Ingen titel
Baris Berktan ny Creative Director på Brid Agency

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-03 13:42 CEST - LRF Media

LRF Media-ägda kommunikationsbyrån Brid värvar kreatören Baris Berktan i rollen som Creative Director. I den nya rollen kommer Baris främst att jobba med att utveckla byråns konceptuella och strategiska erbjudande.

Nytt projekt: Färgelanda centrum ska bli en attraktiv mötesplats

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-03 13:41 CEST - VGR Folkhögskolor

Dalslands folkhögskola, Färgelanda kommun samt ett antal privata och ideella aktörer har tillsammans fått medel för att starta ett projekt kring platsutveckling. Målet är att utveckla Färgelanda centrum till en attraktiv mötesplats.

Inbjudan till Finanspolitiska rådets webbinarium om Svensk finanspolitik den 24 maj 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-03 11:52 CEST - Finanspolitiska rådet

Webbinarium om Finanspolitiska rådets rapport Svensk finanspolitik 2021

Digital pressträff 6 maj: Så har covid-19 påverkat kulturen – året som gått och framåtblickar

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-03 10:36 CEST - Västra Götalandsregionen

Välkommen att delta på en digital pressträff om covid-19:s påverkan på kulturområdet i Västra Götaland. På den digitala pressträffen 6 maj ges också en bild av nya utmaningar för kulturen och den efterlängtade återstarten.

Ingen titel
Nominera till Svenska Greenwashpriset 2021!

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-03 09:00 CEST - Jordens vänner

Dags att nominera Sveriges främste greenwashare.

Projekt Effektoptimering Eskilstuna ska möjliggöra hållbara etableringar

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-03 09:00 CEST - Eskilstuna kommun

Effektfrågan blir allt mer aktuell i flera delar av Sverige, så även i Mälardalen. Projekt Effektoptimering Eskilstuna ska hitta lösningar för att möjliggöra nya etableringar och möta ett ökat behov av el.

Ingen titel
”Håll distans – och hjälp sjukhuset att klara sitt viktiga uppdrag”

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-30 15:04 CEST - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pandemin fortsätter prägla innehållet på Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelses sammanträden. Men även utvecklingsfrågor som nationell högspecialiserad vård var punkter vid sammanträdet i dag, den 30 april.

Lägesrapport vaccin: VGR nära nationellt vaccinationsmål

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-30 13:04 CEST - Västra Götalandsregionen

I Västra Götaland pågår vaccinering av invånare 60 år (födda 1961) och äldre. VGR hade fram till och med föregående vecka, vecka 16, vaccinerat 75 procent av invånarna 65 år och äldre och är på god väg att klara det nationella målet om att minst 80 procent av åldersgruppen ska ha erbjudits vaccin senast 16 maj.

Kulturturism som motor i platsers utveckling

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-30 12:00 CEST - VGR Kulturutveckling

Kulturmiljöer och äldre kulturlandskap är attraktiva besöksmål och intresset för att besöka dem har ökat sedan flera år. Pandemin har bara förstärkt den trenden. Besökare genererar intäkter till platsen och lokala företag men man riskerar att bli säsongsberoende. Vi skall därför i projektet BeCULTOUR fokusera på hur man kan stärka kopplingen mellan besöksnäringen och övrig utveckling på platsen. Hur tar vi tillvara på möjligheten att allt fler uppskattar kulturmiljöer? Kan vi få fler att flytta hit eller etablera företag på platsen? Hur kan nya samarbeten och innovationer mellan företag och aktörer på platsen stärkas?

Ingen titel
Vaccination – säker väg ur pandemin

Nyhet Publicerad: 2021-04-30 10:25 CEST - Sophiahemmet

Att vaccineras sig mot covid-19 är mänsklighetens chans att bekämpa pandemin och de vaccin som används är säkra. Det säger Helena Hervius Askling - vaccinforskare vid Karolinska Institutet och infektionsläkare på Karolinska Universitetssjukhuset samt ämnesansvarig och huvudföreläsare i Sophiahemmet Högskolas utbildning Covidvaccinering i praktiken.

Ingen titel
Forsmark redo för revision

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-30 09:30 CEST - Forsmarks Kraftgrupp AB

Varje sommar ställs reaktorerna av ett antal veckor för bränslebyte och underhåll inför kommande driftsäsong. Först ut i år är Forsmark 2. Precis som ifjol finns flera corona-åtgärder på plats och extern revisionspersonal måste ha ett negativt covid-test för att komma in på anläggningen.

Naturvårdsverkets yttrande om skogsutredningen; Behåll och utveckla dagens system för formellt skydd av skog

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-30 09:15 CEST - Naturvårdsverket

Skogen är så mycket mer än bioenergi. Den är en av Sveriges viktigaste resurser och har en viktig roll både i klimatomställningen och för att säkra den biologiska mångfalden. Naturvårdsverket stödjer många av skogsutredningens förslag, men viktiga invändningar är att dagens system för formellt skydd av skog är effektivare och bättre än utredningens förslag och att förslaget på tillväxtmål leder fel.

Fortsatt satsning på åtgärder för vilda pollinatörer

Nyhet Publicerad: 2021-04-30 09:06 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket satsar år 2021 ytterligare 11,9 miljoner kronor på att rädda några av landets mest utrotningshotade vilda bin. Det är en förstärkning av länsstyrelsernas arbete, inom åtgärdsprogrammet för hotade arter (ÅGP), med vilda pollinatörer och riktade åtgärder genomförs i åtta län i södra Sverige.

Ingen titel
Nätdoktorerna med mest publicitet i media

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-30 07:00 CEST - NewsMachine AB

I veckan har NewsMachine tagit fram en rapport om vilka nätdoktor som har mest medieexponering. Kry hamnar på en stark första plats.

Ingen titel
Innovationstävling för en jämlik hälsostart i livet avgjord

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-29 17:47 CEST - Swelife

Nu är finalen i hackathonet i Sveriges första Grand Challenge avgjord. Totalt tolv team presenterade koncept som tar sig an samhällsutmaningen barnfetma. Bland de koncept som går vidare till fas två i Grand Challenge finns flera innovativa lösningar med stor potential att vidareutvecklas och skalas upp för marknadsintroduktion. Vinnare blev ett koncept som hjälper familjer att leva mer hälsosamt.

Medborgardialog om trygghet i Eskilstuna går in i nästa fas

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-29 15:00 CEST - Eskilstuna kommun

Cirka 200 samtal har förts i Eskilstuna kring vad trygghet innebär för olika individer. Sammanställningen av samtal lägger nu grunden för fördjupade dialoger inom åtta temaområden där målsättningen är att tillsammans med invånare och verksamma i stadsdelarna komma fram till åtgärder och initiativ framåt.

Avlastning genom vårdnära servicetjänster ska möjliggöra återhämtning för vårdpersonal

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-29 13:46 CEST - Västra Götalandsregionen

Personalutskottet beslutar att avsätta 37 miljoner kronor för att finansiera en tillfällig utökning av vårdnära servicetjänster. Syftet är att möjliggöra återhämtning för sjukvårdens medarbetare som haft en långvarigt höjd belastning till följd av covid-19-pandemin.

Migrationsverket avser att lämna Kramfors

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-29 13:43 CEST - Migrationsverket

Då antalet asylsökande i Sverige sjunkit kraftigt de senaste åren har Migrationsverket fått ett minskat uppdrag, och det blir därför naturligt att den lokala närvaron krymper. Vi måste därför anpassa oss efter de förutsättningar som råder och bli en mindre och mer effektiv myndighet. Därför planerar Migrationsverket att avveckla verksamheten i Kramfors.

Styrelsemöte: Nya vårdformer enklare för patienterna

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-29 13:15 CEST - Skaraborgs Sjukhus

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) arbetar aktivt med omställningen av hälso- och sjukvården och för att förbättra tillgängligheten för den som är i behov av vård. Patienterna ska i högre utsträckning kunna undersökas och behandlas hemma i bostaden och därför ska tillgången till mobila och digitala vårdformer öka liksom vårdpersonalens användning av digitala lösningar.

Ingen titel
Unikt bronsåldersfynd i Alingsås

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-29 11:34 CEST - VGR Kulturutveckling

Ett 50-tal hela eller större delar av bronsföremål har hittats i Alingsås. Fyndet utgörs huvudsakligen av praktföremål för personlig utsmyckning och är ett av de mest spektakulära och största depåfynd från yngre bronsåldern som någonsin gjorts inte bara i Västsverige utan i hela Sverige.

Fortsatt stabil migration till Sverige enligt senaste prognosen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-29 11:03 CEST - Migrationsverket

Pandemin begränsar fortsatt den internationella rörligheten. Därför sänker Migrationsverket prognosen för hur många som väntas söka asyl i Sverige 2021. Därtill väntas flera lagändringar träda ikraft under året vilket förutspås påverka migrationen ytterligare. Det är huvuddragen i Migrationsverkets senaste prognos.

Ingen titel
Byggstart för utveckling av hamnkajen och strandpromenaden i Torshälla

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-29 10:27 CEST - Eskilstuna kommun

Efter ett digitalt symboliskt spadtag påbörjas arbetet med att utveckla hamnkajen och strandpromenaden i Torshälla. Satsningen är en del av Eskilstuna kommuns present till Torshälla under stadens 700-årsjubileum.

Löneutvecklingen till och med februari 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-29 09:33 CEST - Medlingsinstitutet

Lönerna i Sverige ökade med i genomsnitt 2,1 procent under januari och februari 2021, jämfört med samma månader 2020, enligt den första preliminära statistiken. Löneökningstakten i inledningen av 2021 var därmed ungefär densamma som helåret 2020, då lönerna ökade med 2,0 procent.

Ovanligt stor uppgång i april

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-29 09:00 CEST - Konjunkturinstitutet

Barometerindikatorn steg med hela 7,6 enheter till 113,4 i april. Samtliga sektorer steg och bidrog därmed till ökningen i indikatorn även om detaljhandelns ökning på hela 18 enheter utmärker sig särskilt.

Unusually strong upsurge in April

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-29 09:00 CEST - Konjunkturinstitutet

The Economic Tendency Indicator climbed no fewer than 7.6 points to 113.4 in April. All of the sector indicators contributed to the increase, with the retail indicator leaping 18 points.

Ingen titel
Biskop Johan Dalmans klassiska bönbok för 2020-talet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-29 08:15 CEST - Verbum AB

Biskop Johan Dalman har i Böndagbok bearbetat den skotske prästen och teologiprofessorn John Baillies texter. Med över en miljon sålda exemplar och otaliga upplagor senare är denna andaktsbok en absolut klassiker.

Stenungsunds jourcentraler fortsatt stängda

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-29 08:15 CEST - Närhälsan

Capios och Närhälsans jourcentraler i Stenungsund som tillfälligt är stängda kommer fortsätta att vara det till och med 30 september 2021. Patienter välkomnas istället till Kungälvs jourcentral på kvällar och helger.

Digital pressträff 29 april: Unikt bronsåldersfynd i Västra Götaland

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-28 14:05 CEST - VGR Kulturutveckling

Ett unikt bronsåldersfynd har gjorts i Västra Götaland. Förvaltningen för kulturveckling i Västra Götalandsregionen har på uppdrag av Länsstyrelsen undersökt fyndet i samarbete med forskare från Göteborgs universitet. Det står nu klart att detta är ett av de största och mest spektakulära depåfynden från yngre bronsålder som gjorts i Sverige. Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen bjuder tillsammans med Länsstyrelsen in till en digital pressträff i morgon torsdag 29 april klockan 11.00.

Samhall bör återgå till sitt grunduppdrag men mer behövs

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-28 13:51 CEST - Funktionsrätt Sverige

Uppdrag gransknings program har bekräftat de signaler vi har fått under årens lopp – att många med omfattande funktionsnedsättningar inte längre får plats inom Samhall. ”Staten, Samhalls ägare, behöver bestämma sig för hur målgruppen för Samhall ska se ut”, kommenterar Marie Sten, första vice ordförande Funktionsrätt Sverige.

Ingen titel
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kritiseras för brister i myndighetens tillsyn över den psykiatriska tvångsvården

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-28 13:40 CEST - Riksdagens ombudsmän - JO

Under våren 2019 genomförde JO dialogmöten med IVO:s sex regionala tillsynsavdelningar. Utifrån vad som kom fram vid dessa möten beslutade chefsJO Elisabeth Rynning att fortsätta sin granskning av IVO i ett särskilt initiativärende.