Riksbanken medverkar i Medlingsinstitutets konferens

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-09-27 15:31 CEST - Medlingsinstitutet

Löneutvecklingen första halvåret 2018

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-08-30 09:33 CEST - Medlingsinstitutet

Medling om krav på kollektivavtal med Värmia Syd AB

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-08-13 11:00 CEST - Medlingsinstitutet

Medling i Köpings hamn

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-08-10 13:43 CEST - Medlingsinstitutet

Medling i flygkonflikt

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-08-02 11:00 CEST - Medlingsinstitutet

Löneutvecklingen till och med april 2018

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-29 09:33 CEST - Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken indikerar att lönerna i ekonomin som helhet ökade med 2,4 procent i april månad i år, jämfört med samma månad i fjol. Ett genomsnitt för årets fyra första månader ger en löneökningstakt på 2,6 procent.

Löneskillnaden mellan könen fortsätter minska

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-19 09:00 CEST - Medlingsinstitutet

Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat varje år sedan 2007. År 2017 var skillnaden 11,3 procent, en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med året innan. Det visar Medlingsinstitutets rapport ”Löneskillnaden mellan kvinnor och män – vad säger den officiella lönestatistiken?”

Krav om kollektivavtal mot djurbutik

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-13 11:00 CEST - Medlingsinstitutet

Presskonferens om löner och löneskillnad

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-12 10:02 CEST - Medlingsinstitutet

Löneutvecklingen till och med mars 2018

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-05-30 09:33 CEST - Medlingsinstitutet