Lyft för detaljhandeln och tjänstesektorn i september

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-09-27 07:00 CEST - Konjunkturinstitutet

Barometerindikatorn ändrades endast marginellt mellan augusti och september, från 111,6 till 111,7.

Dämpade löneökningar under högkonjunkturen har många förklaringar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-09-12 07:15 CEST - Konjunkturinstitutet

Variabler som resursutnyttjande, inflationsförväntningar och produktivitetstillväxt räcker inte för att förklara de senaste årens svaga löneutveckling.

KOMM fortsätter breddningen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-09-07 07:33 CEST - Sveriges Kommunikationsbyråer

Under gårdagens styrelsemöte valdes sex nya medlemmar in i förbundet.

Konjunkturinstitutet publicerar Lönebildningsrapporten 2018

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-09-04 06:00 CEST - Konjunkturinstitutet

Onsdagen den 12 september.

Barometerindikatorn upp för tredje månaden i rad

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-08-30 07:00 CEST - Konjunkturinstitutet

Barometerindikatorn steg ytterligare i augusti, från 109,7 i juli till 111,5.

Överraskande stark BNP-tillväxt ger inte större budgetutrymme

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-08-06 07:15 CEST - Konjunkturinstitutet

Snabbstatistik från SCB visar att svensk BNP ökade med 1,0 procent det andra kvartalet i år, vilket var överraskande mycket.

Tillverkningsindustrin når kapacitetstopp

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-07-26 07:00 CEST - Konjunkturinstitutet

För ytterligare information kontakta:Maria Billstam, enhetschef, 08-453 59 04 (även mobil)Sarah Hegardt Grant, informationschef, 08-453 59 11(även mobil)

Investeringsledd konjunktur når sin topp 2018

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-20 07:15 CEST - Konjunkturinstitutet

Den rådande högkonjunkturen i Sverige kulminerar i år.

Det ljusa stämningsläget håller i sig i juni

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-20 07:00 CEST - Konjunkturinstitutet

För ytterligare information kontakta:Maria Billstam, enhetschef, 08-453 59 04 (även mobil)Sarah Hegardt Grant, informationschef, 08-453 59 11(även mobil)

Fortsatt miljonregn över Kalmar Science Park

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-15 08:10 CEST - Kalmar kommun

Kalmar Science Park har beviljats 10,5 miljoner kronor av EU och Regionförbundet för att under ytterligare tre år bedriva en fortsättning av projektet RINK, Regional Inkubation Kalmar län.