Ingen titel
Invigning av ekologisk roadshow på Gunnebo Slott, 5/9 kl 9.00

Pressmeddelande Publicerad: 2008-09-03 08:39 CEST - EkoMatCentrum

Välkommen till invigningen av en riksomfattande publik roadshow om ekologisk mat som nu besöker Gunnebo Slott i samarrangemang med Jordens Mat. Pressträffen startar kl 9.00. I Mölndal bjuds bl.a. på matlive-show med Rune Kalf-Hansen och hans gäst Ulf Nordfjäll. Ulrika Brydling, Juniorkocklandslagsledare, håller i restaurangen som serverar lättare ekologiska rätter och delikatesser.

13 nya medlemmar till Sveriges Reklamförbund

Pressmeddelande Publicerad: 2008-09-03 06:17 CEST - Sveriges Kommunikationsbyråer

Sveriges Reklamförbund välkomnar 13 nya medlemsföretag. Med de nya medlemmarna har förbundet 268 medlemmar.

Folkbildning lyfter Sverige till en förstaplats

Pressmeddelande Publicerad: 2008-09-02 08:00 CEST - Studieförbunden

Sverige är bäst i klassen när det gäller det livslånga lärandet i Europa. Ändå missar ansvarige minister Jan Björklund att lyfta fram folkbildningens betydelse för den svenska framgången. Det menar Folkbildningsförbundets generalsekreterare Maicen Ekman.

Ingen titel
Pressinbjudan - Ekologisk roadshow kommer till Mölndal/Göteborg 5-7/9

Pressmeddelande Publicerad: 2008-09-01 14:11 CEST - EkoMatCentrum

Välkommen till en riksomfattande publik roadshow om ekologisk mat som nu besöker Mölndal/Göteborg. Under pressträffen 4/9 kl 14.00 på Gunnebo Slott deltar de två projektledarna och inititativtagarna Eva Fröman och Carin Enfors. Kör Eko bjuder bl.a. på Livemat med Rune Kalf-Hansen och gäst Ulf Nordfjäll. Ulrika Brydling håller i restaurangen som serverar lättare ekologiska rätter och delikatesser.

Löneutvecklingen t o m juni 2008

Pressmeddelande Publicerad: 2008-09-01 10:13 CEST - Medlingsinstitutet

www.mi.se Medlingsinstitutets statistik bygger på konjunkturlönestatistiken som publicerades den 29 augusti på Statistiska centralbyråns hemsida. Medlingsinstitutet bearbetar statistiken och inkluderar arbetarnas övertids­ersättning och tjänstemännens rörliga tillägg. Måttet är förändringen i procent från motsvarande månad föregående år. I Medlingsinstitutets lönestatistik är de engångsbelopp för april-december 2007 som anges i avtalet mellan Kommunal och Sveriges kommuner och landsting medräknade. Engångsbeloppen motsvarar 0,6 procentenheter för landstingen och 1,3 procentenheter för kommunerna. De höjer utfallen för 2007 och sänker dem för 2008. I statistiken ingår även engångsbelopp för statlig sektor för oktober-december 2007. Här har räknats med att engångsbeloppen motsvarar 1,7 procentenheter. Hur mycket som engångsbeloppen verkligen motsvarar är ännu oklart, eftersom det beror på vilken av två möjliga avtalskonstruktioner som man lokalt har valt att tillämpa. För arbetare i privat sektor påverkas förändringstalen uppåt för mars och nedåt för april av att påsken i år inföll i mars mot i april 2007. En storhelg innebär nämligen högre skifttillägg i branscher med kontinuerlig drift. Syftet med konjunkturlönestatistiken är att beskriva löne­utvecklingen som underlag för konjunkturanalyser och konjunktur­prognoser, för hela samhällsekonomin och för olika sektorer. Utvecklingen visas ur branschens/näringsgrenens perspektiv, dvs strukturella förändringar påverkar utfallet. Med strukturella förändringar menas t ex förändringar i sammansättningen av de företag som lämnar uppgifter. För att kunna jämföra löneutvecklingen mellan olika sektorer bör ett genomsnitt för flera månader användas, pga att revisions­tidpunkten för ny lön skiljer sig mellan olika avtalsområden. För mer information

Ingen titel
Innvigning av ekologisk roadshow i Karlstad, 1/9 kl 10.00 på Stora Torget

Pressmeddelande Publicerad: 2008-09-01 09:14 CEST - EkoMatCentrum

Välkommen till invigningen av en riksomfattande publik roadshow om ekologisk mat som nu besöker Karlstad. Invigningen startar kl 10.00. I Karlstad bjuds bl.a. på matlive-show med Rune Kalf-Hansen och hans mångsysslande gäst Sara Broos. Stefan Eriksson, årets kock 2005, håller i restaurangen som serverar lättare ekologiska rätter och delikatesser.

Ingen titel
Ny bok av Nisti Stêrk - Så länge Gud vill och rumpan håller!

Pressmeddelande Publicerad: 2008-09-01 08:46 CEST - Verbum AB

I september kommer skådespelerskan Nisti Stêrks bok Så länge Gud vill och rumpan håller! Boken är en mycket personlig betraktelse av livet ur Nistis synvinkel.

Åtta infallsvinklar på hållbara värden och andra eviga frågor

Pressmeddelande Publicerad: 2008-08-29 14:09 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond inleder hösten 2008 en ny serie populärvetenskapliga årsböcker med samlingen HÅLLBARA VÄRDEN (red. Marie Cronqvist). Författarna till åtta essäer om värdens beständighet och föränderlighet svingar sig från grekiska ruiner till di...

Inbjudan till presskonferens

Pressmeddelande Publicerad: 2008-08-28 10:56 CEST - Medlingsinstitutet

• Torsdagen den 4 september presenterar Medlingsinstitutet den senaste lönestatistiken. • Det blir en analys av årets löneutveckling, dvs konjunktur­lönestatistiken för januari­-juni 2008, • samt en presentation av den officiella lönestatistiken för hela ekonomin för 2007, som samtidigt läggs ut på www.scb.se Tid: torsdag 4 september 2008, presskonferensen böjar kl 9.30 (Kaffe och smörgås serveras från kl 9.00 årsstatistiken måste vi hålla på till kl 9.30) Plats: Hotell Hilton Slussen, lokalen Sofokles. OBS! Ny lokal. Årsstatistiken läggs alltså samtidigt ut på Statistiska centralbyråns hemsida: www.scb.se, även i databasen. Konjunkturstatistik månadsvis • Syftet med månadsstatistiken - konjunkturlönestatistiken - är att beskriva löne­utvecklingen som underlag för konjunkturanalyser och konjunktur­prognoser. Medlingsinstitutet publicerar månadsstatistiken på www.mi.se, t ex 1 augusti och 1 september. Utvecklingen visas ur branschens/näringsgrenens perspektiv, dvs strukturella förändringar - som förändringar i sammansättningen av företag som lämnar uppgifter - påverkar utfallet. Lönestrukturstatistik för hela året • Syftet med den årliga s k lönestrukturstatistiken är att ge en översiktlig och jämförbar bild av lönestrukturen för hela arbetsmarknaden. Denna statistik baseras på individuppgifter och innehåller uppgifter om bl a kön, ålder, utbildningsnivå och yrke. Med hjälp av dessa kan man bl a ge en mer nyanserad bild av relationen mellan kvinnors och mäns löner. Medlingsinstitutet är ansvarig myndighet för den officiella svenska lönestatistiken, den produceras av SCB. Meddela gärna att du kommer, så fixar vi smörgås till alla!

Ingen titel
Matias Palm Jensen blir superordförande i Eurobest

Pressmeddelande Publicerad: 2008-08-27 06:40 CEST - Sveriges Kommunikationsbyråer

Farfars Matias Palm Jensen blir den mest inflytelserika svensken i den europeiska reklamtävlingen Eurobest. Som ordförande för två av sex jurygrupper kommer han att ansvara för bedömningen av närmare 2000 tävlingsbidrag.

Ingen titel
Sofia Källgren avslutar Musik på Billingen

Pressmeddelande Publicerad: 2008-08-26 13:45 CEST - VGR Kulturutveckling

Årets upplaga av Musik på Billingen har hittills bjudit på tolv konserter med stor musikalisk spännvidd. I kyrkor runt Billingen har man kunnat lyssna till spröd vissång och färgsprakande renässansmusik, jazz och kammarmusik, och publiken har  - som vanligt - strömmat i stora skaror till dessa musikaliska begivenheter. Musik på Billingen har verkligen blivit ett efterlängtat evenemang i det skaraborgska musiklivet.

Ingen titel
Vad är det som händer?

Pressmeddelande Publicerad: 2008-08-26 10:20 CEST - Göteborgs botaniska trädgård

Att klimatet förändras i dramatisk takt vet vi men frågan är hur det påverkar växtligheten och hur rustade vi är i Sverige för det som händer. De senaste 25 åren har man i Botaniska trädgården i Göteborg studerat förändringarna i klimatet och konsekvenser...

Ingen titel
Vad är det händer? Göteborgs botaniska trädgård

Pressmeddelande Publicerad: 2008-08-26 10:19 CEST - Göteborgs botaniska trädgård

Missa inte Botaniska trädgårdens seminarium om klimatförändringarnas påverkan på växtligheten med bland andra miljödebattören Stefan Edman. Onsdag 27 augusti kl. 18Vad är det som händer?Klimatet förändras - hur påverkar det växtligheten? Diskussion mellan...

Ingen titel
Påminnelse: Pressträff 23/8 14.00 Stora Torget, Falun om ekologisk roadshow

Pressmeddelande Publicerad: 2008-08-22 09:59 CEST - EkoMatCentrum

Välkommen till en riksomfattande publik roadshow om ekologisk mat som nu besöker Falun. Under pressträffen 23/8 kl 14.00 deltar kocken Ulrika Brydling som håller i KörEkos rullande restaurang samt projektledaren inititativtagaren Eva Fröman. I Falun bjuds bl.a. på matlive-show med Rune Kalf-Hansen och hans gäst Petra Kvännå, sångerskan som blev riksbekant med Körslaget.

Högsta tänkbara betyg till neurorehabilitering på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i internationell granskning

Pressmeddelande Publicerad: 2008-08-22 09:24 CEST - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Verksamheten inom rehabiliteringsmedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, med inriktning mot sjukdomar och skador i nervsystemet, granskades i somras av fyra verksamhetsrevisorer från den amerikanska kvalitetssäkringsorganisationen CARF. Syftet var ...

Folkbildningen samverkar med Utbildningsradion kring den digitala klyftan

Pressmeddelande Publicerad: 2008-08-21 16:17 CEST - Studieförbunden

Folkbildningen samverkar med Utbildningsradion om en programsatsning som kulminerar vecka 36, första veckan i september. Satsningen kallas ”Logga in – folkbildning i samverkan”.

Hjärnforskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Akademin får 20 Mkr av Sten A Olsson-stiftelse

Pressmeddelande Publicerad: 2008-08-21 15:51 CEST - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ett forskarkonsortium under ledning av professor Michael Nilsson vid Rehabiliteringsmedicin, neuro, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Center for Brain Repair and Rehabilitation (CBR) har erhållit ett anslag på 20 miljoner kr från Sten A Olssons Stifte...

Information når fram genom lätt svenska, bilder och personlig kontakt

Pressmeddelande Publicerad: 2008-08-18 09:40 CEST - Avfall Sverige AB

Informationen till hushållen i syfte att öka återvinningen av våra sopor har blivit bättre. Men det finns en grupp som kanske inte beaktats tillräckligt: nysvenskar. Lättläst svenska, mera bilder och personlig kontakt är några faktorer som gör att dessa grupper tillgodogör sig informationen lättare.

Ingen titel
NY TID: Pressinbjudan redan idag 18/8 kl 14.00 i Badhusparken för ekologisk roadshow

Pressmeddelande Publicerad: 2008-08-18 08:52 CEST - EkoMatCentrum

Välkommen till en riksomfattande publik roadshow om ekologisk mat som nu besöker Östersund. Under pressträffen idag kl 14.00 deltar kocken Ulrika Brydling som håller i KörEkos rullande restaurang samt projektledaren inititativtagaren Carin Enfors. I Östersund bjuds bl.a. på matlive-show med Rune Kalf-Hansen och gäst Fia Gulliksson, SlowFood ambassadör i Jämtland.

Ingen titel
Efter regn kommer svamp

Pressmeddelande Publicerad: 2008-08-15 08:00 CEST - Göteborgs botaniska trädgård

Efter en tids regnande ser det ut som om svampsäsongen kommer igång på allvar här i Västsverige, och den kommande helgen kan säkert bli en bra svampweekend om värmen håller i sig. Det kunde Botaniskas svampexpert Magnus Neuendorf konstatera efter en tur i...

Avfall Sverige positiv till regeringens förhandlare på avfallsområdet

Pressmeddelande Publicerad: 2008-08-14 09:02 CEST - Avfall Sverige AB

– Avfall Sverige företräder kommuner och kommunbolag på avfallsområdet. Vi ser positivt på att regeringen utser en förhandlare inom avfallsområdet, säger Weine Wiqvist, VD avfall Sverige, i en kommentar.

Världens bästa system ska bli ännu bättre!

Pressmeddelande Publicerad: 2008-08-13 09:15 CEST - Avfall Sverige AB

Kasserade batterier, glödlampor, mobiltelefoner och klockor är de små el-produkter svenskarna har mest av hemma i byrålådan. Det visar en färsk undersökning som Avfall Sverige och El-Kretsen låtit göra om vad svenska folket gör av sina kasserade elprodukter. 

Ingen titel
Excentriske musikern Eugene Chadbourne till Gerlesborgsskolan

Pressmeddelande Publicerad: 2008-08-13 08:00 CEST - VGR Kulturutveckling

En mer unik musiker än amerikanen Eugene Chadbourne finns knappast. Han är excentrisk, möjligen lite smått galen, men framför allt är han osedvanligt kreativ och mycket begåvad. På lördag kommer han till Gerlesborgsskolan, tack vare Koloni på drift.Eugene Chadbourne har spelat sin väldigt egna mix av improviserad country/jazz/punk/rock/avantgarde i över 25 år. Det var i mitten av 1970-talet som hans egensinniga stil började ta form, inspirerad av allt från tecknade serier och skräckhistorier till protestsånger, punk, country, fri improvisation och avantgardejazz.Protestsånger och en och annan oväntad standards eller cover ligger aldrig långt borta för denne antihjälte, som faktiskt kommenterats av Vita Huset som "en fara för den amerikanska livsstilen".Han är underground-hjälten framför alla andra, en anarkistisk excentriker och en anti-perfektionist. Ändå är han, på något sätt, en del av den amerikanska musiktraditionen.Han har i vissa kretsar något av kultstatus och turnerar flitigt världen över, både som soloartist och i olika grupper och han samarbetar gärna med okända musiker som med etablerade musiker. John Zorn, Carla Bley, Billy Bragg, Peter Brötzmann, Michelle Shocked, Camper Van Beethoven och Violent Femmes är bara ett axplock av alla dem som han genomfört diverse musikaliska projekt med.Hela hans oöverskådliga, spretiga diskografi är en ren krigsförklaring mot den polerade produktens opersonlighet och mot kravet på att ett konstverk ska vara fullbordat och fulländat.KonsertEugene Chadbourne (US) + The Stoner (Swe)Lördag 16 augusti kl 19.30GerlesborgsskolanBiljettpris 120 krwww.gerlesborgsskolan.se

Ingen titel
Köksväxtodling och kulturhistoria

Pressmeddelande Publicerad: 2008-08-12 16:00 CEST - Göteborgs botaniska trädgård

Botaniska trädgården bjuder in alla som förr odlade till husbehov att komma till Botaniskas köksträdgård och dela med sig av sina erfarenheter. Det är författaren Lena Nygårds och Programmet för Odlad Mångfald (POM) som efterlyser äldre växter och histori...

Ingen titel
Blommande nyheter får pris i Göteborg

Pressmeddelande Publicerad: 2008-08-12 12:50 CEST - Göteborgs botaniska trädgård

Onsdag 13 augusti delar den internationella organisationen för perennodlare, ISU, ut pris till fyra nya sorters växter som man anser vara årets mest intressanta nyheter. Vinnare är en ny sorts stjärnflocka, en stor riddarsporre, en röd solhatt och en ny j...

Ingen titel
Spelglada ungdomar på Musik i Väst-läger

Pressmeddelande Publicerad: 2008-08-12 08:00 CEST - VGR Kulturutveckling

Tjugofem spelglada ungdomar (14-19 år) samlades igår på Helsjöns Folkhögskola i Horred. Här ska de tillbringa veckan och förhoppningsvis få uppleva det bästa av sommaren: sol, bad, lägereldar, gamla och nya kompisar och massor av musik! Nu är det dags igen för Sommarblås, Musik i Västs omtyckta sommarkurs för unga blås- och slagverksmusiker.Här får man chansen att testa nya musikstilar och lära känna sitt instrument bättre. Det blir bland annat jazz, pop, marscher och nutida konstmusik i en svängig och välgörande blandning. Dessutom spännande workshops i till exempel sambaslagverk, improvisation och dirigering.Som om inte detta vore nog är två framträdanden på Kulturkalaset i Göteborg inplanerade:Onsdag 13/8 kl 21.00 på Jussi Björlings Plats (vid Göteborgsoperan) tillsammans med Landslaget, RUM:s blåsarsymfoniker.Lördag 16/8 kl 15.00 på KungstorgetDirigent: Per GraneldKursledare: Per Graneld (klarinett/träblås), Johannes Tärk (slagverk), Pia Åhlund (flöjt/träblås), Jonatan Ahlbom (tuba/bleckblås) och Lena Rydbäck (trumpet/bleckblås).

Ingen titel
Musik i Väst och KulturUngdom på Göteborgs kulturkalas

Pressmeddelande Publicerad: 2008-08-12 08:00 CEST - VGR Kulturutveckling

Imorgon fyller Musik i Väst och KulturUngdom hela tältet vid Lilla Bommen med massor av kultur: Den Fule med gäster som bland andra Henrik Wallgren, Enver Ramirez och Babou Carr Jagne, Heidi Talbot och Nollaig Casey & Arty McGlynn från Irland, göteborgsbanden 6BPM (semifinalister i Musik Direkt och vinnare av Musik i Väst-livepriset 2008) och Loving Chokes, World Wide Orchestra och många fler. Alla finns de med under denna helkväll under Göteborgs kulturkalas. Onsdagen den 13 augusti från klockan 18.30 finns vi i Bommentältet, det stora tältet på Kanaltorget.Göran Berg är verksamhetsledare på Musik i Väst och ansvarig för flera av sommarens fantastiska Musik i Väst-turnéer med band från Skottland och Irland. Ett av dessa band är den irländska toppduon Nollaig Casey & Arty McGlynn som har spelat med alla från Elvis Costello till Van Morrison. Nu är de här, på Göteborgs kulturkalas imorgon onsdag.

Ingen titel
Roadshow till tio städer ska locka fram

Pressmeddelande Publicerad: 2008-08-11 14:00 CEST - EkoMatCentrum

Nu startar en månadslång publik roadshow om ekologisk mat för allmänhet och lokala krögare i tio svenska städer. Med hjälp av kockdueller, matlive-show, kända krögare och gäster, provsmakningar, ekotorg, utställningar, en turnerande ekologisk restaurang m.m. ska fler lockas att efterfråga och servera mat gjord på ekologiska råvaror. Allt kretsar kring hur smak och kvalitet hänger ihop med ekologi.

Ingen titel
Pressinbjudan - Ekologisk roadshow kommer till Umeå 15-16/8

Pressmeddelande Publicerad: 2008-08-11 07:13 CEST - EkoMatCentrum

Välkommen till en riksomfattande publik roadshow om ekologisk mat med start i Umeå. Roadshowen besöker tio städer i landet och vänder sig till allmänhet och restaurangbransch. Allt handlar om ekologi, smak och kvalitet. Mål med kampanjen är att öka andelen ekologiskt hos landets restauranger. I Umeå bjuds på matlive-show med Rune Kalf-Hansen och gäst Heidi Andersson, armbryterskan från Ensamheten.

Rekordmånga svenska juryplatser i Eurobest

Pressmeddelande Publicerad: 2008-08-07 11:14 CEST - Sveriges Kommunikationsbyråer

Europas största reklamtävling Eurobest Awards arrangeras i år i Stockholm, 1-3 december 2008. Nu står det klart att Sverige i år även får rekordmånga svenska juryplatser, hela sex stycken.