Länsstyrelsen tillstyrker järnvägsplan mellan Dåva och Gryssjön

Press Release Published: 2021-12-02 15:07 CET - Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen har beslutat att tillstyrka fastställelse av en järnvägsplan för Norrbotniabanan. Det gäller sträckan mellan Dåva och Gryssjön inom Umeå kommun.

Helene Hellmark Knutsson ny ordförande för Triple F

Press Release Published: 2021-12-02 10:24 CET - Länsstyrelsen Västerbotten

Västerbottens landshövding Helene Hellmark Knutsson har utsetts till ordförande för forsknings- och innovationsprogrammet Fossil Free Freight – Triple F.

Ingen titel
Södertörnsprofessor Anne Kaun tilldelas Wallenberg Academy Fellow 2021

Press Release Published: 2021-12-02 10:08 CET - Södertörns högskola

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har utsett 27 nya Wallenberg Academy Fellows. Anne Kaun, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola, är en av de unga forskare som får ett femårigt anslag.

Ingen titel
Bosättningslagen har snabbat på nyanländas etablering

Press Release Published: 2021-12-02 09:37 CET - Migrationsverket

Bosättningslagen har lett till att personer med uppehållstillstånd snabbare kan flytta till och bosätta sig i en kommun. Mottagandet har också blivit jämnare fördelat mellan kommunerna. Det konstaterar Riksrevisionen i en ny granskning och menar att lagen levt upp till intentionerna – en bild som Migrationsverket delar.

Ingen titel
Södertälje kommun beviljas projekt för att utveckla nästa generation fullkornsprodukter

Press Release Published: 2021-12-02 08:30 CET - MatLust Utvecklingsnod

MatLust Utvecklingsnod och Södertälje kommun i samverkan med Hidden in Grains och Axfoundation har beviljats medel av Vinnova för att utveckla nästa generation smakrika och hälsosamma fullkornsprodukter. Det unika med produkterna som ska tas fram är att de kommer vara baserade på råvara som behandlats hydrotermiskt för att mineralerna ska bli tillgängliga.

Hårt drabbad bransch på väg tillbaka – offentlig marknad mycket viktig för taxibolag

Press Release Published: 2021-12-02 07:58 CET - PublicInsight

Taxinäringens marknad består av företagsresor, privatresor och upphandlade samhällsbetalda resor såsom sjukresor, färdtjänst, skolskjutsar och kompletteringstrafik. Generellt sett svarar de samhällsbetalda resorna för ungefär hälften av taxinäringens intäkter – i pengar cirka 2,2 miljarder kronor.

Familjen Kamprads stiftelse går in som finansiär i stort nordiskt forskningsprogram

Press Release Published: 2021-12-02 07:00 CET - Riksbankens Jubileumsfond

Forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället får en sjätte finansiär i Familjen Kamprads stiftelse från Sverige. Programmet finansierar forskning om vår tids stora samhällsutmaningar. Alla finansiärer har beslutat att höja sina finansieringsbelopp så att den totala summan nu uppgår till ca 10,5 miljoner euro.

Ingen titel
Minskade väntetider i fokus i Sahlgrenska Universitetssjukhusets budget

Press Release Published: 2021-12-01 17:07 CET - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Minskade väntetider och fortsatt hantering av pandemins effekter är i fokus i Sahlgrenska Universitetssjukhusets budget för 2022. Sjukhusets styrelse har fattat beslut om 19,8 miljarder kronor som satsas på sjukvård, forskning och utbildning.

Hög andel elever med gymnasieexamen i Timrå

Press Release Published: 2021-12-01 16:22 CET - Timrå kommun

Över rikssnittet och högt i jämförelse med länets kommuner – 97 % tog examen från Timrå gymnasiums nationella program läsåret 2020/2021. Samtidigt ökar andelen elever i årskurs 6 som når målen i alla ämnen. Det visar Skolverkets senaste statistik.

Ingen titel
Påminnelse om att skotta framför ditt sopkärl

Press Release Published: 2021-12-01 15:49 CET - Kretslopp Sydost

Det väntas stora snömängder de kommande dagarna och kan därmed försvåra framkomligheten för våra chaufförer.

Ingen titel
Scantrade blir officiell leverantör till skidskyttelandslaget

Press Release Published: 2021-12-01 15:00 CET - Svenska Skidskytteforbundet

Med det gemensamma målet att stärka intresset för såväl sporten som för idrotter som främjar folkhälsa, sund livsstil och sunda moraliska värderingar, ser både Scantrade och skidskyttelandslaget fram emot samarbetet med varumärkena LOWA och Therm-ic.

Lägesrapport VGR: Antalet inneliggande med covid-19 ökar

Press Release Published: 2021-12-01 13:16 CET - Västra Götalandsregionen

Antalet patienter som behöver sjukhusvård till följd av covid-19 ökar i Västra Götalandsregionen. På onsdagsmorgonen var 63 personer inneliggande varav nio vårdas på IVA. Även smittspridningen ökar och vecka 47 bekräftades 1670 nya fall.

Sveriges kontantinfrastruktur är sårbar

Press Release Published: 2021-12-01 12:05 CET - Länsstyrelsen Västerbotten

Idag presenterar länsstyrelsen rapporten ”Bevakning av grundläggande betaltjänster 2021” för regeringen. Bedömningen är att tillgången till grundläggande betaltjänster är tillfredställande för stora delar av befolkningen, i stora delar av landet. Men rapporten lyfter också frågor om digital utsatthet, sårbarheter i kontantkedjan och allas rätt till ett betalkonto.

Ingen titel
Johan Klinthammar ny förbundsordförande i RBU

Press Release Published: 2021-12-01 11:22 CET - RBU

RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, får idag en ny förbundsordförande. Johan Klinthammar efterträder Maria Persdotter, som haft uppdraget i drygt sex år. Johan har tidigare haft rollen som vice förbundsordförande i RBU.

Ingen titel
Nastaran Zargari och Rikard Rudolfsson blir nya ordförande för Jordens Vänner

Press Release Published: 2021-12-01 11:02 CET - Jordens vänner

Nastaran Zargari och Rikard Rudolfsson tillträder som nya ordförande för Jordens Vänner. De valdes in under ett extrainsatt årsmöte den 17 november och blir del av organisationens nya styrelse. Båda två pekar på vikten av folkbildning och inkludering i arbetet för klimaträttvisa och hoppas kunna bidra till att stärka en snabbt växande organisation i en tid där klimatfrågan genomsyrar våra liv på alla plan.

Ingen titel
Upphandlar svenska myndigheter tillräckligt miljömässigt hållbart?

News Published: 2021-12-01 10:16 CET - Public Insight BI Portal

Upphandlande myndigheter är enligt lag skyldiga att ta hänsyn till miljö i upphandlingarna. Riksrevisionen ska nu granska om myndigheterna arbetar effektivt för att offentliga upphandlingar ska vara miljömässigt hållbara.

Eskilstunas grundskola kraftsamlar för ökad närvaro och höjda kunskapsresultat

Press Release Published: 2021-12-01 10:13 CET - Eskilstuna kommun

Grundskolan i Eskilstuna inför nya gemensamma rutiner i alla skolor för att öka närvaron och få fler elever i årskurs 9 att bli behöriga till gymnasiet.

Ingen titel
Vaccinationsbevis i publiktälten på Världscupen i Östersund

Press Release Published: 2021-12-01 10:02 CET - Svenska Skidskytteforbundet

Som en följd av nya regler för inomhusevenemang med mer än 100 deltagare från den 1 december kommer krav på och kontroll av vaccinationsbevis att införas i de båda publiktälten under resterande tävlingar i Östersund.

Ingen titel
Sanktionslistning i sig inte grund för uteslutning

News Published: 2021-11-30 17:07 CET - Public Insight BI Portal

Bara för att ett företag förekommer på en sanktionslista betyder det inte att företaget automatiskt är uteslutet från att delta i offentliga upphandlingar. Individuella bedömningar ska göras i varje enskilt fall och leverantören har också rätt att yttra sig över de skäl som beslutet grundar sig på, skriver Upphandlingsmyndigheten.

Regionfullmäktige 30 november 2021

Press Release Published: 2021-11-30 16:52 CET - Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige beslutade idag att färdtjänsttillstånd ska vara tillräckligt för patienter som behöver åka sjukresa med taxi. Regionfullmäktige delade också ut Västra Götalandsregionens pris för social hållbarhet till journalisten Jonna Burén för hennes arbete med att bryta tabun kring förlossningsskador.

Ingen titel
Byggstart Göteborg - Borås kvar i nationell infrastrukturplan

Press Release Published: 2021-11-30 14:04 CET - Västra Götalandsregionen

Idag offentliggjorde Trafikverket sitt förslag till reviderad nationell transportplan 2022-2033. Förslaget innehåller viktiga satsningar för ett smidigt, grönt och tryggt transportsystem för invånare och näringsliv. Det mest glädjande beskedet är att Västsveriges viktigaste prioritering, sträckan Göteborg-Borås finns kvar. Planerad byggstart är 2025-2027.

Ingen titel
Påminnelse om att skotta framför ditt sopkärl

Press Release Published: 2021-11-30 14:00 CET - Kretslopp Sydost

Det väntas stora snömängder de kommande dagarna och kan därmed försvåra framkomligheten för våra chaufförer.

Nytt rätts­ligt ställ­nings­ta­gande om Afgha­nistan

Press Release Published: 2021-11-30 12:54 CET - Migrationsverket

Migrationsverket har tagit fram ett nytt rättsligt ställningstagande om Afghanistan, som utgår från Europeiska stödkontoret för asylfrågors (EASO) Country Guidance. I samband med detta tas tidigare beslut om verkställighets- och beslutsstopp bort.

Invigningen av Masthugget gynekologi och obstetrikmottagning den 2 december inställd!

Press Release Published: 2021-11-30 10:58 CET - Regionhälsan

PÅ grund av ökad smittspridning är invigningen av Masthugget gynekologi och obstetrikmottagning inställd.

Ingen titel
Vill lära ungdomar om fertilitet och livsstil

News Published: 2021-11-30 10:21 CET - Sophiahemmet

Ungdomars kunskap om fertilitet och hälsa inför graviditet är ofta bristfällig. Kunskaper som är viktiga för framtida beslut om och i sådana fall när det är dags för barn. Jenny Stern, forskare vid Sophiahemmet Högskola, studerar om en ”reproduktiv livsplan” kan vara en möjlig hjälp.

Löneutvecklingen till och med september 2021

Press Release Published: 2021-11-30 09:33 CET - Medlingsinstitutet

Löneökningstakten för september månad var 2,6 procent i hela ekonomin enligt den preliminära statistiken. När statistiken blir definitiv väntas en ökning på 2,9 procent. Med hänsyn tagen till prisutvecklingen innebar det att reallönetillväxten stannade av i september.

Ingen titel
NEVIS PRODUCTIONS GÖR FILM OM GYLLENE TIDER - BANDET SOM SKAPADE SVENSK BEATLEMANIA PÅ 80-TALET

Press Release Published: 2021-11-30 09:24 CET - Superturken JoLof

Det nordiska dramaproduktionsbolaget NEVIS har säkrat ett avtal med Sveriges stora musikskatt Gyllene Tider för att göra en långfilm och en serie baserad på bandets otroliga resa till framgång.

Ingen titel
Kinnevik slår Investor i mediebevakning

Press Release Published: 2021-11-30 08:50 CET - NewsMachine AB

Investor må vara kungen av svenskt näringsliv men det gäller publicitet får de se sig omsprungna av Kinnevik. NewsMachine har undersökt vilka av de tio största börsnoterade investmentbolagen samt Cevian Capital som får mest publicitet under 2021.

Flera problem med regeringens rehabiliteringsreform

Press Release Published: 2021-11-30 08:43 CET - Inspektionen för socialförsäkringen

År 2018 utökades och förstärktes arbetsgivares ansvar för sjukskrivna arbetstagares rehabilitering, efter ett förslag från regeringen. Men arbetsgivare följer inte de nya reglerna fullt ut. Det finns också brister i Försäkringskassans tillsyn av reglerna. Det visar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en ny rapport.

Ingen titel
Laguttagning World Cup 2, Östersund och IBU Cup 2, Sjusjön (Nor)

Press Release Published: 2021-11-29 15:00 CET - Svenska Skidskytteforbundet

Efter en dramatisk första världscuphelg med två svenska segrar genom Hanna Öberg och Sebastian Samuelsson fortsätter nu världscuptävlandet i Östersund medan IBU-Cuptävlingarna flyttar till Sjusjön.