Första besluten om statliga bidrag för skredsäkring längs Göta älv

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-21 13:03 CEST - Statens geotekniska institut

SGI och Delegationen för Göta älv har beslutat att tilldela Lilla Edets kommun sammanlagt 1 930 000 kr för ras- och skredsäkrande åtgärder längs med Göta älv. Det är första gången som de statliga bidragen delas ut.

Mer psykologi på Bokmässan

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-21 12:20 CEST - Sveriges Psykologförbund

På Psykologiscenen får Bokmässans besökare möta psykologer, forskare och författare i unika samtal med frågeställningar som inte dyker upp på mässans andra scener. Psykologiscenen arrangeras av Psykologiguiden i samarbete med bokförlaget Natur & Kultur, SvD Idagsidan och tidskriften Modern Psykologi.

Besparingar väntar Timrå kommun

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-21 11:11 CEST - Timrå kommun

Efter nio år med överskott i den kommunala verksamheten går nu Timrå kommun mot ett ekonomiskt underskott för verksamhetsåret 2018. Redan innan kommunens delårsrapport behandlas krävs åtgärder av nämnderna.

Kalmars startups undersöker lansering på kanadensiska och nordamerikanska marknaden

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-20 16:29 CEST - Kalmar kommun

Tjugo utvalda startups från Sverige reser till Montreal den 21-29 september, där de ska delta i årets upplaga av Scandinavian Startup Week. Från Kalmar Science Park är det företagen Kodbruket, Redrow, Aponomy och Sverigemotiv som åker för att få internationella nätverk och skapa affärskontakter i Kanada och Nordamerika.

Uddevallahem vinner pris för sitt arbete med att få in fler unga i företaget

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-20 15:22 CEST - Fastigo AB

Bostadsstiftelsen Uddevallahem vinner fastighetsbranschens utmärkelse ’Framtidsindex’, för sitt breda arbete med att ta emot unga i företaget genom exempelvis sommarjobb eller prao. Priset delades ut under torsdagen i samband med Business Arena i Stockholm som samlar fastighetsbolag från hela landet.

Halmstads Fastighets AB vinner pris för sitt arbete med sommarjobbare

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-20 15:12 CEST - Fastigo AB

Halmstads Fastighets AB vinner fastighetsbranschens utmärkelse ’Framtidsindex’, för sitt arbete med att ta emot unga sommarjobbare. Priset delades ut under torsdagen i samband med Business Arena i Stockholm som samlar fastighetsbolag från hela landet.

Region Kronoberg ger fler möjligheten att utbilda sig till specialistsjuksköterska med bibehållen lön

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-20 08:13 CEST - Region Kronoberg

Nu är utbildningen till specialistsjuksköterska igång för terminen. Och från och med i år har Region Kronoberg ökat antalet utbildningstjänster från 40 till 60 per år, en satsning som genomförs i samarbete med Linnéuniversitetet för att möta regionens långsiktiga kompetensbehov.

Unikt samarbete resulterar i hybridkonstverk

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-20 08:00 CEST - Region Kronoberg

I helgen är det premiär för projektet Här & där – konstnärer i hemvist. 22-30 september kan du ta del av ett hybridkonstverk i Pjätteryd framtaget av Jan Carleklev, Petra Lindholm och Markus Emilsson. Den 22 september hälsar vi media varmt välkomna att delta på projektets första vernissage.

Ystads kommun prisas internationellt för unik samlastningsmodell

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-19 11:21 CEST - Energikontor Sydost

Ystads kommun tilldelades internationellt pris för sin Ystad-Österlensmodell för samordnad varudistribution när Low Carbon Logistics Award delades ut på konferensen Green Cities i Polen. Modellen har minskat de årliga leveransstoppen med 75 procent och ökat trafiksäkerheten i Ystad, Simrishamn och Tomelilla.

Att äga solceller gemensamt i bostadsrättsförening – så funkar det

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-19 10:36 CEST - Energikontor Sydost

20 september kl 17.30 samlas tio bostadsrättsföreningar på Gamla norrvägen 124 i Växjö för att ta del av Brf Lyckansbergs erfarenheter av att installera solceller. VEAB, Solect Power och Energikontor Sydost medverkar för att upplysa om rådande förutsättningar och regler för bostadsrättsföreningar som är intresserade av att äga solceller gemensamt.

Ersättningsmark för skydd av natur – en bra affär

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-19 10:30 CEST - Naturvårdsverket

Mer än 450 naturreservat, över 64 000 hektar skyddad skog, nöjda markägare och tids- och kostnadsvinster. Det är resultaten när arbetet med att byta statligt ägd skog mot skogar med höga naturvärden under åren 2013 - 2017 nu summeras.

Resultat av drogvaneundersökningen 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-19 06:30 CEST - Timrå kommun

Ungdomar i Timrå uppger att de dricker och röker allt mindre. Det visar årets drogvaneundersökning bland kommunens ungdomar i årskurs 7-9.

Klimatutsläppen minskar i Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-18 13:59 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Nu presenteras nya siffror för Stockholms klimatutsläpp och det konstateras att utsläppen fortsätter att minska. Enligt rapporten från Stockholms miljöförvaltning har utsläppen minskat med 0,2 ton per person sedan föregående år, dvs en minskning med 109 000 ton från 2016 till 2017. Sedan 2014 när Miljöpartiet fick ansvar för Stockholms miljö- och klimatarbete har staden höjt ambitionerna och målen skärpts för klimatarbetet och en fossilbränslefri stad. Bland annat har man tagit beslut om att Stockholm ska vara fossilbränslefritt senast 2040 och att tidigarelägga stängningen av Stockholms enskilt största utsläppskälla, kolkraftvärmeverket i Värtahamnen.

Björnstammen i Sverige är stabil

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-18 11:00 CEST - Naturvårdsverket

Resultatet från 2017 års populationsberäkning visar att det finns cirka 2900 björnar i Sverige.

Klart med ny ekonomidirektör

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-17 15:55 CEST - Kalmar kommun

Maria Björkman blir ekonomidirektör i Kalmar kommun. Hon kommer närmast från tjänsten som ekonomichef för Kalmar Kommunbolag AB.

Davis Cup-laget tillbaka i elitdivisionen – debutanten avgjorde

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-16 18:36 CEST - Svenska Tennisförbundet

Sverige är klart för nya World Group nästa år. Debutanten Jonathan Mridha slog in matchbollen i den femte och avgörande matchen mot Schweiz.

Berättarministeriet annonserade utökat pedagogiskt stöd under Lärardagen

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-13 15:22 CEST - Berättarministeriet

Under torsdagen gick Berättarministeriets Lärardag av stapeln. Konferensen arrangerades för låg- och mellanstadielärare i Berättarministeriets tre upptagningsområden på temat Storytelling som pedagogiskt verktyg. Under dagen meddelade Berättarministeriet ambitionen att utöka sitt stöd gentemot lärare genom akademiska fortbildningar i pedagogik.

Nya system krävs för att delning ska växa i kommunerna

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-13 13:00 CEST - Avfall Sverige AB

Konsumtionen är en av de stora utmaningarna för att nå målen i Agenda 2030. Intresset för delningstjänster växer både i Sverige och internationellt, men än så länge är initiativen få och små i kommunerna visar en kartläggning som IVL Svenska Miljöinstitutet och Avfall Sverige gjort. Framförallt är det ekonomiska oklarheter och bristen på enkelhet som hindrar delningen från att skalas upp visar undersökningen.

Fortsatt starkt stöd för att skydda natur

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-13 10:00 CEST - Naturvårdsverket

För fjärde året i rad visar en nationell undersökning som Naturvårdsverket låtit göra att det finns ett starkt stöd hos allmänheten för att skydda natur. I årets undersökning instämmer 98 procent helt eller delvis i att det är viktigt att skydda natur. Drygt hälften instämmer helt eller delvis i att nationalparker och naturreservat är viktiga för deras utomhusaktiviteter.

Timrå, Härnösand och Sundsvall kraftsamlar för näringslivet

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-13 09:00 CEST - Timrå kommun

Under en vecka i november satsar Timrå, Härnösand och Sundsvalls kommuner tillsammans med ett antal samarbetspartners för att skapa de bästa förutsättningar för ett ännu starkare och växande näringsliv. Då genomför de tillsammans Näringslivsveckan på Sundsvall-Timrå airport.

FRÅN LONDON OCH PARIS TILL TORGET I TIMRÅ

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-12 09:52 CEST - Timrå kommun

VÄLKOMNA TILL SVERIGEPREMIÄR Fredag 14 september, kl. 11.00 Torget, Timrå

Invigning för länets nya missbruks- och beroendemottagning

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-12 07:57 CEST - Region Kronoberg

Press- och media hälsas varmt välkomna att vara med när Region Kronoberg tillsammans med länets kommuner inviger den nya missbruks- och beroendemottagningen i Växjö och Ljungby.

MP har inlett samtal med samtliga partier utom SD

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-11 16:20 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Miljöpartiet i Stockholms stad inledde under måndagens eftermiddag samtal med andra partier i Stadshuset och har nu träffat samtliga partier i kommunfullmäktige förutom Sverigedemokraterna. Vi vill skapa ett stabilt styre där vi får igenom så mycket grön politik som möjligt samtidigt som vi säkerställer att SD inte får något inflytande över politiken, kommenterar Daniel Helldén (MP), gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms stad.

Åsa Wikström och Jesper Aasa SKAPA-prisets vinnare i Västerbotten 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-11 14:02 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Uppfinningar som kan utvecklas till innovationer är nyckeln till Sveriges välstånd. Stiftelsen SKAPA har instiftat ett innovationspris, ett sätt att uppmuntra idérika människor. Årets SKAPA-prisvinnare är Åsa Wikström med innovationen On-rails. Karl Jesper Aasa med innovationen TpR – Träning på Recept är vinnare i kategorin SKAPA-priset unga innovatörer.

Mark- och miljööverdomstolen avslår ansökningar om kalkbrytning i Bunge

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-11 12:08 CEST - Naturvårdsverket

Idag meddelade mark- och miljööverdomstolen dom i de båda ansökningarna om täktverksamhet i Bunge på Gotland. Domstolen avslår båda ansökningarna.

Kustmöte 2018: Nödvändigt att hitta lösningar för att skydda stränder

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-11 11:15 CEST - Statens geotekniska institut

Effekterna av klimatförändringar som höjd havsnivå, stormar, översvämning och erosion är en stor utmaning för kommunerna i Sydsverige och dess invånare.

Valfinal för Medborgerlig Samling

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-08 11:09 CEST - Medborgerlig Samling

I eftermiddag kl 15 håller Medborgerlig Samling valfinal på Odenplan i Stockholm. Partiledaren Ilan Sadé och toppnamnen i Stockholm medverkar.

Det måste bli slut på skandalerna

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-08 10:38 CEST - Medborgerlig Samling

Skandalerna avlöser varandra. Stödstrumpor för 6000 kronor paret. Skenande kostnader för Nya Karolinska Sjukhusets tilläggsbeställningar på grund av brister i IT-system och barnsjukvård. En miljard kronor till ledarskapskonsulter. Ansvaret faller tungt på det Alliansledda landstinget i Stockholms län.

600 miljoner i miljöavgift för kväveoxidutsläpp

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-07 14:14 CEST - Naturvårdsverket

Sverige har sedan 1992 en avgift för NOx-utsläpp, som skapar drivkraft för företag att minska utsläppen. Naturvårdsverket har just beslutat att anläggningarna sammantaget ska betala 603 miljoner kronor i miljöavgift för sina NOx-utsläpp förra året. Anläggningar får sedan tillbaka pengar i relation till producerad energi.

Vinnare av SKAPA-priset koras på länsresidenset

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-07 10:34 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Uppfinningar som kan utvecklas till innovationer är nyckeln till Sveriges välstånd. Stiftelsen SKAPA har instiftat ett innovationspris, ett sätt att uppmuntra idérika människor. Landshövding Magdalena Andersson presenterar länsvinnarna vid en ceremoni på länsresidenset den 11 september.