Niklas Nordgren

Bilder - Publicerad: 2016-11-06 19:36 CET - Länsstyrelsen Hallands län

Pressbild på beredskapsdirektör Niklas Nordgren.

Länsråd Jörgen Peters - pressbild

Bilder - Publicerad: 2016-11-06 21:13 CET - Länsstyrelsen Hallands län

Regeringen har på förslag från landshövding Lena Sommestad i dag torsdag 25 juni utsett Jörgen Peters till nytt länsråd i Hallands län. Jörgen Peters har varit tillförordnat länsråd sedan oktober 2014. Han tillträder sin tjänst den 1 juli.

Virsehatt trappa och ledmarkering

Bilder - Publicerad: 2016-11-06 21:14 CET - Länsstyrelsen Hallands län

Ramp i gömsle, Getterön

Bilder - Publicerad: 2016-11-06 21:15 CET - Länsstyrelsen Hallands län

Uppsättning av skylt Långhultamyren

Bilder - Publicerad: 2016-11-06 21:16 CET - Länsstyrelsen Hallands län

Spång Getterön

Bilder - Publicerad: 2016-11-06 21:17 CET - Länsstyrelsen Hallands län

Osbecks bokskogar grillplats

Bilder - Publicerad: 2016-11-06 21:18 CET - Länsstyrelsen Hallands län

Nissaström trappa

Bilder - Publicerad: 2016-11-06 21:19 CET - Länsstyrelsen Hallands län

Nissaström led och trappa

Bilder - Publicerad: 2016-11-06 21:19 CET - Länsstyrelsen Hallands län

Strandskydd

Bilder - Publicerad: 2016-11-06 21:20 CET - Länsstyrelsen Hallands län

Principskiss utvidgat strandskydd

Bilder - Publicerad: 2016-11-06 21:20 CET - Länsstyrelsen Hallands län