Single-inhaler extrafine triple therapy

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-01 12:49 CEST - Chiesi Pharma

SINGLE-INHALER EXTRAFINE TRIPLE THERAPY OF INHALED CORTICOSTEROID PLUS LONG-ACTING Β2-AGONIST PLUS LONG-ACTING MUSCARINIC ANTAGONIST THERAPY IMPROVES LUNG FUNCTION AND REDUCES ASTHMA EXACERBATIONS

Behandling med fast kombination av extrafina partiklar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-01 12:42 CEST - Chiesi Pharma

Behandling med fast kombination av extrafina partiklar (corticosteroid + långverkande Β2-agonist + långverkande muscarin antagonist) via inhalation, förbättrar lungsjukdom och minskar risken för svåra astmaförsämringsperioder

Minskad tilldelning av gratis utsläppsrätter stärker utsläppshandeln

Nyhet Publicerad: 2019-10-01 10:15 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har nu lämnat in en förteckning till Europeiska kommissionen över vilka svenska anläggningar som ansökt om gratis tilldelning av utsläppsrätter för perioden 2021-2025. Regelverket som styr antalet utsläppsrätter som kan ges gratis har blivit striktare, vilket stärker utsläppshandelssystemet ytterligare.

Pressinbjudan: Förbättring för Kalmar i Skolverkets nationella betygsstatistik

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-01 08:30 CEST - Kalmar kommun

Skolverket har nu publicerat den nationella betygsstatistiken för läsåret 2018/2019. Med anledning av detta bjuder utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson och Södermöre kommundelsnämnds ordförande Magnus Uhr in till pressträff.

Presskonferens om konjunkturläget och ny prognos

Nyhet Publicerad: 2019-10-01 08:00 CEST - Konjunkturinstitutet

Onsdagen den 9 oktober presenterar vi vår prognos över konjunkturläget. Presentationen hålls av prognoschef Ylva Hedén Westerdahl. Med på presskonferensen är generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.

Bröst, nakenbad och kurragömmaklimax – här är de fem filmerna i It’s Love

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-30 14:27 CEST - Svenska Filminstitutet

Kortfilmssatsningen It’s Love med romantisk komedi i fokus har nu resulterat i fem uttagna projekt som vardera tilldelas sammanlagt 300 000 kronor. Satsningen är ett samarbete mellan Svenska Filminstitutet, Filmbasen, Filmpool Nord, Film i Skåne och Film i Väst.

Ny fjälled i södra Västerbottensfjällen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-30 12:58 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen Västerbotten arbetar med en ny skid- och vandringsled som kommer att binda samman sträckan mellan Hemavan, Klimpfjäll och Borgafjäll.

Löneutvecklingen till och med juli 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-30 09:34 CEST - Medlingsinstitutet

Lönerna i Sverige ökade med 2,6 procent under årets första sju månader, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med juli månad i år. Löneökningstakten så här långt är ungefär lika stor som helåret 2018, då den var 2,5 procent.

Regeringens satsning på jämställdhetsintegrering i myndigheter en framgång med förbättringspotential

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-30 09:00 CEST - Statskontoret

Statskontorets har utvärderat regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Utvärderingen visar att myndigheterna har genomfört ett omfattande arbete och nått flera resultat med stor potential att bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Samtidigt hade arbetet kunnat bidra till jämställdheten i samhället i ännu högre grad om regeringens styrning av programmet hade gett myndigheterna mer vägledning.

Nya regler för parkering i Kalmar stadskärna

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-27 08:55 CEST - Kalmar kommun

1 oktober börjar nya regler gälla för var och hur länge du får parkera i Kalmar stadskärna.

Barn är mjuka och bilar är hårda – men ändå vill socialdemokraterna att bilarna ska få köra snabbare vid förskolor

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-26 15:22 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Idag röstar Trafiknämnden om de nya hastighetsplanerna för stadsdelarna Skarpnäck, Farsta, Östermalm och Rinkeby-Kista, ytterligare ett steg i den reform som innebär att 50 km/h försvinner och ersätts av 30 km/h och 40 km/h som nya bashastigheter. Den grönblåa majoriteten väljer att hålla hårt på principen om 30 km/h vid skolor och förskolor, en princip socialdemokraterna väljer att frångå på många platser i sitt eget beslutsförslag.

Lyckad satsning på blivande ledare löste stort frågetecken

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-26 14:03 CEST - Kalmar kommun

2016 stod omsorgen inför en stor utmaning då de under de kommande åren skulle behöva anställa många nya enhetschefer. En viktig del av lösningen blev att utbilda nya chefer, och de blivande ledarna hittades bland befintliga medarbetare i de egna verksamheterna.

Shooting Stars 2020 – välkomna med förslag på svenska kandidater

Branschmeddelande Publicerad: 2019-09-26 13:43 CEST - Svenska Filminstitutet

Tio europeiska skådespelartalanger blir varje år uttagna till att vara Shooting Stars på Berlins filmfestival. Skådespelarna presenteras i olika sammanhang på festivalen för att lyfta fram europeiskt skådespeleri och för att de ska ges möjlighet att knyta nya internationella kontakter. Agenter, rollsättare och andra från den svenska filmbranschen är nu välkomna att skicka in förslag på kandidater till Filminstitutets utlandsenhet. Deadline fredag 4 oktober.

Samverkan gör flygplatser och kraftledningsgator till hem för hotade arter

Nyhet Publicerad: 2019-09-26 10:57 CEST - Naturvårdsverket

Genom samverkansgruppen för infrastrukturens gräsmarker involveras många olika aktörer i landskapet för att hjälpa hotade arter. Arbetet gör vägkanter, kraftledningsgator och andra gräsmarker till bra livsmiljöer för många arter.

Fortsatt höga resultat för Timrås skolor

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-26 10:52 CEST - Timrå kommun

Trenden för Timrås skolor fortsätter: Fler tar gymnasieexamen, det högsta meritvärdet på fem år och i toppen gällande behörighet till gymnasiet. Det visar Skolverkets senaste statistik för elever i årskurs nio.

Ge kommunerna ett tydligare ansvar för återbruk

Nyhet Publicerad: 2019-09-26 10:04 CEST - Avfall Sverige AB

Om kommunernas återvinningscentraler ges rätt förutsättningar har de potential att uppgradera svensk avfallshantering och bli ett effektivare verktyg för den cirkulära ekonomin. Det skriver Avfall Sverige i en debattartikel i Altinget.

Hushållen väntar sig ökad arbetslöshet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-26 09:00 CEST - Konjunkturinstitutet

Barometerindikatorn föll ytterligare i september, dock marginellt, från 95,0 i augusti till 94,6. Indikatorn har därmed fallit 16,7 enheter det senaste året och pekar sedan ett antal månader tillbaka på ett svagare stämningsläge än normalt i ekonomin.

Consumers expecting increased unemployment

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-26 09:00 CEST - Konjunkturinstitutet

The Economic Tendency Indicator edged down further from 95.0 in August to 94.6 in September. It has fallen 16.7 points in the past year and has been showing weaker sentiment than normal in the economy for several months.

Dödade fridlysta flodpärlmusslor upphittade

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-26 08:47 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Det har kommit till Länsstyrelsens kännedom att en person hittat ett stort antal döda flodpärlmusslor i ute naturen. Det syns att det är människor som har brutit upp skalen och tagit ur musslorna. Arten är fridlyst och det är olagligt att skada eller påverka dem.

Sänkt parkeringsavgift för eldrivna motorcyklar och eldrivna mopeder

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-26 08:15 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Nu sänks parkeringsavgifterna för eldrivna motorcyklar och eldrivna mopeder i de parkeringshus som ägs av Stockholm parkering. Syftet är att stötta klimatsmarta transportalternativ. Samtidigt så utmanas indirekt de ålderdomliga nationella parkeringsreglerna.

Skördefest i förskolekök och skolmatsalar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-26 07:00 CEST - Kalmar kommun

Under vecka 40, 30 september-4 oktober, har förskoleköken och skolrestaurangerna skördetema. Under hela veckan blir det extra fokus på säsongens rotfrukter och frukter.

Stockholm har landets bästa återvinningscentraler

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-25 12:58 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Stockholmarna är mycket nöjda med sina återvinningscentraler. I Avfall Sveriges årliga index hamnar Stockholm i topp bland landets kommuner. Förutom nöjdhet mäts även tillgänglighet och öppettider.

Fortsatt högt betyg för företagsklimatet i Gnesta

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-25 08:24 CEST - Gnesta kommun

Svenskt näringsliv publicerade idag årets rankingresultat beträffande företagsklimatet i Sveriges kommuner. Gnesta klättrar uppåt med 1 16 placeringar vilket innebär plats 42 i landet och näst högst i Sörmland.

Samla mer björnspillning och hjälp oss att nå målet 1500 prover

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-24 14:03 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Årets björnspillningsinsamling har kommit halvvägs. Många prover har kommit in, men Länsstyrelsen Västerbotten hoppas på fler. Framförallt vill vi ha fler prover från fjällområdet och kusten.

Justerade regler för nätfiske efter kusten

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-24 13:46 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Från och med 1 oktober gäller samma regler för fiske med nät efter hela Västerbottenskusten.

All time high för Timrå i Svenskt näringslivs ranking

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-24 10:16 CEST - Timrå kommun

Idag släppte Svenskt Näringsliv årets ranking av företagsklimatet och Timrå behåller förstaplatsen i länet och andra platsen i Norrland. Totalt hamnar Timrå på plats 35 i riket och har alltså klättrat 15 platser. Timrå bättrar också på sin placering när det gäller service till företag och landar där på en hedrande fjärde plats av alla Sveriges kommuner.

Synliga telefonnummer ska öka tillgängligheten

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-24 10:00 CEST - Region Kronoberg

Tidigare har ”dolt nummer” i flera fall visats när invånare och patienter fått samtal ifrån Region Kronoberg. För att det ska bli tydligt vem som sökt dig kommer vi från och med den 1 oktober visa ett gemensamt nummer. De enheter eller personer som idag visar egna nummer kommer även fortsättningsvis göra det.

Lägre kravnivå för stöd till utveckling av långfilm

Branschmeddelande Publicerad: 2019-09-24 09:51 CEST - Svenska Filminstitutet

Det saknas fortsatt många berättarperspektiv och en mångfald av röster i ansökningarna för utveckling av lång spelfilm. Därför kommer kravet för att söka ett första utvecklingsstöd justeras och tröskeln sänkas.

Naturvårdsverket bygger system för bekämpning av invasiva främmande arter på land – både växter och djur

Nyhet Publicerad: 2019-09-24 09:17 CEST - Naturvårdsverket

Den 1 januari 2019 fick länsstyrelserna ansvaret för att bekämpa invasiva främmande arter. Nu tar Naturvårdsverket fram ramavtal som underlättar för länsstyrelserna att anlita entreprenörer och specialister för bekämpningsarbetet.

Mer psykologi på Bokmässan

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-24 08:30 CEST - Sveriges Psykologförbund

På Psykologiscenen får Bokmässans besökare möta psykologer, forskare och författare i unika samtal med frågeställningar som inte dyker upp på mässans andra scener. Psykologiscenen arrangeras av Psykologiguiden i samarbete med bokförlaget Natur & Kultur, SvD Idagsidan och tidskriften Modern Psykologi.