Barn som vistas i naturen mår bättre

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-17 09:56 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Naturvårdsverket har beräknat andelen barn som bor nära grönområden utifrån statistik från SCB. I Västerbottens län har fler än nio av tio barn i länets två största tätorter grönområden inom 200 meter från hemmet.

86 miljoner kronor till bredbandsutbyggnad i Västerbotten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-15 10:46 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

86 miljoner kronor satsas på bredbandsutbyggnad i Västerbotten. Länsstyrelsen har beviljat 22 projekt stöd inom ramen för Landsbygdsprogrammet. Besluten innebär att stora områden på landsbygden över hela länet, från havsnära områden i Täfteå till Fatmomakke i fjällbygden, får tillgång till snabbt bredband med minst 100 megabit.

20 björnar får fällas under årets licensjakt

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-08 16:08 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

En tilldelning på 20 björnar, inga specifika jaktområden och återigen möjlighet till åteljakt. Det är några av delarna i beslutet för höstens licensjakt som tagits av Länsstyrelsen Västerbotten.

Landshövdingen och Skogsriket i Granö – besöksnäringen i fokus inför sommaren

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-07 15:28 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Nu börjar besöksnäringens högsäsong. Hur kan skogen användas som en arena för länets turistföretag? Vilka innovationer kan utveckla besöksnäringen i skogen på ett hållbart sätt?

Har du sett fjärilen violett guldvinge?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-03 15:08 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Fjärilen violett guldvinge har minskat kraftigt under senare årtionden i takt med att jordbruket har förändrats och landskapet växer igen.

Skogskollo för tjejer ska ge mer jämställd bransch

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-02 11:30 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

– Skogskollo är ett sätt att visa upp möjligheterna som finns i skogsbranschen för unga tjejer. Det finns fortfarande en bild av att tjejer inte jobbar med skog, och det vill vi bryta, säger Lena Jonsson, projektledare.

SGI mäter vid Ångermanälven - Hur påverkar grundvattennivåerna risken för skred?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-03-18 09:00 CET - Statens geotekniska institut

Pressinbjudan Hur påverkar förändrade grundvattennivåer risken för ras och skred vid Ångermanälven? Statens geotekniska institut, SGI, genomför nu mätningar i Sollefteå för att få svar på den frågan. Mätningarna ingår i förstudien till en kommande skredriskkartering längs älven.