KOMM och Citypaketet tar Cannes Lions-vinnarna till Sverige

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-11-01 12:24 CET - Sveriges Kommunikationsbyråer

KOMM tillsammans med partner Citypaketet kommer under november månad att ta årets vinnande bidrag från Cannes Lions på turné. Turnén besöker Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kreatörerna som representerar Sverige i Eurobest Young Creatives

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-10-26 09:41 CEST - Sveriges Kommunikationsbyråer

Som partner till Eurobest har KOMM valt ut de team som representerar Sverige i Young Creatives. Tävlingen hålls i år i Warszawa den 22 till 24 november.

Hushållen förväntar sig försämrad svensk ekonomi det kommande året

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-10-25 07:00 CEST - Konjunkturinstitutet

Barometerindikatorn föll något i oktober, från 111,2 i september till 108,0.

Konjunkturen toppar i år – omvärlden fortsätter att dra nästa år

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-10-10 07:15 CEST - Konjunkturinstitutet

Högkonjunkturen i den svenska ekonomin når sin topp i år och nästa år bromsar BNP-tillväxten in.

Hållbar besöksnäring i praktiken för Blekinges företag

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-10-03 09:12 CEST - Energikontor Sydost

En gemensam satsning för att lyfta hållbarhetsarbetet inom Blekinges besöksnäring har startat. Blekinge Arkipelag, Energikontor Sydost och Region Blekinge erbjuder företag inom besöksnäringen stöd för att förbättra sitt hållbarhetsarbete. Företagen har möjlighet att både få utbildning och rådgivning. Först ut är en workshop på fredagen den 5 oktober 2018 på Äggaboden i Ronneby med fokus på hur företag kan använda sig av cirkulär ekonomi för att stärka sitt hållbarhetsarbete. Dessutom delar Swedish Welcome sina upplevelser från inkognito besök bland Blekinges företag.

Lyft för detaljhandeln och tjänstesektorn i september

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-09-27 07:00 CEST - Konjunkturinstitutet

Barometerindikatorn ändrades endast marginellt mellan augusti och september, från 111,6 till 111,7.

Dämpade löneökningar under högkonjunkturen har många förklaringar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-09-12 07:15 CEST - Konjunkturinstitutet

Variabler som resursutnyttjande, inflationsförväntningar och produktivitetstillväxt räcker inte för att förklara de senaste årens svaga löneutveckling.

KOMM fortsätter breddningen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-09-07 07:33 CEST - Sveriges Kommunikationsbyråer

Under gårdagens styrelsemöte valdes sex nya medlemmar in i förbundet.

Konjunkturinstitutet publicerar Lönebildningsrapporten 2018

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-09-04 06:00 CEST - Konjunkturinstitutet

Onsdagen den 12 september.

Barometerindikatorn upp för tredje månaden i rad

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-08-30 07:00 CEST - Konjunkturinstitutet

Barometerindikatorn steg ytterligare i augusti, från 109,7 i juli till 111,5.