Pressinbjudan: Kulturens avgörande roll för en hållbar stadsutveckling

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-10-17 13:00 CEST - Södertörns högskola

Kultur är bra för den ekonomiska tillväxten, den skapar sammanhållning och överskrider traditionella politiska gränser. Det säger professor Pier Luigi Sacco, en av världens främsta experter på kulturekonomi. Nu gästar han Södertörns högskola för att tala om Kultur 3.0

NatureBizz stöttar gröna mikroföretagare

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-05-15 07:17 CEST - Södertörns högskola

EU:s rekommendation om offentlig upphandling ger motsatt effekt

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-11-10 13:00 CET - Södertörns högskola

Ny avhandling visar att metoden utvärdering av kvalitet gör det svårare för små och medelstora företag att vinna vid offentliga upphandlingar. Johan Stake vid Södertörns högskola och Örebros universitet visar även hur man kan bekräfta kartellbeteenden samt har arbetat fram en ny modell där budgivare på ett enkelt sätt kan beräkna kostnaden för att vara med i en upphandling.Varje år köper offentlig sektor varor och tjänster för ungefär 600 miljarder kronor av statliga medel. Kommunerna, landstingen och staten använder offentlig upphandling vid köp om allt från kontorsmaterial, asfalt och konsulttjänster till sjukvård och omsorg. Det är ungefär en omsättning motsvarande 15 procent av BNP.  −  Det är viktigt att dessa medel används effektivt, menar Johan Stake som den 12 november  disputerar med sin avhandling Essays on quality evaluation and bidding behavior in public procurement auctions.Offentlig upphandling är ett område som är relativt outforskat. Genom att samla in data från över 650 upphandlingar från olika branscher, allt från Försvarsmakten som upphandlar hotell över hela landet till enskilda kommuner som upphandlar kontorsmaterial, har Johan Stake i sin avhandling dragit slutsatser om offentlig upphandling som gäller samtliga branscher i hela Sverige.  −  Vi ser att den allra vanligaste upphandlingen i Sverige resulterar i ett kontrakt som inte är ett ramavtal, säger Johan Stake. Kontrakten har ofta lågt värde och utgör inte ens hälften av det totala värdet av alla upphandlingar. Istället resulterar en tredjedel av alla upphandlingar i flera kontrakt och ramavtal, tillsammans utgör de mer än hälften av det totala värdet av alla upphandlingar.Utvärdering av kvalitet har inte förväntad effekt

När räntan gick i taket - vittnesseminarium om valutakrisen 1992

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-12-08 07:03 CET - Södertörns högskola

Under hösten 1992 präglades Sverige av krispaket, räntechocker och attacker mot den svenska kronan. Under en kort period var räntan var uppe i hisnande 500 %. Bengt Dennis, Mona Sahlin, Olle Wästberg, Lena Melin och PeO Edin minns och berättar vid vittnesseminariet "När räntan gick i taket" den 11 december på Södertörns högskola.

Etnisk jämlikhet förutsättning för tillväxt

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-10-29 04:14 CET - Södertörns högskola

Ny bok om entreprenörskap och varumärken

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-12-12 12:02 CET - Södertörns högskola

Innovationer och entreprenörer är viktiga för att skapa nya företag och marknader. Varumärkens betydelse för företag kan knappast underskattas. I skärningspunkten mellan entreprenörskap och varumärken finns många intressanta frågor, ändå har forskningen om dem varit separerad. Det råder boken ”Entreprenörskap och varumärken”, med redaktörer från Södertörns högskola och Uppsala universitet, bot på.

EU öppnar gränserna för planerad vård och medicinturism

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-10-10 08:23 CEST - Södertörns högskola

Är Skåne en gastronomisk region? Eller flera?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-05-27 15:12 CEST - Södertörns högskola

Aktiens väg kartlagd - så samspelar finansmarknadens experter

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-03-12 10:14 CET - Södertörns högskola

I ett forskningsprojekt vid Södertörns högskola och Handelshögskolan i Stockholm har arbetet som olika experter utför inom investment banking och deras samspel kartlagts. Den nya boken ”Marketing Shares, Sharing Markets” beskriver hur traders, analytiker, mäklare och corporate bankers aktivt medverkar till att skapa finansmarknader.Investmentbanker är expertföretag som verkar inom finansmarknaden. Här arbetar traders (utför transaktionerna på marknaden), analytiker, mäklare och corporate bankers (rådgivare när företag tas till börsen) med aktiehandeln, där de kompletterar varandra med sin expertis. I den nya boken ”Marketing Shares, Sharing Markets”, som är ett resultat av ett forskningsprojekt lett av Karin Winroth, företagsekonom vid Södertörns högskola, förklaras hur dessa finansexperter på olika sätt medverkar till att skapa finansmarknader. I projektet ingår också Hans Kjellberg och Jesper Blomberg, båda docenter vid Handelshögskolan i Stockholm.Överlappande marknader som kallas ’finansmarknaden’

Svensk näringslivshistoria i ny bok

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-11-11 10:24 CET - Södertörns högskola