Burma, röda khmerer och flygande tåg

Pressmeddelande Publicerad: 2009-05-06 02:23 CEST - Svenska Filminstitutet

Sju filmer har beviljats produktionsstöd från Filminstitutet i april, bland annat långfilmen Man tänker sitt, dokumentären Burma VJ's och kortfilmen Alla vill till himlen.

Tyresö historiedag – forskningsinjektion för historielärare

Pressmeddelande Publicerad: 2009-05-05 14:26 CEST - Södertörns högskola

Den 8 maj arrangeras Tyresö historiedag - en fortbildningsdag för lärare i grund- och gymnasieskolor i hela Stockholmsregionen.

Svek mot klimatet och demokratin

Pressmeddelande Publicerad: 2009-05-05 12:01 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

På dagens DN Debatt förslås satsningar på vägar inte kollektivtrafik i Stockholmsregionen, något som Miljöpartiet är starkt kritiskt till.

Löneutvecklingen t o m februari 2009

Pressmeddelande Publicerad: 2009-05-05 10:37 CEST - Medlingsinstitutet

Statistik över löneutvecklingen till och med februari 2009 finns nu på Medlingsinstitutets hemsida, www.mi.se Medlingsinstitutet är ansvarig myndighet för den officiella lönestatistiken. Statistiken på www.mi.se bygger på den konjunkturlönestatistik som publicerades den 29 april på Statistiska centralbyråns hemsida. Medlingsinstitutet bearbetar statistiken och inkluderar arbetarnas övertidsersättning och tjänstemännens rörliga tillägg och väger samman den till uppgifter för sektorer och för hela ekonomin. Uppgifterna visar förändringen i procent från motsvarande månad föregående år. Utvecklingen visas ur branschens/näringsgrenens perspektiv. Det innebär att strukturella förändringar påverkar utfallet. Med strukturella förändringar menas t ex förändringar i sammansättningen av de företag som lämnar uppgifter. Nytt för maj 2009 Övertidsandelen har minskat betydligt under vinterhalvåret. Det sänker löneökningstakten för arbetare med ca 0,5 procentenheter i januari och februari. Från och med 2009 redovisas konjunkturlönestatistiken enligt den reviderade standarden för svensk näringsgrensindelning, SNI 2007.

1 111 personer besökte Drömfabriken

Pressmeddelande Publicerad: 2009-05-04 08:12 CEST - Svenska Filminstitutet

1 111 besökare, 148 gäster och 53 filmer - ett lyckat bokslut för Drömfabriken 2009.

Nu våras det för gifterna

Pressmeddelande Publicerad: 2009-05-01 08:30 CEST - Avfall Sverige AB

Trädgårdssäsongen är här och många husägare gör förberedelser inför vårens och sommarens grönska. Det innebär ökad konsumtion av till exempel gödningsmedel, ogräsmedel, grillrengöring och mögeltvätt, dvs produkter som klassas som farligt avfall. För att stimulera till ökad insamling av farligt avfall startar Avfall Sverige, branschorganisation för svensk avfallshantering, nu en större informationskampanj riktad till alla hushåll. Målsättningen är att öka kunskapen om avfallsfrågor och minska mängden farligt avfall som kastas i soporna eller avloppet. Det ska ju istället lämnas på kommunens insamlingsställen.

Samkönat äktenskap i Stockholms stadshus

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-30 14:42 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Den 1 maj klockan 11.30 i Stockholms stadshus vigs Alf Karlsson och Johan Lundqvist av Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand. Vittne är Miljöpartiets oppositionsborgarråd i Stockholm, Yvonne Ruwaida.

Inför straffskatt på förbränning av kol och olja

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-29 18:10 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Fortum kommer inte som planerat fasa ut kol och olja i sitt kraftvärmeverk i Värtahamnen. Idag lämnade Miljöpartiet in en skrivelse där de kräver straffskatt på kol och olja för att fasa ut förbränning av fossila bränslen i kraftvärmeverken.

Konjunkturbarometern Företag och hushåll, april 2009

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-29 07:15 CEST - Konjunkturinstitutet

Barometerindikatorn, som sammanfattar företagens och hushållens syn på det ekonomiska läget, visar på fortsatt svag utveckling i svensk ekonomi.

Rysk kärlek, polska begravningar och BDSM i svenska festivaldokumentärer

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-28 07:41 CEST - Svenska Filminstitutet

Svenska dokumentärer är på internationell frammarsch. Världsberömda Hot Docs i Kanada och 6th Planete Doc Review, Polens största dokumentärfilmsfestival, har tillsammans fyllt sina program med totalt tio svenska filmer.

Ut med elskrotet på Miljövänliga dagen

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-24 14:08 CEST - Avfall Sverige AB

Ett 50-tal kommuner arrangerar tillsammans med Naturskyddsföreningen "Miljövänliga dagen" nu på lördag den 25 april. Då samlas gamla elprylar in, som genom kommunernas försorg sedan lämnas till återvinning.

Andra gången för Eklund i Cannes

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-24 11:58 CEST - Svenska Filminstitutet

En svensk kortfilm av Patrik Eklund och Stig Björkmans Bilder från lekstugan är först ut att representera Sverige vid årets filmfestival i Cannes som startar den 13 maj. Dessutom har Sverige varit medproducent till Lars von Triers Antichrist, som tävlar o

Fler dockor från Nyholm i Cannes

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-24 03:24 CEST - Svenska Filminstitutet

Drömmar från skogen av Johannes Nyholm är uttagen till sektionen Director's Fortnight på filmfestivalen i Cannes. Svenskproducerade Eastern Plays deltar också i sektionen.

Kraftigt ökat söktryck till höstens utbildningar på Södertörns högskola

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-23 15:31 CEST - Södertörns högskola

Preliminära siffror från Verket för högskoleservice (VHS) visar ett kraftigt ökat söktryck till Södertörns högskola. Antalet ansökningar har ökat med hela 24 procent jämfört med motsvarande period förra året. Riksgenomsnittet av antalet ansökningar ligger på en 11-procentig ökning.

Från aktivism till folkbildning – Forskardag på Södertörns högskola

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-22 13:21 CEST - Södertörns högskola

Aktivism i Lettland, Europarådets granskning av Ukraina och ett Amnesty i förändring - det är några exempel på ny forskning som presenteras under Forskardagen den 29 april. Forskardagen är öppen för alla intresserade. Det är en dag för dig som är nyfiken på nya forskningsrön inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Kom och möt forskarna bakom resultaten under en eftermiddag fylld med populärvetenskapliga föreläsningar. Välkommen!

Dags att sluta drömma!

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-21 07:30 CEST - Svenska Filminstitutet

Nu på torsdag slår årets Drömfabrik upp portarna till ett smörgåsbord av filmvisningar, seminarier och evenemang. Välkommen till Filmhuset den 23-25 april.

Synen på naturen - kan humaniora och naturvetenskap mötas?

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-17 10:20 CEST - Södertörns högskola

Vad kan vi idag lära av den tyske naturforskaren och upptäcktsresanden Alexander von Humboldt (1769-1859)? Vid en öppen föreläsningpå Södertörns högskola den 23 april berättar Anne Buttimer, professor emerita i geografi vid University College Dublin, om synen på naturen ur ett naturvetenskapligt och humanistiskt perspektiv. Kan humaniora och naturvetenskap mötas?

Erik Hemmendorff är årets Producer on the Move

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-15 12:04 CEST - Svenska Filminstitutet

Erik Hemmendorff, producent på Plattform produktion, har av Svenska Filminstitutet valts att representera Sverige i European Film Promotions (EFP) Producers on the Move vid filmfestivalen i Cannes.

Ny satsning på sommarlansering av svensk film och sommaröppna biografer

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-15 08:59 CEST - Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet genomför i år en kraftfull satsning för att fler svenska filmer ska gå upp på bio under sommaren. Samtidigt ökar Filminstitutet tillgången till film på mindre orter.

Var är åtgärderna Sabuni och Kristersson?

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-14 12:55 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Miljöpartiet efterlyser åtgärder från regeringen och stadshusmajoriteten mot så kallat hedersrelaterat förtryck mot unga.

Miljöpartist fick rätt om avknoppning

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-09 16:03 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Miljöpartisten Jonas Eklund fick idag rätt i Kammarrätten i sin överklagan av Stockholms stads försäljning av hemtjänsten i Rågsved och Hagsätra.

Kraftigt minskade avfallsmängder i lågkonjunkturens spår

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-08 15:20 CEST - Avfall Sverige AB

Mängden hushållsavfall minskar kraftigt. Hushållssoporna (kärl- och säckavfallet) har minskat med cirka 7 procent i januari 2009 jämfört med januari 2008. Grovavfallet, dvs. det som lämnas på kommunernas återvinningscentraler eller samlas in vid fastighet, har minskat med cirka 18 procent under samma period. Det visar en färsk undersökning från Avfall Sverige.

En ex-nunnas berättelse

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-07 13:05 CEST - Verbum AB

Recensionsdag 29 april Boken Inte längre nunna utkommer på Cordia i april, med recensionsdag 29 april 2009. För mer information om boken, beställning av recensionsexemplar eller för att komma i kontakt med Helene Hägglund för intervju, kontakta Agnes Notini Zachrison, lanseringsansvarig Cordia, e-post agnes.notini.zachrison@cordia.se eller telefon 08-7436501. Högupplöst omslagsbild och författarporträtt kan laddas ner från vår webb, www.cordia.se, i pressrummet.

Oscarbelönat hår, Snabba Cash och Broder Daniel Forever: programmet klart för årets Drömfabrik!

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-07 09:46 CEST - Svenska Filminstitutet

Den 23-25 april hålls den nionde Drömfabriken i ordningen. I programmet finns något för alla!

Gör Stadshuset tillgängligt för alla

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-06 08:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Alla människor ska ha samma demokratiska rätt att ta del av Stadshusets aktiviteter. Men idag kan till exempel inte rullstolsburna kan inte ta sig upp på kommunfullmäktiges åhörarläktare eller delta i visningar i Stadshuset huset då ramper med mera fungerar dåligt.

33 miljoner till nya filmer av Petri, Brisinger, Karim, Najafi, Hagelbäck och några till

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-02 03:27 CEST - Svenska Filminstitutet

Ond tro och Änglavakt fick de största produktionsstöden när filmkonsulenterna delade ut drygt 33 miljoner kronor vid sitt senaste beslutsmöte.

Medievetarprogrammet - ett helt nytt program som kombinerar teori och praktik!

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-01 15:22 CEST - Södertörns högskola

Programmet har en tydlig koppling mot arbetslivet, den ger praktiska färdigheter och teoretiska perspektiv på marknaden, samtidigt som studenterna tränas i kritiskt och analytiskt tänkande. Huvudämne för programmet är Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV).

Hökmark motarbetar Hamilton - röstade mot EU-pengar till energieffektivisering i Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-01 12:25 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Moderaten Gunnar Hökmark röstade igår mot ett förslag om EU-finansiering av energieffektivisering i s.k. smarta städer och mot en rapport om energieffektivisering vid byggande, i EU-parlamentet.