Ingen titel
Burma, röda khmerer och flygande tåg

Pressmeddelande Publicerad: 2009-05-06 02:23 CEST - Svenska Filminstitutet

Sju filmer har beviljats produktionsstöd från Filminstitutet i april, bland annat långfilmen Man tänker sitt, dokumentären Burma VJ's och kortfilmen Alla vill till himlen.

Ingen titel
Tyresö historiedag – forskningsinjektion för historielärare

Pressmeddelande Publicerad: 2009-05-05 14:26 CEST - Södertörns högskola

Den 8 maj arrangeras Tyresö historiedag - en fortbildningsdag för lärare i grund- och gymnasieskolor i hela Stockholmsregionen.

Svek mot klimatet och demokratin

Pressmeddelande Publicerad: 2009-05-05 12:01 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

På dagens DN Debatt förslås satsningar på vägar inte kollektivtrafik i Stockholmsregionen, något som Miljöpartiet är starkt kritiskt till.

Löneutvecklingen t o m februari 2009

Pressmeddelande Publicerad: 2009-05-05 10:37 CEST - Medlingsinstitutet

Statistik över löneutvecklingen till och med februari 2009 finns nu på Medlingsinstitutets hemsida, www.mi.se Medlingsinstitutet är ansvarig myndighet för den officiella lönestatistiken. Statistiken på www.mi.se bygger på den konjunkturlönestatistik som publicerades den 29 april på Statistiska centralbyråns hemsida. Medlingsinstitutet bearbetar statistiken och inkluderar arbetarnas övertidsersättning och tjänstemännens rörliga tillägg och väger samman den till uppgifter för sektorer och för hela ekonomin. Uppgifterna visar förändringen i procent från motsvarande månad föregående år. Utvecklingen visas ur branschens/näringsgrenens perspektiv. Det innebär att strukturella förändringar påverkar utfallet. Med strukturella förändringar menas t ex förändringar i sammansättningen av de företag som lämnar uppgifter. Nytt för maj 2009 Övertidsandelen har minskat betydligt under vinterhalvåret. Det sänker löneökningstakten för arbetare med ca 0,5 procentenheter i januari och februari. Från och med 2009 redovisas konjunkturlönestatistiken enligt den reviderade standarden för svensk näringsgrensindelning, SNI 2007.

Behövs akademiskt ledarskap?

Pressmeddelande Publicerad: 2009-05-05 08:31 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Ylva Hasselberg

Ny gemensam kraft i civilsamhället

Pressmeddelande Publicerad: 2009-05-04 13:46 CEST - Studieförbunden

Onsdag den 29 april 2009 grundades Civos - Civilsamhällets organisationer i samverkan. Folkbildningsförbundet - studieförbundens intresseorganisation är en av de tretton organisationer som valt att gå samman för att långsiktigt bidra till ett starkare civilsamhälle och aktivt föreningsliv.

Ingen titel
1 111 personer besökte Drömfabriken

Pressmeddelande Publicerad: 2009-05-04 08:12 CEST - Svenska Filminstitutet

1 111 besökare, 148 gäster och 53 filmer - ett lyckat bokslut för Drömfabriken 2009.

Ingen titel
Nu våras det för gifterna

Pressmeddelande Publicerad: 2009-05-01 08:30 CEST - Avfall Sverige AB

Trädgårdssäsongen är här och många husägare gör förberedelser inför vårens och sommarens grönska. Det innebär ökad konsumtion av till exempel gödningsmedel, ogräsmedel, grillrengöring och mögeltvätt, dvs produkter som klassas som farligt avfall. För att stimulera till ökad insamling av farligt avfall startar Avfall Sverige, branschorganisation för svensk avfallshantering, nu en större informationskampanj riktad till alla hushåll. Målsättningen är att öka kunskapen om avfallsfrågor och minska mängden farligt avfall som kastas i soporna eller avloppet. Det ska ju istället lämnas på kommunens insamlingsställen.

Samkönat äktenskap i Stockholms stadshus

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-30 14:42 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Den 1 maj klockan 11.30 i Stockholms stadshus vigs Alf Karlsson och Johan Lundqvist av Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand. Vittne är Miljöpartiets oppositionsborgarråd i Stockholm, Yvonne Ruwaida.

Ingen titel
Botaniska trädgårdens nyhetsbrev

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-30 08:44 CEST - Göteborgs botaniska trädgård

April bjöd på blommande rododendron, magnolior, körsbär och lökväxter. Maj blir inte sämre. Näsduksträdet blommar troligtvis i slutet av månaden men du som är prenumerant på nyhetsbrevet kan vara lugn, vi skickar ut meddelande när det är dags. Nyhetsbreve...

Inför straffskatt på förbränning av kol och olja

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-29 18:10 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Fortum kommer inte som planerat fasa ut kol och olja i sitt kraftvärmeverk i Värtahamnen. Idag lämnade Miljöpartiet in en skrivelse där de kräver straffskatt på kol och olja för att fasa ut förbränning av fossila bränslen i kraftvärmeverken.

Den 4 maj erbjuder Riksbanken nytt lån i svenska kronor mot säkerhet (3 mån)

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-29 15:09 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Riksbanken beslöt den 20 oktober att införa ett program med återkommande auktioner för att erbjuda lån i svenska kronor till de penningpolitiska motparterna. Den 13 februari meddelade Riksbanken att lånen framöver kommer att ges med rörlig ränta och även på längre löptider.

Världsledande klimatforskare samlas i Lund 4-8 maj

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-29 11:08 CEST - SMHI

Hur ser klimatförändringar ut i olika delar av världen och vilka effekter kan vi förvänta oss? Nästa vecka samlas forskare från 40-talet länder i en vetenskaplig workshop om regionala klimatberäkningar. Mötet hålls vid Lunds universitet.

Konjunkturbarometern Företag och hushåll, april 2009

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-29 07:15 CEST - Konjunkturinstitutet

Barometerindikatorn, som sammanfattar företagens och hushållens syn på det ekonomiska läget, visar på fortsatt svag utveckling i svensk ekonomi.

Ingen titel
Rysk kärlek, polska begravningar och BDSM i svenska festivaldokumentärer

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-28 07:41 CEST - Svenska Filminstitutet

Svenska dokumentärer är på internationell frammarsch. Världsberömda Hot Docs i Kanada och 6th Planete Doc Review, Polens största dokumentärfilmsfestival, har tillsammans fyllt sina program med totalt tio svenska filmer.

Ut med elskrotet på Miljövänliga dagen

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-24 14:08 CEST - Avfall Sverige AB

Ett 50-tal kommuner arrangerar tillsammans med Naturskyddsföreningen "Miljövänliga dagen" nu på lördag den 25 april. Då samlas gamla elprylar in, som genom kommunernas försorg sedan lämnas till återvinning.

Ingen titel
Andra gången för Eklund i Cannes

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-24 11:58 CEST - Svenska Filminstitutet

En svensk kortfilm av Patrik Eklund och Stig Björkmans Bilder från lekstugan är först ut att representera Sverige vid årets filmfestival i Cannes som startar den 13 maj. Dessutom har Sverige varit medproducent till Lars von Triers Antichrist, som tävlar o

Ingen titel
Fler dockor från Nyholm i Cannes

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-24 03:24 CEST - Svenska Filminstitutet

Drömmar från skogen av Johannes Nyholm är uttagen till sektionen Director's Fortnight på filmfestivalen i Cannes. Svenskproducerade Eastern Plays deltar också i sektionen.

Ingen titel
Rododendrondalen vackrare än någonsin!

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-23 16:13 CEST - Göteborgs botaniska trädgård

Inte på många år har Rododendrondalen i Botaniska trädgården blommat så enastående. Nästan frostfria nätter och en bra knoppsättning i fjol gör att blomrikedomen nu är större än vad vi tidigare upplevt. Det är ett 10-tal olika kinesiska rododendronarter s...

Kraftigt ökat söktryck till höstens utbildningar på Södertörns högskola

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-23 15:31 CEST - Södertörns högskola

Preliminära siffror från Verket för högskoleservice (VHS) visar ett kraftigt ökat söktryck till Södertörns högskola. Antalet ansökningar har ökat med hela 24 procent jämfört med motsvarande period förra året. Riksgenomsnittet av antalet ansökningar ligger på en 11-procentig ökning.

Ingen titel
300 barn i en jättekör på Göteborgs Konserthus

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-23 09:30 CEST - VGR Kulturutveckling

Söndagen den 17 maj kl 16.00 står 300 barn i åk 3-5 på scenen i Göteborgs Konserthus. Tillsammans i en jättekör sjunger de nyskrivna sånger, med texter skriva av barn i Västra Götaland, ackompanjerade av en 16-mannaorkester. Just nu repeterar barn i Kungälv, Alingsås, Göteborg och Stenungsund tillsammans med sångpedagogerna och inspiratörerna Magnus Pettersson och Malin Aghed som besöker barnen i skolan under vecka 18. Allt började med att elever på tre olika skolor i Västra Götaland skrev dikter på temat Världen är vår. Nu har kompositören Lennart Esborn tonsatt texterna och cirka 350 barn i årskurserna 3-5 från flera skolor i vår region övar just nu in sångerna i sina klassrum. Sångerna har namn som "Om det inte fanns hästar", "Jag står på kö" och "Åka".Barnen som deltar i Världen är vår kommer från Diserödskolan, Romelanda, Ödenäs skola, Alingsås, Kyrkenorumskolan, Stenungsund, Kulturskolan Centrum Göteborg, Lillebyn, Björlandagården och Ramsdalsskolan i Göteborg. Till sin hjälp har de förutom Magnus Pettersson och Malin Aghed, även cd-skivor och sånghäften. Allt måste ju sitta på konsertdagen då alla barn möts på scenen! Intresset för att delta i Världen är vår är rekordstort och alla de klasser som tyvärr inte fick plats på scenen är självklart inbjudna att sitta längst fram i Konserthuset och sjunga med.Vid konserten medverkar också en orkester under ledning av Lennart Esborn och Malin och Magnus är konferencierar. Några kända sånger finns också med i programmet och då får förstås alla sjunga med! Världen är vår är ett samarbete mellan UNGiKÖR Västkusten, Göteborgs Symfoniker och Musik i Väst.Biljetter till konsertenFinns på Göteborgs Konserthus. Pris: vuxna 60 kr och barn 20 kr.Vill du veta mer om Världen är vår?Kontakta Elisabeth Ekström på Musik i VästTel: 031 10 21 37, 0703 49 21 54E-post: elisabeth.ekstrom@miv.seVill du tala med inspiratörerna eller besöka klasserna?Kontakta Malin AghedTel: 0739 67 00 33 

Alliansens kommunpolitiker i otakt med väljarna

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-23 08:15 CEST - Studieförbunden

Enligt en ny undersökning är det bara två tredjedelar (66 procent) av alliansens kommunpolitiker med folkbildningsansvar som anser att studieförbundens verksamhet är viktig eller mycket viktigt. Hos alliansens väljare är siffran betydligt högre nämligen 88 procent. Mest positiva är KD-väljarna, bland dem anser 93 procent att studieförbundens verksamhet är viktig/mycket viktig.

Ingen titel
Från aktivism till folkbildning – Forskardag på Södertörns högskola

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-22 13:21 CEST - Södertörns högskola

Aktivism i Lettland, Europarådets granskning av Ukraina och ett Amnesty i förändring - det är några exempel på ny forskning som presenteras under Forskardagen den 29 april. Forskardagen är öppen för alla intresserade. Det är en dag för dig som är nyfiken på nya forskningsrön inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Kom och möt forskarna bakom resultaten under en eftermiddag fylld med populärvetenskapliga föreläsningar. Välkommen!

Allt fler arbetslösa anser att studieförbunden är viktiga i samhället

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-22 12:00 CEST - Studieförbunden

Hos studieförbunden möts varje år 2,2 miljoner personer i studiecirklar. Allt fler arbetslösa bedömer att folkbildningen och studieförbunden har en viktig roll. Enligt en ny opinionsundersökning tycker 90 procent av de arbetslösa att studieförbunden är viktiga i samhället - en ökning med åtta procentenheter sedan 2007. Undersökningen presenteras på Folkbildningsförbundets förbundsmöte 23 april.

Ingen titel
Dags att sluta drömma!

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-21 07:30 CEST - Svenska Filminstitutet

Nu på torsdag slår årets Drömfabrik upp portarna till ett smörgåsbord av filmvisningar, seminarier och evenemang. Välkommen till Filmhuset den 23-25 april.

Ingen titel
Visa, jazz och pop för äldre - och alla andra

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-20 08:00 CEST - VGR Kulturutveckling

Helena Erikssons sång rör sig gärna i gränslandet jazz, pop och visa. Mycket av sin inspiration har hon hämtat hos Monica Zetterlund och Cornelis Vreeswijk. Men Helena och hennes musiker tar arvet vidare och skapar utifrån det något nytt och högst personligt.
Nu ger de sig ut på Musik i Väst-turné i Västra Götaland, denna gång med konserter på äldreboenden på dagtid och för allmänheten på kvällstid.  Helena Eriksson är född i Mariestad och bor numera i Stockholm. Debuten som sångerska skedde dock på en jazzklubb i New York. Publikens uppskattning var så stor att hon stannade ytterligare tre kvällar och presenterades som "the Swedish singer with the sultry Peggy Lee sound".

Synen på naturen - kan humaniora och naturvetenskap mötas?

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-17 10:20 CEST - Södertörns högskola

Vad kan vi idag lära av den tyske naturforskaren och upptäcktsresanden Alexander von Humboldt (1769-1859)? Vid en öppen föreläsningpå Södertörns högskola den 23 april berättar Anne Buttimer, professor emerita i geografi vid University College Dublin, om synen på naturen ur ett naturvetenskapligt och humanistiskt perspektiv. Kan humaniora och naturvetenskap mötas?

Ingen titel
Erik Hemmendorff är årets Producer on the Move

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-15 12:04 CEST - Svenska Filminstitutet

Erik Hemmendorff, producent på Plattform produktion, har av Svenska Filminstitutet valts att representera Sverige i European Film Promotions (EFP) Producers on the Move vid filmfestivalen i Cannes.

Ny satsning på sommarlansering av svensk film och sommaröppna biografer

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-15 08:59 CEST - Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet genomför i år en kraftfull satsning för att fler svenska filmer ska gå upp på bio under sommaren. Samtidigt ökar Filminstitutet tillgången till film på mindre orter.

Var är åtgärderna Sabuni och Kristersson?

Pressmeddelande Publicerad: 2009-04-14 12:55 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Miljöpartiet efterlyser åtgärder från regeringen och stadshusmajoriteten mot så kallat hedersrelaterat förtryck mot unga.