Mindre optimistiska byggföretag och hushåll

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-02-27 08:00 CET - Konjunkturinstitutet

Barometerindikatorn föll marginellt i februari, från 110,1 i januari till 109,5.

Fastigo rekryterar ny kommunikationschef

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-02-12 12:00 CET - Fastigo AB

Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, Fastigo, har rekryterat Hannes Kataja som ny kommunikationschef. Hannes arbetar i dagsläget som presschef på vård- och omsorgsföretaget Attendo och kommer att börja sin tjänst på Fastigo den 1 april, där han även kommer att ta plats i ledningsgruppen.

Ljust stämningsläge trots svagare signaler från tillverkningsindustrin och tjänstenäringarna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-01-25 08:00 CET - Konjunkturinstitutet

Barometerindikatorn föll från 112,0 i december till 110,2 i januari, men pekar fortsatt på ett betydligt ljusare stämningsläge än normalt i svensk ekonomi.

Starka reaktioner på Kalla fakta om personlig assistans

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-01-22 23:14 CET - RBU

Reaktionerna är starka på Kalla faktas program ”Spelet om assistansen”. I programmet visas bland annat hur regeringen har använt sig av en välkänd politisk metod som innebär att man på lösa grunder smutskastar välfärdssystem för att kunna genomföra impopulära nedskärningar.

Stark ekonomi möter förhöjda risker

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-12-21 08:15 CET - Konjunkturinstitutet

Svensk ekonomi går starkt. Både produktion och sysselsättning har ökat snabbt under hösten och det mesta pekar på en fortsatt konjunkturuppgång. Behov av investeringar i omvärlden bidrar till att exporten blir en ännu viktigare motor för svensk ekonomi 2018. Den goda utvecklingen gör att allt fler får jobb. Arbetslösheten fortsätter ner under 2018 och bottnar på strax över 6 procent 2019. De senaste månadernas fall i bostadspriserna utgör dock en stor osäkerhetsfaktor. Skulle prisfallet bli större och mer långvarigt kan det få märkbara negativa konsekvenser för både konsumtion och investeringar, med följdeffekter på hela ekonomin. Det visar Konjunkturinstitutets nya prognos som publiceras i dag.

Kampen mot fulhandelsavtalet Ceta fortsätter

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-12-01 10:43 CET - Jordens vänner

Regeringen beslutade igår, torsdag, att lämna en proposition till riksdagen att godkänna Ceta-avtalet mellan EU och Kanada. Jordens Vänner, den svenska grenen av världens största gräsrotsrörelse för miljö och solidaritet, är kritiska men hoppfulla att avtalet skall falla. – Detta fulhandelsavtal förskjuter makten till stora företag och ger dem stort inflytande över kommande lagstiftning, istället för att värna om demokrati, bra miljöskydd och ett levande jordbruk i EU, säger Andrea Söderblom-Tay, ordförande i Jordens Vänner.

Positiva hushåll ser låg risk för arbetslöshet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-11-29 08:00 CET - Konjunkturinstitutet

Barometerindikatorn steg från 113,4 i oktober till 114,1 i november.

Mest positiva synen på efterfrågeläget på 10 år

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-10-27 07:00 CEST - Konjunkturinstitutet

Barometerindikatorn sjönk marginellt i oktober, från 113,9 i september till 113,3.

Högre risk för arbetslöshet i branscher med låg löneanpassning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-10-13 07:15 CEST - Konjunkturinstitutet

Generellt anpassar sig löner till variationer i regional arbetslöshet på den svenska arbetsmarknaden.

Expansiv budget driver på högkonjunkturen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-10-10 07:15 CEST - Konjunkturinstitutet

Den expansiva budgeten driver på tillväxten och sysselsättningen nästa år.