Samfällighet i Umeå får stöd för att bygga 25 laddplatser för elbilar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-10-26 07:30 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Satsningen Klimatklivet är en del av den statsbudget som riksdagen beslutat om för 2016. Länsstyrelsen har arbetat med att stötta olika initiativ och hanterat ansökningar från hela länet. I Västerbotten har flera initiativ fått ta del av stödet. Bland dem finns samfälligheten Lekatten i Umeå som fått stöd för att bygga 25 laddplatser för elbilar.

Fler lodjur och färre järvar i Västerbotten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-10-24 10:14 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Lodjursstammen har haft två år med ovanligt få föryngringar men i år vände det och antalet ökade kraftigt. Järvarna och kungsörnarna hade däremot ett sämre år med få föryngringar. Minst en varg har rört sig i länet, men det kan ha varit fler då många observationer har gjorts.

Förslag på beslut om utvidgat strandskydd inom Skellefteå kommun

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-10-21 14:53 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

22 strandområden på fastlandskusten och 9 öar inom Skellefteå kommun föreslås få ett utvidgat strandskydd. Dessa områden har tidigare varit föremål för beslut vid årsskiftet 2014-15 men beslutet upphävdes då av regeringen.

Stort uppsving för laxfisket i Västerbotten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-29 10:45 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Det finns mer lax än tidigare i länets laxälvar och fler och fler fiskeintresserade hittar ut till det fina fisket.

Fler älgar får fällas under årets jakt

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-29 10:15 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen har beslutat om 2016 års licensjakt efter älg. Målsättningen är att 13 724 älgar ska fällas, enligt planerna för länets fem älgförvaltningsområden. Målsättningen är ungefär 18 procent högre än förra året och syftar till att minska älgstammen.

124 miljoner kronor till restaurering av älvar i Norrbotten och Västerbotten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-23 10:21 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Sex vattendrag i Norrbotten och Västerbotten ska återställas efter tidigare påverkan av flottning. Projektet är det största någonsin i sitt slag i Sverige och omfattar ca 200 kilometer älvsträcka. Det har tagits fram i samverkan med lokala aktörer längs vattendragen.

Barn som vistas i naturen mår bättre

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-17 09:56 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Naturvårdsverket har beräknat andelen barn som bor nära grönområden utifrån statistik från SCB. I Västerbottens län har fler än nio av tio barn i länets två största tätorter grönområden inom 200 meter från hemmet.

86 miljoner kronor till bredbandsutbyggnad i Västerbotten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-15 10:46 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

86 miljoner kronor satsas på bredbandsutbyggnad i Västerbotten. Länsstyrelsen har beviljat 22 projekt stöd inom ramen för Landsbygdsprogrammet. Besluten innebär att stora områden på landsbygden över hela länet, från havsnära områden i Täfteå till Fatmomakke i fjällbygden, får tillgång till snabbt bredband med minst 100 megabit.

20 björnar får fällas under årets licensjakt

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-08 16:08 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

En tilldelning på 20 björnar, inga specifika jaktområden och återigen möjlighet till åteljakt. Det är några av delarna i beslutet för höstens licensjakt som tagits av Länsstyrelsen Västerbotten.

Landshövdingen och Skogsriket i Granö – besöksnäringen i fokus inför sommaren

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-07 15:28 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Nu börjar besöksnäringens högsäsong. Hur kan skogen användas som en arena för länets turistföretag? Vilka innovationer kan utveckla besöksnäringen i skogen på ett hållbart sätt?