Lägesrapport från Kalmars äldreomsorg, 29 maj

Press Release Published: 2020-05-29 17:34 CEST - Kalmar kommun

En kort sammanfattning av nuläge inom Kalmars äldreomsorg.

Stig Pettersson från Gränna är Årets Veteran

Press Release Published: 2020-05-29 16:00 CEST - Sveriges Veteranförbund (SVF)

I samband med firandet av Veterandagen under fredagen utsågs Stig Pettersson från Gränna till Årets Veteran, av Sveriges Veteranförbund. Årets Veteran är Sveriges Veteranförbunds finaste utmärkelse och delas ut årligen till någon som gjort en särskild insats för att uppmärksamma Sveriges civila och militära veteraner och ge dem den erkänsla och respekt som de förtjänar.

Inga stora evenemang i sommar

Press Release Published: 2020-05-29 13:52 CEST - Destination Kalmar

Idag meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten att restriktionerna för offentliga sammankomster kommer att finnas kvar över sommaren. Det innebär att inga större evenemang kan bli av i sommar. Musik på Larmtorget, Kalmar Stadsfest och Ironman Kalmar är några av de evenemang som påverkas.

Förlängt tillfälligt utökat stöd till produktion för lång spelfilm och dokumentär för perioden juni – oktober 2020

Industry Announcement Published: 2020-05-29 11:22 CEST - Svenska Filminstitutet

För att kunna färdigställa filmprojekt som beviljats produktionsstöd från Filminstitutet ges med anledning av covid-19 fortsatt möjlighet att söka utökat stöd.

Studier på campus avgö­rande för höstens utländska studenter

Press Release Published: 2020-05-29 10:29 CEST - Migrationsverket

Tusentals utländska studenter väntas ansöka om uppehållstillstånd för studier inför höstterminen. Eftersom ett av kraven för att beviljas tillstånd är fysisk närvaro riskerar studenterna att få problem om undervisningen fortsätter på distans nästa läsår. Lärosätenas ambition att undervisningen sker på campus kommer därför att vara avgörande för studenterna.

Stark, spännande och långsiktigt hållbar – färdplan mot en biobaserad framtid

Press Release Published: 2020-05-29 09:57 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen Västerbotten, Skogsstyrelsen och Region Västerbotten har tagit beslut om en strategi för Västerbottens regionala skogsprogram.

Löneutvecklingen till och med mars 2020

Press Release Published: 2020-05-29 09:32 CEST - Medlingsinstitutet

Lönerna i Sverige ökade med i genomsnitt 2,9 procent under januari-mars 2020, jämfört med samma månader 2019. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med mars i år. Löneökningstakten i inledningen av 2020 var därmed högre än helåret 2019, då lönerna ökade med 2,6 procent.

Lägre halter av luftföroreningar på många platser efter restriktionerna för Covid-19

News Published: 2020-05-29 09:07 CEST - Naturvårdsverket

Preliminära resultat från kommuner runt om i Sverige visar att halterna av luftföroreningar har generellt sett varit lägre under 2020 jämfört med tidigare år. På flera platser kan man se en tydlig minskning av halterna under våren sedan restriktionerna för covid-19 har introducerats.

Nationellt museum kommer till Kronoberg

Press Release Published: 2020-05-29 08:05 CEST - Region Kronoberg

Region Kronoberg inleder ännu ett samarbete med ett nationellt museum – Naturhistoriska riksmuseet. Samarbetet sker genom undervisningskonceptet Maker tour – Mot nya höjder som verkar för att öka barn och ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik.

Timrå kommun erbjuder 196 personer feriejobb

Press Release Published: 2020-05-29 06:00 CEST - Timrå kommun

Det är nu klart att Timrå kommun erbjuder 196 Timråungdomar feriejobb under tre perioder i sommar.

Region Kronoberg ökar mest på miljölista

Press Release Published: 2020-05-28 14:20 CEST - Region Kronoberg

Varje år granskar Miljöfordon Sverige kommuners och regioners fordonsflottor ur ett miljöperspektiv. I år visar rapporten att Region Kronoberg har gjort den största förbättringen jämfört med förra året av landets regioner.

Stockholmsprojekt gör Östersjön renare

Press Release Published: 2020-05-28 11:17 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Ett projekt lett av miljöförvaltningen i Stockholms stad, NonHazCity, har tillsammans med ett flertal andra städer och aktörer från länder runt Östersjön utvecklat arbetet med att minska utsläppen av hälsofarliga kemikalier. Projektet finansierades av EU-medel, och flera goda exempel från Stockholms arbete med att minska användningen av skadliga kemikalier har spridit sig. En rapport över projektet togs upp på miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde.

Region Kronoberg är först med att jämföra antikroppstester

Press Release Published: 2020-05-28 10:23 CEST - Region Kronoberg

En studie av antikroppstester mot SARS-CoV-2, det nya coronaviruset, har genomförts i ett samarbete mellan klinisk mikrobiologi i Region Kronoberg och Region Blekinge samt klinisk kemi i Region Kronoberg. Studien visar att endast två av högkapacitetstesterna har en tillräcklig tillförlitlighet för att kunna användas i kliniskt bruk för enskilda patienter.

Fördelar med digital utbildning

News Published: 2020-05-28 10:17 CEST - Sophiahemmet

I juni tar Christine Rommedahl examen som specialistsjuksköterska med inriktning hjärtsjukvård. Då är två års distansstudier på halvfart vid Sophiahemmet Högskola avklarade. Sedan i mars sker utbildningen helt och hållet digitalt.

Spyflugor, jiddisch och slump

Press Release Published: 2020-05-28 09:38 CEST - Svenska Filminstitutet

Bland de senaste projekten som beviljats produktionsstöd från Filminstitutet finns ett kidnappningsdrama i Sinai, en deporteringsstudie från Auschwitz och en ung mans mardrömmar om faderskapets vedermödor.

Barometerindikatorn på fortsatt rekordlåg nivå

Press Release Published: 2020-05-28 09:00 CEST - Konjunkturinstitutet

Barometerindikatorn steg med 4,1 enheter till 64,1 i maj. Efter det historiska fallet förra månaden har de ingående sektorernas konfidensindikatorer i allmänhet ökat något under maj. Det som framför allt förklarar ökningen är mindre pessimistiska förväntningar om framtiden. Konfidensindikatorernas nivåer är dock fortsatt på rekordlåga nivåer.

Economic tendency indicator still at record-low levels

Press Release Published: 2020-05-28 09:00 CEST - Konjunkturinstitutet

The Economic Tendency Indicator climbed 4.1 points to 64.1 in May. After record falls in April, most of the sector indicators picked up slightly in May, due principally to less pessimistic expectations, but they remain at record-low levels.

Stöd vid korttidsarbete bidrog till underskott i statens budget

Press Release Published: 2020-05-28 09:00 CEST - Ekonomistyrningsverket

Saldot i statens budget för april blev ett underskott på 38,8 miljarder kronor, vilket är ett 36,3 miljarder kronor högre underskott än i april 2019. Det beror bland annat på lägre skatteinkomster och statens utbetalningar av stöd vid korttidsarbete. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Nytt avsnitt av podden ”Hur tänkte ni nu?” Det empatiska samhället - samtal med Martin Klepke

Press Release Published: 2020-05-28 08:56 CEST - DHR

Karolina Celinska och Janna Olzon från DHR fortsätter att prata empati, som var förra veckans tema i serien Coronakarusellen. Denna gång samtalar de med Martin Klepke, politisk redaktör på tidningen Arbetet.

Så startar du egen e-handel – ny digital kurs för lantbrukare från ATL

Press Release Published: 2020-05-28 08:52 CEST - LRF Media

Hur kan lantbruksföretagare nå sina kunder online? Och hur startar man en e-handel egentligen? Nu erbjuder ATL, LRF Medias varumärke, en digital kurs för verksamma inom lantbruket som vill satsa på digitala affärer.

Veterandagen firas med utnämnande av Årets Veteran

Press Release Published: 2020-05-28 08:15 CEST - Sveriges Veteranförbund (SVF)

I morgon, den 29 maj, är det den årliga Veterandagen, men i år blir firandet lite annorlunda. Veterandagen har statsceremoniell status, och sedan 2018 är den allmän flaggdag. De vanligtvis stora och publika firandena, för att uppmärksamma den insats som civila och militära veteraner gjort i utlandsinsatser världen över, tar i år nya former, men precis som vanligt utser Sveriges Veteranförbund, som samlar Sveriges civila och militära utlandsveteraner, Årets Veteran. Pristagaren offentliggörs på Veterandagen.

SAMI tidigarelägger utbetalningar till sina medlemmar

Press Release Published: 2020-05-28 07:59 CEST - Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation

För att underlätta för artister och musiker som drabbas av intäktsbortfall till följd av Covid 19-krisen, gör nu SAMI, Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation, en tredje tidigarelagd utbetalning till sina medlemmar. Utbetalningen görs idag den 28 maj, den omfattar totalt 27 589 000 kr och betalas ut till 7 296 SAMI-anslutna artister och musiker både i och utanför Sverige.

SparFönster: Nu kan du besöka vår utställning i Jönköping

Press Release Published: 2020-05-28 07:00 CEST - PR Direkt

Den 8 maj 2020 slog vi upp dörrarna till vår utställning i Jönköping. Det betyder att du nu kan ta med familjen på ett besök för att se ett stort urval av våra kvalitetsdörrar och fönster!

Pressinbjudan: Återinvigning av Vasamonumentet

Press Release Published: 2020-05-28 07:00 CEST - Kalmar kommun

Den 31 maj 1520 landsteg Gustav Vasa på Stensö udde. Till minne av detta tog Sällskapet ÅM initiativ till en insamling för ett monument som restes 1851 vid Stensö udde, men senare flyttades till Stadsparken.

Kostsamt när all personal på USÖ får en semestervecka indragen

Press Release Published: 2020-05-28 06:00 CEST - Medborgerlig Samling

Medborgerlig Samling ställer sig kritisk till Region Örebro läns hantering av den tunga arbetsbelastningen på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) på grund av Corona-pandemin. – Personalen på USÖ har fått besked att alla får en vecka mindre semester till sommaren. Detta oberoende av aktuell arbetsbelastning på respektive avdelning, säger Lars-Eric Gustafson, ordförande för Medborgerlig Samling i Örebro län.

Jordens Vänner: EU:s återhämtningspaket nödvändigt men bristfälligt

Press Release Published: 2020-05-27 17:26 CEST - Jordens vänner

Som respons på dagens tillkännagivande av EU-Kommissionen angående ett europeiskt återhämtningspaket på 750 miljarder euro menar Jordens Vänner att åtgärden är nödvändig och välkommen men att det undviker den verkligt gröna och rättvisa återhämtning som behövs efter coronakrisen.

Påminnelse: Pressträff med anledning av coronaviruset

Press Release Published: 2020-05-27 15:38 CEST - Region Kronoberg

Region Kronoberg bjuder in till pressträff torsdagen den 28 maj klockan 10.

Digitala kallelser införs i regionen

Press Release Published: 2020-05-27 13:42 CEST - Region Kronoberg

Nu testar Region Kronoberg digitala kallelser i ett pilotprojekt. Patienten kan hämta sin kallelse i en digital brevlåda till mobil eller dator. Det är snabbare, säkrare och bättre för miljön.

ÅRSMÖTE I SVERIGES KOMMUNIKATIONSBYRÅER 2020

Press Release Published: 2020-05-27 13:03 CEST - Sveriges Kommunikationsbyråer

Idag hölls för första gången förbundets årsmöte digitalt! 45 byråledare närvarade, fick höra om allt förbundet gjort under 2019, klubbade sig igenom de formella delarna och även ta del av förbundets nya strategi fram till år 2024. Efter årsmötet avslöjade Tom Beckman de hemliga ingredienserna för framgångsrik kommunikation i Guldägget Talks.

Information om regler och anmälan till Guldbaggen 2021

Industry Announcement Published: 2020-05-27 09:58 CEST - Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet informerar om anmälningsförfarande, deadlines och villkor för anmälan av svensk lång spel- och dokumentärfilm samt kategorin Bästa utländska film till Guldbaggen 2021. Nedan följer också viktig information om de regleringar som gjorts i och med följderna av covid-19.