Stort underskott i offentliga sparandet även 2021

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-11-20 10:00 CET - Ekonomistyrningsverket

Ökad smittspridning gör att återhämtningen i ekonomin tillfälligt bromsar in. Trots det ökar BNP med 3,1 procent nästa år. Stora utgiftsökningar och skattesänkningar leder till att det blir ett stort underskott i det offentliga sparandet både 2020 och 2021. Underskottet uppgår till 192 miljarder kronor i år och 179 miljarder kronor nästa år. Det framgår av Ekonomistyrningsverkets nya prognos.

Digital pressträff den 20 november om Ekonomistyrningsverkets senaste prognos

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-11-13 12:43 CET - Ekonomistyrningsverket

Välkommen till en pressträff via Skype for business där Ekonomistyrningsverket (ESV) presenterar sin senaste prognos över statens budget och de offentliga finanserna. Vi publicerar rapporten på vår webbplats klockan 10.00 den 20 november och klockan 10.15 inleds pressträffen.

Statens utgifter blev 12,1 miljarder kronor högre än i september i fjol

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-10-29 09:00 CET - Ekonomistyrningsverket

Saldot i statens budget för september blev ett underskott på 13,1 miljarder kronor. Det är en skillnad på 9,4 miljarder kronor jämfört med september 2019, då saldot blev ett underskott på 3,6 miljarder kronor. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

ESV stödjer förslaget om en ny myndighet för utbetalningskontroll

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-10-27 11:04 CET - Ekonomistyrningsverket

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss av betänkandet Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2020:35). ESV stödjer utredningens förslag i stort men lämnar även några synpunkter.

Coronapandemin fortsätter att påverka statens budget negativt

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-09-29 09:00 CEST - Ekonomistyrningsverket

Coronapandemin bidrog till ökade utgifter och minskade inkomster i statens budget för augusti. Saldot blev ett överskott på 19,8 miljarder kronor, vilket är 10,3 miljarder kronor lägre än i augusti 2019. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Kostnaderna för krisåtgärderna lägre än väntat

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-09-16 10:00 CEST - Ekonomistyrningsverket

BNP minskar med 4,4 procent i år. Fallet i BNP blir mindre än väntat och statens kostnader för krisåtgärderna blir lägre. Men det blir ändå ett stort underskott i den offentliga sektorns finansiella sparande på 204 miljarder kronor 2020. Maastrichtskulden ökar till 41 procent av BNP, vilket är strax över det övre intervallet för skuldankaret. Det framgår av Ekonomistyrningsverkets nya prognos.

Digital pressträff den 16 september om Ekonomistyrningsverkets senaste prognos

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-09-10 13:42 CEST - Ekonomistyrningsverket

Välkommen till en pressträff via Skype for business där Ekonomistyrningsverket (ESV) presenterar sin senaste prognos över statens budget och de offentliga finanserna. Vi publicerar rapporten på vår webbplats klockan 10.00 den 16 september och klockan 10.15 inleds pressträffen.

Djupdyk i statens budget på ESV:s datalabb

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-09-07 13:56 CEST - Ekonomistyrningsverket

I dag lanserar Ekonomistyrningsverket (ESV) en betaversion av en öppen webbapplikation där vem som helst kan gå in och med några klick få en bild av utfallet för statens budget på flera olika nivåer. Applikationen är en del av projektet Datalabbet resultaten i staten som tillgängliggör olika typer av befintlig data i en mer flexibel form.

Fortsatt underskott i statens budget för juli

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-08-27 09:00 CEST - Ekonomistyrningsverket

Coronapandemin fortsätter att påverka statens budget negativt. Saldot i juli blev ett underskott på 34,4 miljarder kronor. Det är en skillnad på 62,7 miljarder kronor jämfört med juli 2019, då saldot visade ett överskott på 28,2 miljarder kronor. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Underskott i statens budget för juni

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-07-30 09:00 CEST - Ekonomistyrningsverket

Coronapandemin medförde lägre inkomster och högre utgifter i statens budget för juni jämfört med motsvarande månad föregående år. Saldot blev ett underskott på 56,5 miljarder kronor, vilket är ett 31,7 miljarder kronor högre underskott än i juni 2019. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.