Nollutsläpp räcker inte – så går vi vidare

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-27 10:57 CEST - Socialdemokrater för tro och solidaritet

Socialdemokrater för tro och solidaritet lanserar idag ett handlingsprogram för en cirkulär och digital framtid med titeln Återvinn Sverige. Programmet omfattar stora reformer för den svenska infrastrukturen, industrin, jordbruket och arbetsmarknaden.

Ingen titel
Inbjudan till mediadagar tillsammans med Svenska Skidskytteförbundet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-27 10:23 CEST - Svenska Skidskytteforbundet

Kom och prata med våra skidskyttar som är på plats på Idre Fjäll 28-29 oktober för mediadagar.

Ingen titel
Nytt skyltsystem på Kretslopp Sydost med nordisk standard

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-27 08:34 CEST - Kretslopp Sydost

Nu inför Kretslopp Sydost ett nytt skyltsystem med nordisk standard för avfallssortering på samtliga återvinningscentraler i sina medlemskommuner. De nya skyltarna ska göra det enkelt för alla att sortera rätt. Skyltsystemet är framtaget av Avfall Sverige och målet är ökad återvinning och ökade möjligheter att nå en cirkulär ekonomi. I förlängningen är målet att hela Norden ska använda samma system, med samma symboler.

Ingen titel
Investeringar i grön marknadsföring ökar – Svenska Greenwashpriset vill motverka vilseledande hållbarhetskommunikation

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-24 12:09 CEST - Jordens vänner

Miljöbudskap har ökat kraftigt inom marknadsföring de senaste åren enligt en ny kartläggning från Konsumentverket. Med anti-priset Svenska Greenwashpriset vill organisationen Jordens Vänner ta krafttag mot greenwashing och skapa dialog med aktörer som vilseleder. Den 6:e oktober är det prisutdelning med inledande seminarium där representanter för de nominerade deltar.

Länsstyrelsen tillstyrker järnvägsplan mellan Grandbodarna och Södra Tuvan

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-24 10:31 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen har beslutat att tillstyrka fastställelse av en järnvägsplan för Norrbotniabanan. Det gäller sträckan mellan Grandbodarna och Södra Tuvan inom Skellefteå kommun.

ANNIKA STRANDHÄLL PÅ VÄG ATT BLI NY ORDFÖRANDE FÖR S-KVINNOR

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-24 10:06 CEST - S-kvinnor

Inbjudan till S-kvinnors kongress 2–3 oktober 2021 i Borlänge. Kongressen är S-kvinnors högsta beslutande organ som hålls vart annat år. Under årets kongress kommer ett 60-tal motioner att behandlas, ett nytt politiskt program att antas och en ny ledning att väljas.

Fastighetsförvaltare gjorde affärer för mer än 2 miljarder på den offentliga marknaden

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-24 08:57 CEST - PublicInsight

3 200 företag inom fastighetsförvaltning gjorde affärer med offentliga beställare förra året. Värdet på inköpen uppgick till mer än två miljarder. Det totala affärsvärdet på den offentliga marknaden i Sverige är omkring 950 miljarder.

Ingen titel
Krisberedskapsveckan: Du är en del av Sveriges beredskap!

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-24 08:17 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Under Krisberedskapsveckan 27 september–3 oktober pågår olika aktiviteter i länet för att belysa att Sveriges motståndskraft börjar med varje människas eget engagemang i det lilla.

Ingen titel
Mer ris än ros till Friskolorna i medierna

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-24 08:00 CEST - NewsMachine AB

Friskolorna har diskuterats den senaste veckan efter att S-ledningen föreslår vinstförbud till partikongressen. Åter kan friskolor bli ett diskussionsämne inför ett val. NewsMachine har tittat på mediebilden för de friskolebolag som har tio skolor eller fler sedan förra valåret 2018 och presenterar fem av dem i diagrammet.

Nu går det att ansöka om bidrag ur viltvårdsfonden för år 2022

Nyhet Publicerad: 2021-09-23 15:57 CEST - Naturvårdsverket

Från och med den 23 september går det att söka bidrag ur viltvårdsfonden för bidragsår 2022. Organisationer som söker bidrag ska vara ideella, riksomfattande och i övrigt uppfylla de krav som framgår i förordningen.

Ingen titel
Botaniskas nyhetsbrev

Nyhet Publicerad: 2021-09-23 15:55 CEST - Göteborgs botaniska trädgård

Nu är hösten här med sina vackra färger. Perennerna blommar fortfarande fint i Perennträdgården och Gramina et flores. Ta också gärna en tur ut i arboretet där Botaniskas trädsamling börjar skifta i vackra höstfärger.

Höjd examensgrad för gymnasieelever i Eskilstuna trots pandemi

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-23 15:45 CEST - Eskilstuna kommun

Examensgraden för gymnasieelever i Eskilstuna har ökat för både yrkes- och högskoleförberedande program jämfört med förra året. En kraftansamling under perioden med distansundervisning på grund av pandemin har gett resultat, visar gymnasienämndens andra delårsrapport.

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 30 september 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-23 15:40 CEST - Skaraborgs Sjukhus

Plats: Digitalt möte/Skaraborgs Sjukhus Skövde Tid: Kl. 08:30 - 15:30

Ingen titel
Begränsningen av intagnas möjligheter att hantera externa medel

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-23 15:22 CEST - Riksdagens ombudsmän - JO

JO riktar kritik mot Kriminalvården efter beslutet om att begränsa möjligheterna att sätta in externa medel till intagna i anstalter och häkten.

Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 23 september

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-23 15:03 CEST - Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade bland annat om det så kallade sistahandsansvaret inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab, och om en utvecklad vårdprocess för barn och unga med ADHD, autism, intellektuella funktionsnedsättningar och språkstörning.

Lägesrapport vaccination: Riktade insatser ger resultat – störst ökning i Angered

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-23 15:03 CEST - Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen, VGR, fortsätter med riktade insatser för att få fler att vaccinera sig. Just nu ökar andelen vaccinerade personer snabbare i stadsdelen Angered i Göteborg än någon annanstans i Västra Götaland.

Ingen titel
Omställningen på Infektions-IVA och minskade sjukhusbesök för barn med cystisk fibros vann Kvalitetspriset

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-23 13:13 CEST - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

I syfte att främja innovation, utveckling och kvalitet inom sjukvården delar Sahlgrenska Universitetssjukhuset ut Kvalitetspriset. I år prisades bland annat verksamheterna Infektions-IVA för omställningen under pandemin och Barnmedicin för sitt arbete med digitala besök för barn med cystisk fibros.

Flera möjligheter för utslitna människor att gå i pension tidigt visar en analys av olika länder

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-23 08:37 CEST - Inspektionen för socialförsäkringen

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har kartlagt olika möjligheter att gå i tidig pension i andra länder. Det gäller särskilt personer med ett långt arbetsliv, tunga arbeten och låga inkomster. ISF har granskat tio länder närmare och identifierat fem typer av lösningar.

Eskilstuna kommun utreder begränsningsåtgärder på demensenhet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-23 08:32 CEST - Eskilstuna kommun

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde en oanmäld inspektion på ett vård- och omsorgsboende i Eskilstuna kommun. Detta efter ett tips om att tvångs- och begränsningsåtgärder använts mot en boende på en demensenhet.

Nya riktlinjer från WHO stärker hälsoargumentet för luft- och klimatåtgärder

Nyhet Publicerad: 2021-09-22 16:20 CEST - Naturvårdsverket

Idag presenterade Världshälsoorganisationen, WHO riktvärden för luftkvalitet. Vetenskapen visar att flera luftföroreningar är betydligt farligare för hälsan av vad man tidigare trott och därför presenterar WHO skärpta riktvärden för att skydda människors hälsa.

Ingen titel
Oklarheter kring barns rättsliga ställning

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-22 15:41 CEST - Riksdagens ombudsmän - JO

ChefsJO Elisabeth Rynning har inom ramen för ett initiativärende granskat vissa frågor som rör barns rättsliga ställning inom den psykiatriska heldygnsvården och funnit behov av klargöranden.

Maria del Rosario García Gil och Edwin Mörtell vinnare av SKAPA-priset 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-22 14:36 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Årets SKAPA-prisvinnare Rosario García Gil och Edwin Mörtell presenterades idag på länsresidenset i Umeå av Landshövding Helene Hellmark Knutsson.

Stora vaccinationsdagen 2 oktober - vaccinatörer i hela Västra Götaland erbjuder drop-in

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-22 13:31 CEST - Västra Götalandsregionen

Lördag 2 oktober kl 10-14 håller vaccinatörer över hela Västra Götaland extra öppen med drop-in- vaccination mot covid-19. Det kommer att finnas vaccinatörer på minst 117 platser.

Ingen titel
Det innebär det att spela på ett casino utan svensk licens

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-22 12:01 CEST - Heymedia

Det är ett välkänt faktum att många svenskar har ett stort intresse för att spela casino på nätet. Många som är insatta i spelbranschen har säkerligen också hört talas om att det finns en svensk spellicens i Sverige som alla de casinon och spelbolag som är verksamma i Sverige även måste ha för att kunna få rikta sig mot tänkbara svenska kunder.

Ingen titel
Mycket goda resultat för Västra Götalandsregionens naturbruksskolor

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-22 11:16 CEST - Naturbruksförvaltningen

Under förra veckan presenterade Naturbruksförvaltningen sina resultat för läsåret 2020/2021 för Naturbruksstyrelsen och det visade på ett mycket positivt resultat trots pandemins utmaningar. - Snittbetyget för våra gymnasieelever ligger på 15,0 och det är ett mycket bra resultat med tanke på det utmaningar vi haft under pandemin med distansutbildning som präglat stora delar av förra läsåret, säger Bo Grenabo Tapper, skolchef vid Naturbruksförvaltningen.

Ingen titel
Timrå behåller positionen och tilldelas för andra året i rad Norrlands bästa företagsklimat!

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-22 10:31 CEST - Timrå kommun

I Timrå växer, anställer och tjänar företagen mer! Detta tack vare att det 2003 togs ett unikt politiskt beslut i Timrå kommun: i Timrå går företagen före. Nu bekräftar Svenskt Näringslivs ranking att företagsklimatet i Timrå fortsätter att ligga i topp i Norrland.

VGR lägesrapport: Minskning av antal fall covid-19 i Västra Götaland

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-22 10:06 CEST - Västra Götalandsregionen

För första gången på tio veckor minskar antalet nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Under vecka 37 konstaterades 1 433 nya fall, vilket är 22 procent färre än föregående vecka. ”Pandemin är inte över, jag vill betona det”, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

Presskonferens om konjunkturläget och ny prognos

Nyhet Publicerad: 2021-09-22 08:00 CEST - Konjunkturinstitutet

Onsdagen den 29 september presenterar vi vår prognos över konjunkturläget. Presentationen hålls av prognoschef Ylva Hedén Westerdahl. Med på presskonferensen är även generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.

Regionfullmäktige 21 september 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-21 19:49 CEST - Västra Götalandsregionen

Vid sitt sammanträde idag beslutade regionfullmäktige bland annat om krav- och kvalitetsboken för Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab. Regionfullmäktige beslutade också att förlänga den regionala utvecklingsplanen för barn- och ungdomspsykiatrin i Västra Götaland.

VGR skickar vaccinations-sms till invånare mellan 16-49 år

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-21 13:28 CEST - Västra Götalandsregionen

Den 22 september får en kvarts miljon västsvenskar ett sms från Västra Götalandsregionen med information om vaccinering mot covid-19. Syftet är att få fler att vaccinera sig.