49 CEST - Migrationsverket

Coronavirusets spridning får flera följder för Migrationsverket. De försämrade möjligheterna till att resa får effekter för såväl verksamheten som för sökande.

Utökat ansvar för Migrationsverket vid utlandsmyndigheterna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-01-15 14:34 CET - Migrationsverket

Migrationsverket har vid årsskiftet tagit över huvudansvaret för migrationsverksamheten vid de svenska utlandsmyndigheterna från Utrikesdepartementet.

Migrationsverket stoppar tills vidare alla överföringar till Ungern

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-03-03 09:32 CET - Migrationsverket

Igår beslutade Migrationsdomstolen i Stockholm att stoppa två överföringar av asylsökande från Sverige till Ungern enligt Dublinförordningen. Migrationsverket delar inte domstolens bedömning, men stoppar tills vidare alla överföringar till Ungern.

Migrationsverket begär mer resurser

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-03-02 10:32 CET - Migrationsverket

Nu har Migrationsverket lämnat över sitt budgetunderlag för 2017-2020 till regeringen. Flyktingsituationen har skapat stora utmaningar som kräver mer resurser.

Migrationsverkets budgetunderlag 2017-2020

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-03-02 10:32 CET - Migrationsverket

Statistik översikt 2015

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-01-01 15:00 CET - Migrationsverket