Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 28 april

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-28 13:01 CEST - Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade bland annat om plan för hur vården för patienter med långvarig icke malign (ej cancerrelaterad) smärta ska förbättras i Västra Götalandsregionen.

Eskilstuna kommun arbetar med bättre språk i förskolan

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-28 13:00 CEST - Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun har fått 3,4 miljoner kronor i statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan 2021

Ingen titel
Så små är utsläppen från Forsmark och Ringhals

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-28 11:02 CEST - Ringhals kärnkraftverk

Under fjolåret genomförde kärnkraftverken i Ringhals och Forsmark en stor mängd provtagningar i omgivningarna. Frukt, fisk, bär, tång, mossa och kött med mera har samlats in och analyserats. Resultatet visar att de utsläpp som kan uppmätas är mycket låga, eller till och med under vad som går att mäta.

Ingen titel
Samhälls­in­tro­duk­tion blir obli­ga­to­risk för asyl­sö­kande

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-28 10:48 CEST - Migrationsverket

Med start den 1 oktober kommer en särskild samhällsintroduktion att bli obligatorisk för asylsökande i Sverige. Introduktionen ska ge deltagarna en bild av hur såväl asylprocessen som det svenska samhället fungerar.

Eskilstuna kommun presenterar arbetet med den pågående medborgardialogen om trygghet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-28 10:00 CEST - Eskilstuna kommun

Just nu genomförs en medborgardialog om trygghet — i stadsdelarna Fröslunda, Lagersberg, Råbergstorp, Myrtorp, delar av Västermalm, Brunnsbacken och Hovängen. Eskilstuna kommun bjuder in till pressträff om det pågående arbetet.

Ingen titel
Fira demokratin hundra år med #ViMåstePrata!

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-28 09:14 CEST - Studieförbunden

- Nu är det klart vilka aktiviteter som kommer att genomföras med stöd från #ViMåstePrata under resten av 2021. Vi är mycket stolta över att kunna presentera program över hela landet, som både ska stärka demokratin och uppmärksamma att demokratin fyller 100 år. Alla hälsas hjärtligt välkomna! Det säger Kajsa Wiktorin, för #ViMåstePrata.

Skärpta rekommendationer i Västra Götaland förlängs till 16 maj

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-28 09:00 CEST - Västra Götalandsregionen

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Västra Götaland. Smittskyddsläkaren har därför beslutat att förlänga de skärpta regionala rekommendationerna till och med 16 maj. För gymnasieskolor är råden fortsatt lokalt anpassade efter respektive kommun och skolas situation.

SÄS anmäler ett patientärende till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-28 08:50 CEST - Södra Älvsborgs Sjukhus

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

SÄS anmäler ett patientärende till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-28 08:40 CEST - Södra Älvsborgs Sjukhus

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

Ingen titel
Ekomaten minskar i kommuner och regioner!

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-28 08:35 CEST - EkoMatCentrum

Ekomatcentrums senaste statistik visar att ekoinköpen minskar för första gången på 20 år i offentlig sektor.

SÄS anmäler ett patientärende till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-28 08:30 CEST - Södra Älvsborgs Sjukhus

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

Ingen titel
Så små är utsläppen från Ringhals

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-28 08:28 CEST - Ringhals kärnkraftverk

Under fjolåret genomförde Ringhals extra provtagningar i omgivningen runt kärnkraftverket. Frukt, fisk, bär, tång, mossa och kött med mera har samlats in och analyserats. Resultatet visar att de utsläpp som kan uppmätas är mycket låga, eller till och med under vad som går att mäta.

SÄS anmäler ett patientärende till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-28 08:15 CEST - Södra Älvsborgs Sjukhus

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

Bättre koll på utsläppen från biobränslen banar väg för negativa utsläpp

Nyhet Publicerad: 2021-04-28 08:07 CEST - Naturvårdsverket

Hållbart producerade biobränslen är en viktig del i Sveriges väg mot att nå klimatmålen, bland annat tack vare möjligheten att skapa negativa utsläpp genom bio-CCS. Ett längre utvecklingsarbete har resulterat i att Sverige nu kan rapportera en samlad bild av dessa utsläpp, som uppgår till 50 miljoner ton.

Ingen titel
Så små är utsläppen från Forsmark

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-28 08:00 CEST - Forsmarks Kraftgrupp AB

Under fjolåret genomförde Forsmark en stor mängd provtagningar i omgivningen runt kärnkraftverket. Frukt, fisk, bär, grönsaker och kött med mera har samlats in. Resultaten visar att de utsläpp som kan uppmätas är mycket låga, eller till och med under vad som går att mäta. Inte i något prov från landmiljön fanns spår från Forsmark.

Länets aktörer har tillsammans utvecklat den regionala samverkan i coronakrisen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-27 15:00 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

En ny utvärdering som Länsstyrelsen gjort visar att aktörerna i länet överlag tycker att samverkan under den pågående coronakrisen fungerat bra och har utvecklats över tid. De oklarheter som fanns inledningsvis är idag i stor utsträckning åtgärdade. Aktörerna har varit aktiva i att forma den regionala samverkan som den ser ut idag.

Ingen titel
Lägesrapport VGR: Smittskyddsläkarens varning inför valborg

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-27 14:09 CEST - Västra Götalandsregionen

Smittspridningen är fortfarande på en hög nivå i Västra Götaland och intensivvården är under hårt tryck. Smittskyddsläkaren uppmanar till att fira valborg och andra högtider på ett smittsäkert sätt.

Ingen titel
Sveriges juryplatser i årets Cannes Lions

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-27 13:54 CEST - Sveriges Kommunikationsbyråer

Sveriges Kommunikationsbyråer är sedan 2004 officiell svensk partner till Cannes Lions och meddelar nu vilka från Sverige som finns representerade i årets Cannes Lions jury.

Samråd om öppenvårdsmottagning för vuxenpsykiatri i Lerum

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-27 13:00 CEST - Västra Götalandsregionen

Vid västra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 27 april behandlades den föreslagna stängningen av öppenvårdsmottagningen för vuxenpsykiatri i Lerum.

Ingen titel
Kan vem som helst låna pengar?

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-27 13:00 CEST - PR Direkt

Hur fungerar det egentligen, kan alla som vill låna pengar? Det kan vara svårt att veta vad det är som krävs för att låna pengar. Om alla människor kan göra det eller om du måste uppfylla vissa krav. Och framförallt hur man ska tänka i en lånesituation.

Ingen titel
Finansiell nyhetskoll på en samlad plats

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-27 12:47 CEST - PR Direkt

Det är lätt att känna sig splittrad när man söker efter information för att skapa en grund för sina investeringar. Oavsett vilken sorts investering så krävs just en bra grund att utgå ifrån. Det finns en sida där denna information samlas, som ger dig matnyttig kunskap inom exempelvis aktier och kryptovalutor.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark: "Vi kan vara stolta"

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-27 12:07 CEST - Medlingsinstitutet

– Det är sällan man vara så stolt över den svenska arbetsmarknadsmodellen som under år 2020. Det sade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i ett panelsamtal när Medlingsinstitutet presenterade sin årsrapport för år 2020 i en webbkonferens.

Nu lanseras nya eskilstuna.se

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-27 08:28 CEST - Eskilstuna kommun

Under förmiddagen 28 april lanserar Eskilstuna kommun en ny version av den officiella webbplatsen eskilstuna.se. Webbplatsen utgår ifrån användarnas behov för att ge ännu bättre service till våra invånare.

Höjda ersättningar inför sommaren

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-26 11:00 CEST - Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen har beslutat om särskilda ersättningsnivåer under sommaren 2021 för personal som gör frivilliga extrapass eller förskjuter sin semester. "Utgångspunkten är att alla medarbetare ska få fyra veckors sammanhållen semester, det är viktigt för välbehövlig återhämtning. Därför höjer vi ersättningen för att frivilligt ta extrapass", säger Marina Olsson, HR-direktör VGR.

Ingen titel
Jorge disputerar med nytt behandlingsalternativ vid brustet sår i tolvfingertarmen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-26 10:08 CEST - Södra Älvsborgs Sjukhus

Tolvfingertarmen är utformad som ett rör. Om det går hål i den rinner vätska ut i bukhålan, vilket är ett livshotande tillstånd. Jorge Arroyo Vázquez disputerar nu med forskning om ett nytt behandlingsalternativ i form av ett metallstent klädd i ett silikonskikt.

Ingen titel
Artificiell intelligens ska hjälpa läkare att minska antalet tidiga återinläggningar inom beroendevården

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-26 08:00 CEST - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vissa patienter som skrivs ut från Beroendevårdens heldygnsvård behöver läggas in igen redan inom 14 dagar. Ett pågående projekt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har utvecklat en maskininlärningsalgoritm som kan förutsäga och på så sätt minska risken för snar återinläggning.

Jämförelsetjänsten Elavtaldirekt.se ska göra det enklare för konsumenter att hitta rätt el

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-26 07:20 CEST - PR Direkt

Betalar du för mycket för din el eller vill du hitta en bättre leverantör med transparenta villkor? I april månad lanserade Evide Group jämförelsetjänsten Elavtaldirekt.se – för att göra det enklare för konsumenter att hitta rätt elavtal bland dagens stora utbud.

Skolledarnas ordförande omvald

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-25 14:03 CEST - Sveriges Skolledarförbund

Matz Nilsson omvaldes till ordförande för Sveriges Skolledarförbund när förbundets kongress avslutades på söndagen. Han påbörjar sin fjärde treårsperiod.

Säffles skolchef omvald

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-25 14:03 CEST - Sveriges Skolledarförbund

Erica Andrén, skolchef i Säffle, valdes om till första vice ordförande för Sveriges Skolledarförbund när förbundets kongress avslutades på söndagen.

Gislavedsrektor vald till vice ordförande för skolledarna

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-25 14:03 CEST - Sveriges Skolledarförbund

Daniel Söderberg, rektor vid vuxenutbildningen i Gislaved valdes till Sveriges Skolledarförbunds presidium som andre vice ordförande när förbundets kongress avslutades på söndagen.