Klartecken för största vattenvårdssatsningen någonsin i Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-22 09:57 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Ett unikt samarbete mellan Länsstyrelserna i Jämtland, Västernorrland och Västerbotten har i dagarna fått grönt ljus. EU-projektet Ecostreams for LIFE med en budget på 179 miljoner kronor och en tidsplan som spänner mellan år 2021-2026 blir det största vattenvårdsprojektet i sitt slag Sverige någonsin.

Anna Martinkari och Johan Englund till LRF Medias styrelse

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-22 07:55 CEST - LRF Media

LRF Media förstärker sitt fokus på digital transformation och nya affärer och utser Anna Martinkari, digital chef på Telia, och Johan Englund, chef för Finans- och affärsutveckling på LRF, till nya styrelseledamöter.

Så kan Malmö minska sitt bidragsberoende

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-22 06:00 CEST - Medborgerlig Samling

I en debattartikel i gårdagens Kvällsposten kritiserar Ann-Cathrine Björk (ordförande MED Skåne) den bidragsbubbla som vuxit okontrollerat under många år i Malmö stad. Trots att endast 3 procent av Sveriges befolkning bor i Malmö betalar kommunen ut 10 procent av landets totala ekonomiska bistånd. Ann-Cathrine Björk och partikollegan Mikael Karlsson ger en rad konkreta förslag på hur Malmö kan ta sig ur bidragsberoendet. Bland annat föreslås en ökad användning av artificiell intelligens (AI).

Tipsrader återupptar liverättning för Stryktipset

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-19 11:32 CEST - Eastandsthlm AB

Midsommardagen dukas upp med fotboll från England! Det låter som en dröm då engelsk fotboll vid det här laget brukar ha avslutat säsongen men det är faktiskt helt sant att det imorgon lördag den 20 juni 2020 är dags för en helengelsk kupong på Stryktipset. Vi kan helt enkelt konstatera att fotbollen med stormsteg är på väg tillbaka i världen trots den svåra tid vi lever i fylld av restriktioner. Med det sagt kan vi även basunera ut att Tipsrader återupptar sin liverättning för Stryktipset som legat nere sedan början av mars.

Inbjudan till pressträff: VasaLeken

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-18 14:49 CEST - Destination Kalmar

Premiär för nya familjeaktiviteten VasaLeken på Kalmar Slott.

Ny parkeringsplats i Snurrom

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-18 14:24 CEST - Kalmar kommun

Brist på parkeringsplatser i Snurrom har under en tid varit en återkommande fråga. Nu står en ny parkeringsplats klar för att lösa situationen.

Klart med tilldelningen för årets älgjakt

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-18 12:40 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen har beslutat om 2020 års licensjakt efter älg. Målsättningen är att 12 904 älgar ska fällas, enligt planerna för länets fem älgförvaltningsområden.

Otillräckligt förslag om smittbärarpenning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-18 10:58 CEST - Funktionsrätt Sverige

Det är bra att regeringen nu föreslår en smittbärarpenning för närstående till personer som riskerar ett allvarligt förlopp vid covid-19. ”Tyvärr är förslaget så ogenomtänkt, att ytterst få av närstående till personer i riskgrupp kommer att kvalificera sig för att kunna söka ersättningen”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige. ”Men närstående kommer förstås att fortsätta att stanna hemma från jobbet för att skydda sina nära från smitta, det är en självklarhet för de allra flesta.”

Nationaldagen firas hemma hos kommuninvånarna

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-18 10:39 CEST - Varbergs kommun

Nationaldagsfirandet är ett viktigt evenemang för Varbergs kommun, starkt präglat av tradition och högtidliga stunder. Med anledning av covid-19 kan vi inte fira som vanligt i år. - Vi tror att firandet är viktigt även för varbergarna. Därför väljer vi att flytta evenemanget hem till kommuninvånarna istället för att ställa in, säger Sofie Brinkmo, chef för kulturenheten.

Nu märker vi bilar med förnybart bränsle

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-18 09:21 CEST - Kalmar kommun

Nu drar Kalmar kommun igång med att dekorera kommunens el- och biogasbilar med tydliga dekaler som tydligt visar att drivmedlet är förnybart i merparten av fordonsflottan. Ett stort antal biogasbilar och elbilar ska få ett "B" respektive ett "E" på motorhuven och även bak på bilarna kommer kommunens arbete med hållbara transporter att framgå.

Trafikverket och Timrå kommun i samverkan

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-18 09:16 CEST - Timrå kommun

Timrå kommun och Trafikverket har tagit fram ett förslag på ett väghållarbyte, som innebär att Trafikverket tar över och ansvarar för att rusta upp bron över E4 vid trafikplats 231. Timrå kommun ansvarar för projekteringen av bron medan Trafikverket ska söka finansiering och utföra åtgärden.

Coronapandemin bidrog till lägre inkomster och högre utgifter i statens budget för maj

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-18 09:00 CEST - Ekonomistyrningsverket

Coronapandemin fortsätter att påverka statens budget. Saldot för maj visar ändå ett överskott på 10,2 miljarder kronor, trots att inkomsterna blev lägre och utgifterna blev högre än i maj 2019. Överskottet i maj är dock 54,1 miljarder kronor lägre än föregående år. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Dubbel insats av Uroclinic

Nyhet Publicerad: 2020-06-18 08:30 CEST - Sophiahemmet

Uroclinic gör en dubbel insats under Coronapandemin: Avlastar akutsjukhusen med canceroperationer och tar emot studenter från sjuksköterskeutbildningen på Sophiahemmet Högskola. För Victoria Petersson har det blivit en lärorik period på alla sätt.

Enig socialnämnd räknar inte bort det tillfälliga tilläggsbidraget

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-17 16:00 CEST - Timrå kommun

•Kan ge 1325 kronor mer i månaden för en barnfamilj med försörjningsstöd

Martina avlastar barnkirugin

Nyhet Publicerad: 2020-06-17 14:00 CEST - Sophiahemmet

Barnsjukhuset Martina hjälper Karolinska Universitetssjukhuset Solna under Coronapandemin med dagkirurgiska operationer. Mycket tyder på att samarbetet kommer att fortsätta även till hösten.

Victor fick akut hjälp på Capio Artro Clinic

Nyhet Publicerad: 2020-06-17 13:56 CEST - Sophiahemmet

Under Coronapandemin har mer än 300 patienter överförts till Capio Artro Clinic från Danderyd sjukhus och Södersjukhuset för operation. Många patienter har hand- och fotfrakturer som måste opereras skyndsamt. 32-årige Victor Iusca är en av dem.

Nu har Region Kronoberg köpt hela tomten i Räppe

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-17 13:44 CEST - Region Kronoberg

På regionfullmäktige den 17 juni fattades beslutet att köpa resterande del av tomten för det tänkta sjukhuset i Växjö av Växjö kommun. Det innebär att regionen har tillgång till den tomtyta som behövs för att kunna bygga ett sjukhus i Räppe.

Beslut om licensjakt efter varg överlåts till länsstyrelserna

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-17 13:08 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket överlåter möjligheten att fatta beslut om licensjakt efter varg till samtliga län i mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Beslutet gäller länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Uppsala samt Örebro.

Taxibranschen utbildas i säkra resor

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-17 12:00 CEST - Sophiahemmet

Taxibranschen har dragit igång omfattande utbildningsinsatser med anledning av COVID-19-pandemin. Idag lanseras och genomförs en webbutbildning om bakterier, virus och smittspridning, specifikt riktad till medarbetare i taxibranschen. Utbildningen sker i regi av och i samarbete mellan Sophiahemmet Högskola och Svenska Taxiförbundet.

Idrott är inte industribuller – ny vägledning på gång

Nyhet Publicerad: 2020-06-17 11:43 CEST - Naturvårdsverket

Idrott och annan fysisk aktivitet är viktigt för att människor ska må bra. För barn och unga är det särskilt viktigt att kunna utöva sin sport nära hemmet. Men när idrottsanläggningar som används intensivt ligger nära bostäder ökar också risken för bullerstörningar. Därför tar Naturvårdsverket fram en vägledning om buller från idrottsplatser som stöd för att kunna minska bullerstörningar samtidigt som goda möjligheter till idrottsutövning bibehålls.

Välkommen på regionens pressträff

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-17 10:19 CEST - Region Kronoberg

Region Kronoberg bjuder in till pressträff med anledning av coronapandemin torsdagen den 18 juni klockan 10.

Landshövdingarna och överdirektörerna vädjar: Gränserna bör öppnas i norr

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-17 10:13 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Landshövdingarna i de nordliga områdena i Sverige och Norge samt överdirektörerna från Regionförvaltningsverken i Lappland och Norra Finland sammanträdde virtuellt den 12 juni 2020.

The Swedish Film Institute at Cannes Marché

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-17 09:47 CEST - Svenska Filminstitutet

At this years Marché du Film – Festival de Cannes, the Swedish Film Institute will co-host a webinar on inclusion in the film industry, as a follow up on the progress of the 50/50 by 2020 movement. Creating the New Normal: Intersectionality in the Film Industry, featuring amongst others Swedish Film Institute CEO Anna Serner, will take place on Monday June 22 and be open to the public.

Svensk ekonomi tyngs av pandemin minst ett år till

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-17 09:15 CEST - Konjunkturinstitutet

Covid-19-pandemin leder till att Sveriges BNP minskar med ca 10 procent det andra kvartalet i år. I bland annat euroområdet väntas nedgången bli betydligt större. En anledning till att den svenska ekonomin inte drabbas fullt lika hårt det andra kvartalet är att de svenska myndigheternas åtgärder för att bromsa smittspridningen har varit mindre långtgående än i många andra länder. Detta framgår i rapporten Konjunkturläget som publiceras i dag.

Pandemic to weigh on Swedish economy for at least another year

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-17 09:15 CEST - Konjunkturinstitutet

The COVID-19 pandemic means that Sweden’s GDP will fall by around 10 per cent in the second quarter. The downturn will be much greater in the euro area, for example. One reason why the Swedish economy has not been hit quite as hard in the second quarter is that the Swedish authorities’ measures to limit the spread of infection have been less far-reaching than in many other countries.

Fältarbeten i Västerbotten i sommar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-17 08:49 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

I sommar hittar du flera av Länsstyrelsens verksamheter ute i fält. Det handlar bland annat om inventering av olika arter, provtagningar samt projekt för att återställa vattenmiljöer. Här presenterar vi ett axplock!

Koll på konsten i Region Kronoberg – nu hävs inköpsstoppet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-17 08:00 CEST - Region Kronoberg

Region Kronoberg har nu bra kontroll på sina konstverk. Det visar en nyligen avslutad inventering av konstsamlingen. Eftersom att arbetet nu är genomfört häver kulturnämnden inköpsstoppet.

Pressinbjudan: Nu återinviger vi hopptornet i Långviken

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-17 07:00 CEST - Kalmar kommun

Hopptornet i Långviken har varit avstängt sedan 2016 – nu öppnar vi det igen efter en tids renoveringar.

The Swedish Film Institute at Cannes Marché

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-16 16:05 CEST - Svenska Filminstitutet

At this years Marché du Film – Festival de Cannes, the Swedish Film Institute will co-host a webinar on inclusion in the film industry, as a follow up on the progress of the 50/50 by 2020 movement. Creating the New Normal: Intersectionality in the Film Industry, featuring amongst others Swedish Film Institute CEO Anna Serner, will take place on Monday June 22 and be open to the public.

Musikteater på Krusenstiernska och livesända konserter på Kalmar Teater

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-16 15:17 CEST - Kalmar kommun

De traditionsenliga konserterna och familjeföreställningarna i Stadsparken tar en paus i sommar. Istället kommer konserter med några av Sveriges främsta artister inom folkmusik, jazz, funk, vokalmusik och soul att livesändas från Kalmar Teater. Sändningarna görs via Kalmar kommuns facebooksida och youtubekanal. På Krusenstiernska gården arrangeras musikteater för barnfamiljer varje söndag i juli. Föreställningarna arrangeras i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer med en begränsad publik som måste förhandsboka sina gratisbiljetter.