Ingen titel
Friluftslivets år 2021 är igång!

Press Release Published: 2021-01-22 08:00 CET - Länsstyrelsen Västerbotten

Fredag 22 januari är det officiella startdatumet för Luften är fri – Friluftslivets år. Det är Sveriges hittills största satsning på friluftsliv och syftar till att fler ska prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta.

Ingen titel
Researchers present new finds from a unique shipwreck

Press Release Published: 2021-01-21 15:15 CET - Södertörns högskola

Gribshunden was a unique ship and is an equally unique shipwreck. It has lain on the bottom of the Baltic Sea for more than 500 years, providing researchers with the first opportunity to study the construction of 15th-century ships. MARIS, the research institute for marine archaeology at Södertörn University, is now releasing a report that describes the new finds and discoveries made during an excavation of the wreck in 2019.

Gymnasieskolan fortsätter fjärr- och distansundervisningen som tidigare

Press Release Published: 2021-01-21 12:12 CET - Eskilstuna kommun

Folkhälsomyndighetens rekommendation om fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolan justeras och förlängs. Rekommendationen ligger i linje med det beslut som den kommunala gymnasieskolan fattade förra veckan.

Onlinekasinoer.com uppdaterar innehållet

Press Release Published: 2021-01-21 12:00 CET - PR Direkt

Den norska jämförelseguiden Onlinekasinoer.com har nyligen uppdaterat innehållet på sajten.

Ingen titel
Världsunika studier från Sahlgrenska banar väg för AI inom hudcancervård

Press Release Published: 2021-01-21 11:40 CET - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Två nya attitydstudier från Sahlgrenska Universitetssjukhuset visar att en överhängande majoritet av svarande hudläkare och hudpatologer världen över är positiva till att använda AI-verktyg som hjälpmedel vid diagnos av hudsjukdomar. Den största potentialen ses inom diagnostik av hudcancer. Studierna är de första i sina slag och ger en klar indikation om att läkare ser positivt på en framtid med AI-baserade beslutsstöd.

Ingen titel
Långa handläggningstider hos Migrationsverket

Press Release Published: 2021-01-21 11:32 CET - Riksdagens ombudsmän - JO

JO Per Lennerbrant har i fyra olika beslut granskat Migrationsverkets handläggningstider i ärenden om medborgarskap, asyl och uppehållstillstånd på grund av anknytning

Ingen titel
Start för massutbildning av vaccinationspersonal

News Published: 2021-01-21 10:49 CET - Sophiahemmet

Nu startar Sophiahemmet Högskolas vaccinationsutbildning för legitimerade sjuksköterskor och läkare. En utbildning som kan leda till att fler kommer att bli vaccinerade fortare. Intresset har varit stort med över 1200 deltagare anmälda.

Ingen titel
Bjöd på musikupplevelser under pandemiåret – nu nomineras de till Årets Initiativ 2020

Press Release Published: 2021-01-21 07:00 CET - Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation

Reimersholme Hotel i Stockholm, föreningen FIKA som driver Rotundan i Halmstad och musikhotellet Slussens Pensionat på Orust är nominerade till Årets Initiativ 2020. De har chans att vinna utmärkelsen för att de på kreativa och smittsäkra sätt har hållit musiken levande under 2020, trots de utmaningar som funnits för att spela musik i offentlig miljö. Årets Initiativ utses av SAMI (Sveriges Artisters och Musikers Intresseorganisation) och delas ut för första gången i år.

Ingen titel
Prinsen är Dyslexiförbundets beskyddare

Press Release Published: 2021-01-21 07:00 CET - Dyslexiförbundet

Prins Carl Philip fortsätter ytterligare fem år som beskyddare för Dyslexiförbundet.

Ingen titel
Forskare presenterar nya fynd från världsunikt vrak

Press Release Published: 2021-01-20 16:38 CET - Södertörns högskola

Gribshunden var unikt som skepp och är minst lika unikt som vrak. På Östersjöns botten har det legat i mer än 500 år och givit forskare en möjlighet att för första gången studera hur 1400-talets fartyg var konstruerade. Nu släpper det marinarkeologiska forskningsinstitutet MARIS vid Södertörns högskola en rapport som redogör för nya fynd och upptäckter som gjorts i samband med en utgrävning av vraket år 2019.

Hybridundervisning för Eskilstunas högstadieelever

Press Release Published: 2021-01-20 10:35 CET - Eskilstuna kommun

Från och med 25 januari går Eskilstunas högstadieskolor över till en hybrid form av undervisning där eleverna får undervisning både på distans och i skolan.

Ny e-tjänst för förpackningsproducenter

News Published: 2021-01-20 10:22 CET - Naturvårdsverket

Från 1 januari 2021 ska alla företag som fyller en förpackning eller sätter en förpackad vara på den svenska marknaden registrera sig. Naturvårdsverket lanserar en ny e- tjänst som ska underlätta för de berörda företagen.

Ingen titel
Utnyttja militär kompetens för covid-vaccinationen

Press Release Published: 2021-01-20 06:47 CET - Medborgerlig Samling

Till slut har vaccinering mot covid-19 inletts i Sverige. Under de tre inledande veckorna har ca 80.000 personer vaccinerats i Sverige. I Israel har samtidigt närmare två miljoner medborgare vaccinerats. I en debattartikel i lokaltidningen Mitti föreslår Medborgerlig Samling att Region Stockholm ska ta hjälp av Försvarsmakten för att öka tempot i vaccinationen av invånarna i Stockholms län.

Från regionstyrelsen 19 januari 2021

Press Release Published: 2021-01-19 14:01 CET - Västra Götalandsregionen

Regionstyrelsen beslutade idag att fördela statsbidraget för covid-19 och att teckna en kompletterande olycksfallsförsäkring för personal som arbetar hemifrån.

Lägesrapport VGR: Sjukvården pressad men tiotusentals vaccineras

Press Release Published: 2021-01-19 11:07 CET - Västra Götalandsregionen

Vaccinering mot covid-19 fortsätter som planerat och över 35 000 doser har levererats ut från Västra Götalandsregionen. Denna vecka ges dos två till de äldre som var först ut och vaccinering av personer med hemtjänst inleds. Förra veckan påbörjades vaccination av vård- och omsorgspersonal. Trycket på vården är fortsatt stort, även om antalet nya fall av covid-19 och behovet av sjukhusvård minskade under vecka 2.

Samband mellan den ökande trenden för e-handel och det stora intresset för snabblån

Press Release Published: 2021-01-19 10:18 CET - PR Direkt

Jämförelsesajten Kredity har noterat en stor ökning av konverteringen de senaste sex månaderna.

Omsättningen i handeln minskar något

Press Release Published: 2021-01-19 09:00 CET - Konjunkturinstitutet

Jämfört med föregående mätning är det små förändringar i omsättningen i alla sektorer. För näringslivet är omsättningen oförändrad jämfört med i december medan inom handel har omsättningen minskat något. Detta framgår av Konjunkturinstitutets senaste extramätning som publiceras i dag.

Ny rapport visar på framgångar i biosfärområdesarbetet

News Published: 2021-01-19 08:06 CET - Naturvårdsverket

Arbetet med biosfärområden, där kunskap och metoder testas för att nå en hållbar utveckling, har gett flera positiva effekter. En ny rapport, Utveckling av modellområden för hållbar samhällsförändring, visar att människor kan börja betrakta och förhålla sig till sin omgivning på nya sätt. Arbetssättet har bidragit till att lösa flera konflikter om naturresurser.

Ingen titel
Hojjo Sverige AB satsar internationellt från Norge!

Press Release Published: 2021-01-18 16:47 CET - Heymedia

Verksamheten som startade under 2016 växer snabbt. Ett flertal webbsajter ägs och drivs av bolaget. Störst fokus har varit på nischer inom bostad, lån och finans. Sajterna levererar kvalitetsdata och information till sina besökare. Fokus ligger på leadsgenerering och affiliatemarknadsföring.

Odlarens förskola i Eskilstuna öppnar avdelning för barn med stora omvårdnadsbehov

Press Release Published: 2021-01-18 16:29 CET - Eskilstuna kommun

Till hösten startar förskolan i Eskilstuna en avdelning anpassad för barn med omfattande funktionsvariationer och stora omvårdnadsbehov.

Fort­satt högt antal miss­tänkta fall av männi­sko­handel för 2020

Press Release Published: 2021-01-18 14:22 CET - Migrationsverket

Antalet misstänkta fall av människohandel låg på höga nivåer för 2020. Detta trots en halvering av antalet asylsökande jämfört med fjolåret. – Vi kan konstatera att antalet misstänkta fall inte är så beroende av antalet asylsökande, säger Lisa Hultin-Knutas, Migrationsverkets centrala samordnare i arbetet mot människohandel.

Eskilstunas gymnasieskola förlänger distansundervisningen

Press Release Published: 2021-01-18 14:00 CET - Eskilstuna kommun

Kommunala gymnasieskolan förlänger sin distansundervisning till och med sportlovet.

Arbetet mot våld i ungas partnerrelationer behöver stärkas

Press Release Published: 2021-01-18 10:25 CET - Jämställdhetsmyndigheten

Alltför många unga utsätts för våld av en partner. Myndigheter och verksamheter behöver därför ha rutiner som bygger på bästa tillgängliga kunskap om våld i ungas partnerrelationer. Det konstaterar Jämställdhetsmyndigheten i en ny rapport om förstärkta insatser utifrån Sveriges nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Klimatklivet öppnar för nya ansökningar

News Published: 2021-01-18 09:53 CET - Naturvårdsverket

Mellan den 18 – 29 januari finns det återigen möjlighet för företag, organisationer och kommuner att söka investeringsstöd från Klimatklivet för åtgärder som minskar klimatutsläppen.

Ingen titel
Lars Lagebo slutar som räddningschef i Eskilstuna

Press Release Published: 2021-01-18 09:41 CET - Eskilstuna kommun

Den 29 januari avslutar Lars Lagebo sin tjänst som räddningschef vid räddningstjänsten i Eskilstuna. Camilla Dahlén efterträder.

Viktig granskning av studieförbundens verksamhet

Press Release Published: 2021-01-18 09:00 CET - Studieförbunden

Resultatet av den granskning som nio av tio studieförbund nu redovisat till Folkbildningsrådet står nu klart. Totalt handlar det om cirka 600 000 så kallade studietimmar som stryks i efterhand för åren 2017-2019. Detta ska jämföras med totalen på 36,6 miljoner redovisade studietimmar för samma tidsperiod. Det som nu stryks motsvarar därmed en andel om cirka 1,7 procent av verksamheten.

Ny handlingsplan för samverkan mellan Eskilstuna kommun och polisen

Press Release Published: 2021-01-15 12:40 CET - Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun och Polismyndigheten har i flera år haft samverkansöverenskommelser för att stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Eskilstuna. Nu ska en ny handlingsplan för 2021 beslutas.

Statligt stöd till nya bostäder i Malå och Granö

Press Release Published: 2021-01-15 11:19 CET - Länsstyrelsen Västerbotten

15 nya lägenheter kommer att byggas i länet med hjälp av statligt investeringsstöd för hyres- och studentbostäder.

Lars Lustig får nytt förordnande som länsråd vid Länsstyrelsen Västerbotten

Press Release Published: 2021-01-15 10:56 CET - Länsstyrelsen Västerbotten

Regeringen har beslutat om nytt förordande för länsråd Lars Lustig. Förordnandet gäller under perioden 2021-04-01 till och med den 31 mars 2026.

Ingen titel
Första laserbehandlingen av hjärntumör utförd på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Press Release Published: 2021-01-14 11:29 CET - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Med hjälp av laser kan neurokirurger på Sahlgrenska Universitetssjukhuset nu behandla patienter med exempelvis hjärntumör eller svår epilepsi. Den minimalinvasiva tekniken ger ett fem millimeter stort sår på huvudet – och lämnar ett enda stygn.