Första kullen vårdbiträden klara i Biskopsgården

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-11-25 16:01 CET - VGR Folkhögskolor

I december examineras sju vårdbiträden från Göteborgs folkhögskola i Biskopsgården. Kursdeltagarna har läst vårdkurser under tre terminer med möjlighet att få språkstöd på sitt modersmål vilket visade sig vara en succé.

Flowi - Lanserar flera nya funktioner som underlättar tidsredovisning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-11-24 08:00 CET - PR Direkt

Flowi utökar sin tjänst med flera nya funktioner. Målsättningen är att underlätta för användare när de gör sin tidrapportering och skapar utlägg. De nya funktionerna lanserades tidigare i höstas och har fått ett mycket positivt bemötande.

Globalt elmotorföretag etableras i Åmål – stärker Västsveriges internationella konkurrenskraft inom elektrifiering

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-11-23 11:20 CET - Västra Götalandsregionen

På tisdagen tillkännagav Dana Incorporated, en världsledande leverantör av drivlinor och elsystem för mobilitetssektorn, en investering på drygt 440 miljoner svenska kronor för att bygga världens första storskaliga elmotorfabrik för tunga fordon - i Åmål i Västra Götaland. Tillverkningen väntas komma igång fjärde kvartalet 2022 och kommer initialt att vara fokuserad på elmotorer. Den nya anläggningen väntas skapa 80 nya direkta jobb i Åmåls kommun. Investeringen blir strategiskt viktig för det västsvenska fordonsklustret.

Nyanställda samhällsutvecklare vill vara ungas röst

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-11-22 10:15 CET - VGR Folkhögskolor

Tre stycken samhällsutvecklare som ska fokusera på att öka ungas inkludering har anställts i Vänersborg och Trollhättan. – Vi vill vara ungas röst, säger Shadi Salaimeh, Yassmin Daamash och Faissal Alchaar.

Så säkrar Närhälsan upp rätt kompetens

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-11-19 16:00 CET - Närhälsan

Genom att bland annat använda sig av gemensam rekryteringsannonsering och vara en aktiv aktör på flertalet mässor ska Närhälsan hittaframtidens medarbetare.

Byskolan i Lund vinner Lilla Ekomatsligan - igen!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-11-18 17:13 CET - EkoMatCentrum

Enastående höga ekonivåer premierades av Ekomatcentrum på på årets Lilla Ekomatsligan!

Varför köps det inte mer Fair Transport?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-11-18 08:47 CET - PublicInsight

Socialt ansvarstagande, miljö och trafiksäkerhet bör värderas högre i offentliga upphandlingar. Det anser Sveriges Åkeriföretag. Förra året gjorde nästan 1 500 vägtransport- och godstrafikföretag affärer med offentliga beställare för drygt 1,7 miljarder kronor.

Guldstetoskopet för bästa förbättringsarbete

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-11-12 08:00 CET - Närhälsan

Närhälsans pris för bästa förbättringsarbete, Guldstetoskopet, hamnar i år Alingsås och Göteborg.

Scandinavian Executive AB ser en stor ökning av behovet för förändringsledning under 2021

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-11-12 07:47 CET - PR Direkt

Interimschefer har tidigare främst tillsatts som en nödlösning vid krishantering eller för att överbrygga en vakans. Under post-corona är strategisk förändringsledning den del som haft störst tillväxt. Interimsbyrån Scandinavian Executive har sett ett växande behov för strategisk förändringsledning hos allt fler verksamheter.

Orättvisa och okunskap när offentlig sektor köper reklamtjänster

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-11-11 11:45 CET - PublicInsight

Nästan 1 200 reklambyråer gjorde affärer med offentliga beställare förra året. Värdet på inköpen uppgick till närmare en miljard kronor och är jämnt fördelat mellan kommunala, statliga och regionala beställare. Upplevd okunskap och orättvisa från beställarna har fått branschorganisationen Sveriges kommunikationsbyråer att ta fram en handbok i att upphandla kommunikationstjänster.