Yrkestrafiktillstånd.se lanserar ny hemsida

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-28 15:20 CEST - PR Direkt

Yrkestrafiktillstånd.se har i dagarna lanserat en ny hemsida som riktar sig till att hjälpa verksamheter som saknar ett giltigt trafiktillstånd. Yrkestrafiktillståndet är något av det viktigaste i din verksamhet när du utför godstransporter.

Klimatklivet minskar utsläppen med 1,5 miljoner ton per år

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-28 14:47 CEST - Naturvårdsverket

Utsläppsminskningen från Klimatklivets åtgärder kan beräknas till totalt 1,5 miljoner ton koldioxid per år. Effekterna av Klimatklivet är störst inom transportsektorn visar en utvärdering som Naturvårdsverket genomfört. Mer än 77 procent av Klimatklivsstödet går till investeringar hos företag.

Ägna 21,5 minuter åt bubblande biologisk mångfald!

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-28 14:04 CEST - Kalmar kommun

Just när våren är på väg att explodera i färger och dofter, har insekterna sin kanske mest arbetsamma tid. Nu finns det tredje avsnittet av Kalmar kommuns podd, Ekopodden – klimatet, klotet och Kalmar ute och temat är biologisk mångfald.

Rikard Grip blir Skidskytteförbundets nye Generalsekreterare

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-28 13:00 CEST - Svenska Skidskytteforbundet

”Rikard är den perfekte Generalsekreteraren för oss, säger förbundets ordförande Sofia Domeij. Hans bakgrund och erfarenhet är omfattande och passar oss mycket bra. Tillsammans med hans driv och tydliga ledarskap kommer Skidskytteförbundet nu att kunna fortsätta sin positiva utveckling.”

Nytt rikstäckande nätverk för bekämpning av invasiva växter

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-28 12:50 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket och länsstyrelserna bygger upp ett system av specialister som ska hejda spridningen av invasiva arter.

Här är de nominerade till Svenska greenwashpriset 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-28 10:43 CEST - Jordens vänner

Nu står det klart vilka som är nominerade till Svenska Greenwashpriset 2020! De tre aktörer som Jordens Vänner anser har förvillat mest genom oärliga miljöbudskap är: Sveaskog, branschorganisationen Svemin och klimatkompensationsbranschen. I år firar priset 10 år och vem som vinner avgör du genom att rösta via Jordens Vänners hemsida.

Kunskap i fokus för vår nya professor

Nyhet Publicerad: 2020-04-28 10:34 CEST - Sophiahemmet

Mia Bergenmar har vigt större delen av sitt yrkesliv åt cancervård och cancerforskning och på senare år åt att lära ut sina kunskaper till studenter. Nu befordras hon till professor på Sophiahemmet Högskola.

ESV stödjer stora delar av förslagen för att motverka felaktiga betalningar från välfärdssystemen

Nyhet Publicerad: 2020-04-28 10:34 CEST - Ekonomistyrningsverket

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss av betänkandet Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2019:59). ESV instämmer i huvudsak i delegationens bedömningar men avstyrker delar av förslagen.

Pressinbjudan: Vårpremiär på Krusenstiernska gården!

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-28 08:16 CEST - Kalmar kommun

Sedan 2019 ansvarar Kalmar kommun för utvecklingen av Krusenstiernska gården. Nytt för 2020 är att verksamhetsansvaret ligger på Kultur- och fritidsförvaltningen. Nu är det dags att slå upp portarna för årets säsong!

PRESSINFORMATION: Från omvärldsanalys till resultat

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-27 16:31 CEST - Public Insight

Webbinariet riktar sig till dig som är ledare och folkvald inom offentlig sektor och vill få en bättre förståelse för metoder, nyckelfaktorer och kravställningsprocesser som är avgörande i förändringsarbeten inom effektivisering och automatisering.

Välkommen på pressträff

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-27 16:29 CEST - Region Kronoberg

Region Kronoberg bjuder in till pressträff tisdagen den 28 april klockan 15.

Snart tas första spadtaget för Tjärhovspromenaden

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-27 14:08 CEST - Kalmar kommun

Nu påbörjas arbetet för att utveckla ytterligare ett av Kalmars kustnära lägen. Den här gången handlar det om en havspromenad längs Tjärhovsgatan ut till Lotsutkiken.

Asylsökande får nytt boende i Skellefteå

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-27 13:35 CEST - Migrationsverket

Den 29 april flyttar Migrationsverket 40 asylsökande från Knivsta till Skellefteå kommun där de erbjudits lägenheter. Det sker som ett led i strävan att glesa ur boenden för att förebygga och minska risken för spridning av coronaviruset.

Stärk arbetet mot mäns våld mot kvinnor!

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-27 13:17 CEST - S-kvinnor

Under Coronapandemin, med ökad social distansering och isolering, har många våldsutsatta kvinnor blivit fast i hemmet med våldsamma män. Det kräver ett stärkt arbete mot mäns våld mot kvinnor och barn.

Striktare regler för casinospel – vill minska spelmissbruk under Coronapandemin

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-27 13:10 CEST - PR Direkt

Regeringen med socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) i spetsen vill införa striktare regler för spel. Tanken med den tillfälliga förordningen är att skydda svenska konsumenter och stoppa ökningen av spelmissbruk, under den rådande Coronapandemin.

DHR kommenterar SKR:s nya hemställan till regeringen: ”Vi kan inte jämföra dagens situation med krig”

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-27 12:14 CEST - DHR

Snabbutbildning av uppsagda personer som kan och vill jobba inom vård och omsorg är ett bättre sätt att möta krisen än att rycka undan grundläggande rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det säger DHR i en kommentar till den nya hemställan som Sveriges Kommuner och Regioner har skickat till regeringen.

Corona är inget skäl för gymnasieamnesti

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-27 09:29 CEST - Medborgerlig Samling

I spåren av Coronapandemin börjar åter röster höjas för särbehandling av unga män utan asylskäl. Vissa partier argumenterar för en generell amnesti riktad till de s.k. ensamkommande som inte uppfyllt kraven för gymnasieamnestin när tidsfristen nu löper ut. Staffan Gunnarson, migrationspolitisk talesperson för Medborgerlig Samling, skriver i dagens Expressen att Sverige nu behöver sätta ned foten och återvända till en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Corona ska inte vara ett skäl för en ny gymnasieamnesti.

Blockchain Wallet har över 47 millioner användare globalt

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-27 07:00 CEST - PR Direkt

Intresset för kryptovalutor växer allt mer och fler inser de många fördelarna med att investera i dessa. Enligt uppgifter som samlats in av Finanso.se fördubblades antalet blockchain-wallets under de senaste två åren och nådde under 2020 över 47 miljoner användare globalt.

Rättelse: 5 krogar anmäls till Smittskydd Stockholm efter inspektioner

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-26 13:36 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Stockholms stads miljöförvaltning har under helgen haft inspektörer ute på inspektionsrundor för att titta närmare på trängseln på stadens restauranger och barer. Resultatet av inspektionerna som genomfördes lördagen den 25 april är att 25 inspektioner genomfördes och 10 krogar hade avvikelser och 5 krogar skickas vidare till Smittskydd Stockholm. Inspektionerna genomfördes på Södermalm och i City.

6 krogar anmäls till Smittskydd Stockholm efter inspektioner

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-26 13:24 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Stockholms stads miljöförvaltning har under helgen haft inspektörer ute på inspektionsrundor för att titta närmare på trängseln på stadens restauranger och barer. Resultatet av inspektionerna som genomfördes lördagen den 25 april är att 25 inspektioner genomfördes och 10 krogar hade avvikelser och 6 krogar skickas vidare till Smittskydd Stockholm. Inspektionerna genomfördes på Södermalm och i City.

PO Enquist har avlidit

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-26 11:32 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Författaren, regissören, och dramatikern PO Enquist har avlidit. PO Enqvists berättelser tog ofta sin utgångspunkt i uppväxtens Västerbotten och de miljöer därifrån som präglade honom.

Lägesrapport från Kalmars äldreomsorg, 24 april

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-24 17:56 CEST - Kalmar kommun

Under veckan som har gått har den kommunala hemsjukvården utfört runt 15 provtagningar i särskilt boende och hemtjänst vid fall där omsorgstagare har visat symptom på misstänkt smitta av covid-19.

Kommunerna får inte abdikera från sitt samhällsansvar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-24 17:01 CEST - Funktionsrätt Sverige

Det är vårt svar till Sveriges kommuner och regioners, SKR:s hemställan idag om införande av en lag, om än tillfällig, gällande kommuners prioriteringar under coronaepidemin. ”Vi tycker att det är anmärkningsvärt att Sveriges kommuner nu begär en lagändring istället för att presentera en plan för hur man ska klara av sitt uppdrag”, kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige

Pressmeddelande: Kalmar kommuns sociala stödpaket med anledning av corona

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-24 15:21 CEST - Kalmar kommun

I kommunstyrelsens arbetsutskott på tisdag den 28 april kommer beslut tas om att ge 150 000:- till Kvinnojouren i Kalmar och 200 000:- extra stöd till föreningar att använda till vuxenvandringar i Kalmar kommun. Detta är en del av det sociala paket som Kalmar kommun idag presenterar.

Bidra med skyddsutrustning till vården

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-24 14:17 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Just nu råder brist på skyddsutrustning i Västerbotten såväl som i resten av landet. Länsstyrelsen har tillsammans med Region Västerbotten och Umeå, Skellefteå och Lycksele kommuner tagit ett gemensamt initiativ.

Filminstitutet fördelar 50 miljoner kronor av regeringens stödpaket

Branschmeddelande Publicerad: 2020-04-24 13:25 CEST - Svenska Filminstitutet

Filminstitutet har fått i uppdrag att fördela 50 miljoner av det stödpaket om 500 miljoner kronor till kulturen som regeringen utlyst idag. De medel Filminstitutet har att fördela syftar i första hand till att stötta visningsarrangörer som har haft intäktsbortfall och nödgats ställa in eller stänga ned sina verksamheter, med anledning av covid-19.

Svenska Filminstitutet fördelar 50 miljoner kronor av regeringens stödpaket

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-24 13:15 CEST - Svenska Filminstitutet

Filminstitutet har fått i uppdrag att fördela 50 miljoner av det stödpaket om 500 miljoner kronor till kulturen som regeringen utlyst idag. De medel Filminstitutet har att fördela syftar i första hand till att stötta visningsarrangörer som har haft intäktsbortfall och nödgats ställa in eller stänga ned sina verksamheter, med anledning av covid-19.

Uppkopplade hissar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-24 11:41 CEST - Hissgruppen AB

På den senaste hissmässan i tyska Augsburg var trenden tydlig. Det är uppkopplade hissar som är det nya inom hissbranschen.

Ny rapport analyserar läget i den svenska jämställdhetspolitiken

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-24 11:37 CEST - Jämställdhetsmyndigheten

En tydlig styrning mot de jämställdhetspolitiska delmålen gör skillnad. Det visar Jämställdhetsmyndighetens nya samlade lägesrapport av den svenska jämställdhetspolitiken.

Lägst andel sjukhusförvärvade trycksår i Kronoberg

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-24 10:12 CEST - Region Kronoberg

Andelen patienter som får trycksår på sjukhus i regionen fortsätter att minska. 1,4 procent av de inneliggande patienterna hade i årets nationella mätning fått trycksår under sin sjukhusvistelse.