Antalet fall av covid-19 uppdateras dagligen på vår webbplats

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-30 10:39 CEST - Region Kronoberg

Senast klockan 10 varje förmiddag publicerar vi uppdaterade siffror över antalet smittade, antalet inlagda på sjukhus, på intensiven och antalet döda.

Mood Stockholm erbjuder fri hemleverans från butikerna

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-30 10:00 CEST - Mood Stockholm

Nu kan du få fri hemleverans från AMF Fastigheters handelsplatser Mood Stockholm, Gallerian, Fältöversten, Ringen centrum och Västermalmsgallerian. Via telefon eller Facetime får du personlig service och hjälp att välja ut dina varor, som sedan levereras hem till din dörr av Taxi Stockholm.

Vill bidra till sjukvården

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-30 08:47 CEST - Sophiahemmet

I dag startar den uppmärksammade sjukvårdsutbildningen för permitterad SAS-personal som med fördjupade kunskaper ska kunna avlasta sjukvården under den rådande coronapandemin. En av deltagarna är Rasmus Saveman från Uppsala. – Efter utbildningen hoppas jag att kunna vara till hjälp i sjukvården, säger han.

Svenska Filminstitutet omfördelar stödmedel för att stärka filmbranschen

Branschmeddelande Publicerad: 2020-03-27 16:45 CET - Svenska Filminstitutet

Konsekvenserna av spridningen av covid-19 drabbar alla filmens aktörer hårt med inställda evenemang, framskjutna premiärer, bortfall av internationell finansiering, avbrutna eller uppskjutna produktioner och uteblivna arbetstillfällen.

Socialstyrelsen har lyssnat på våra synpunkter kring viktiga prioriteringar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-27 15:00 CET - Funktionsrätt Sverige

Igår publicerade Socialstyrelsen sina nationella principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden. "Ett nödvändigt dokument i den situation vi befinner oss i", säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige. "Vi har inte involverats i arbetet, men ser att Socialstyrelsen tagit hänsyn till våra synpunkter."

Följ kommunfullmäktiges sammanträde via webbsändningen den 30 mars 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-27 14:52 CET - Kalmar kommun

Med anledning av regeringens beslut att förbjuda sammankomster med fler än 50 personer har kommunfullmäktiges presidium beslutat att sammanträdet den 30 mars inte är öppet för allmänheten.

Satsning på information till utlandsfödda

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-27 14:22 CET - Kalmar kommun

Många utlandsfödda vet inte var de ska vända sig för att hämta rätt information. Kunskapen om covid-19 och hur smittspridningen kan motverkas är därför låg och måste öka inom målgruppen.

Uttalande med anledning av coronavirusets spridning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-27 13:29 CET - RBU

Med anledning av coronavirusets spridning har förbundsstyrelsen i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, antagit följande uttalande:

Sophiahemmet och Capio Artro Clinic får nytt uppdrag av Region Stockholm. Ska avlasta akutsjukhusen inom akut frakturkirurgi under Corona-pandemin

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-27 12:08 CET - Sophiahemmet

Sophiahemmet och Capio Artro Clinic har ställt sina resurser till förfogande till Region Stockholm under den pågående pandemin. Nu har regionen fattat ett formellt beslut om att uppdra åt Sophiahemmet och Capio Artro Clinic att avlasta akutsjukhusen i Stockholm inom området akut frakturkirurgi. Det handlar i första hand om patienter med frakturer som behöver opereras inom någon vecka från frakturdatum. De sköraste patienterna som ådrar sig frakturer i t.ex. lårbenshalsen kommer än så länge att fortsätta opereras på akutsjukhusen.

”Kalmar LIVE” stöttar kulturföretagare och äldre

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-27 11:45 CET - Kalmar kommun

Coronapandemin innebär stora uppoffringar för enskilda, företag och samhället i stort. Kalmar kommun försöker aktivt arbeta för att motverka pandemins effekter. Ett led i detta arbete är att erbjuda lunchsändningar för äldre.

Reviderad förvaltningsplan för vildsvin klar

Nyhet Publicerad: 2020-03-27 11:18 CET - Naturvårdsverket

En reviderad nationell förvaltningsplan för vildsvin har nu arbetats fram. Syftet med planen är att den ska vara ett stöd i förvaltningen av den svenska vildsvinspopulationen, vid framtagande av regionala förvaltningsplaner och vid utarbetandet av lokala förvaltningsstrategier och målsättningar.

Klamydiapinnar löser materialbrist vid coronaprovtagning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-27 11:11 CET - Region Kronoberg

Bristen på provtagningspinnar är en av utmaningarna kopplade till coronapandemin. Därför funderade personalen på klinisk mikrobiologi Kronoberg/Blekinge på andra lösningar, och testade att använda de pinnar som normalt används för klamydiatester.

Timråföretagen och kommunen går samman för att hjälpa riskgrupp

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-27 10:40 CET - Timrå kommun

-Samordnar matinköp

Ny metod ger säkrare graviditet

Nyhet Publicerad: 2020-03-27 10:03 CET - Sophiahemmet

En ny metod som går ut på att uppmärksamma fostrets rörelser under graviditeten kan leda till ökat välmående för barnet vid födsel och att risken för kejsarsnitt minskar. Metoden kallas Mindfetalness och Sophiahemmet Högskolas Anna Akselsson presenterar nu studien i sin avhandling.

Avtal om korttidsarbete kom snabbt på plats

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-27 10:00 CET - Medlingsinstitutet

Sedan möjligheten att teckna avtal om korttidsarbete infördes den 16 mars har utvecklingen gått snabbt. I dag omfattas uppskattningsvis 85 procent av alla anställda i privat sektor av kollektivavtal som gör det möjligt för arbetsgivaren att införa korttidsarbete.

Information om Länsstyrelsens öppna stugor med anledning av covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-26 15:23 CET - Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsens öppna stugor i fjällen och i skogslandet fyller en viktig funktion för fjällsäkerheten, därför kommer de fortsatt att hållas öppna. Men med anledning av covid-19 avråder Länsstyrelsen från planerade stugturer. Ersätt dem med en eller flera dagsturer i stället.

JO utreder stoppade insättningar till intagna

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-26 12:53 CET - Riksdagens ombudsmän - JO

JO har beslutat att öppna ett initiativärende för att granska Kriminalvårdens stopp för insättningar av pengar till intagna.

Så bekämpar Barnsjukhuset Martina coronaviruset

Nyhet Publicerad: 2020-03-26 12:45 CET - Sophiahemmet

Barnsjukhuset Martina vid Sophiahemmet inför nu unika rutiner med vårdtält utanför sjukhuset för patienter med luftvägsbesvär, digitala vårdbesök och användande av smarta innovationer. Allt för att bekämpa coronaviruset.

Region Kronoberg anmäler nervskada under operation

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-26 11:29 CET - Region Kronoberg

En patient opererade gallan på ett av länets sjukhus. Operationen blev långvarig och efteråt visade patienten tecken till nedsatt kraft i höger arm. Nu anmäls det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.

Coronapatient inlagd på infektionskliniken

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-26 10:26 CET - Region Kronoberg

Ytterligare tre personer har konstaterats sjuka i covid-19 i Kronobergs län. En av dessa är inlagd på infektionskliniken på Centrallasarettet Växjö.

Lätt att spara pengar genom att använda offertförfrågningssajter

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-26 10:00 CET - PR Direkt

Att låta professionella hantverkare utföra underhållsarbetet på huset är ett smart sätt att säkerställa att jobbet blir bra utfört, samtidigt som det också frigör mycket tid och stress över att göra arbetet själv. Samtidigt är kostnaden förstås en viktig aspekt för de allra flesta, och det är viktigt att hitta en hantverkare som både är pålitlig och samtidigt inte kostar skjortan.

Hissgruppen vinner nya affärer

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-26 09:34 CET - Hissgruppen AB

.

Hushållens indikator föll kraftigt i mars

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-26 09:00 CET - Konjunkturinstitutet

Barometerindikatorn föll med drygt sex enheter från 98,7 i februari till 92,4 i mars. Indikatorn, som sammanfattar svaren från både företag och hushåll, befinner sig på sin lägsta nivå sedan maj 2013 och stämningsläget i den svenska ekonomin är svagt. Nedgången förklaras främst av dystrare signaler från tjänstesektorn och hushållen. På grund av rådande läge har tidpunkten för när svaren lämnades in stor betydelse. En majoritet av företagen besvarade enkäten i början av insamlingsperioden utan vetskap om de senaste veckornas effekter av sjukdomen covid-19.

Jakt efter bisam i Umeälven

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-26 08:42 CET - Länsstyrelsen Västerbotten

Svenska Jägareförbundet kommer att jaga bisam i de nedersta delarna av Umeälven, från Bölesholmarna ner till Umeälvens delta.

På lördag släcker vi ljuset

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-26 07:00 CET - Kalmar kommun

I år deltar Kalmar kommun för tolfte gången i det världsomfattande arrangemanget Earth Hour som infaller på lördag 28 mars. Syftet är att manifestera mot klimatförändringarna genom att släcka belysningen under en timme.

Skattemiljarderna som inte räddade liv

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-26 06:06 CET - Medborgerlig Samling

Häromdagen nåddes vi av nyheten att minst en tredjedel av de som dött i coronaviruset i Stockholm är av somalisk härkomst. Mycket tyder på att befolkningen i invandrartäta förorter drabbas extra hårt, bland annat pga språksvårigheter och trångboddhet. Nu kräver Anna Danieli och Lena Malmberg från Medborgerlig Samling att skatteförsörjda organisationer åläggs att informera sina medlemmar om hur de ska skydda sig.

Pressinbjudan: Studenter belönas med omsorgsnämndens stipendier

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-25 16:00 CET - Kalmar kommun

Under nämndens sammanträde imorgon, torsdag, ska två uppsatser belönas med stipendier om 10 000 kr var. Omsorgsnämnden har sedan 2017 delat ut stipendier till väl utförda uppsatser inom nämndens ansvarsområden.

Fem miljoner extra till föreningslivet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-25 15:56 CET - Kalmar kommun

En av de sektorer som också drabbas hårt av coronaviruset är Kalmars föreningsliv med inställda matcher, slutspel och avbokade evenemang.

Kommunen underlättar äldres inköp

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-25 14:10 CET - Kalmar kommun

Kalmar kommun stöttar nu kommuninvånare som är 70 år och äldre med hemsändning av mat och hushållsvaror. Ett sätt att öka möjligheten för äldre att hålla sig friska under coronapandemin.