Eskilstuna kommun byter presstjänst

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-07 09:05 CEST - Eskilstuna kommun

Från och med 1 augusti är NewsMachine ny leverantör av pressutskick från Eskilstuna kommun.

Lägesrapport från Region Kronoberg 6 augusti

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-06 16:49 CEST - Region Kronoberg

Nu har provtagning av antikroppar hos allmänheten kommit igång. Intresset är stort och de första dagarna har flera hundra prover tagits.

Bra hotellbeläggning i Kalmar i juli

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-06 10:53 CEST - Destination Kalmar

Juli blev en bra månad för Kalmars hotell. Kalmar hamnar tillsammans med Varberg och Halmstad i topp i den summering som Statea/Benchmarking Alliance har gjort av Sveriges hotellmarknad i juli 2020.

Uprising stars på Kalmar Teater

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-06 08:30 CEST - Kalmar kommun

Lördagen den 8:e augusti framförs en livesänd showcasekonsert av studieförbunden NBV, Bilda och Studiefrämjandet i samarbete med Kalmar kommun.

Pressträff om ny konjunkturbild

Nyhet Publicerad: 2020-08-06 08:00 CEST - Konjunkturinstitutet

Torsdagen den 13 augusti presenterar vi en uppdaterad bild av konjunkturläget sedan vår prognos i juni. Nytillkomna indikatorer från bland annat Konjunkturbarometern och utfall från SCB beaktas, samt eventuella effekter på budgetutrymmet för nästa år.

Frihet för njursjuka ett geografiskt lotteri - stora regionala skillnader i Njurvårdsrapport 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-05 11:00 CEST - Njurförbundet

Det råder stora regionala kvalitetsskillnader i vården för personer med kronisk njursjukdom. Behöver du dialys i Värmland är du hänvisad till behandling på sjukhus – bor du i Gävleborgs län är chansen betydligt större att du får sköta din dialys själv och därmed få möjlighet till högre livskvalitet.

Extramätning: Färre företag drabbade av omsättningstapp

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-04 09:00 CEST - Konjunkturinstitutet

Något mindre andel företag upplever en minskad omsättning på grund av covid-19-pandemin. Det största tappet återfinns inom tillverkningsindustrin. I likhet med tidigare extramätningar är dock förändringarna små. Detta framgår av Konjunkturinstitutets senaste extramätning som publiceras i dag.

Nu erbjuds antikroppstester i regionen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-03 10:17 CEST - Region Kronoberg

Från och med onsdagen den 5 augusti erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för antikroppar mot covid-19. Testet görs för att bekräfta om en person tidigare har haft en covid-19-infektion. Proverna tas på vårdcentralerna i länet efter tidsbokning. Provtagningen kostar 200 kronor.

Kommunen följer upp livskvalitet, service och klimatsmart liv

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-03 06:00 CEST - Timrå kommun

För fjärde året i rad vill Timrå kommun veta hur medborgarna upplever livskvalitet, service och klimatsmart liv.

Lägesrapport äldreomsorgen i Kalmar kommun 31 juli

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-31 14:34 CEST - Kalmar kommun

Under de drygt tre senaste veckorna har äldreomsorgen i Kalmar endast haft en ny omsorgstagare med bekräftad covid-19, det fallet var inom hemtjänsten. På kommunens vård- och omsorgsboenden finns det fortsatt inga omsorgstagare med bekräftad smitta covid-19.

Integrationsskulden kan bara avbetalas med negativt volymmål

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-31 06:00 CEST - Medborgerlig Samling

Staffan Gunnarson, talesperson i migrationsfrågor (MED), beskriver i en debattartikel i Borås Tidning vad som krävs för att Sverige ska komma tillbaka till en hanterbar integration av invandrare. Medborgerlig Samling vill se en ansvarsfull, återhållsam migrationspolitik, där mottagandet de närmaste åren är lägre än återvandringen. – Om trycket på våra utanförskapsområden aldrig lättar, utan tvärtom hela tiden ökar, hur ska vi då någonsin få en realistisk chans att rulla tillbaka den allt svårare segregationen? frågar Staffan Gunnarson.

Lägesrapport från Region Kronoberg 30 juli

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-30 16:17 CEST - Region Kronoberg

Endast ett fåtal covid-19-patienter är inlagda på sjukhus, och inga vårdas på IVA. Samtidigt påbörjas nu förberedelserna inför hösten då gymnasieskolor och högskolor börjar bedriva undervisning på plats igen och resandet väntas öka.

Kalmar har fått sin första kommundoktorand

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-30 10:08 CEST - Kalmar kommun

Linda Erlandsson, som till vardags arbetar på omsorgsförvaltningen, har blivit antagen till forskarskolan för yrkesverksamma inom socialtjänsten med start i september 2020.

Underskott i statens budget för juni

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-30 09:00 CEST - Ekonomistyrningsverket

Coronapandemin medförde lägre inkomster och högre utgifter i statens budget för juni jämfört med motsvarande månad föregående år. Saldot blev ett underskott på 56,5 miljarder kronor, vilket är ett 31,7 miljarder kronor högre underskott än i juni 2019. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Fastighetsägare i Eskilstuna måste följa kraven på fri sikt

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-29 10:42 CEST - Eskilstuna kommun

Vildvuxna träd och häckar kan skymma sikten vid cykelvägar, tomtutfarter och i gatukorsningar. Det kan bli en trafikfara som leder till olyckor. Fastighetsägare är skyldiga att sköta sin tomt så att risken för olycksfall begränsas.

Fortsatt svagt stämningsläge trots uppgång i juli

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-29 09:00 CEST - Konjunkturinstitutet

Barometerindikatorn steg i juli med 8,1 enheter, från 75,3 till 83,4. Trots uppgången ligger indikatorn på en fortsatt mycket låg nivå. Samtliga sektorer förutom hushållen bidrar till uppgången och ökningen förklaras framför allt av mindre pessimistiska förväntningar om framtiden. En av effekterna av covid-19-pandemin var att företagens omsättning minskade snabbt. Det innebär att man bör tolka positiva signaler från företagen med försiktighet då ökningen sker från en väldigt låg nivå.

Confidence still low despite improvement in July

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-29 09:00 CEST - Konjunkturinstitutet

The Economic Tendency Indicator climbed 8.1 points in July from 75.3 to 83.4, but this is still a very low level. All sectors except consumers contributed to the improvement, which was chiefly a result of less pessimistic expectations.

Lån gör det möjligt för allt fler att snygga till tänderna

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-28 13:29 CEST - Heymedia

Det är onekligen så att tänderna har blivit en statussymbol. I Sverige är sjukvården gratis så att man kan få sjukvård och inte behöver gå runt och vara sjuk är en självklarhet för alla svenskar. Det är emellertid inte en symbol på rikedom. Däremot är det helt annorlunda med tänderna. Vilket både är tidskrävande och kostsamt. Allt fler väljer att göra vid sina tänder och få ett vackert leende, något som har gjort att utbudet på tandblekning och liknande har skjutit i höjden. Men servicen är inte gratis och det är inte alla som har råd att slänga iväg flera tusenlappar, men det finns ett undantag.

Greta Thunberg film to world première at Venice 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-28 13:26 CEST - Svenska Filminstitutet

At a press conference today, the Venice International Film Festival revealed the official programme for 2020. Two Swedish films have been selected: Nathan Grossman’s documentary Greta and the short film The Night Train (Nattåget) by Jerry Carlsson.

Filmen om Greta Thunberg får världspremiär på Venedigs filmfestival

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-28 12:00 CEST - Svenska Filminstitutet

På en presskonferens i dag avslöjade Venedig filmfestival 2020 års officiella program. Två svenska filmer är uttagna till festivalen: Nathan Grossmans dokumentär Greta och kortfilmen Nattåget av Jerry Carlsson.

Filminstutet samarbetar med ATTAGIRL – ett internationellt initiativ för att stärka kvinnliga filmskapare

Branschmeddelande Publicerad: 2020-07-27 16:39 CEST - Svenska Filminstitutet

Svenska kvinnliga regissörer och producenter kan nu söka till ATTAGIRL, ett internationellt utvecklingslab som omfattar flera online-workshoppar och som görs i samarbete med filmfestivalerna i Toronto och Sydney.

Tydlig pandemieffekt i Migrationsverkets verksamhet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-27 09:02 CEST - Migrationsverket

Coronapandemins effekter har satt tydliga spår i Migrationsverkets verksamhet. I flera av Migrationsverkets ärendekategorier har det skett nästan en halvering av antalet nya ansökningar. Inom asyl, arbetstillstånd och studerandeärenden syns effekterna som tydligast.

Möjligt att göra utomhusbesök till Eskilstunas vård- och omsorgsboende

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-26 08:00 CEST - Eskilstuna kommun

Möjligheten till utomhusbesök införs nu successivt på Eskilstuna kommuns äldreboenden, demensboenden och korttidsverksamhet. Vid besöken används visir eller plexiglas-skärmar för att minimera risken för smittspridning av covid-19.

Pressinbjudan: Friskis&Svettis anordnar Yoga-pass i Krusenstiernska trädgården

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-24 08:30 CEST - Kalmar kommun

Media bjuds in att delta vid yoga-pass i Krusenstiernska trädgården som anordnas av Friskis&Svettis i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen.

Lika många inneliggande som i början av april

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-23 15:18 CEST - Region Kronoberg

Antalet nya fall av covid-19 fortsätter att ligga på en låg nivå i länet. Samtidigt finns smittan kvar så det är viktigt att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Pressinbjudan: Vi skapar Galleri på Kvarnholmen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-21 12:57 CEST - Kalmar kommun

Under sommaren kommer konstnärer att bjudas in att måla på skyltfönster runt om på Kvarnholmen.

Ingen smitta eller misstänkt smitta inom äldreomsorgen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-21 11:40 CEST - Kalmar kommun

I nuläget finns det ingen omsorgstagare med aktuell smitta av covid-19 inom äldreomsorgens verksamheter i Kalmar kommun, det vill säga varken inom hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller evakueringsboendet i Björkenäs. Det finns inte heller någon omsorgstagare med misstänkt smitta av covid-19 inom äldreomsorgens verksamheter.

Partiledarna behöver Almedalen!

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-19 08:00 CEST - NewsMachine AB

Inställd Almedalsvecka slår hårt mot partiledarnas förmåga att nå ut i media. Sämst lyckas Ebba Busch (KD). Det visar NewsMachines jämförelse av partiledarnas genomslag i media under Politikerveckan i Almedalen 2019, samt veckan före och efter, med motsvarande period i år. Antalet omnämnanden för KD-ledaren i år uppgår till endast 14 procent av antalet omnämnanden kopplade till Almedalsveckan i fjol. Bäst i förhållande till Almedalsåret 2019 klarar sig språkrören i Miljöpartiet.

Fel på många av de statliga jaktkort som skickats ut

Nyhet Publicerad: 2020-07-17 14:08 CEST - Naturvårdsverket

I årets utskick av statliga jaktkort har det visat sig att personnummer saknas på en stor del av dessa. Naturvårdsverket beklagar felet som beror på ett tryckfel hos tryckeriet. För att rätta till detta kommer nya kort tryckas upp. Dessa kommer skickas ut så snart som möjligt.

Fortsatt viktigt att följa rekommendationer under sommarresorna

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-16 15:28 CEST - Region Kronoberg

Den nedåtgående trenden fortsätter i hela Sverige, och även i Kronobergs län. Men när fler människor reser under semesterperioden finns det risk för regionala och lokala utbrott av covid-19.