Storsatsning på samlastning och digitala möten riktad till offentlig sektor

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-26 11:29 CEST - Energikontor Sydost

Energikontoren Sverige har blivit beviljade två nationella projektkontor inom hållbara transporter; resfria digitala möten för offentlig sektor samt kommunal samordnad varudistribution. REDI sprider Trafikverkets REMM-metodik och KOSAVA växlar upp Energikontor Sydosts tidigare arbete.

Vattenvården efter flottningsepoken slår rekord

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-16 10:47 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Under 2018 satsas det rekordmycket pengar på att återställa vattenmiljöer i Norrbotten och Västerbotten i restaureringsprojektet ReBorN. Just nu utbildas 60 personer för att involveras i vattenvårdsarbetet i sommar – aldrig förr har intresset varit större.

Svenska Brukshundklubben fyller 100 år den 30 maj

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-05-28 11:48 CEST - Svenska Brukshundklubben

Under 100 år har Svenska Brukshundklubben spridit glädje, kunskap och samhällsnytta till landets hundägare.

Framtidens avfallshantering – hur ser den ut?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-05-24 10:43 CEST - Avfall Sverige AB

I en allt snabbare föränderlig tid är det viktigt att analysera omvärlden för att förstå hur kommunernas roller och ansvar kan gestalta sig. Vad händer i vår omvärld och hur påverkar det våra möjligheter att nå våra mål och den långsiktiga visionen ”det finns inget avfall”?

Svenska Brukshundklubben fyller 100 år den 30 maj

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-05-23 10:02 CEST - Svenska Brukshundklubben

Under 100 år har Svenska Brukshundklubben spridit glädje, kunskap och samhällsnytta till landets hundägare.

Plenum i Saadteskenjuana 21-25 maj 2018

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-05-17 07:55 CEST - Sametinget

Sametingets folkvalda församling samlas till plenum på Saxnäsgården i Saxnäs, Vilhelmina kommun under vecka 21. Först ska ett extra plenum som oppositionen begärt, behandla tunga ärenden som Nordisk samekonvention och Konsultationsordningen. Därefter följer ordinarie plenum med många viktiga ärenden.

Länsstyrelsen ger ut broschyr om risker och hot i Västerbottens län

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-04-03 10:00 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Översvämning och höga flöden, dammbrott, skogsbrand och problem med elektricitet och telefoni är de fyra mest utmärkande riskerna och hoten vi har i Västerbottens län. I broschyren ”Är du redo? – Risker och hot i Västerbottens län” är det framförallt dessa fyra risker som beskrivs.

Träningstillfälle Holger, en övning utan action

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-02-26 15:02 CET - Länsstyrelsen Västerbotten

Under vecka 9 arrangerar Länsstyrelsen Västerbotten flera aktiviteter för länets krisberedskapsaktörer för att stärka länets förmåga att sam-verka vid samhällsstörningar. Aktiviteterna kallas samlat för ”Tränings-tillfälle Holger” och beskrivs som en ”regional samverkansövning helt utan action” eftersom allt som ska hända under dagarna är känt av del-tagarna på förhand.

Sametinget deltar på 100-årsjubileum i Östersund

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-02-01 10:46 CET - Sametinget

5-9 februari 2018 kommer Sametinget att fira hundraårsjubileet av det första samiska landsmötet på svensk sida. Då samlas ledamöterna i Staare/Östersund. På måndag är det partiöverläggningar och seminarium. Onsdag till fredag pågår plenum på Hotell Gamla Teatern. Tisdagen den 6 februari är det Samernas nationaldag och kl. 17 äger en högtidlig invigning av Staare2018 rum utanför Rådhuset.

Antalet assistansberättigade rasar i Västerbotten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-02-01 08:07 CET - RBU

Allt färre har personlig assistans från Försäkringskassan. Sedan regeringen tillträdde har antalet assistansberättigade rasat i allt snabbare takt. Vid slutet av 2017 var det 14 886 personer i Sverige som hade statlig assistansersättning, mot 16 158 vid slutet av 2014, en minskning med nästan 8 procent. Allt enligt siffror från Försäkringskassan som RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, gått igenom.