Sänkt hastighetsgräns vid Värsnäs

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-13 10:02 CEST - Kalmar kommun

För att öka tryggheten och trafiksäkerheten för gångtrafikanter och cyklister så har hastighetsgränsen nu sänkts från 40 till 30 km/h på den östra delen av Värsnäsvägen.

Grimslövs folkhögskola startar natur- och vildmarksutbildning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-10 09:29 CEST - Region Kronoberg

I spåren av coronapandemin är intresset för natur- och friluftsliv stort i Sverige. Nu startar Grimslövs folkhögskola en ny utbildning för den som vill upptäcka svensk natur och vildmark och kunna försörja sig genom att guida andra i naturupplevelser och äventyr.

Positivt covid-läge i länet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-09 15:17 CEST - Region Kronoberg

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom antalet personer i behov av vård på sjukhus på grund av covid-19. Kurvorna för antal konstaterade fall och antal avlidna i covid-19 i länet verkar fortsätta plana ut.

Olympiska spelen ändras

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-09 08:43 CEST - Heymedia

För många idrottare är OS det allra största. Det är tävlingarnas tävling och att vinna olympiska spelen är kanske det mest ärofyllda priset man kan vinna som professionell idrottare idag. Men tyvärr har planerna ändrats och olympiska spelen kommer inte att hållas såsom tanken var från början. Det är givetvis något som upprör både idrottare och sportfantaster runt om i hela världen - men det har sina orsaker.

Tillfälliga skyltar ska uppmärksamma cyklister

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-08 10:13 CEST - Kalmar kommun

Nu har Kalmar kommun satt upp skyltar vid tre cykelpassager och övergångsställen längs Erik Dahlbergs väg för att uppmärksamma cyklister på vad som gäller i en viss typ av trafiksituation.

25 organisationer kräver svar om smittskyddshanteringen under coronapandemin

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-07 12:53 CEST - Funktionsrätt Sverige

Varför försvann plötsligt Socialstyrelsens analys av smittrisken mellan närstående och personer i riskgrupp och vad hände med rekommendationen om att närstående borde avstå att förvärvsarbeta om det inte kunde ske utan risk för smitta? På vilka grunder har besluten om smittskyddspenning och smittbärarpenning tagits? Dessa frågor ställer Funktionsrätt Sverige tillsammans med 24 andra organisationer idag i ett öppet brev till socialminister Lena Hallengren, socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi samt till Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen och Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

Grimslövs folkhögskola startar vård- och omsorgsutbildningar i höst

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-07 11:01 CEST - Region Kronoberg

Sjukvården och omsorgen har stora behov av nya medarbetare. Samtidigt är många av de traditionella utbildningarna till undersköterska, skötare och vårdbiträde fulla. Nu startar Grimslövs folkhögskola två certifierade vårdutbildningar: undersköterska/skötare samt vårdbiträde.

Vissa elever klarar utbildningen lättare och det kan finnas en anledning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-07 10:55 CEST - Heymedia

Under en längre period kunde man läsa i medierna om hur skolresultaten sjönk och hur allt fler elever hade svårt att tillgodogöra sig de kunskaper, som utbildningarna skulle ge. Men idag blåser det annan vind i seglen och många känner sannolikt att det är enklare att klarar av att ta en utbildning oavsett om det rör sig om utbildning på högskole- eller gymnasienivå och förklaringen kan vara ganska enkel.

Färre men bättre sopkärl på Kvarnholmen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-07 08:30 CEST - Kalmar kommun

I slutet av juli kommer Kalmar kommun att ta bort flera av de gamla sopkärlen som finns på Kvarnholmen och ersätta med nya sopsorteringskärl på fem platser.

Region Kronoberg erbjuder allmänheten test för pågående covid-19-infektion

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-06 13:54 CEST - Region Kronoberg

Från och med onsdag 8 juli erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Provtagningen gäller endast personer med symtom som skulle kunna vara covid-19, och görs för att bekräfta om personen har en pågående covid-infektion eller inte. Hanteringen sköts via länets alla vårdcentraler, och proverna tas som egenprovtagning eller på plats på vårdcentralen efter tidsbokning.

Fjällföretag arbetar på uppdrag av Länsstyrelsen efter Coronavåren

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-06 10:35 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Företagare inom besöksnäringen i fjällkommunerna gör under sommaren arbeten i naturreservat på uppdrag av Länsstyrelsen Västerbotten. Åtgärden är ett sätt att stötta mindre företag som drabbats hårt av minskat antal besökare till följd av Coronautbrottet.

Gustav Vasa talar ur skägget, en utställning om makt ska visas på Dalarnas museum och Vadstena slott

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-06 08:35 CEST - Destination Kalmar

Runt om i Sverige uppmärksammas Gustav Vasa 500 år! Nu är det klart att utställningen Gustav Vasa talar ur skägget - en utställning om makt kommer att vandra vidare från Kalmar Slott till Dalarnas museum och Vadstena slott.

Så skyddar du dig bäst inför skönhetsingreppet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-06 07:00 CEST - PR Direkt

Har du planer på att göra ett skönhetsingrepp? Kanske funderar du på att göra ett bröstlyft eller en bröstoperation? Kontrollen av marknaden för skönhetsbehandlingar är inte alltid den bästa. Flera myndigheter har olika tillsynsansvar och det är otydligt var deras ansvar tar vid och slutar. Det är därför klokt att man som konsument gör sin research innan man väljer klinik.

Det krävs mer än mätningar och fina ord för att hantera integrationen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-06 06:00 CEST - Medborgerlig Samling

Åsa Tallroth, vice ordförande i Medborgerlig Samling (MED), replikerar på utspelet från Nyamko Sabuni (L) om Sveriges s.k. integrationsskuld. Sverige har under decennier tagit emot ett större antal människor än vårt samhälle klarat av att integrera eller assimilera. MED har ett väl genomarbetat politiskt program som bland annat innehåller ett tillfälligt asylstopp, strikta krav på försörjning vid anhöriginvandring samt en höjning av återvändandebidraget.

Studie ska undersöka evenemangs betydelse för en stad

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-03 13:01 CEST - Destination Kalmar

Den pågående coronapandemin har stoppat de flesta av årets evenemang. Men vad blir effekterna av de uteblivna evenemangen? Det ska undersökas i en studie som Destination Kalmar och Linnéuniversitetet har tagit initiativ till.

JO utreder hanteringen av framställningar om utlämnande av uppgifter som rör covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-03 10:36 CEST - Riksdagens ombudsmän - JO

JO har beslutat att utreda en anmälan mot åtta kommuner och en region som påstås ha samordnat sin hantering av en journalists begäran om att få ta del av uppgifter som rör covid-19.

Jeanrond om vår tids rädslor och längtan efter hopp

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-03 10:30 CEST - Verbum AB

I den nya boken Hoppets dynamik utforskar teologen Werner G. Jeanrond kärleken som hoppets grogrund. Boken tar upp frågan om hur kristna genom historien definierat hopp och vad hopp kan innebära idag. Hopp har alltid stått i relation till både människor, samhälle och omvärld och i varje tid behöver vi göra ordet till vårt.

Oroväckande förändring för betesmarkerna

Nyhet Publicerad: 2020-07-03 09:58 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket ser med oro på det förslag som har lagts om att åtagandeplanerna för betesmarker och slåtterängar ska tas bort. Detta framförs i en skrivelse till Näringsdepartementet där Naturvårdsverket betonar vikten av att behålla åtagandeplaner för särskilt värdefulla ängs- och betesmarker.

Fortsatt lugnare covid-läge i länet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-02 15:22 CEST - Region Kronoberg

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom behovet av provtagning i prioritetsgrupperna 1, 2 och 3. I vecka 28 startar Region Kronoberg provtagningen av prioritetsgrupp 4, det vill säga allmän provtagning av personer med symtom förenliga med covid-19.

Fortsatt lugnare covid-läge i länet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-02 15:01 CEST - Region Kronoberg

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom behovet av provtagning i prioritetsgrupperna 1, 2 och 3. I vecka 28 startar Region Kronoberg provtagningen av prioritetsgrupp 4, det vill säga allmän provtagning av personer med symtom förenliga med covid-19.

Fortsatt lugnare covid-läge i länet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-02 14:24 CEST - Region Kronoberg

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom behovet av provtagning i prioritetsgrupperna 1, 2 och 3. I vecka 28 startar Region Kronoberg provtagningen av prioritetsgrupp 4, det vill säga allmän provtagning av personer med symtom förenliga med covid-19.

DHR och Folkspel förlänger sitt avtal

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-02 12:28 CEST - DHR

Samarbetet mellan DHR och ideella Folkspel fortsätter. Ett nytt ettårsavtal är tecknat och gäller från 1 juli 2020.

Energibudskap i Hultsfred för att påverka vanor och beteende

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-02 10:45 CEST - Energikontor Sydost

Dagens ungdomar och unga vuxna söker information på skärmar och nätet. Inom pilotprojektet Eye2Eye tänker Energikontor tillsammans med Hultsfreds kommun testa hur man kan få fram ett budskap om att minska energianvändningen. Avsikten är att använda energimätvärden från en byggnad, bädda in detta i ett tilltalande budskap och nå elever och personal på Hultsfreds gymnasium i syfte att medvetandegöra energianvändning och miljöaspekterna som energianvändningen orsakar.

Ekopodden växer men tar en semesterpaus!

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-02 07:00 CEST - Kalmar kommun

I sommaravslutningen av Ekopodden får lyssnaren mängder av klimatsmarta sommartips – inspiration i konsten att hemestra, tips om hur man kan "hitta ut" i sitt närområde och en sällsynt pekpinne om klimatsmart picknick.

RÄTTELSE: Kvinnliga rappare, afro-futuristisk film och nytt från Tarik Saleh

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-01 18:11 CEST - Svenska Filminstitutet

Hela 18 projekt ingår i den sista omgången produktionsstöd och marknadsstöd innan sommaren. Bland filmerna finns en thriller i Egypten, en spelfilm om Zlatan, science fiction i kortformat och dokumentärer om kvinnliga rappare och pojkar i målbrottet.

Glädjande besked för sydostregionen – fortsatt skattebefriad biogas

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-01 16:26 CEST - Energikontor Sydost

EU-kommissionen beslutade den 29 juni, att godkänna Sveriges ansökan att fortsätta skattebefria biogas och biogasol för transportändamål. Beslutet gäller i tio år vilket medför möjligheter till en stabil och långsiktig hantering av dessa klimatsmarta och samhällsnyttiga bränslen. Skattebefrielsen är särskilt glädjande för alla i sydöstra Sverige som länge har satsat på biogas.

Kvinnliga rappare, afro-futuristisk film och nytt från Tarik Saleh

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-01 14:39 CEST - Svenska Filminstitutet

Hela 18 projekt ingår i den sista omgången produktionsstöd och marknadsstöd innan sommaren. Bland filmerna finns en thriller i Egypten, en spelfilm om Zlatan, science fiction i kortformat och dokumentärer om kvinnliga rappare och pojkar i målbrottet.

Nytt avsnitt av podden ”Hur tänkte ni nu?” #Always in quarantine

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-01 11:50 CEST - DHR

Angela Åkvist är en av de unga kvinnor med funktionsnedsättning som medverkar i DHRs jämställdhetsprojekt Funktion Femmes. I ett nytt avsnitt av podden ”Hur tänkte ni nu?” berättar hon om sin kamp för att skaffa ett arbete. - Oavsett coronakrisen är det jobbigt – karantänen är en extremare version av det liv jag har annars, och allt tar längre tid än vanligt, säger hon.

Creddo - “Finansiering kan vara den hjälp verksamheter behöver för att växa och frodas” 

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-01 10:52 CEST - PR Direkt

Många verksamheter har påverkats på ett eller annat sätt av den rådande coronakrisen. Vissa företag har det svårare än andra. Creddo reder ut vilka åtgärder företagare kan ta för att rädda deras verksamhet. 

Nu börjar Migrationsverket tillämpa de nya reglerna för eget boende

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-01 10:17 CEST - Migrationsverket

De asylsökande som från och med den 1 juli väljer att bosätta sig i något av de anmälda områdena kommer i regel att förlora rätten till dagersättning och särskilt bidrag. För att se vilka områden som omfattas har Migrationsverket tagit fram en söktjänst.