Nordic Nest förvärvar mark och planerar för ytterligare 500 medarbetare

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-20 14:30 CEST - Kalmar kommun

Kommunen har tagit beslut som gör det möjligt för företaget Nordic Nest att expandera sin verksamhet i Flygstaden.

Ingen titel
Byggstart i Rinkeby för nytt vård- och omsorgsboende med lägenheter i hemlik miljö

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-20 13:40 CEST - Micasa Fastigheter

Nu börjar vi bygga det nya vård- och omsorgsboendet i Rinkeby. Boendet erbjuder 90 lägenheter för stadens äldre och en arbetsplats med de bästa förutsättningarna för en modern äldrevård. Vi bygger på uppdrag av Stockholms stad, Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.

Nytt ramverk för gränsöverskridande samarbete kring vargar i Norden

Nyhet Publicerad: 2020-10-20 13:24 CEST - Naturvårdsverket

Det nordiska vargsamarbetet i Sverige, Norge och Finland tar ett nytt steg genom ett gemensamt utvecklat ramverk. Ramverket har skrivits under av Finlands Jord- och Skogsbruksministerium, Svenska Naturvårdsverket och Norska Miljødirektoratet.

Allt fler företag uppger att omsättningstappet minskar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-20 09:00 CEST - Konjunkturinstitutet

Inom näringslivet fortsätter utvecklingen att företag uppger att omsättningstappet blir allt mindre. I tillverkningsindustrin svarar dessutom tio procent av företagen att omsättningen är större än normalt. Detta framgår av Konjunkturinstitutets senaste extramätning som publiceras i dag.

Pressinbjudan: Nordic Nest expanderar i Kalmar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-20 07:00 CEST - Kalmar kommun

Kommunen har tagit beslut som gör det möjligt för företaget Nordic Nest att expandera sin verksamhet i Flygstaden.

Ingen titel
Yttrandefriheten måste försvaras också i Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-20 06:00 CEST - Medborgerlig Samling

Samuel Paty blev 47 år. Han arbetade som lärare i en förort till Paris. Han utbildade sina elever i kunskaper om de lagstadgade fri- och rättigheter som finns i den sekulära staten Frankrike. För det fick han plikta med sitt liv. Medborgerlig Samlings demokratipolitiska talesperson Lena Malmberg fördömer dådet och kräver åtgärder även i Sverige.

Ingen titel
Stort intresse för gröna investeringar genom Klimatklivet

Nyhet Publicerad: 2020-10-19 14:50 CEST - Naturvårdsverket

I den senaste ansökningsomgången för Klimatklivet fick Naturvårdsverket in ett stort antal ansökningar med förslag på åtgärder som minskar de klimatpåverkande utsläppen. Många företag är beredda att satsa på fossilfria alternativ som ökar takten i omställningen till ett hållbart samhälle. Med totalt 5,3 miljarder kronor i sökt stöd från Klimatklivet kan investeringarna i projekten bidra till en grön omställning. Det är den hittills största summan som sökts sedan Klimatklivet startade.

Pressinbjudan: Kommunen presenterar offensiv budget för 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-19 13:00 CEST - Kalmar kommun

Det är ekonomiskt svåra tider för landets kommuner. Tack vare ett gott utgångläge kan majoriteten i Kalmar kommun presentera en offensiv budget för kommunkoncernen nästa år, med ett stort utbud av satsningar.

Ingen titel
Förlusten av biologisk mångfald har inte hejdats i EU eller i Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-19 13:00 CEST - Naturvårdsverket

Just nu är läget svårt för många arter och naturtyper i EU. Endast 15 procent av habitatdirektivets naturtyper och 27 procent av arterna mår bra, enligt State of Nature in the EU som publiceras idag. Det övergripande målet i EU:s strategi för biologisk mångfald, att hejda förlusten av biologisk mångfald till 2020, har inte uppnåtts. Men trenden går att vända.

Information om det nya krisstödet och extrainsatt webbinarium

Branschmeddelande Publicerad: 2020-10-19 09:02 CEST - Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet bjuder idag in till ett webbinarium med möjlighet att ställa frågor till både chefer och handläggare om de nya krisstödpengarna. Medlen är tänkta att gynna hela filmens ekosystem och även dramaserieproduktion. Vid sidan av krisstödet införs idag även en tillfällig anpassning av PRS (publikrelaterat efterhandsstöd) med en ny beräkningsmodell och nya riktlinjer, anpassade till rådande situation.

Goda resultat när fjällföretagare fick uppdrag av Länsstyrelsen efter Coronavåren

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-19 09:01 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Företag i fjällkommunerna har under sommaren utfört arbeten på uppdrag av Länsstyrelsen. Insatsen var ett sätt att stötta företag inom besöksnäringen som drabbats hårt av minskat antal besökare till följd av Coronautbrottet.

Ingen titel
Nu ska Tors bockar i Torshälla renoveras

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-19 08:00 CEST - Eskilstuna kommun

Det har blivit dags att renovera det offentliga konstverket Tors bockar som står i Torshällaån.

Ingen titel
Viktigt ta hänsyn till hela inkomsten för att nå ekonomisk jämställdhet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-19 07:55 CEST - Jämställdhetsmyndigheten

Löneskillnaden mellan kvinnor och män minskar, men skillnaden sett till hela den disponibla inkomsten ligger kvar på ungefär samma nivå. Kvinnor har i genomsnitt 20 procent lägre inkomst än män, visar en analys från Jämställdhetsmyndigheten.

Pressinbjudan: Kommunen presenterar trygghetspaket

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-19 07:00 CEST - Kalmar kommun

I budgeten för 2021 stärker kommunen sitt arbete för att Kalmar ska vara en trygg kommun för både invånare och besökare. Under en pressträff presenteras ett trygghetspaket med en rad satsningar, som kommer att förebygga brott och bidra till minskat våld.

Ingen titel
Åtta svenskar tar plats i Eurobest-juryn

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-16 16:47 CEST - Sveriges Kommunikationsbyråer

Idag kan Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM), som är officiell partner till Cannes Lions, meddela vilka svenskar som i år är representerade i juryn för den europeiska kommunikationstävlingen Eurobest. Dessa kommer i år att samlas digitalt i november för att utse de mest kreativa och effektiva kampanjerna i årets upplaga.

Kulturskolan stänger på grund av covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-16 15:00 CEST - Kalmar kommun

Kalmar kommun har i samråd med regionens smittskyddsläkare beslutat att stänga kulturskolan under vecka 43 och 44. Orsaken är bekräftad covid-smitta i personalgruppen.

Kalmar ”växlar” upp arbete för levande landsbygd

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-16 14:59 CEST - Kalmar kommun

I år utsågs Kalmar av folkrörelserådet ”Hela Sverige skall leva” för andra gången till årets landsbygdskommun. Kommunens arbete med fiber på hela landsbygden, bygdepeng och skapandet av servicepunkter nämndes i motiveringen.

Lägesrapport Kalmars äldreomsorg 16 oktober

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-16 14:03 CEST - Kalmar kommun

Det finns i nuläget ingen omsorgstagare med bekräftad smitta av covid-19 inom äldreomsorgens verksamheter i Kalmar. Senast en omsorgstagaren hade bekräftad smitta var i månadsskiftet juli-augusti.

Nöjda brukare av hemtjänsten i Södermöre

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-16 12:39 CEST - Kalmar kommun

Hemtjänsten i Södermöre får för fjärde året i rad toppbetyg för sitt bemötande inom hemtjänsten. Det här visar Socialstyrelsens nationella brukarundersökning.

Ingen titel
Möt nya filmkonsulenterna Anna Weitz och Hanna Lejonqvist torsdag 22 oktober

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-16 12:08 CEST - Svenska Filminstitutet

Nyligen tillträdde två nya filmkonsulenter, Hanna Lejonqvist för lång spelfilm och Anna Weitz som dokumentärfilmskonsulent. Torsdag den 22 oktober bjuder Filminstitutet in till ett samtal där de berättar om sina respektive konsulentroller, med plats för publikfrågor. Samtalet sker i Filmhuset i Stockholm med begränsad publik, och strömmas online.

Ingen titel
Årsrapport för JO:s Opcat-verksamhet 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-16 09:59 CEST - Riksdagens ombudsmän - JO

JO publicerar i dag årsrapporten för Opcat-verksamheten under 2019. Rapporten redogör bl.a. för viktiga iakttagelser i samband med inspektioner hos myndigheter som har i uppdrag att ta emot frihetsberövade.

Ingen titel
Riksbankens Jubileumsfond delfinansierar Scholars at Risk-Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-16 08:55 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond stödjer den svenska sektionen av Scholars at Risk med fem miljoner kronor.

Kunskapslyft men också skarpare sanktioner mot LSS-boenden som bryter mot lagen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-16 07:00 CEST - Funktionsrätt Sverige

Uttalande från Funktionsrätt Sverige taget under vårt ordförandemöte den 15 oktober: Funktionsrätt Sverige och våra medlemsförbund reagerar mycket starkt på den verklighet som Uppdrag gransknings program ”Dicks rop på hjälp” blottar. Det är skamligt att personer fortfarande år 2020 blir inlåsta, kränkta och utsatta för våld på grund av sin funktionsnedsättning. Vi vill se ett ordentligt kunskapslyft, men också skarpare sanktioner mot LSS-boenden som bryter mot lagen.

Beslut om fjärr- och distansundervisning på Timrå gymnasium

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-15 16:52 CEST - Timrå kommun

Timrå gymnasium övergår till fjärr- och distansundervisning från och med den 16 oktober. Beslutet är taget av barn- och utbildningsnämnden i samråd med smittskyddsenheten på Region Västernorrland.

Ingen titel
Micasa Fastigheter väljer ByggPartner för viktig utveckling av fastighet på Kista torg

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-15 15:00 CEST - Micasa Fastigheter

Micasa Fastigheter i Stockholm AB tecknar kontrakt med ByggPartner i Dalarna AB för omfattande utveckling av fastigheten Köpenhamn 1 i Kista. Det handlar om en totalrenovering av servicehuset samt produktion av 99 nya seniorbostäder i en annan del av fastigheten.

Ingen titel
Rättsmedicinalverkets åtgärder med anledning av covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-15 14:20 CEST - Riksdagens ombudsmän - JO

Under våren och sommaren 2020 har chefsJO undersökt vilka konsekvenser åtgärderna för att hindra spridning av covid-19 fått för intagna och patienter i Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningsenheter. Granskningen är nu klar.

Kalmar satsar på konsertarena och Convention Bureau

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-15 13:44 CEST - Destination Kalmar

Under coronapandemin har alla stora möten och evenemang fått ta en paus. Då passar Destination Kalmar och Kalmar kommun på att skapa bra förutsättningar för framtiden. Idag presenterades två satsningar som kommer att stärka Kalmar som mötes- och evenemangsdestination.

Ingen titel
Inredning allt mer populärt i svenska hem

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-15 09:15 CEST - Heymedia

Du har kanske lagt märke till det också, precis som många andr svenskar har gjort på den senaste tiden. Att inredningen i hemmen får ta allt mer plats och en detalj som kanske är den som är allra viktigaste när man pratar om just detta ämne är ju i själva verket att också inredningen får lov till att kosta allt fler pengar. Det betyder i själva verket att vi i Sverige blir allt mer medvetna om hur det ser ut hemma hos oss och det är något som allt fler prioriterar.

Ingen titel
Textila verk av Charlotte Walentin visas i separatutställning på Eskilstuna konstmuseum

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-15 09:14 CEST - Eskilstuna kommun

Charlotte Walentin är Carl-Axel Valéns stiftelses konststipendiat år 2020. Hon ställer ut nya verk på Eskilstuna konstmuseum, i utställningen Prepositioner. Media hälsas välkommen till pressvisning torsdag 22 oktober.

Dags att klippa häcken!

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-15 09:01 CEST - Kalmar kommun

Många människor skadas varje år helt i onödan på grund av dålig sikt i trafiken. Det kan till exempel handla om häckar och annan växtlighet som skymmer sikten i korsningar och vid utfarter eller som döljer skyltar, vägmärken eller gatlysen.