Snart tas första spadtaget för Tjärhovspromenaden

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-27 14:08 CEST - Kalmar kommun

Nu påbörjas arbetet för att utveckla ytterligare ett av Kalmars kustnära lägen. Den här gången handlar det om en havspromenad längs Tjärhovsgatan ut till Lotsutkiken.

Asylsökande får nytt boende i Skellefteå

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-27 13:35 CEST - Migrationsverket

Den 29 april flyttar Migrationsverket 40 asylsökande från Knivsta till Skellefteå kommun där de erbjudits lägenheter. Det sker som ett led i strävan att glesa ur boenden för att förebygga och minska risken för spridning av coronaviruset.

Stärk arbetet mot mäns våld mot kvinnor!

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-27 13:17 CEST - S-kvinnor

Under Coronapandemin, med ökad social distansering och isolering, har många våldsutsatta kvinnor blivit fast i hemmet med våldsamma män. Det kräver ett stärkt arbete mot mäns våld mot kvinnor och barn.

Striktare regler för casinospel – vill minska spelmissbruk under Coronapandemin

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-27 13:10 CEST - PR Direkt

Regeringen med socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) i spetsen vill införa striktare regler för spel. Tanken med den tillfälliga förordningen är att skydda svenska konsumenter och stoppa ökningen av spelmissbruk, under den rådande Coronapandemin.

DHR kommenterar SKR:s nya hemställan till regeringen: ”Vi kan inte jämföra dagens situation med krig”

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-27 12:14 CEST - DHR

Snabbutbildning av uppsagda personer som kan och vill jobba inom vård och omsorg är ett bättre sätt att möta krisen än att rycka undan grundläggande rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det säger DHR i en kommentar till den nya hemställan som Sveriges Kommuner och Regioner har skickat till regeringen.

Corona är inget skäl för gymnasieamnesti

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-27 09:29 CEST - Medborgerlig Samling

I spåren av Coronapandemin börjar åter röster höjas för särbehandling av unga män utan asylskäl. Vissa partier argumenterar för en generell amnesti riktad till de s.k. ensamkommande som inte uppfyllt kraven för gymnasieamnestin när tidsfristen nu löper ut. Staffan Gunnarson, migrationspolitisk talesperson för Medborgerlig Samling, skriver i dagens Expressen att Sverige nu behöver sätta ned foten och återvända till en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Corona ska inte vara ett skäl för en ny gymnasieamnesti.

Blockchain Wallet har över 47 millioner användare globalt

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-27 07:00 CEST - PR Direkt

Intresset för kryptovalutor växer allt mer och fler inser de många fördelarna med att investera i dessa. Enligt uppgifter som samlats in av Finanso.se fördubblades antalet blockchain-wallets under de senaste två åren och nådde under 2020 över 47 miljoner användare globalt.

Rättelse: 5 krogar anmäls till Smittskydd Stockholm efter inspektioner

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-26 13:36 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Stockholms stads miljöförvaltning har under helgen haft inspektörer ute på inspektionsrundor för att titta närmare på trängseln på stadens restauranger och barer. Resultatet av inspektionerna som genomfördes lördagen den 25 april är att 25 inspektioner genomfördes och 10 krogar hade avvikelser och 5 krogar skickas vidare till Smittskydd Stockholm. Inspektionerna genomfördes på Södermalm och i City.

6 krogar anmäls till Smittskydd Stockholm efter inspektioner

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-26 13:24 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Stockholms stads miljöförvaltning har under helgen haft inspektörer ute på inspektionsrundor för att titta närmare på trängseln på stadens restauranger och barer. Resultatet av inspektionerna som genomfördes lördagen den 25 april är att 25 inspektioner genomfördes och 10 krogar hade avvikelser och 6 krogar skickas vidare till Smittskydd Stockholm. Inspektionerna genomfördes på Södermalm och i City.

PO Enquist har avlidit

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-26 11:32 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Författaren, regissören, och dramatikern PO Enquist har avlidit. PO Enqvists berättelser tog ofta sin utgångspunkt i uppväxtens Västerbotten och de miljöer därifrån som präglade honom.

Lägesrapport från Kalmars äldreomsorg, 24 april

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-24 17:56 CEST - Kalmar kommun

Under veckan som har gått har den kommunala hemsjukvården utfört runt 15 provtagningar i särskilt boende och hemtjänst vid fall där omsorgstagare har visat symptom på misstänkt smitta av covid-19.

Kommunerna får inte abdikera från sitt samhällsansvar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-24 17:01 CEST - Funktionsrätt Sverige

Det är vårt svar till Sveriges kommuner och regioners, SKR:s hemställan idag om införande av en lag, om än tillfällig, gällande kommuners prioriteringar under coronaepidemin. ”Vi tycker att det är anmärkningsvärt att Sveriges kommuner nu begär en lagändring istället för att presentera en plan för hur man ska klara av sitt uppdrag”, kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige

Pressmeddelande: Kalmar kommuns sociala stödpaket med anledning av corona

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-24 15:21 CEST - Kalmar kommun

I kommunstyrelsens arbetsutskott på tisdag den 28 april kommer beslut tas om att ge 150 000:- till Kvinnojouren i Kalmar och 200 000:- extra stöd till föreningar att använda till vuxenvandringar i Kalmar kommun. Detta är en del av det sociala paket som Kalmar kommun idag presenterar.

Bidra med skyddsutrustning till vården

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-24 14:17 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Just nu råder brist på skyddsutrustning i Västerbotten såväl som i resten av landet. Länsstyrelsen har tillsammans med Region Västerbotten och Umeå, Skellefteå och Lycksele kommuner tagit ett gemensamt initiativ.

Filminstitutet fördelar 50 miljoner kronor av regeringens stödpaket

Branschmeddelande Publicerad: 2020-04-24 13:25 CEST - Svenska Filminstitutet

Filminstitutet har fått i uppdrag att fördela 50 miljoner av det stödpaket om 500 miljoner kronor till kulturen som regeringen utlyst idag. De medel Filminstitutet har att fördela syftar i första hand till att stötta visningsarrangörer som har haft intäktsbortfall och nödgats ställa in eller stänga ned sina verksamheter, med anledning av covid-19.

Svenska Filminstitutet fördelar 50 miljoner kronor av regeringens stödpaket

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-24 13:15 CEST - Svenska Filminstitutet

Filminstitutet har fått i uppdrag att fördela 50 miljoner av det stödpaket om 500 miljoner kronor till kulturen som regeringen utlyst idag. De medel Filminstitutet har att fördela syftar i första hand till att stötta visningsarrangörer som har haft intäktsbortfall och nödgats ställa in eller stänga ned sina verksamheter, med anledning av covid-19.

Uppkopplade hissar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-24 11:41 CEST - Hissgruppen AB

På den senaste hissmässan i tyska Augsburg var trenden tydlig. Det är uppkopplade hissar som är det nya inom hissbranschen.

Ny rapport analyserar läget i den svenska jämställdhetspolitiken

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-24 11:37 CEST - Jämställdhetsmyndigheten

En tydlig styrning mot de jämställdhetspolitiska delmålen gör skillnad. Det visar Jämställdhetsmyndighetens nya samlade lägesrapport av den svenska jämställdhetspolitiken.

Lägst andel sjukhusförvärvade trycksår i Kronoberg

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-24 10:12 CEST - Region Kronoberg

Andelen patienter som får trycksår på sjukhus i regionen fortsätter att minska. 1,4 procent av de inneliggande patienterna hade i årets nationella mätning fått trycksår under sin sjukhusvistelse.

Husmorstips hetare än någonsin – tidningen Land lanserar bok på temat

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-24 09:14 CEST - LRF Media

Den 7 maj släpper tidningen Land boken Hållbara husmorstips – Sunt bondförnuft från hela landet. Boken samlar de bästa knepen från alla delar av hemmet och ser till att gamla kunskaper kommer till liv igen – från en generation till en annan. Läsaren får över 160 inspirerande tips som sparar på både klimat och ekonomi.

Stockholms stad kommer se över vitesnivåer för arbeten som påverkar framkomligheten i staden

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-24 07:30 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Trafiknämnden har beslutat att starta ett arbete med att revidera vitesnivåerna för arbeten som påverkar trafiken. Genom högre vitesnivåer får alla de aktörer som gräver i stadens gator ökade incitament att samordna sig och utföra flera arbeten samtidigt. Med bättre samordning och koordinering av trafikstörande arbeten så förbättras framkomligheten för alla trafikslag på Stockholms gator.

Nu påbörjas avvecklingen av kopparnätet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-24 07:00 CEST - Kalmar kommun

Mellan maj och november i år påbörjar Telia avvecklingen av kopparnätet i Kalmar kommun, vilket i nuläget påverkar sex områden.

Tf landshövding Lars Lustig fortsätter i universitetsstyrelsen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-23 16:26 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Regeringen har fattat beslut om nya universitetsstyrelser för de kommande tre åren. Tf landshövding Lars Lustig får fortsatt förtroende som ledamot i styrelsen för Umeå universitet.

Välkommen till Miljöforskningsdagen 2020

Nyhet Publicerad: 2020-04-23 15:31 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket arbetar för att ta in ny kunskap i miljöarbetet. En viktig del i det arbetet är miljöforskningsanslaget, som används för att finansiera forskning på landets lärosäten. Våra forskningsutlysningar speglar samhällets utmaningar på miljöområdet. Är du nyfiken på Naturvårdsverkets forskningsprojekt?

Pressinbjudan: Kalmar kommun presenterar socialt stödpaket med anledning av corona

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-23 15:11 CEST - Kalmar kommun

Fokus i samhället är som sig bör på att bromsa hastigheten av smittspridningen av coronaviruset. Men pandemin för även med sig en stor risk att de psykiska och sociala problemen ökar i samhället.

ATL inleder samarbete med Maskinkanalen som en del i större digital satsning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-23 14:00 CEST - LRF Media

Sveriges ledande affärstidning för det gröna näringslivet, ATL – förbereder en större digital satsning och som ett led i det har ett samarbete med Maskinkanalen inletts.

Armatec lanserar iZiFLEX™

Nyhet Publicerad: 2020-04-23 13:59 CEST - Armatec

Ett nytt koncept för Teknikrum har tagits fram och Armatec lanserar nu Iziflex. Hela ditt teknikrum i ett paket.

Ett Utvecklingslandslag fullt av potential

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-23 12:45 CEST - Svenska Skidskytteforbundet

Årets Utvecklingslandslag är en härlig mix av rutin och ungdom. Johanna Skottheims imponerande resultat den gångna säsongen visar att Utvecklingslandslaget erbjuder goda möjligheter att växa och utvecklas till en skidskytt i världsklass.

Lovebuddy.se - svenskarna söker nöjen för att maximera sin karantäntid

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-23 11:19 CEST - PR Direkt

I en tid då allt fler, ofrivilligt eller frivilligt håller sig i hemmen verkar jakten på underhållning växa sig allt större. Lovebuddy.se har sett en stor ökning av trafiken på deras sajt.

Möjlighet att få parkeringsanmärkningar återbetalda för de som sitter i karantän på grund av covid-19 förlängs

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-23 11:06 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

I mars öppnade Stockholms stad för möjligheten att få parkeringsanmärkningar för parkeringsförbud vid servicenatt/servicedag för de som sitter i karantän på grund av covid-19 återbetalda. Det meddelades då att detta gällde till 30 april. Nu förlänger Stockholms stad denna möjlighet till som längst 31 augusti.