Säffles skolchef omvald

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-25 14:03 CEST - Sveriges Skolledarförbund

Erica Andrén, skolchef i Säffle, valdes om till första vice ordförande för Sveriges Skolledarförbund när förbundets kongress avslutades på söndagen.

Gislavedsrektor vald till vice ordförande för skolledarna

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-25 14:03 CEST - Sveriges Skolledarförbund

Daniel Söderberg, rektor vid vuxenutbildningen i Gislaved valdes till Sveriges Skolledarförbunds presidium som andre vice ordförande när förbundets kongress avslutades på söndagen.

Matz Nilsson omvald som ordförande

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-25 14:02 CEST - Sveriges Skolledarförbund

Matz Nilsson, Malmö, omvaldes till ordförande för Sveriges Skolledarförbund när förbundets kongress avslutades på söndagen. Han påbörjar därmed sin fjärde treårsperiod.

Lägesrapport VGR: Hela vårens vaccinprognos

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-23 13:33 CEST - Västra Götalandsregionen

Under de kommande tio veckorna räknar Västra Götalandsregionen med att kunna fördela närmare en miljon vaccindoser till vaccinatörer i Västra Götaland. Drygt hälften kommer vara avsedda för ge invånarna sin första dos vaccin medan resterande ska användas till invånare som väntar på sin andra dos.

Närhälsans patienter ger ständig återkoppling

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-23 13:00 CEST - Närhälsan

Närhälsan börjar nu med ett nytt sätt att samla in återkoppling från patienter. Från 26 april kommer patienter som har besökt vårdcentraler eller rehabmottagningar att utvärdera sitt besök med hjälp av mobiltelefonen.

Beslut om förändringar i modell för tilläggsbelopp

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-23 10:09 CEST - Eskilstuna kommun

Grundskolenämnden i Eskilstuna har fattat beslut om förändringar i modellen för hur fördelningen av tilläggsbelopp sker. Nämnden vill även ha en fördjupad utredning om hur verksamheterna ska möta behov av stöd till barn och elever med neuropsykiatriska besvär.

2020 restaurerades över 6 000 hektar våtmarker

Nyhet Publicerad: 2021-04-23 09:08 CEST - Naturvårdsverket

Arbetet med våtmarker ledde förra året till både restaurerade och nyskapade våtmarker. De är viktiga för biologisk mångfald och för oss människor – bland annat för att minska övergödning, bidra till vattenhushållning och för att minska utsläpp av växthusgaser.

Länsstyrelserna får 28 miljoner för att bekämpa invasiva växter

Nyhet Publicerad: 2021-04-23 08:06 CEST - Naturvårdsverket

Kampen mot invasiva främmande växter trappas upp och nu har Naturvårdsverket beslutat om bidrag på ytterligare 28 miljoner för länsstyrelsernas arbete.

Vi ska etablera EUPATI i Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-23 07:00 CEST - Funktionsrätt Sverige

Vår ansökan till Allmänna arvsfonden för projektet ”EUPATI Sverige - en delaktig patient” har beviljats! ”Vi är mycket glada. Vårt kongressmål handlar om jämlik hälsa och det här projektet kommer att ge oss kraft att arbeta för ökad patientdelaktighet som vi vet är helt avgörande för att driva utvecklingen av vården framåt och skapa jämlik hälsa", kommenterar Marie Sten, första vice ordförande Funktionsrätt Sverige.

Ingen titel
OMX30-bolagen med störst mediegenomslag

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-23 07:00 CEST - NewsMachine AB

NewsMachine har tagit fram statistik över bolagen på OMX30 med störst genomslag i medierna under det senaste året.

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 29 april 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-22 15:55 CEST - Skaraborgs Sjukhus

Plats: Digitalt möte/Skaraborgs Sjukhus Skövde Tid: Kl. 08:30 – 12:30

Publicering av Medlingsinstitutets årsrapport

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-22 14:30 CEST - Medlingsinstitutet

På tisdag den 27 april publiceras Medlingsinstitutets årsrapport på webbplatsen www.mi.se Rapporten presenteras närmare i en webbkonferens på Youtube klockan 10-12 samma dag. Vid webbkonferensen reflekterar också en panel med några av arbetsmarknadens nyckelpersoner över år 2020 och över framtiden.

Eskilstuna kommun har fortsatt bra service enligt företagen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-22 13:55 CEST - Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun får fortsatt högt betyg för sin service till företag inom samtliga myndighetsområden enligt 2020 års mätning av Nöjd kund Index (NKI). Betyget visar ett resultat på 75 (rikssnittet 74) jämfört med förra årets 77.

Ingen titel
Förnyade vädervarningar införs i oktober

Nyhet Publicerad: 2021-04-22 13:14 CEST - SMHI

Övergången till det förnyade vädervarningssystemet skjuts fram. Sluttesterna har visat på tekniska komplikationer. Det gör att SMHI flyttar fram övergången för att säkerställa att de nya arbetsverktygen är helt robusta. Införandet av det förnyade systemet som var planerat till april sker istället i oktober.

Ingen titel
Sverigeunik röntgenutrustning tar vården hem till sköra äldre

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-22 11:40 CEST - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Just nu testar Sahlgrenska Universitetssjukhuset en mobil röntgenutrustning som gör att sköra äldre kan slippa påfrestande resor till akuten. I stället kommer patienter röntgas hemma.

Eskilstuna kommun upphandlar 184 vårdgivare för barn och unga

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-22 09:23 CEST - Eskilstuna kommun

Socialnämnden i Eskilstuna kommun har i samarbete med kommunens upphandlingsenhet gjort en upphandling av HVB-hem för barn och unga, där 184 externa vårdgivare anslutit sig till avtalet.

Bidrag till projekt för grön infrastruktur leder till ökad biologisk mångfald i landskapet

Nyhet Publicerad: 2021-04-22 08:37 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket beviljar bidrag på 3,8 miljoner kronor till länsstyrelserna för projekt för grön infrastruktur, som innebär fler fungerande livsmiljöer för arter i landskapet. På så sätt stärks den biologiska mångfalden. Åtgärderna handlar bland annat om att skapa och sköta natur för blommande ängsväxter, hyggesfria skogsbruksmetoder och plantering av blommande träd och buskar. Styrkan med projekten är att de genomförs tillsammans av många stora och små markägare och andra aktörer som verkar i landskapet.

Funktionsrättsbyrån blir verklighet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-22 07:00 CEST - Funktionsrätt Sverige

Idag har vi fått positivt besked från Allmänna arvsfonden. Vår idé om en rättighetsbyrå för personer med funktionsnedsättning blir verklighet! ”Det här är efterlängtat och välkommet! Behovet av en byrå som personer med funktionsnedsättning kan vända sig till är enormt. Det blir allt svårare för personer med funktionsnedsättning att få sina rättigheter realiserade och många får kämpa på egen hand mot myndigheters jurister trots funktionsnedsättningar och sjukdomar”, kommenterar Nicklas Mårtensson, kanslichef Funktionsrätt Sverige.

Ökat engagemang i kommuner efter framgångsrik jakt på plast

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-21 16:16 CEST - Eskilstuna kommun

Samverkansprojekt Jakten på plasten resulterade i nya metoder, verktyg och arbetsmaterial. Men också ett ökat engagemang för att minska miljö- och klimatpåverkan från plast. Resultatet av projektet har fått stor spridning i andra kommuner som nu jobbar målmedvetet med plasthantering i sina verksamheter.

Ökad plaståtervinning är en billig klimatåtgärd

Nyhet Publicerad: 2021-04-21 15:34 CEST - Naturvårdsverket

Förbränning av fossilplast behöver minska för att vi ska nå klimatmålen. En ny rapport visar att ekonomiska stöd för att öka materialåtervinningen av plast ger stor klimatnytta till en låg kostnad.

Ingen titel
Helldén (MP): Äntligen kan Bromma flygplats vara historia

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-21 12:46 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Nu står det klart att regeringen går vidare med frågan om att stänga Bromma flygplats. Miljöpartiet i Stockholm välkomnar beskedet, som banar väg för tiotusentals nya bostäder.

Mer naturbetesmarker och ekonomiskt bärkraftiga företag med nytt kunskapsunderlag

Nyhet Publicerad: 2021-04-21 12:43 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har tagit fram kartskikt som visar befintliga och potentiellt restaurerbara betesmarker i hela Sverige utanför fjällen. En av utgångspunkterna för arbetet är att det finns stora ekonomiska fördelar med stora betesfållor jämfört med små.

Ingen titel
Ny bok ger kompassen för ett mer hållbart liv

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-20 15:40 CEST - Verbum AB

–Boken Hållbar vandring med Frälsarkransen är tänkt som en kompass för ett mer hållbart liv. Som stöd på vägen rymmer boken betraktelser utifrån Frälsarkransens pärlor, och uppslag för reflektion, bön och handling. En bärande tanke är att människans inre liv och mognad hör ihop med ansvarstagandet för jorden, säger författarna Pär Friberg och Magnus Myrberg om sin nya bok.

Regionstyrelsen 20 april 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-20 15:28 CEST - Västra Götalandsregionen

Regionstyrelsen beslutade idag om hälso- och sjukvårdens utbud och lokalisering, om ett ökat hållbart resande, om åtgärder för att stärka tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin och om utflyttning av vård från Sahlgrenska Universitetssjukhuset till Kungälvs sjukhus.

Ingen titel
Läckeby ÅVC öppnar igen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-20 14:54 CEST - Kretslopp Sydost

Det har kommit starka reaktioner efter beslutet att tillfälligt stänga Läckeby ÅVC. Vi har lyssnat på synpunkterna och omvärderat beslutet. Därför kommer Läckeby ÅVC fr.o.m. tisdagen 27/4 öppna igen med fler säkerhetsåtgärder.

Presskonferens om det nya konceptet Tuna Brf

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-20 14:09 CEST - Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Onsdagen den 21 april presenterar Kfast det nya konceptet Tuna Brf. Vi bjuder in till en digital presskonferens där vi berättar om bakgrunden till, och framtiden för konceptet.

Digital pressträff 21 april: Så hanterar Västra Götalandsregionen covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-20 12:33 CEST - Västra Götalandsregionen

Under vecka 15 konstaterades 6 953 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 9 procent jämfört med föregående vecka. Västra Götalandsregionen bjuder in till en digital pressträff i morgon onsdag 21 april klockan 13:30.

Omsättningen ökar i tillverkningsindustrin

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-20 09:00 CEST - Konjunkturinstitutet

Omsättningen ökar inom näringslivet som helhet men framför allt inom tillverkningsindustrin. I aprilmätningen ökade omsättningen jämförelsevis mycket i tillverkningsindustrin och det är nu ungefär en lika stor andel som svarar att omsättningen är mindre än normalt som svarar att omsättningen är större än normalt. Detta framgår av Konjunkturinstitutets senaste extraundersökning som publiceras i dag.

Ingen titel
Oscar Furbacken tilldelas Carl Axel Valéns konststipendium 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-20 08:47 CEST - Eskilstuna kommun

Carl Axel Valéns stiftelse ger konstnären Oscar Furbacken 2021 års konststipendium, på 200 000 kronor. I stipendiet ingår även medverkan i Carl Axel Valéns jubileumsutställning på Eskilstuna konstmuseum som invigs i september.

Allefagforeninger.dk lanseras på danska marknaden

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-20 07:00 CEST - PR Direkt

Tusentals svenskar har använt jämförelsetjänsten Fackförbund.nu för att jämföra och hitta rätt fackförbund. I coronaspåren lanseras nu den danska motsvarigheten till sajten.