Marie Selin, NP3 Fastigheter, i Fastigos styrelse

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-19 07:06 CEST - Fastigo AB

Den nya styrelsen för arbetsgivarorganisationen Fastigo består av sju kvinnor och sju män. Marie Selin, operativ chef på NP3 Fastigheter och en av ledamöterna i styrelsen har omvalts för en tid av två år.

Marie Selin, Mitthem, i Fastigos styrelse

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-05-26 14:20 CEST - Fastigo AB

Fastigos stämma har idag utsett en ny styrelse med en bred förankring i fastighetsbranschen. Marie Selin, vd på Mitthem, är en av ledamöterna. I styrelsen finns företrädare för kommunala och privata fastighetsbolag, entreprenörer, HSB samt branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna.