Larz-Kristerz på Larmtorget i Kalmar

Pressmeddelande Publicerad: 2013-07-08 10:32 CEST - Destination Kalmar

Färre organdonationer i år

Pressmeddelande Publicerad: 2013-07-08 06:15 CEST - Njurförbundet

Smygpremiär för nya Kalmarsundsbadet i Kalmar

Pressmeddelande Publicerad: 2013-07-04 10:52 CEST - Destination Kalmar

Pressinbjudan: Guldfågeln Arena blir hjärtsäker zon

Pressmeddelande Publicerad: 2013-07-04 08:50 CEST - Destination Kalmar

Fortsatta krav på ny diskrimineringslag i Almedalen

Pressmeddelande Publicerad: 2013-07-03 08:30 CEST - Funktionsrätt Sverige

Löneutvecklingen till och med april 2013

Pressmeddelande Publicerad: 2013-07-02 09:05 CEST - Medlingsinstitutet

De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet under 2013 uppgår i genomsnitt till 2,0 procent. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 1,8 procent och för arbetare 2,3 procent. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,1 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Nytt konstverk installeras i Kalmar

Pressmeddelande Publicerad: 2013-07-01 19:17 CEST - Destination Kalmar

Ny reportagefilm belyser teorin om marginalel

Pressmeddelande Publicerad: 2013-07-01 18:52 CEST - Borrföretagen

Marginalel är en omdebatterad teori. Förespråkarna för teorin menar att så fort en lampa tänds i Sverige ökar kolkraftverken på kontinenten sin elproduktion och därmed ökar vi på koldioxidutsläppen.

Musik på Larmtorget

Pressmeddelande Publicerad: 2013-07-01 15:26 CEST - Destination Kalmar

Pressinbjudan: Åk EM-bil till jobbet!

Pressmeddelande Publicerad: 2013-07-01 14:21 CEST - Destination Kalmar

Almedalen: Vägen till arbete för personer med funktionsnedsättning

Pressmeddelande Publicerad: 2013-07-01 08:30 CEST - Funktionsrätt Sverige

Blir det några jobb? Finns några konkreta löften inför valet 2014? För tredje året i rad samlas politiker, arbetsmarknadens parter, handikapporganisationer och myndigheter för debatt om arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Handikappförbundens ordförande Ingrid Burman medverkar i tidningen Föräldrakrafts paneldebatt.

Hög kvalitet på miljövetenskap vid Södertörns högskola

Pressmeddelande Publicerad: 2013-06-28 14:20 CEST - Södertörns högskola

PRV:s finansieringsmodell ohållbar på sikt

Pressmeddelande Publicerad: 2013-06-28 13:00 CEST - Statskontoret

Patent- och registreringsverket, PRV, har under lång tid haft en vikande efterfrågan på att utfärda patent och varumärkesskydd. Sedan år 2000 har omfattningen mer än halverats. Långsiktigt innebär det att PRV får svårt att upprätthålla och finansiera sin nuvarande verksamhet, konstaterar Statskontoret i en rapport. 

Medlare utsedda för Samhall

Pressmeddelande Publicerad: 2013-06-27 16:28 CEST - Medlingsinstitutet

Borgholmslag tävlar i Bryssel fredag 28 juni

Pressmeddelande Publicerad: 2013-06-27 14:40 CEST - Energikontor Sydost

Energismarta Grannar är en europeisk utmaning i energisparande! Fredagen 28 juni är det europeisk prisutdelning i energispartävlingen «Energismarta Grannar» där priser till de bästa energispararna i Europa delas ut. Sverigevinnarna Team Snåljåparna från Borgholm reser till Bryssel för att se om deras prestation räcker till ett förstapris.

Kalmar kommun skapar fler parkeringsplatser under sommaren!

Pressmeddelande Publicerad: 2013-06-27 14:09 CEST - Destination Kalmar

Färre myndigheter men fler anställda

Pressmeddelande Publicerad: 2013-06-27 13:19 CEST - Statskontoret

Pressinbjudan: Bra fotoplatser märks ut i Kalmar

Pressmeddelande Publicerad: 2013-06-27 10:21 CEST - Destination Kalmar

Bra betyg till kommunernas avfallshantering

Pressmeddelande Publicerad: 2013-06-27 10:05 CEST - Avfall Sverige AB

Marx för nybörjare - ny bok förklarar teorierna

Pressmeddelande Publicerad: 2013-06-26 08:37 CEST - Södertörns högskola

Stockholms stad brister i kontrollen av gode män

Pressmeddelande Publicerad: 2013-06-25 15:01 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STADRagnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm08-508 29 000 (växel)

Svenska Filminstitutet på Bergmanveckan

Pressmeddelande Publicerad: 2013-06-24 10:56 CEST - Svenska Filminstitutet

Idag på Fårö invigs den tioårsjubilerande Bergmanveckan. Svenska Filminstitutet finns representerat med flera programpunkter.

Allt fler kommuner satsar på barnfilm

Pressmeddelande Publicerad: 2013-06-20 11:10 CEST - Svenska Filminstitutet

Ansökningarna om filmkulturella stöd till barn- och ungdomsverksamhet ökar. Det konstaterar Svenska Filminstitutet, som har tagit fram en handlingsplan för barn och ungdom med målet att öka utbudet av kvalitetsfilm för de yngre målgrupperna. Totalt fördelade Filminstitutet 2 miljoner kronor för att barn och unga ska få möta ett varierat utbud av film.