Nytt poddavsnitt om fördomar i språket

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-08-23 14:58 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Språket säger något om vad det är att vara människa. Det berättar därmed också om de fördomar som vi människor bär på. Psykologen Torun Lindholm berättar om det i sitt häfte av RJ:s årsbox och i podden Allt du vill veta.

Ny serie om språkets ursprung och framtid

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-05-20 08:54 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Språket säger något om vad det är att vara människa och vår kultur. Men det berättar också om hur samhället förändras. Så vad händer om språket förändras så snabbt att samhället inte längre håller ihop? Det är frågor som tas upp i en ny serie populärvetenskapliga häften på temat språk.

Komplext att lära sig språk

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-11-27 11:44 CET - Riksbankens Jubileumsfond

Bara ett fåtal av dem som lär sig ett nytt språk i tonåren eller senare når de mest avancerade nivåerna. Också de som kan ett andra språk riktigt bra, får koncentrera sig mer och blir tröttare än de som talar språket som infödda. Det är några av flera viktiga lärdomar från ett stort forskningsprogram om avancerad andraspråksinlärning, vars resultat presenteras 5 december i Stockholm.

Ny bok om läsning släpps i Almedalen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-06-27 13:14 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Effektiv kommunikation räddar liv

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-05-02 08:00 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond satsar 332 miljoner kronor på forskning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2012-10-25 16:48 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) beviljar drygt 332 miljoner kronor till ny forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Samtliga projekt presenteras på