Statens utgifter blev 12,1 miljarder kronor högre än i september i fjol

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-10-29 09:00 CET - Ekonomistyrningsverket

Saldot i statens budget för september blev ett underskott på 13,1 miljarder kronor. Det är en skillnad på 9,4 miljarder kronor jämfört med september 2019, då saldot blev ett underskott på 3,6 miljarder kronor. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Uttalande från DHR:s förbundsmöte 2020: Sjukersättning måste räcka till mer än hyra

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-10-27 13:06 CET - DHR

Många med insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) jobbar deltid eller kan inte arbeta alls. För vissa överstiger de samlade avgifterna för boende och stödinsatser en mycket låg inkomst, och varje liten utgift måste övervägas noga. Det är snarare regel än undantag att anhöriga tvingas bidra ekonomiskt och den som saknar en närstående som har möjlighet att stötta ekonomiskt kan hamna i en förtvivlad situation.

ESV stödjer förslaget om en ny myndighet för utbetalningskontroll

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-10-27 11:04 CET - Ekonomistyrningsverket

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss av betänkandet Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2020:35). ESV stödjer utredningens förslag i stort men lämnar även några synpunkter.

Viktigt ta hänsyn till hela inkomsten för att nå ekonomisk jämställdhet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-10-19 07:55 CEST - Jämställdhetsmyndigheten

Löneskillnaden mellan kvinnor och män minskar, men skillnaden sett till hela den disponibla inkomsten ligger kvar på ungefär samma nivå. Kvinnor har i genomsnitt 20 procent lägre inkomst än män, visar en analys från Jämställdhetsmyndigheten.

”Bakom varje bedrägeri finns en människa som inte får den assistans den har rätt till”

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-09-30 15:15 CEST - DHR

DHR kommenterar debatten om personlig assistans.

Coronapandemin fortsätter att påverka statens budget negativt

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-09-29 09:00 CEST - Ekonomistyrningsverket

Coronapandemin bidrog till ökade utgifter och minskade inkomster i statens budget för augusti. Saldot blev ett överskott på 19,8 miljarder kronor, vilket är 10,3 miljarder kronor lägre än i augusti 2019. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Eskilstunas ekonomi stärkt tack vare ökade statsbidrag

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-09-29 09:00 CEST - Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommuns andra delårsrapport visar ett resultat på 233 miljoner kronor, vilket är 64 miljoner bättre än budget. Det beror framför allt på ökade statsbidrag och en bättre utveckling av skatteunderlaget än beräknat. Samtidigt finns en stor ekonomisk osäkerhet de kommande åren som en följd av coronapandemin men även på grund av den demografiska utvecklingen.

Uppföljande kommentar från DHR: ”Bra med satsningar för ett hållbart samhälle och mänskliga rättigheter”

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-09-22 07:57 CEST - DHR

Statsbidraget till funktionshinderrörelsen och nya satsningar på universell utformning och mänskliga rättigheter kommenteras av DHR.

Vem blir årets värsta grönmålare 2020? Svenska Greenwashpriset fyller 10 år!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-09-18 11:16 CEST - Jordens vänner

I tio år har Svenska Greenwashpriset skapat opinion om fenomenet greenwashing. Den 22 september bjuder vi därför in till firande i form av en temakväll. I tre spännande samtal möter vi representanter för de nominerade samt experter med kunskap om de områden som årets pris berör. Vi välkomnar även till själva prisutdelningen som äger rum söndagen 27/9 under bokmässan.

Kostnaderna för krisåtgärderna lägre än väntat

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-09-16 10:00 CEST - Ekonomistyrningsverket

BNP minskar med 4,4 procent i år. Fallet i BNP blir mindre än väntat och statens kostnader för krisåtgärderna blir lägre. Men det blir ändå ett stort underskott i den offentliga sektorns finansiella sparande på 204 miljarder kronor 2020. Maastrichtskulden ökar till 41 procent av BNP, vilket är strax över det övre intervallet för skuldankaret. Det framgår av Ekonomistyrningsverkets nya prognos.