Samverkan mellan myndigheter - inte alltid mest effektivt

Pressmeddelande Publicerad: 2006-09-01 14:37 CEST - Statskontoret

– Analysen ger, intressant nog, exempel på att det inte alltid finns ekonomiska vinster med samordning av myndigheters verksamhet. Det är därför viktigt att vi fortsättningsvis gör det här slaget av beräkningar innan samverkans- och samordningsbeslut tas,...

Funktionshindrade osynliga i valdebatten

Pressmeddelande Publicerad: 2006-09-01 13:32 CEST - Funktionsrätt Sverige

Handikappförbundens ordförande Ingemar Färm medverkar i veckans avsnitt av Livskraft P1, måndagen 4 september, kl 21.03. Veckans avsnitt av Livskraft i Sveriges Radio P1, frågar sig varför människor med funktionshinder får så lite utrymme i valdebatten. ...

Anna-Karin Liedberg visar inkännande bilder av kor och andra djur på Botaniska trädgården

Pressmeddelande Publicerad: 2006-08-25 14:10 CEST - Göteborgs botaniska trädgård

Anna-Karin Liedberg gick ut Hovedskous målarskola i Göteborg 1984 och har sedan dess varit verksam som fri konstnär. Hon har haft åtskilliga separatutställningar i Göteborg och dessutom i bl.a. Arvika, Karlstad, Vänersborg och Stockholm. Av de många samli...

Storartade donationer främjar Botaniska

Pressmeddelande Publicerad: 2006-08-24 17:24 CEST - Göteborgs botaniska trädgård

Botaniska trädgården har länge haft behov av ett nytt lusthus, där besökarna kan söka skydd vid regn eller inmundiga medhavd matsäck. Nu har det blivit verklighet tack vare donationer från enskilda medlemmar i föreningen Botaniskas vänner, som har bidra...

Orkidésällskapets jubileumsutställning Världsledande orkidéexpert på Orkidésällskapets jubileumsutställning

Pressmeddelande Publicerad: 2006-08-23 15:27 CEST - Göteborgs botaniska trädgård

Orkidéernas skönhet är visserligen bedövande, men det är inte allt. De är också fascinerande genom sin variation och mångfald – med 18.500 arter spridda över hela världen är familjen en av de största som växtvärlden känner – och till yttermera visso har m...

Katrina Neiburga och David Taylor på Eskilstuna konstmuseum

Pressmeddelande Publicerad: 2006-08-23 10:43 CEST - Eskilstuna kommun

Sedan Eskilstuna konstmuseums nyöppning i Munktellstaden den 2 juni i år har över 10.000 personer besökt konstmuseet. Det var tidigare en årlig besökssiffra för Eskilstuna konstmuseum. Konstmuseet har fått en lyckad start och vill fortsätta i samma anda i...

Fint soppår förväntas - Få din svamp bestämd på Botaniska!

Pressmeddelande Publicerad: 2006-08-17 11:00 CEST - Göteborgs botaniska trädgård

Ofta får man ju med sig okända svampar i korgen vilka inte alltid är så lätta att bestämma på egen hand. Den vackraste skivling kan ju tyvärr vara dödligt giftig. Men lugn, bara lugn. Hjälp finns att få på Göteborgs botaniska trädgård, som nu varje månd...

Tätare väderövervakning med europeisk satellit

Pressmeddelande Publicerad: 2006-07-13 13:07 CEST - SMHI

Europas första polära vädersatellit innebär ett betydelsefullt tillskott för övervakningen av väder och klimat i Skandinavien. Inom kort kommer den nya satelliten MetOp att kretsa kring jorden i en bana över polerna, försedd med svensk teknik.- MetOp sätt...

Sveriges största miljörörelse: Din insats – vårt uppdrag

Pressmeddelande Publicerad: 2006-07-03 10:21 CEST - Avfall Sverige AB

Avfall är inte bara det som blir över - avfall är också en värdefull resurs. Men för att återvinna material, energi eller näring ur avfallet och behandla det på ett miljöriktigt sätt måste det sorteras och lämnas på rätt sätt och på rätt ställe.Genom Sver...

Avfallstrenden 2006 Uppdaterade siffror

Pressmeddelande Publicerad: 2006-06-28 10:34 CEST - Avfall Sverige AB

Om all biogas som produceras vid svenska anläggningar för avfallsrötning användessom fordonsbränsle, skulle det kunna ersätta ca 18 miljoner liter bensin.20 procent eller 600 000 lägenheter får sitt fjärrvärmebehov täckt av energiutvinningenfrån avfallsfö...

Informationsutbyte utan helhetsperspektiv

Pressmeddelande Publicerad: 2006-06-20 09:01 CEST - Statskontoret

Statskontoret har utvärderat hur arbetslöshetskassorna, Arbetsmarknadsverket, Centrala studiestödsnämnden och Försäkringskassan utbyter information elektroniskt. Ett viktigt syfte med utbytet är att få stopp på felaktiga dubbelutbetalningar.Statskontorets...

Täcklebo Broderiakademi på Galleri Floras Rike

Pressmeddelande Publicerad: 2006-06-09 16:44 CEST - Göteborgs botaniska trädgård

Sommaren 1993 samlades en grupp kvinnor hos konstnärinnan Elsa Agélii i Täcklabo i norra Bohuslän. På förmiddagarna broderade de, på eftermiddagarna ägnade de sig åt trädgårdsarbete. Inom kort var Täcklabo Broderiakademi ett faktum och idag har akademin...

Tron är ingen privatsak

Pressmeddelande Publicerad: 2006-06-05 13:25 CEST - Verbum AB

Modellen med religionen som privatsak, fungerar inte, säger KG Hammar.

Traditionsrik dag på Botaniska - ”En dag för alla” gör en av Sveriges vackraste parker än mer lättillgänglig

Pressmeddelande Publicerad: 2006-06-01 15:41 CEST - Göteborgs botaniska trädgård

Begivenheter blir det också. Mellan klockan 12 och 14 ger det populära visrockbandet Cirkus Sol konsert vid växthusentrén. Mellan 11 och 14 bjuds det på trädgårdsrådgivning i köksträdgården och mellan 13 och 15 pågår Botaniskas stora växtmarknad, där vi s...

Halva himlen bärs upp av kvinnor!

Pressmeddelande Publicerad: 2006-05-30 10:13 CEST - Verbum AB

Vi som lever nu tillhör den första generationen kvinnor som har möjlighet att utrota krigen.

Ingen titel
Avfallstrender: Återvinningen ökar

Pressmeddelande Publicerad: 2006-05-29 11:00 CEST - Avfall Sverige AB

Om all biogas som produceras vid svenska anläggningar för avfallsrötning användes som fordonsbränsle, skulle det kunna ersätta ca 18 miljoner liter bensin. 20 procent eller 600 000 lägenheter får sitt fjärrvärmebehov täckt av energiutvinningen från avfall...

ESKILSTUNA KONSTMUSEUM SKRIVER HISTORIA

Pressmeddelande Publicerad: 2006-05-29 10:52 CEST - Eskilstuna kommun

Invigning fredag den 2 juni kl 14-18"Fredag den 2 juni blir en märkesdag i Eskilstuna konstmuseums historia. Då inviger konstmuseet sin nya hemvist i Bolinder Munktells gamla kugghjulsverkstad i Munktellstaden. En unik industrilokal med stort kulturhistor...

Pressinbjudan: Lena Sommestad delar ut RVFs stipendier 2006

Pressmeddelande Publicerad: 2006-05-25 10:00 CEST - Avfall Sverige AB

För att uppmuntra studerande vid svenska universitet och högskolor att genomföra studier och uppsatsarbeten inom områdena avfallshantering och återvinning delar RVF varje år ut stipendier för uppsatser eller examensarbeten inom dessa områden. - Sverige ha...

Ingen titel
Lena Sommestad, Lena Ek med flera på RVFs årsmöte: Avfallspolitik i Sverige och EU

Pressmeddelande Publicerad: 2006-05-23 10:00 CEST - Avfall Sverige AB

Avfallshanteringen utgör en viktig del av samhällets infrastruktur och miljöfrågorna står i fokus. Det betyder att avfallshanteringen också är ett mycket intressant politiskt område. Regler som bestäms i EU får stor betydelse för oss i Sverige. Detta till...

Sveriges bästa design utsedd - 11 bidrag belönas med utmärkelsen Design S

Pressmeddelande Publicerad: 2006-05-19 06:41 CEST - Sveriges Kommunikationsbyråer

Sveriges bästa design är utsedd. Totalt delades det ut 11 stycken Design S för Sveriges bästa design när det var premiär för Swedish Design Awards på Designens hus i Stockholm på torsdagskvällen.

Ny styrelse i Sveriges Reklamförbund föreslagen

Pressmeddelande Publicerad: 2006-05-11 10:45 CEST - Sveriges Kommunikationsbyråer

Nu är det klart hur förslaget till ny styrelse i Sveriges Reklamförbund ser ut. Valberedningens förslag till ny styrelse består av följande personer

VÄNTAN ÄR ÖVER

Pressmeddelande Publicerad: 2006-05-10 12:43 CEST - Sveriges Kommunikationsbyråer

Juryn har valt vilka som ska tilldelas ett Design S för Sverigesbästa design. Vi hoppas att du vill komma på prisceremonin18 maj kl 17–20

Patienter med långvarig smärta ofta rädda för att röra sig

Pressmeddelande Publicerad: 2006-05-04 09:16 CEST - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

I studien ingick mer än 700 patienter som sökt vård för långvarig smärta inom primärvård och ortopedi. De fick svara på frågor om sin smärta och sin inställning till fysisk aktivitet. 70 % uppgav att de hade en hög grad av rörelserädsla. – Det är fullt na...

Slemhinnan vid tandimplantat känslig för inflammation

Pressmeddelande Publicerad: 2006-05-03 09:17 CEST - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Implantat är en säker metod vid behandling av tandlöshet. Precis som våra tänder utsätts implantatet för bakterier, men när implantatet är alldeles nyinsatt har slemhinnan ännu inte byggt upp sin fullständiga försvarsförmåga. Tandläkaren Nicola Zitzmann ...

Juryn har gjort sitt val

Pressmeddelande Publicerad: 2006-05-03 07:57 CEST - Sveriges Kommunikationsbyråer

De nominerade till utmärkelsen Design S är utsedda. Det breda urvalet av svensk design som skapar nytta kommer att visas upp som premiärutställning på Sveriges nya ambassad i Washington; House of Sweden. Utställningen öppnar den 13 september i år.

Får vi den vård vi betalar för? - Hälso- och sjukvårdens ekonomi och logistik

Pressmeddelande Publicerad: 2006-05-02 11:33 CEST - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Tid: 08.30–13.00 den 16 maj 2006 Plats: Konferenscentrum Wallenberg, Lyktan, Medicinaregatan 20 A, Göteborg Program 08.30 – 09.00 Kaffe och fralla 09.00 – 11.50 Introduktion ...

Ännu en ny skatt drabbar hushållen

Pressmeddelande Publicerad: 2006-04-28 15:10 CEST - Avfall Sverige AB

- Det är obegripligt att regeringen kan föreslå en ny skatt som ska införas inom några månader. Det finns inget som helst skäl, vare sig miljömässigt eller statsfinansiellt, att driva in skatten så fort, säger Weine Wiqvist, VD för RVF. En ny skatt på fö...

Sjukvården till stor hjälp för strokepatienter

Pressmeddelande Publicerad: 2006-04-27 13:35 CEST - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Studien presenteras vid en internationell strokekonferens som just nu pågår i Göteborg. Totalt ingår 160 strokepatienter i Västra Götaland och Strömsund, och det preliminära resultatet visar att 68 % av patienterna tyckte att hälso- och sjukvårdens stöd ...

Brister i det bostadspolitiska arbetet

Pressmeddelande Publicerad: 2006-04-27 10:02 CEST - Statskontoret

Det finns outnyttjade möjligheter för staten och kommunerna i arbetet med att nå målen för bostadsförsörjningen. De principer, efter vilka kommunerna fördelar mark mellan olika byggherrar, är i stort sett fördolda för såväl kommunpolitiker som medborgare ...

Inbjudan till presskonferens i samband med strokekonferensen Evidence for stroke rehabilitation

Pressmeddelande Publicerad: 2006-04-26 11:13 CEST - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Stroke kallas också slaganfall och beror på hjärninfarkt eller blödning i hjärnan. Efter stroken kan patienten få rörelsehinder, känselstörningar och svårigheter att tänka och tala. Stroke är den vanligaste orsaken till långvarigt vårdberoende. Varje år ...