Denna dataskyddspolicy följer Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 (Allmän Dataskyddsförordning).

Om NewsMachine

Vår webbplats-adress är: https://www.newsmachine.com. NewsMachine och PressMachine är tjänster från NewsMachine AB, grundat 2002 och med säte i Stockholm, Sverige. Vår adress är: Storgatan 44, 114 55 Stockholm.

Hur du kontaktar oss

Vi nås via vårt kontaktformulär, via telefon, e-post eller brev på följande adress: NewsMachineStorgatan 44 114 55 Stockholm +46 (0)8 46 50 53 00 sales@newsmachine.com

Personuppgifter som vi hanterar

  • E-postadresser
  • Förnamn, Efternamn
  • IP-adresser
  • Postadresser
  • Nyhetsbrev: anmälan till/öppnat/klickat
  • Användning av våra tjänster loggas för att ge support och lösa tekniska problem.

Medgivande att använda personuppgifter

Vi inhämtar data från användare som har skapat konto hos oss (betald tjänst eller för test). Vi frågar, genom en kryssruta, efter medgivande under skapandet av kontot. Alternativt frågar vi om medgivande över telefon, brev eller genom bekräftelse via e-post. En länk till den här sidan visar under det att kontot skapas. Information om dataskydd och medgivande finns även som en del av våra allmänna villkor. Personuppgifterna som vi inhämtar är nödvändiga för att kunna leverera våra tjänster till dig.

Kakor

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, e-postadress och webbplats i sk kakor. Dessa kakor är till för att du ska slippa ange uppgifterna på nytt varje gång som du lämnar en kommentar. Dessa kakor finns kvar under ett år. Om du har ett konto och loggar in på på vår webbplats kommer en temporär kaka kontrollera om din webbläsare accepterar kakor. Den här kakan innehåller inga personuppgifter och raderas när du stänger ned din webbläsare. När du loggar in kommer vi också att skapa ett antal kakor för att spara inloggningsuppfifter och skärminställningar. Kakor för inloggningsuppgifter sparas i två dagar medan kakor för skärminställningar sparas i ett år. Om du väljer ”Kom ihåg mig” så kommer dina inloggningsuppgifter att finnas kvar under två veckor. Om du loggar ut från ditt konto försvinner kakorna för inloggningsuppgifterna. Om du ändrar eller publicerar information kommer ytterligare en kaka att sparas i din webbläsare. Denna kaka innehåller inga personuppgifter och utgör endast en identifiering av den information som ändrats.

Lagring av persondata

NewsMachine lagrar identifierbar data under obegränsad tid eller till dess användaren begär att denna data ska anonymiseras eller raderas. För användare av vår webbplats så lagrar vi också personuppgifter som lämnas i användarprofilerna. För användare som fått tillgång till kontot via ett skriftligt avtal så sparas även persondata som framgår av detta avtal i denna användarprofil.

Dina rättigheter som registrerad

Om du har ett konto på vår webbplats, eller har lämnat kommentarer på vår webbplats, kan du begära att få en exporterad fil med den information som vi lagrar om dig, inklusive de uppgifter som du lämnat till oss. Du kan också begära att vi raderar de uppgifter som vi lagrar om dig, under förutsättning att det inte är uppgifter som vi är skyldiga att spara för att kunna uppfylla de krav som ställs på oss i lagar och förordningar.

Lagring hos tredje part

Vi förlitar oss främst på egna dataservrar, som administreras av oss, för att tillhandahålla våra tjänster. Vi lämnar aldrig ut eller säljer någon information. Våra dataservrar är placerade i Stockholm, Sverige. Utöver egna dataservrar så använder vi oss i begränsad utsträckning av tjänster från tredje part i vår verksamhet.

I Europa:

  • Microsoft för Office 365 (Tyskland)

Övriga världen:

  • Amazon S3 (USA) för lagring av videor
  • Google Analytics (USA)

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

NewsMachine lämnar aldrig ut eller säljer någon information vidare till tredje part. Våra medarbetare har tillgång till användardata för att kunna lämna support. Vi anlitar sällan underleverantörer, men om detta är nödvändigt så kräver vi att informationen som de får ta del av raderas när uppdraget är slutfört.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Våra dataservrar förvaras säkert, med bevakning dygnet runt och med ett kontrollsystem för fysisk access. Vi arbetar i enlighet med Dataskyddsförordningens krav vid konfigurering och underhåll av våra tjänster och dataservrar.