Inbjudan till presskonferens

Pressmeddelande Publicerad: 2008-08-28 10:56 CEST - Medlingsinstitutet

• Torsdagen den 4 september presenterar Medlingsinstitutet den senaste lönestatistiken. • Det blir en analys av årets löneutveckling, dvs konjunktur­lönestatistiken för januari­-juni 2008, • samt en presentation av den officiella lönestatistiken för hela ekonomin för 2007, som samtidigt läggs ut på www.scb.se Tid: torsdag 4 september 2008, presskonferensen böjar kl 9.30 (Kaffe och smörgås serveras från kl 9.00 årsstatistiken måste vi hålla på till kl 9.30) Plats: Hotell Hilton Slussen, lokalen Sofokles. OBS! Ny lokal. Årsstatistiken läggs alltså samtidigt ut på Statistiska centralbyråns hemsida: www.scb.se, även i databasen. Konjunkturstatistik månadsvis • Syftet med månadsstatistiken - konjunkturlönestatistiken - är att beskriva löne­utvecklingen som underlag för konjunkturanalyser och konjunktur­prognoser. Medlingsinstitutet publicerar månadsstatistiken på www.mi.se, t ex 1 augusti och 1 september. Utvecklingen visas ur branschens/näringsgrenens perspektiv, dvs strukturella förändringar - som förändringar i sammansättningen av företag som lämnar uppgifter - påverkar utfallet. Lönestrukturstatistik för hela året • Syftet med den årliga s k lönestrukturstatistiken är att ge en översiktlig och jämförbar bild av lönestrukturen för hela arbetsmarknaden. Denna statistik baseras på individuppgifter och innehåller uppgifter om bl a kön, ålder, utbildningsnivå och yrke. Med hjälp av dessa kan man bl a ge en mer nyanserad bild av relationen mellan kvinnors och mäns löner. Medlingsinstitutet är ansvarig myndighet för den officiella svenska lönestatistiken, den produceras av SCB. Meddela gärna att du kommer, så fixar vi smörgås till alla!

Påminnelse: Pressträff 23/8 14.00 Stora Torget, Falun om ekologisk roadshow

Pressmeddelande Publicerad: 2008-08-22 09:59 CEST - EkoMatCentrum

Välkommen till en riksomfattande publik roadshow om ekologisk mat som nu besöker Falun. Under pressträffen 23/8 kl 14.00 deltar kocken Ulrika Brydling som håller i KörEkos rullande restaurang samt projektledaren inititativtagaren Eva Fröman. I Falun bjuds bl.a. på matlive-show med Rune Kalf-Hansen och hans gäst Petra Kvännå, sångerskan som blev riksbekant med Körslaget.

Information når fram genom lätt svenska, bilder och personlig kontakt

Pressmeddelande Publicerad: 2008-08-18 09:40 CEST - Avfall Sverige AB

Informationen till hushållen i syfte att öka återvinningen av våra sopor har blivit bättre. Men det finns en grupp som kanske inte beaktats tillräckligt: nysvenskar. Lättläst svenska, mera bilder och personlig kontakt är några faktorer som gör att dessa grupper tillgodogör sig informationen lättare.

NY TID: Pressinbjudan redan idag 18/8 kl 14.00 i Badhusparken för ekologisk roadshow

Pressmeddelande Publicerad: 2008-08-18 08:52 CEST - EkoMatCentrum

Välkommen till en riksomfattande publik roadshow om ekologisk mat som nu besöker Östersund. Under pressträffen idag kl 14.00 deltar kocken Ulrika Brydling som håller i KörEkos rullande restaurang samt projektledaren inititativtagaren Carin Enfors. I Östersund bjuds bl.a. på matlive-show med Rune Kalf-Hansen och gäst Fia Gulliksson, SlowFood ambassadör i Jämtland.

Avfall Sverige positiv till regeringens förhandlare på avfallsområdet

Pressmeddelande Publicerad: 2008-08-14 09:02 CEST - Avfall Sverige AB

– Avfall Sverige företräder kommuner och kommunbolag på avfallsområdet. Vi ser positivt på att regeringen utser en förhandlare inom avfallsområdet, säger Weine Wiqvist, VD avfall Sverige, i en kommentar.

Världens bästa system ska bli ännu bättre!

Pressmeddelande Publicerad: 2008-08-13 09:15 CEST - Avfall Sverige AB

Kasserade batterier, glödlampor, mobiltelefoner och klockor är de små el-produkter svenskarna har mest av hemma i byrålådan. Det visar en färsk undersökning som Avfall Sverige och El-Kretsen låtit göra om vad svenska folket gör av sina kasserade elprodukter. 

Roadshow till tio städer ska locka fram

Pressmeddelande Publicerad: 2008-08-11 14:00 CEST - EkoMatCentrum

Nu startar en månadslång publik roadshow om ekologisk mat för allmänhet och lokala krögare i tio svenska städer. Med hjälp av kockdueller, matlive-show, kända krögare och gäster, provsmakningar, ekotorg, utställningar, en turnerande ekologisk restaurang m.m. ska fler lockas att efterfråga och servera mat gjord på ekologiska råvaror. Allt kretsar kring hur smak och kvalitet hänger ihop med ekologi.

Pressinbjudan - Ekologisk roadshow kommer till Umeå 15-16/8

Pressmeddelande Publicerad: 2008-08-11 07:13 CEST - EkoMatCentrum

Välkommen till en riksomfattande publik roadshow om ekologisk mat med start i Umeå. Roadshowen besöker tio städer i landet och vänder sig till allmänhet och restaurangbransch. Allt handlar om ekologi, smak och kvalitet. Mål med kampanjen är att öka andelen ekologiskt hos landets restauranger. I Umeå bjuds på matlive-show med Rune Kalf-Hansen och gäst Heidi Andersson, armbryterskan från Ensamheten.

Pressinbjudan - Kör ekologiskt startar roadshow till tio städer

Pressmeddelande Publicerad: 2008-08-02 15:08 CEST - EkoMatCentrum

Välkommen till starten av en riksomfattande roadshow för mer ekologisk mat på landets restauranger. Det är höjdpunkten på EU-kampanjen Kör ekologiskt – ett gastronomiskt vägval. Roadshowen öppnas med ett kort matevenemang och information för intressenter inom branschen och för media.

Löneutvecklingen t o m maj 2008

Pressmeddelande Publicerad: 2008-08-01 10:14 CEST - Medlingsinstitutet

www.mi.se Sidan har ny form, lönestatistiken finns i vänsterspalten. Medlingsinstitutets statistik bygger på konjunkturlönestatistiken som publicerades den 30 juli på Statistiska centralbyråns hemsida. Medlingsinstitutet bearbetar statistiken och inkluderar arbetarnas övertids­ersättning och tjänstemännens rörliga tillägg. Måttet är förändringen i procent från motsvarande månad föregående år. För arbetare i privat sektor påverkas förändringstalen uppåt för mars och nedåt för april av att påsken i år inföll i mars mot i april 2007. En storhelg innebär nämligen högre skifttillägg i branscher med kontinuerlig drift. I Medlingsinstitutets lönestatistik är de engångsbelopp för april-december 2007 som anges i avtalet mellan Kommunal och Sveriges kommuner och landsting medräknade. Engångsbeloppen motsvarar 0,6 procentenheter för landstingen och 1,3 procentenheter för kommunerna. De höjer utfallen för 2007 och sänker dem för 2008. Syftet med konjunkturlönestatistiken är att beskriva löne­utvecklingen som underlag för konjunkturanalyser och konjunktur­prognoser, för hela samhällsekonomin och för olika sektorer. Utvecklingen visas ur branschens/näringsgrenens perspektiv, dvs strukturella förändringar påverkar utfallet. Med strukturella förändringar menas t ex förändringar i sammansättningen av de företag som lämnar uppgifter. För att kunna jämföra löneutvecklingen mellan olika sektorer bör ett genomsnitt för flera månader användas, pga att revisions­tidpunkten för ny lön skiljer sig mellan olika avtalsområden. För mer information

Almedalsbesökarna vet: Sortera dina sopor väl - de kommer till nytta

Pressmeddelande Publicerad: 2008-07-13 15:00 CEST - Avfall Sverige AB

82 procent av besökarna i Visby under Almedalsveckan tycker att det är viktigt att sortera sina sopor. 71 procent gör det. Och 53 procent vet att vårt matavfall kan bli till biogas som ersätter fossila bränslen.

Paneldebatt Almedalen: Biogas inget nischbränsle

Pressmeddelande Publicerad: 2008-07-07 15:33 CEST - Avfall Sverige AB

Potentialen för att producera biogas enbart från avfall i Sverige är 10,6 TWh. Det skulle räcka till att driva 900 000 bilar, dvs ungefär en femtedel av Sveriges alla bilar. Samtidigt skulle vi klara EU:s direktiv om 10 procent förnyelsebar energi i transportsektorn.

Sveriges största miljörörelse samlas kring farligt avfall: Svensk avfallskampanj bäst i världen

Pressmeddelande Publicerad: 2008-07-04 12:30 CEST - Avfall Sverige AB

Avfall Sverige har vunnit det internationella kommunikationspriset "ISWA Communication Award 2008", för sin kampanj kring hushållens farliga avfall. Motiveringen lyder "kampanjen håller hög kvalitet och berör ett svårt men angeläget ämne".

Ny rapport visar: Biogas ger 900 000 nya miljöbilar redan idag!

Pressmeddelande Publicerad: 2008-07-03 17:20 CEST - Avfall Sverige AB

Avfall Sverige och Gasföreningen avlivar myten om att vi inte klarar EU: s direktiv om 10 procent förnyelsebar energi i transportsektorn. I dag, den 3 juli presenterade Avfall Sverige, Gasföreningen och Svenskt vatten, unika siffror i en ny rapport som visar den totala potentialen för Biogas i Sverige. 

Debatt på Avfall Sveriges årsmöte: Konsumtion är en miljöfråga

Pressmeddelande Publicerad: 2008-06-06 10:02 CEST - Avfall Sverige AB

Det mesta vi konsumerar resulterar i någon sorts avfall. Men konsumtion kan också medföra positiva effekter på miljön. Hur våra köpvanor påverkar miljön debatterades livligt vid Avfall Sveriges årsmöte.

Södertörns högskola värd för 2008 Stockholm Summer Conference on Business and Economics

Pressmeddelande Publicerad: 2008-06-05 16:36 CEST - Södertörns högskola

Södertörns högskola är den 6-8 juni värd för den internationella konferensen 2008 Stockholm Summer Conference on Business and Economics.

Medlare utsedda för busstrafiken

Pressmeddelande Publicerad: 2008-06-05 15:10 CEST - Medlingsinstitutet

Statskontoret: Svårt få tillbaka felaktigt utbetalda bidrag

Pressmeddelande Publicerad: 2008-06-05 11:10 CEST - Statskontoret

Mer avfall och ökad återvinning – biologisk behandling ökar mest

Pressmeddelande Publicerad: 2008-06-01 18:00 CEST - Avfall Sverige AB

Avfallsmängderna ökar. Det gör också materialåtervinning, biologisk behandling och energiutvinning – mer än mängderna. Mest ökar biologisk behandling. 96 procent av allt hushållsavfall tas nu tillvara och ersätter till exempel fossila bränslen vid uppvärmning och transport. Det visar färsk statistik från Avfall Sverige.

Diskussion på Avfall Sveriges årsmöte: Är konsumtion en miljöfråga?

Pressmeddelande Publicerad: 2008-05-30 12:06 CEST - Avfall Sverige AB

- Finns det något sådant som hållbar konsumtion?

Södertörns högskola och Tekniska museet i samarbete om lärarutbildning

Pressmeddelande Publicerad: 2008-05-29 17:58 CEST - Södertörns högskola

Södertörns högskola och Tekniska museet har inlett ett samarbete med syfte att öka intresset för teknik och naturvetenskap i Södertörnsregionen.

Diskussion om framtidens avfallspolitik: Vilket väger tyngst - samhällsnytta eller konkurrens?

Pressmeddelande Publicerad: 2008-05-29 12:21 CEST - Avfall Sverige AB

95 procent av hushållens avfall återvinns i Sverige. En förklaring till att vi lyckats så bra, är kommunernas engagemang och infrastruktur. Varför vill då vissa aktörer byta system?

Forskardag på Södertörns högskola 28 maj

Pressmeddelande Publicerad: 2008-05-26 11:03 CEST - Södertörns högskola

Södertörns högskola får masterrättigheter i sex ämnen

Pressmeddelande Publicerad: 2008-05-22 09:37 CEST - Södertörns högskola

Högskoleverket presenterar idag resultatet av examensrätts-rövningarna för rätt att utfärda masterexamen. Södertörns högskola får genom beslutet rätt att utfärda masterexamen i sex ämnen.

Medlare utsedda

Pressmeddelande Publicerad: 2008-05-13 09:58 CEST - Medlingsinstitutet

Löneutvecklingen t o m februari

Pressmeddelande Publicerad: 2008-05-05 10:35 CEST - Medlingsinstitutet

Medlare utsedda för skärgårdstrafiken

Pressmeddelande Publicerad: 2008-04-25 14:52 CEST - Medlingsinstitutet

Kampanj om smak och kvalitetökar andelen ekologiskt på restauranger

Pressmeddelande Publicerad: 2008-04-21 12:32 CEST - EkoMatCentrum

Kör ekologiskt är en kampanj för ekologisk mat riktad till restaurangbranschen, restauranggäster och leverantörer. Kampanjen är finansierad av EU och Sverige och lyfter fram smak och kvalitet som argument för restauranger att använda ekologiska råvaror. Kör ekologiskt medverkar på Gastro Nord med seminarium om eko på krogen. Medverkar gör Stefan Eriksson, årets kock 2005.