EU-kritiskt seminarium: Ett annat Europa är möjligt!

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-17 13:40 CET - Jordens vänner

Jordens Vänner arrangerar en rad aktiviteter i samband med EU-toppmötet i Göteborg. Media hälsas välkomna till ett seminarium om EU:s framtid, klimat, flyktingpolitik och militarisering med bl. a Kajsa Ekis Ekman, Malin Björk, Max Andersson, Lora Verheecke och Dave Webb.

Full fart för Signalistens nyproduktion i Projekt 1000

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-17 10:32 CET - Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna

Signalistens planer att bygga 1000 hyresrätter till 2025 går framåt. Under oktober fick två detaljplaner klartecken att gå vidare till plansamråd och i november fick ännu ett projekt grönt ljus för att starta planarbete. Det innebär att Signalisten nu planerar för mer än 700 nya hyresrätter.

Pressinbjudan - Hallands MatAkademis prisutdelning 2017

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-17 09:30 CET - Länsstyrelsen Hallands län

Den 21 november kl 11.30 delar Hallands MatAkadmi ut priser på Halmstad slott i fyra olika kategorier. Efter prisutdelningen finns möjlighet till intervju och därefter är det lunch för pristagarna.

Vårdcentralen Strandbjörket flyttar och blir nya vårdcentralen Skärvet

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-15 16:35 CET - Region Kronoberg

Den 24 november öppnas portarna till Region Kronobergs nya vårdcentral Skärvet i Växjö. Före detta vårdcentralen Strandbjörket och jourläkarcentralen i Växjö startar om i helt nybyggda och större lokaler, i korsningen Södra Järnvägsgatan och Södra Ringvägen.

Djurklappar som gör skillnad

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-15 11:24 CET - World Animal Protection Sverige

Allt fler vill ge julklappar med mening, som gör världen en liten aning bättre. Därför erbjuder organisationen World Animal Protection möjligheten att ge djurskydd som julklapp.

Urfolken har en nyckelroll i klimatarbetet

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-15 11:15 CET - Sametinget

Sametingets styrelseordförande åker till Bonn för att delta i Sveriges delegation vid FN:s 23:e klimatmöte. Nutti hoppas kunna bidra med sitt renskötselperspektiv. - Folken runt Arktis drabbas hårt av klimatförändringarna. Urfolken kan spela en viktig roll med sina traditionella kunskaper som ofta varit både miljövänliga och ekologiskt hållbara, säger Nutti.

Förlängt förordnande för Åsa-Britt Karlsson

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-15 09:23 CET - Statens geotekniska institut

Åsa-Britt Karlsson fortsätter att leda Statens geotekniska institut (SGI) i ytterligare tre år. Det står klart sedan regeringen beslutat förlänga hennes förordnande som generaldirektör.

Telefoniavbrott i Region Kronoberg

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-15 09:18 CET - Region Kronoberg

Just nu går det inte att ringa till Region Kronoberg och våra verksamheter. Det finns ingen prognos för när det är löst.

23 procent av Sveriges invånare bor inom en kilometer från skyddad natur

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-15 08:00 CET - Naturvårdsverket

Med närhet till skyddad natur ökar möjligheterna till friluftsliv, särskilt i tätortsnära lägen. Vid årsskiftet bodde 23 procent av invånarna i Sverige inom en kilometer från närmaste skyddade naturområde. För den genomsnittlige invånaren var avståndet 2,8 kilometer. Det visar statistik från SCB.

Nödstopp för assistansindragningar - bra men otillräckligt

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-14 18:17 CET - RBU

Idag meddelade regeringen att man kommer att frysa indragningar av personlig assistans i avvaktan på den utredning som arbetar med frågan, något som RBU har krävt ända sedan september 2016. "Bra men alldeles otillräckligt" säger RBU:s förbundsordförande Maria Persdotter i en kommentar.

Könsskillnaderna i arbetslivet återspeglas i premiepensionen

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-14 09:30 CET - Inspektionen för socialförsäkringen

Kapitalavkastningen förklarar en mycket liten del av skillnaden mellan kvinnors och mäns genomsnittliga premiepensioner. I stället är det inkomstskillnaderna under arbetslivet som står för nästan hela könsskillnaden. Kvinnornas premiepensioner har utvecklats sämre än männens under tiden som pensionär. I framtiden beräknas kapitalavkastningen spela en större roll för spridningen i premiepensioner än i dag. Men den framtida spridningen dämpas av att majoriteten unga sparare initialt väljer och sedan ligger kvar i förvalet AP7 Såfan när de blir äldre. Det visar en analys som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har genomfört på uppdrag av regeringen.

Kommuntal för mottagande av nyanlända i Halland 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-14 09:03 CET - Länsstyrelsen Hallands län

Länsstyrelsen i Hallands län har nu beslutat om hur mottagandet av nyanlända ska fördelas mellan länets kommuner nästa år. Till grund ligger regeringens beslut om länstal för Halland.

Årets viktigaste klimatkonferens; Klimatforum - politiken, tekniken och det personliga ansvaret

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-13 13:34 CET - Naturvårdsverket

Flera nyheter i agendan på årets Klimatforum. Vi erbjuder journalister möjlighet att delta på Klimatforum den 30 november.

Tänd brasan i toppen för minskade utsläpp

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-13 08:34 CET - Naturvårdsverket

Nu börjar eldningssäsongen och vem längtar inte efter att sitta och mysa vid en sprakande brasa. Samtidigt är vedeldning en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Utsläppen från eldningen beräknas bidra till att 1 000 personer om året dör i förtid. Ett enkelt sätt att minska utsläppen är att elda på ett sätt som inte ger onödigt höga utsläpp.

Tidigare (L)-politikern Erik Rantzow går till Medborgerlig Samling

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-11 10:00 CET - Medborgerlig Samling

Erik Rantzow har fram till förra året varit en välkänd profil och politiker i Landskrona. Nu väljer han att ansluta sig till Medborgerlig Samling.

Spännande forskning, utveckling och innovation på Sös

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-10 13:00 CET - Södersjukhuset AB

Nästa vecka är det dags för Idé och kunskap på Södersjukhuset, en inspirationsvecka som täcker allt från forskning och utveckling, till utbildning och innovation som sker på Sös. Under veckan kan du ta del av mängder av föreläsningar och workshops på Sös. I entréhallen kan du också läsa om aktuell forskning och titta och känna på innovationer som tagits fram av Sös medarbetare.

Allt fler hundar och katter i Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-09 13:16 CET - Svenska Kennelklubben

Antalet hundar och katter i Sverige fortsätter att öka och det finns enligt en färsk Novusundersökning cirka 881 000 hundar och 1 443 000 katter i landet. Undersökningen visar att 1 hushåll av 7 har hund och att våra hundar och katter blir allt äldre.

Välkommen på pressträff med Skidskytteförbundet

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-09 11:53 CET - Svenska Skidskytteforbundet

Torsdag 23 november 13.00 - 15.00, IFS Sverige AB, Lindhagensgatan 116, Stockholm

När medborgaren möter staten har handläggaren en helt central roll

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-09 09:30 CET - Inspektionen för socialförsäkringen

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har i en intervjustudie undersökt hur handläggare vid Försäkringskassan upplever att det är att handlägga ärenden där den sjukskrivna har en psykiatrisk diagnos. Den visar att arbetet som handläggare är präglat av att ta hänsyn till olika perspektiv. I rapporten framkommer att det utifrån handläggarnas perspektiv kan uppstå målkonflikter mellan olika aktörer i sjukskrivningsprocessen beroende på vilket regelverk som respektive organisation har att förhålla sig till.

Brev till FNs särskilda rapportör om assistanskrisen

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-09 07:08 CET - DHR

DHR är skickar idag ett brev till den särskilda rapportör för FNs konvention för personer med funktionsnedsättning Catalina Devandas Aguilar om den pågående assistanskrisen. En svensk version av brevet bifogas.

Utvecklingen av barnpension och efterlevandestöd

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-08 09:30 CET - Inspektionen för socialförsäkringen

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har undersökt utvecklingen av två av samhällets ekonomiska stöd – barnpension och efterlevandestöd – till barn som förlorat en av eller båda sina föräldrar. Antalet barn med något av dessa stöd minskade fram till 2013. Sedan dess har antalet barn med barnpension fortsatt att minska medan antalet barn med efterlevandestöd har ökat något. I studien jämförs också reglerna för efterlevandestöd och underhållsstöd, gällande bland annat retroaktivitet.

På väg mot tryggare läkarbemanning i primärvården

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-08 08:57 CET - Inspektionen för vård och omsorg

Primärvården har minskat sårbarheten och patientsäkerhetsriskerna som den utbredda användningen av tillfälligt inhyrda läkare innebär. Det visar en uppföljning som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört i sju landsting.

Släckningsarbetet fortsätter i centrala Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-07 19:19 CET - Storstockholms brandförsvar

Släckningen av branden på Jakobsbergsgatan fortgår under tisdag kväll och natten mot onsdag morgon. Branden har fått viss spridning via väggar och vind till två byggnader som ligger vägg i vägg. Branden är inte under kontroll men har avtagit i styrka.

Släcker brand i centrala Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-07 11:53 CET - Storstockholms brandförsvar

Sedan 5-tiden i morse arbetar räddningstjänsten med att släcka en brand i ett fyravåningshus på Jakobsbergsgatan. Ett 60-tal brandmän och ett 20-tal fordon deltar i släckningsarbetet.

Svenskarna - ett av världens mest bensköra folk

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-07 11:24 CET - Region Kronoberg

Varje år drabbas 70 000 personer i Sverige av så kallade fragilitetsfrakturer på grund av bensjukdomen osteoporos - benskörhet. En fraktur är ofta det första tecknet på benskörhet och osteoporos kallas därför för en tyst sjukdom. Frakturerna kan vara smärtsamma, orsaka rörelsehinder och i vissa fall till och med leda till döden.

Projekt mot spöknät kan rädda kaliforniatumlaren

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-07 11:08 CET - World Animal Protection Sverige

Det finns troligen bara 23 kaliforniatumlare kvar i världen. Kvarglömda fiskeredskap, så kallade spöknät, utgör det största hotet mot deras liv. Genom avancerad ekolodsteknologi spåras nu illegala spöknät i tumlarnas habitat i mexikanska Californiaviken.

Katarina Luhr representerar Stockholms stad på COP23 i Bonn 9-13 november

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-07 10:07 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

FN:s årliga klimattoppmöte arrangeras i år i Bonn, och miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP) representerar Stockholms stad. Städer spelar en viktig roll i klimatomställningen då det är i städer som den största klimatpåverkan sker. Stockholms stad har som mål att vara fossilbränslefritt 2040.

Hur kan leder och digitala lösningar förbättra Västerbottens friluftsliv?

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-07 08:23 CET - Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen Västerbotten har bjudit in kommuner och andra aktörer till två tematräffar om friluftsliv i Lycksele.

Tomt prat från Moderaterna om försvaret

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-06 20:00 CET - Medborgerlig Samling

Moderaternas nya försvarspolitik är mest tomt prat och lite verkstad. Det skriver Kai Rämö från Medborgerlig Samling i en debattartikel i Hela Hälsingland. Han pekar på att satsningarna är långt framskjutna och beroende av andra ekonomiska faktorer. Moderaterna ser därmed fortfarande försvaret som ett särintresse.

Otillräckliga besked från Regnér

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-06 18:45 CET - RBU

Den personliga assistansen är akut hotad sedan Försäkringskassan nyligen presenterade sin tolkning av en ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen. Idag meddelar barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér att hon kommer att föreslå en lagändring. - Ministerns besked idag är kännetecknas av för lite för sent och är inte i närheten av att kunna stoppa den pågående krisen inom personlig assistans, säger Maria Persdotter, förbundsordförande för RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.