Ingen titel
Tydligt besked om nya stambanor från regeringen- lagt kort ligger för Göteborg-Borås

Press Release Published: 2021-04-16 15:58 CEST - Västra Götalandsregionen

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) presenterade idag infrastrukturproposition inför ny plan för transportinfrastruktur 2022-2033. Regeringen vill lägga 799 miljarder kronor på att underhålla och utveckla vägar och järnvägar åren 2022– 2033. Ett tydligt besked är att höghastighetsjärnvägen ska byggas och att utrymme ska ges för att bygga deletapper.

Nio av tio patienter är nöjda med vård och stöd från Habilitering & Hälsa

Press Release Published: 2021-04-16 14:37 CEST - Västra Götalandsregionen

Nio av tio patienter är nöjda med den vård och stöd de fått från Habilitering & Hälsa inom Västra Götalandsregionen. Det visar undersökningen nationell patientenkät som genomfördes i höstas på temat habilitering och hjälpmedel. Drygt 4 000 personer svarade på enkäten.

Ingen titel
Tillfällig stängning av Läckeby ÅVC

Press Release Published: 2021-04-16 13:07 CEST - Kretslopp Sydost

Vi följer myndigheternas råd och vi sätter alltid våra besökare och vår personal först. I samband med nya restriktioner i Kalmar Län och den ökade smittspridning av Covid-19 som råder har vi identifierat att det finns smittspridningsrisker på återvinningscentralen i Läckeby. Utformningen av återvinningscentralen medför trånga utrymmen och en osäker arbetsmiljö för både personal och kunder utifrån rådande omständigheter.

Lägesrapport VGR: Födda 1956 och tidigare vaccineras nu i Västra Götaland

Press Release Published: 2021-04-16 12:53 CEST - Västra Götalandsregionen

Mer än varannan invånare (53,9 procent), 70 år och äldre, i Västra Götaland har fått en första dos vaccin mot covid-19. Bland de äldsta börjar vaccinationstäckningen bli mycket bra. Det visar statistik fram till och med vecka 14.

Ingen titel
Här är de svenska landslagstrupperna inför säsongen 2021/22

Press Release Published: 2021-04-16 11:00 CEST - Svenska Skidskytteforbundet

Efter en nyligen avslutad säsong är nu alla platserna till landslagstrupperna inför säsongen 2021/22 klara. Här hittar du de uttagna trupperna till det svenska A-landslaget samt Team Autoexperten.

Behöva byta kommun för att få en fungerande utbildning för sitt barn?

Press Release Published: 2021-04-16 10:33 CEST - Funktionsrätt Sverige

Ja, så kan det faktiskt se ut. För var du bor påverkar dina möjligheter att få del av dina mänskliga rättigheter. Det är känt sen länge, men konstateras i rapporten ”Respekt för rättigheter?”, civilsamhällets granskning av hur Sverige efterlever Funktionsrättskonventionen. Det är också temat för ett av Funktionsrätt Sveriges seminarium på MR-dagarna 19–21 april.

Årsredovisningen för 2020 sammanfattar årets resultat

Press Release Published: 2021-04-16 10:22 CEST - Eskilstuna kommun

För sjuttonde året i rad redovisar Eskilstuna kommun ett överskott när året summeras. Resultat för kommunen 2020 landade på 267 miljoner kronor. Ökning av de generella statsbidragen, ersättningar från staten med anledning av covid-19 och stora exploateringsvinster har haft stor påverkan på resultatet. Bolagskoncernen redovisar ett resultat på 588 miljoner kronor efter skatt. Det beror främst på att Eskilstuna Kommunfastigheter har sålt delar av sitt fastighetsbestånd.

Ingen titel
Innovationsplattform med Västernorrland och PublicInsight

Press Release Published: 2021-04-16 10:17 CEST - PublicInsight

Efter statsminister Stefan Löfvéns och Nationella innovationsrådets besök i Västernorrland tas nu viktiga initiativ för en digital innovationsplattform som ska underlätta samverkan och driva förändring och utveckling. PublicInsight, ett företag med erfarenhet av både offentlig upphandling och dataanalyser, har fått uppdraget av Bron Innovation att tillsammans med GovTech-ekosystemet leda arbetet med en förstudie.

Nytt kunskapsstöd ska förebygga problem kring spel och skärmtid

Press Release Published: 2021-04-16 09:13 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Den 16 april lanserar länsstyrelserna ett nytt kunskapsstöd om skärmtid, digitalt spelande och spel om pengar. Med stödet, som bland annat innehåller filmer, handledning och diskussionsmaterial, vill man öka kunskapen och bidra till diskussioner och reflektion bland föräldrar och andra vuxna om barns skärmanvändning.

SÄS anmäler ett patientärende till IVO enligt Lex Maria

Press Release Published: 2021-04-16 09:05 CEST - Södra Älvsborgs Sjukhus

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

SÄS anmäler två patientärenden till IVO enligt Lex Maria

Press Release Published: 2021-04-16 09:00 CEST - Södra Älvsborgs Sjukhus

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in två anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

Grön omställning med Klimatklivet

Press Release Published: 2021-04-16 08:00 CEST - Naturvårdsverket

Företagen fortsätter att investera i åtgärder som minskar de klimatpåverkande utsläppen trots pandemin. Intresset för att genomföra åtgärder med stöd av Klimatklivet var fortsatt stort under 2020. Klimatutsläppen från åtgärderna beräknas minska med 1,5 miljoner ton koldioxid per år. Åtgärderna ger varaktiga strukturella förändringar som kan öka företagens effektivitet och lönsamhet. Det visar en rapport om Klimatklivets samlade resultat.

Ingen titel
Tsreklam.se har driftsatt två nya hemsidor på svenska marknaden

Press Release Published: 2021-04-16 07:00 CEST - PR Direkt

Nu släpper profilreklamsföretaget tsreklam.se två nya systersajter på svenska marknaden. De två nya hemsidorna är visserligen inom två helt skilda branscher; gåvokort och klasströjor, men det dem har gemensamt är ett brett utbud av olika produkter med låga priser och snabba leveranser.

Simkort.com: eSIM har landat - Allt fler operatörer lanserar digitalt SIM-kort

Press Release Published: 2021-04-16 07:00 CEST - PR Direkt

Sedan 2020 erbjuder flera svenska stora operatörer eSIM som är kompatibla till smartphones och andra enheter. Med det digitala SIM-kortet blir det mycket enklare att byta SIM-kort, och det blir dessutom möjligt att ha mer än ett telefonnummer på mobilen. Dessutom sparar den digitala lösningen både tid och resurser.

Ingen titel
Georgios Tsiouras lämnar Moderaterna för MED i Nynäshamn

Press Release Published: 2021-04-16 06:00 CEST - Medborgerlig Samling

Georgios Tsiouras lämnar Moderaterna och bygger nu upp Medborgerlig Samling i Nynäshamns kommun. Sedan han gav sig in i politiken 2009 har Georgios Tsiouras haft ett flertal förtroendeuppdrag inom Nynäshamns kommunstyrelse, kommunfullmäktige och kommunala bolag. Nu vill Georgios Tsiouras förbättra skolan, näringslivet och kommunens ekonomi - frågor som sedan länge är centrala för Medborgerlig Samling.

Så ska skolmiljarden användas i Eskilstuna

Press Release Published: 2021-04-15 14:07 CEST - Eskilstuna kommun

Äldre elever i grundskolan samt elever i gymnasiet prioriteras när Eskilstunas del av den statliga skolmiljarden ska fördelas. Totalt handlar det om 11 miljoner kronor till kommunala och fristående verksamheter.

Risk för längre handläggningstider när brittiska medborgare väntar med att ansöka om uppehållsstatus

Press Release Published: 2021-04-15 12:17 CEST - Migrationsverket

Efter brexit måste brittiska medborgare och deras familjemedlemmar ansöka om uppehållsstatus i Sverige. Halvvägs in i ansökningsperioden har ännu bara cirka 7500 ansökningar kommit in till Migrationsverket. Det är långt ifrån de omkring 20 000 ansökningar myndigheten räknar med att få in.

Ingen titel
Här är juryn som skall utse årets Young Lions

Press Release Published: 2021-04-15 10:24 CEST - Sveriges Kommunikationsbyråer

Young Lions Sweden är en uttagningstävling för den internationella Young Lions tävlingen. Sveriges Kommunikationsbyråer är sedan 2004 Sveriges representant för Cannes Lions. Tävlingen är för kreatörer upp till 30 år som jobbar inom kommunikationsbranschen. KOMM är nu glada och stolta att få presentera en jury med lång och bred erfarenhet som kommer att belöna tre kreativa och nytänkande team i kategorierna Design, Digitalt och PR. Briefen gick ut 15 mars från årets utvalda ideella organisation, Unga Rörelsehindrade.

Pandemin överskuggar effekter av myndigheternas miljöledningsarbete

Press Release Published: 2021-04-15 10:00 CEST - Naturvårdsverket

Under 2020 ställde myndigheterna på kort tid om till en i stora delar digital verksamhet. En omställning som bland annat återspeglas i den stora minskningen av koldioxidutsläpp från flygresor. Övergången till hemarbete har inneburit minskad miljöpåverkan från kontorsverksamheten.

Allt fler markägare positiva till att etablera naturreservat

News Published: 2021-04-15 08:18 CEST - Naturvårdsverket

Tre av fem markägare som har fått naturreservat inrättat på sin mark är helt eller delvis positiva till detta, vilket är en ökning jämfört med tidigare år. Majoriteten av markägarna som fått mark formellt skyddad är också nöjda med myndigheternas information, agerande och ekonomiska ersättning vid inrättande av formellt skydd. Det framgår av en ny undersökning som Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen låtit genomföra.

Enkla Media - Allt fler renoverar sina hem i spåren av corona

Press Release Published: 2021-04-15 07:00 CEST - PR Direkt

Enkla Media som driver flera hantverkssajter rapporterar om 25 procent fler offertförfrågningar under 2020. Detta tyder på att många svenskar passade på att renovera sina hem i pandemins spår. ROT-avdraget har också ökat med cirka 6–7 procent under förra året.

Ingen titel
Studieförbunden vill se åtgärder som värnar fri och frivillig folkbildning

Press Release Published: 2021-04-14 15:47 CEST - Studieförbunden

Folkbildningsrådet har idag överlämnat sin rapport "Studieförbundens verksamhet: Kontroll, transparens och kvalitet" till utbildningsminister Anna Ekström (S).

Samverkan central i uppdraget kring viltvårdsfonden

News Published: 2021-04-14 12:30 CEST - Naturvårdsverket

Tidigare i år gav regeringen Naturvårdsverket ett uppdrag att med medel ur viltvårdsfonden främja viltvården eller andra liknande ändamål som är förenliga med jaktlagens syfte. I uppdraget ingick också att göra en bedömning om författningsändringar behöver göras. Detta för att det nya uppdraget ska kunna utföras. Förslag på dessa författningsändringar har nyligen lämnats till regeringen.

Ingen titel
Viktigt vårda din diabetes

News Published: 2021-04-14 11:55 CEST - Sophiahemmet

Det är viktigt att en person med diabetes tar hand om sin sjukdom på bästa sätt. Stefan Sjöberg, specialist i diabetologi, internmedicin och endokrinologi vid Försäkringsmottagningen Sophiahemmet berättar varför.

Mobiltbredband.net - 5G-auktionen klar och den rikstäckande utrullningen drar igång på riktigt

Press Release Published: 2021-04-14 11:24 CEST - PR Direkt

Den avgörande auktionen av frekvenser för det svenska 5G-nätet avslutades tidigare i starten på året och flera operatörer går vinnande ur kampen. Nu kan den rikstäckande utrullningen av 5G-nätet dra igång på allvar.

Ingen titel
Västra Götalandsregionen ger stöd till norska parter för järnvägssträckan Oslo-Göteborg

Press Release Published: 2021-04-14 11:05 CEST - Västra Götalandsregionen

På torsdag 15 april håller Anne Beathe Tvinnereim (Sp), fylkesråd region Viken och Kristina Jonäng (C), regionråd och ordförande regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen) ett möte som samlar riksdagsledamöter från samtliga riksdagspartier och ett stort antal norska stortingsledamöter.

Ingen titel
Undvik kö och trängsel – tips för ett smidigt ÅVC-besök!

Press Release Published: 2021-04-14 10:32 CEST - Kretslopp Sydost

Just nu har vi väldigt många besökare på våra återvinningscentraler och vi ber er därför hjälpa oss att plana ut kurvan. På grund av det rådande läget kan köerna bli långa och vi behöver därför tillsammans hjälpas åt. Kom till oss en vardag istället för en helgdag, gärna på morgonen eller kvällen, då det är minst trängsel.

Skärpta rekommendationer i Västra Götaland förlängs till 2 maj

Press Release Published: 2021-04-14 10:14 CEST - Västra Götalandsregionen

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Västra Götaland. Smittskyddsläkaren har därför beslutat att förlänga de skärpta regionala rekommendationerna till den 2 maj. För gymnasieskolor blir råden mer lokalt anpassade efter respektive kommun och skolas situation.

Ingen titel
Startskott för årets webbinarieserie om hur Sverige efterlever Funktionsrättskonventionen

Press Release Published: 2021-04-14 07:00 CEST - Funktionsrätt Sverige

I mars för ett år sedan ställde vi om mot webbsända seminarier. En rad välbesökta webbinarier genomfördes i en serie om rapporten ”Respekt för rättigheter?”, civilsamhällets granskning över hur Sverige lever upp till Funktionsrättskonventionen. I år bjuder vi in beslutsfattare för att prata om frågor där Sverige ligger efter.

Regionfullmäktige 13 april 2021

Press Release Published: 2021-04-13 19:05 CEST - Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige beslutade bland annat om årsredovisning och bokslutsdisposition 2020, om remisskrav för neuropsykiatriska utredningar som utgör en fristående vårdtjänst, om miljömål och mål för social hållbarhet samt att om behålla namnet Västra Götalandsregionen.