Glans över Guldbaggen 2009

Pressmeddelande Publicerad: 2008-12-09 09:33 CET - Svenska Filminstitutet

När den svenska filmbranschen summerar det gångna filmåret och delar ut Guldbaggar till de bästa prestationerna är det komikern Johan Glans som står som värd. Guldbaggen 2009 direktsänds från Cirkus i Stockholm måndagen den 12 januari då den röda mattan r

Nahid Persson Sarvestanis dokumentär om Farah Diba tävlar i Sundance

Pressmeddelande Publicerad: 2008-12-08 06:05 CET - Svenska Filminstitutet

I natt stod det klart att Guldbaggebelönade Nahid Persson Sarvestanis nya dokumentärfilm Drottningen och jag, om Farah Diba, valts ut att tävla på Sundace filmfestival i januari nästa år. Detta är första gången någonsin som en svensk dokumentärfilm tävlar

Kultur och Entreprenörskap - ny kurs för konstnärliga verksamheter

Pressmeddelande Publicerad: 2008-12-04 13:56 CET - Södertörns högskola

Den kulturella industrins betydelse och framväxt Idag behövs nya kunskaper och det ställs andra krav på dagens yrkesverksamma konstutövare, som överskrider det rent konstnärliga uttrycket. Den kulturella industrin ökar dramatiskt i Sverige och Europa och kulturens betydelse inom regional och kommunal utveckling blir allt tydligare - samtidigt som näringsliv och organisationer börjat använda de konstnärliga uttryckssätten och processerna för att idéutveckla och positionera sig.Kultur & Entreprenörskap - om kursenIntentionen med kursen är att utöka studenternas möjligheter och att vidga förståelsen för entreprenörskap. Kursen kommer att ge konkreta kunskaper i idéutveckling, marknadsföring, omvärldsorientering, projektledning och juridik mm. För att göra den affärsmässiga delen av entreprenörskapet mer hanterbar innehåller kursen metoder för att utveckla kulturella verksamheter, idémässigt såväl som ekonomiskt. Utbildningen är en fristående kurs och omfattar 30 högskolepoäng, halvfart dagtid. Kursen kommer till stor del att vara praktiskt inriktad, och inkludera arbete med pågående projekt som case. Kontakt

Löneutvecklingen t o m september 2008

Pressmeddelande Publicerad: 2008-12-04 10:10 CET - Medlingsinstitutet

För mer information

Lärarutbildningen vid Södertörns högskola föreslås få ett speciellt ansvar för romani chib

Pressmeddelande Publicerad: 2008-12-03 16:22 CET - Södertörns högskola

Utredningen om en ny lärarutbildning föreslår att Södertörns högskola övertar det särskilda ansvaret för det nationella minoritetsspråket romani chib, och tilldelas resurser för att bygga upp forskning och lärarutbildning i ämnet.

Så uppstod dagens finanskris - Paneldebatt

Pressmeddelande Publicerad: 2008-12-01 11:02 CET - Södertörns högskola

SÅ UPPSTOD DAGENS FINANSKRIS

Konjunkturbarometern: CCI -24,5, Tillverkning -29, Bygg -21, Detaljhandel -23, Privata tjänster -15

Pressmeddelande Publicerad: 2008-11-26 08:15 CET - Konjunkturinstitutet

Föregående månad inom parentes: Barometerindikatorn 71,6 (79,3)Totala näringslivet -23 (-9)Tillverkningsindustrin -29 (-19)Byggindustri -21 (5)Detaljhandel -23 (-6)Privata tjänstenäringar -15 (0)Hushållens konfidensindikator (CCI) -24,5 (-24,7)Makroindex -58,1 (-56,3)Mikroindex -12,1 (-13,0)Arbetslösheten om 12 mån 79,8 (76,2)Förväntad inflation om 12 månader 1,9 (2,5)Barometerindikatorn, som sammanfattar stämningsläget i svensk ekonomi, fortsatte att falla i november.

Guldkort till Plattform och fortsatta priser till De ofrivilliga

Pressmeddelande Publicerad: 2008-11-26 03:05 CET - Svenska Filminstitutet

Produktionsbolaget Plattform och producenten Kalle Boman tilldelades igår Cinematekets Guldkort vid en ceremoni i Filmhuset i Stockholm.

14 nya medlemsbyråer till Sveriges Reklamförbund

Pressmeddelande Publicerad: 2008-11-21 12:09 CET - Sveriges Kommunikationsbyråer

En av sveriges största mediebyrå Mediaedge Cia tillbaka som medlem.

Pelle Sjönell ordförande för huvudjuryn i Guldägget

Pressmeddelande Publicerad: 2008-11-19 07:00 CET - Sveriges Kommunikationsbyråer

Sveriges Reklamförbunds styrelse har utsett Pelle Sjönell till huvudjuryordförande i Sveriges mest prestigfyllda kommunikationstävling Guldägget. Den prisbelönte kreativa chefen arbetar idag på BBH i New York.

De ofrivilliga fortsätter prisas

Pressmeddelande Publicerad: 2008-11-19 02:31 CET - Svenska Filminstitutet

Ruben Östlunds film De ofrivilliga tilldelades i helgen juryns specialpris på Filmfestivalen i Mar del Plata i Argentina, en av de främsta festivalerna i Sydamerika. Henrik Vikman, som spelar busschaffören i filmen, tog emot priset under söndagkvällens pr

Lönebildningsrapporten 2008: Lägre jämviktsarbetslöshet efter avtalsrörelsen 2007

Pressmeddelande Publicerad: 2008-11-13 08:15 CET - Konjunkturinstitutet

Löneökningarna efter 2007 års avtalsrörelse har trots en stark arbetsmarknad varit lägre än väntat.

Guldägget får Titankategori

Pressmeddelande Publicerad: 2008-11-13 07:00 CET - Sveriges Kommunikationsbyråer

Kommunikationstävlingen Guldägget får en helt ny kategori, Titan, för den mest nyskapande kommersiella kommunikationen och som inte har en självklar plats i någon av de traditionella tävlingskategorierna.

Kommentar till Konkurrensverkets utredning: Avfallshantering viktig del i samhällets infrastruktur

Pressmeddelande Publicerad: 2008-11-12 12:08 CET - Avfall Sverige AB

Konkurrensverket tillsynsprojekt av kommunernas upphandlingar av avfallshantering har nu presenterats. Avfall Sverige lämnar följande kommentar:

Ny kortfilmskonsulent på Svenska Filminstitutet

Pressmeddelande Publicerad: 2008-11-07 03:55 CET - Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet har utsett Andra Lasmanis till ny kortfilmskonsulent. Hon börjar den 1 januari 2009 och efterträder Anne-Marie Söhrman Fermelin.

Marias Maria prisbelönad

Pressmeddelande Publicerad: 2008-11-07 03:19 CET - Svenska Filminstitutet

Maria Heiskanens prestation i Maria Larssons eviga ögonblick belönades med priset för bästa skådespelerska på den spanska filmfestivalen i Vallodolid när den avslutades i helgen. Även Jan Troell och Mischa Gavrjusjov, filmens fotografer, vann pris för bäs

Ciné Nordica - filmvecka i Paris

Pressmeddelande Publicerad: 2008-11-06 09:47 CET - Svenska Filminstitutet

12-18 november anordnar Filminstitutet en svensk-norsk filmvecka på singelbiografen Cinéma du Panthéon i hjärtat av Paris. Veckan öppnar med den franska premiären av Jan Troells Maria Larssons eviga ögonblick och avslutas med Tomas Alfredsons Låt den rätt

Löneutvecklingen t o m augusti 2008

Pressmeddelande Publicerad: 2008-11-05 10:14 CET - Medlingsinstitutet

www.mi.se Medlingsinstitutets statistik bygger på den konjunkturlönestatistik som publicerades den 30 oktober på Statistiska centralbyråns hemsida. Medlingsinstitutet bearbetar statistiken och inkluderar arbetarnas övertids­ersättning och tjänstemännens rörliga tillägg. Måttet är förändringen i procent från motsvarande månad föregående år. I Medlingsinstitutets lönestatistik är de engångsbelopp för april-december 2007 som anges i avtalet mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting medräknade. Engångsbeloppen motsvarar 0,6 procentenheter för landstingen och 1,3 procentenheter för kommunerna. De höjer utfallen för 2007 och sänker dem för 2008. I statistiken ingår även engångsbelopp för statlig sektor för oktober-december 2007. Här har räknats med att engångsbeloppen motsvarar 1,7 procentenheter. Hur mycket som engångsbeloppen verkligen motsvarar är ännu oklart, eftersom det beror på vilken av två möjliga avtalskonstruktioner som man lokalt har valt att tillämpa. För arbetare i privat sektor påverkas förändringstalen uppåt för mars och nedåt för april av att påsken i år inföll i mars mot i april 2007. En storhelg innebär nämligen högre skifttillägg i branscher med kontinuerlig drift. Syftet med konjunkturlönestatistiken är att beskriva löne­utvecklingen som underlag för konjunkturanalyser och konjunktur­prognoser, för hela samhällsekonomin och för olika sektorer. Utvecklingen visas ur branschens/näringsgrenens perspektiv, dvs strukturella förändringar påverkar utfallet. Med strukturella förändringar menas t ex förändringar i sammansättningen av de företag som lämnar uppgifter. För att kunna jämföra löneutvecklingen mellan olika sektorer bör ett genomsnitt för flera månader användas, pga att revisions­tidpunkten för ny lön skiljer sig mellan olika avtalsområden. För mer information

Handikappförbunden kritiserar svenska regeringen i Genève

Pressmeddelande Publicerad: 2008-11-04 16:26 CET - Funktionsrätt Sverige

Onsdag den 5 november förhörs Sverige av FN:s övervakningskommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ESK). Handikappförbundens har tagit fram en alternativrapport som är starkt kritisk till hur Sverige lever upp till ESK-rättigheterna för människor med funktionsnedsättning. För Handikappförbundens räkning deltar Annika Åkerberg, jurist med fokus på mänskliga rättigheter, under förhören i Genève.

Så blir du konfliktsmart

Pressmeddelande Publicerad: 2008-11-04 13:48 CET - Södertörns högskola

Hur blir man konfliktsmart? Den 14 november är gymnasieelever från södra Storstockholm särskilt inbjudna till Södertörns högskola, för att tillsammans med lärare och studenter få möta varandra och träffa inbjudna gäster.

Internet blir interaktiv i Guldägget

Pressmeddelande Publicerad: 2008-11-03 09:51 CET - Sveriges Kommunikationsbyråer

Interaktiva applikationer, banners, digitala events, mobil marknadsföring, sajter och widgets får nu en ännu tydligare plats i Guldägget 2009 när Sveriges Reklamförbund fortsätter att utveckla tävlingen. Dessutom byter kategorin namn till interaktiv.

Impala fortsätter samarbeta med Guldägget

Pressmeddelande Publicerad: 2008-11-03 07:30 CET - Sveriges Kommunikationsbyråer

Sveriges mest prestigefyllda kommunikationstävling Guldägget förlänger sitt treåriga samarbetet med eventbyrån Impala i ytterligare två år. Detta trots att Sveriges Reklamförbund brukar byta eventbyrå vart tredje år.

Ny bok av Tomas Sjödin!

Pressmeddelande Publicerad: 2008-10-27 10:26 CET - Verbum AB

Utkommer i oktoberEtt brustet halleluja utkommer på Cordia 27 oktober 2008. Boken finns även som ljudbok med uppläsning av författaren själv (utkommer 3 november). Bokturné 2008Under november och december gör Tomas Sjödin en bokturné över landet där han berättar om sin nya bok. För mer informationeller kontakt med författaren, kontakta Agnes Notini Zachrison, lanseringsansvarig Cordia, Verbum Förlag. E-post agnes.notini.zachrison@cordia.se, telefon 08-7436501. Om Tomas SjödinTomas Sjödin är född 1959 och bor med sin familj i Säve utanför Göteborg. Han är pastor, författare, skribent och krönikör i Göteborgs-Posten och en mycket uppskattad föredragshållare. Hans tidigare böcker Väder, vind och livets allvar (tillsammans med Martin Lönnebo), Eftervärme, Reservkraft, Den enklaste glädjen och När träden avlövas ser man längre från vårt kök har översatts till flera språk och sålt i stora upplagor.Läs mer om Tomas Sjödin och hans tidigare böcker på www.cordia.se.

Guldägget vässar designkategorin

Pressmeddelande Publicerad: 2008-10-21 07:05 CEST - Sveriges Kommunikationsbyråer

Sveriges Reklamförbund ser över och moderniserar Guldägget. Inför Guldägget 2009 vässas kategorin för design och bidragen delas in i förpackningsdesign, kommersiella miljöer och visuell identitet. Detta för att tydligare lyfta de olika aspekterna av kommersiell design.

Reklamfokus i Borlänge

Pressmeddelande Publicerad: 2008-10-21 05:40 CEST - Sveriges Kommunikationsbyråer

Sveriges Reklamförbund arrangerar spännande seminarium om kommunikation.

Gamla blöjor är lysande – lika mycket el från sopor som från vindkraft

Pressmeddelande Publicerad: 2008-10-15 10:30 CEST - Avfall Sverige AB

Ur de sopor som förbränns produceras el som täcker årsförbrukningen för 240 000 villor. Eller 720 000 lägenheter. Nästan lika mycket el kommer från vindkraft. Och båda minskar utsläppen av koldioxid.

Presslunch om Eurobest idag på Berns

Pressmeddelande Publicerad: 2008-10-15 06:00 CEST - Sveriges Kommunikationsbyråer