De fyra nordliga länsstyrelserna kallar myndighet till vattenträff

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-08-31 10:24 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Den 3-4 september anordnar de fyra nordliga länsstyrelserna en träff i Västerbotten med Havs- och vattenmyndigheten för att prata om vilka möjligheter men också utmaningar man står inför i arbetet med fysisk vattenvård i Sverige.

Vattenvården efter flottningsepoken slår rekord

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-16 10:47 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Under 2018 satsas det rekordmycket pengar på att återställa vattenmiljöer i Norrbotten och Västerbotten i restaureringsprojektet ReBorN. Just nu utbildas 60 personer för att involveras i vattenvårdsarbetet i sommar – aldrig förr har intresset varit större.

Länsstyrelsen ger ut broschyr om risker och hot i Västerbottens län

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-04-03 10:00 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Översvämning och höga flöden, dammbrott, skogsbrand och problem med elektricitet och telefoni är de fyra mest utmärkande riskerna och hoten vi har i Västerbottens län. I broschyren ”Är du redo? – Risker och hot i Västerbottens län” är det framförallt dessa fyra risker som beskrivs.

Träningstillfälle Holger, en övning utan action

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-02-26 15:02 CET - Länsstyrelsen Västerbotten

Under vecka 9 arrangerar Länsstyrelsen Västerbotten flera aktiviteter för länets krisberedskapsaktörer för att stärka länets förmåga att sam-verka vid samhällsstörningar. Aktiviteterna kallas samlat för ”Tränings-tillfälle Holger” och beskrivs som en ”regional samverkansövning helt utan action” eftersom allt som ska hända under dagarna är känt av del-tagarna på förhand.

Kartläggning av Norrlands fiberbankar visar höga halter av miljöföroreningar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-02-09 15:29 CET - Länsstyrelsen Västerbotten

Det är överlag höga halter av organiska miljöföroreningar och metaller i bottensediment i anslutning till pappers- och träindustrier i Norrland. Det visar resultatet från projektet Fiberbankar i Norrland där man har kartlagt och riskklassat bottnar längs med Norrlands kust samt några sjöar och älvar i Jämtlands och Västernorrlands län. Projektet är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Gävleborgs, Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län och Sveriges geologiska undersökning, SGU.

54 miljoner kronor till bredband i glesbygd

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-02-08 10:30 CET - Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen Västerbotten har beslutat om stöd till bredband i länet med ytterligare cirka 54 miljoner kronor inom ramen för Landsbygdsprogrammet. Stöd har beviljats till kommuner och företag i Västerbottens län som planerar för fiberutbyggnad i länets gles- och landsbygd.

Nytt vargrevir i Västerbotten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-11-14 14:40 CET - Länsstyrelsen Västerbotten

Ett vargpar har etablerat ett revir i Västerbottens sydöstra hörn. En hane och en hona har spårats på en hittills begränsat yta i området mellan Norrfors, Nyåker och Klöse i Nordmalings kommun.

#Delapådet - en kampanj om föräldraskap och föräldraledighet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-11-08 07:30 CET - Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelserna presenterar kampanjen #delapådet, en kampanj om normer kring föräldraskap och föräldraledighet.

Länsstyrelsen deltar i samarbete för att bevara fjällräven

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-11-02 10:19 CET - Länsstyrelsen Västerbotten

– Tack vare projektet Felles Fjellrev II kan vi börja jobba för att den hotade fjällräven ska sprida sig till nya områden i fjällen. Det är helt avgörande för artens överlevnad, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen.

Så ska myndigheter och skogsföretag arbeta för en jämställd skogssektor

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-11-02 09:01 CET - Länsstyrelsen Västerbotten

De företag, myndigheter och organisationer som arbetar tillsammans inom Skogsriket Västerbotten har formulerat en avsiktsförklaring som skrevs under den 1 november.