Kvinnligt landshövdingemöte i Halland

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-10-16 08:32 CEST - Länsstyrelsen Hallands län

Idag inleds ett kvinnligt landshövdingemöte i Halland då både nuvarande och tidigare kvinnliga landshövdingar träffas under två dagar för att göra studiebesök i länet och utbyta erfarenheter.

Komiker slår hål på langarmyter

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-06-05 11:23 CEST - Länsstyrelsen Hallands län

Nästan nio av tio tonårsföräldrar i länet tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med skolavslutningen. Med hjälp av komikern Lucas Simonsson vill Länsstyrelsen påverka unga vuxna att inte köpa ut.

Pressinbjudan: Regional kustsamverkan ska möta problem med översvämning och erosion i Skåne och Halland

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-05-25 12:54 CEST - Länsstyrelsen Hallands län

Kusten i Skåne och Halland är mest utsatt i landet för effekter av stigande hav. Framöver väntar ännu större utmaningar i ett förändrat klimat med extremare väder. Stränder, värdefull natur, människors bostäder och viktiga samhällsfunktioner riskerar att påverkas av översvämning och erosion.

Alla kan "göra nåt"

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-04-09 14:45 CEST - Länsstyrelsen Hallands län

Livstycket är ett modernt kunskaps- och designcenter där kvinnor från hela världen deltar. Livstycket kombinerar konstnärlig verksamhet med teoretisk undervisning för att deltagarna på så vis ska få möjlighet att lära sig språket och får ökad självkänsla. Professionella designers bidrar i det konstnärliga arbetet. Integration och inspiration.

Kampanj för ökad kunskap om hemlösa katters situation

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-03-12 08:37 CET - Länsstyrelsen Hallands län

Länsstyrelsen i Hallands län och Djurskyddet Norra Halland vill se fler kattägare som tar ansvar och inleder idag informationskampanjen #etthemförvarjekatt. Ett unikt samarbete mellan myndighet och ideell föreningsverksamhet med den gemensamma målsättningen att minska antalet hemlösa katter.

Pressinbjudan - Temakväll om jämställda löner

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-03-07 16:25 CET - Länsstyrelsen Hallands län

Välkommen till en temakväll om jämställda löner på Stadsbiblioteket i Halmstad, Klarasalen, den 8 mars klockan 16.02. Temakvällen är ett led i den nationella kampanjen ”Lön hela dagen” och arrangeras av Länsstyrelsen i Hallands län, Halmstad kommun och en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackliga organisationer och kvinnorörelsens organisationer.

Länsstyrelserna uppmuntrar förskolorna att vara med i kampanjen ”Förskolan spelar roll”.

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-02-13 12:19 CET - Länsstyrelsen Hallands län

Uppskattningsvis 4 - 5 procent av alla barn i Sverige lever med en förälder med missbruks- eller beroendeproblem. I Hallands län är detta cirka 3600 barn. Därför är personal i förskolan målgrupp för 2018 års uppmärksamhetsvecka, "Förskolan spelar roll"! Kampanjveckan genomförs hela vecka 7.

Samhällsbyggande i fokus på miljömålskonferens

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-01-24 09:59 CET - Länsstyrelsen Hallands län

Halland är ett expansivt län med högt exploateringstryck för nya bostäder och industritomter. Detta ställer stora krav på att samhällsplaneringen görs mot avvägda mål om hur vi vill att samhället ska se ut. Bygger vi för nutiden eller framtiden?

En varg har setts i norra Halland

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-12-04 14:08 CET - Länsstyrelsen Hallands län

På förmiddagen i lördags sågs en ensam varg i Voxlöv strax utanför Kungsbacka. Länsstyrelsen kontaktades och fick se en film av vargen som strövade längs en landsväg. Länsstyrelsens samlade bedömning är att det är varg som fångats på filmen. Varifrån denna varg kommer är oklart.

Rekordhöga belopp från Klimatklivet till Halland

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-12-01 14:03 CET - Länsstyrelsen Hallands län

Drygt 76 miljoner kronor går till nio nya projekt i Halland som syftar till att energieffektivisera och minska koldioxidutsläpp.