Medlare utsedda

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-09-17 16:47 CEST - Medlingsinstitutet

Löneutvecklingen till och med juni 2012

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-08-31 10:24 CEST - Medlingsinstitutet

De hittills uppmätta löneökningarna i industrin uppgår till 3,6 procent första halvåret 2012 jämfört med första halvåret 2011. Motsvarande ökningstal för näringslivet var 2,9 procent och för hela ekonomin 2,4 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Löneutvecklingen t o m september

Pressmeddelanden - Publicerad: 2007-12-03 10:08 CET - Medlingsinstitutet

Löneutvecklingen t o m augusti

Pressmeddelanden - Publicerad: 2007-10-31 10:08 CET - Medlingsinstitutet

Löneutvecklingen t o m juli

Pressmeddelanden - Publicerad: 2007-10-04 11:13 CEST - Medlingsinstitutet

Löneutvecklingen t o m juni

Pressmeddelanden - Publicerad: 2007-09-05 10:15 CEST - Medlingsinstitutet

Löneutvecklingen t o m februari

Pressmeddelanden - Publicerad: 2007-05-03 10:41 CEST - Medlingsinstitutet