Är brister i infrastrukturen ett hot mot den cirkulära ekonomin?

1 juli | SEK
Avfall Sverige bjuder in till seminarium under Almedalsveckan.

För att möta miljö- och klimatmål behöver samhället bli mer cirkulärt. Men de svenska näten för el, VA och fjärrvärme står inför stora investeringar, och infrastrukturen för biogas släpar efter. Infrastrukturen för insamling av avfall behöver utvecklas, så det blir lätt för folk att göra rätt.

Vad får det för konsekvenser för den cirkulära ekonomin, vem bär ansvaret och hur löser vi det? Hur säkerställer vi infrastrukturen och försörjningstryggheten i den cirkulära ekonomin? Vad kan vi i våra branscher göra, vad är myndigheternas och politikernas roll?

Var?     Högskolan, Cramérgatan 3, sal E31

När?      Måndagen 1 juli kl 10.30-11.30, avslutas med lunchmacka.

Deltar gör arrangörernas fyra VDar, Tony Clark, Avfall Sverige, Maria Malmkvist, Energigas Sverige, Pernilla Winnhed, Energiföretagen och Pär Dalhielm, Svenskt Vatten samt Marlene Burwick, riksdagsledamot, (S), Betty Malmberg, riksdagsledamot, (M), Svante Werger, strategisk rådgivare, MSB. Henrik Wingfors, Energiföretagen Sverige, är moderator.       

För mer information: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58095

Välkomna! 

Detaljer
Datum

1 juli

Tid

10:30 - 11:30

Pris

Gratis

Webbplats
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58095
Arrangör
Avfall Sverige med flera
Webbplats
Plats

Högskolan

Cramérgatan 3, sal E31