Ha tålamod för provtagningstid

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-11 14:39 CET - Närhälsan

Flera vårdcentraler meddelar att de får många samtal av personer med milda symptom som vill boka tid för Covid-19-provtagning. Det riskerar att personer med mer akuta åkommor som måste komma i kontakt med vårdcentralen inte kommer fram. Närhälsan vädjar nu till alla med milda symptom att ha tålamod och i första hand använda e-tjänster istället för att ringa. 

Från 11 november kl 14.00 befinner sig Skaraborgs Sjukhus åter i stabsläge

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-11 14:00 CET - Skaraborgs Sjukhus

Sjukhuset har efter våren och sommarens arbete med covid-19 befunnit sig i normalläge sedan 9 september. Nu höjs åter beredskapen till stabsläge vilket förändrar sjukhuset styr- och ledningsfunktion där SSL, särskild sjukvårdsledning, ersätter ordinarie sjukhusledning som normalt är det yttersta forum som finns som stöd för sjukhusdirektörens beslutsfattande.

Ingen titel
De representerar Sverige i årets Eurobest Young Creatives

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-11 14:00 CET - Sveriges Kommunikationsbyråer

Eurobest Young Creatives arrangeras årligen för att lyfta och hylla europeiska kreatörer som får en fenomenal plattform att visa upp sin talang inför en framstående jury. Som partner till Eurobest har KOMM utsett de två team som skall representera Sverige i tävlingen.

Hundratals bestånd av de invasiva växterna vresros och jättebalsamin bekämpas i projektet INSPECT

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-11 13:26 CET - Länsstyrelsen Västerbotten

Närmare 100 bestånd av vresros och 150 bestånd av jättebalsamin har under sommaren bekämpats inom det svensk-finska projektet INSPECT. Arbetet fortsätter nästa sommar och då kommer också de första indikationerna på hur väl försöken med olika bekämpningsmetoder fungerar.

Ingen titel
Nya byggnader för somatisk vård färdigställda för Kungälvs sjukhus

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-11 10:06 CET - Västfastigheter

I september genomfördes slutbesiktning och entreprenaden godkändes för de nya vårdbyggnaderna för somatisk vård på Kungälvs sjukhus. Det är den andra delen av ett omfattande bygg- och utvecklingsprojekt som Västfastigheter uppfört i Kungälv. Totalt omfattar de nya vårdbyggnaderna ca 33 000 kvm och erbjuder 280 nya vårdplatser. Nu lämnas byggnaden över till verksamheten.

Ingen titel
”Well played…” DHR kommenterar LSS-utredningen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-11 09:53 CET - DHR

Under många års tid har vi i funktionshinderrörelsen upplevt hur frågan om assistans och andra LSS-insatser har urholkats mer och mer. Från politikens sida har vi upprepade gånger fått medhåll i att alla som har rätt till assistans ska få assistans. Ändå ser vi en tydlig strategi som gått ut på att förhala och dra ut på åtgärder som faktiskt skulle förändra situationen för oss som är i behov av assistans.

Kalmar Slott stänger tillfälligt

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-11 08:50 CET - Destination Kalmar

Destination Kalmar kommer från och med den 11 november att hålla Kalmar Slott stängt. Beslutet kommer efter gårdagens besked om att lokala allmänna råd införs i Kalmar län.

Ingen titel
Öka dina kunskaper – delta på EnergiTing Sydost online!

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-11 07:15 CET - Energikontor Sydost

Energikontor Sydost bjuder, tillsammans med Länsstyrelsen Blekinge, in till en konferens med energi och klimat i fokus. Tillsammans med tjugotalet föreläsare från hela Sverige samtalar vi kring hur vi bygger och renoverar resurssmart för att nå klimatmålen, hur vi skapar ett robust elsystem för att möta framtidens behov och vilka vägval vi måste göra för att bidra till en fossilfri transportsektor. EnergiTing Sydost 2020, 12 november i samverkan med Klimatsamtalet i Blekinge, arrangeras online och kostnadsfritt. Press och media välkomnas att delta!

Publiktak på 50 personer införs i Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-10 15:01 CET - Länsstyrelsen Västerbotten

Från och med onsdag den 11 november är det i Västerbotten förbjudet att genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Beslutet har fattats mot bakgrund av det allvarliga coronaläget i länet med allmän smittspridning och klustersmitta.

Årets parasportstipendiater är utsedda

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-10 14:52 CET - Västra Götalandsregionen

För tjugo år sedan beslutade regionfullmäktige att inrätta ett årligt stipendium för idrottare med funktionsnedsättning. Ett stipendium som syftar till att synliggöra idrott för personer med funktionedsättning som en möjlighet att skapa ett innehållsrikt liv. I år delas parasportstipendiet på 150 000 kronor ut till sju olika stipendiater för deras fantastiska idrottsprestationer inom parasporten och för att de är goda förebilder. Nedan presenteras stipendiaterna och deras motivering till varför de sökt eller blivit nominerade till parasportstipendiet 2020.

Ingen titel
Livesänd pressträff med Skidskytteförbundet 13 november 12:30 - 13:00

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-10 14:41 CET - Svenska Skidskytteforbundet

Skidskytteförbundet bjuder in till en livesänd pressträff inför Sverigepremiären i skidskytte som genomförs i Idre Fjäll 14-15 november.

Ingen titel
Här ska Stockholm leva upp i vinter

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-10 14:13 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

För tredje året i rad ska projektet Levande Stockholm lysa upp stadens torg i vintermörkret. Nu är det klart vilka platser som ingår i årets satsning.

Antidiskrimineringsbyrån Väst får årets människorättsstipendium

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-10 13:48 CET - Västra Götalandsregionen

Antidiskrimineringsbyrån Väst, före detta Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering, får i år motta människorättsstipendiet på 100 000 kr för sitt viktiga arbete. Byråns mål är att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter, fritt från förtryck, fördomar och diskriminering.

Rosenlundstödet samt Matilda Fröjd och Gullspångs IF får årets Folkhälsopris

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-10 13:36 CET - Västra Götalandsregionen

I år delas Folkhälsopriset ut till två pristagare för sina viktiga insatser för en bättre folkhälsa. Rosenlundsstödet arbetar för att hjälpa gatuprostituerade kvinnor i Göteborg och Gullspångs IF:s Matilda Fröjd engagerar sig helhjärtat i föreningens ungdomar, både på och utanför fotbollsplanen.  

Regionstyrelsen 10 november 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-10 12:53 CET - Västra Götalandsregionen

Operationssalar ska hyras in under mögelsaneringen av lokaler vid sjukhuset NÄL i Trollhättan. Det beslutade regionstyrelsen vid sitt sammanträde. Styrelsen beslutade även om vilka som ska få årets Folkhälsopris, Parasportstipendium och Människorättsstipendium.  

Ingen titel
Lägesrapport VGR: Fortsatt snabb ökning av nya covid-19-fall

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-10 12:05 CET - Västra Götalandsregionen

Smittspridningen i Västra Götaland är mycket stor och någon avmattning syns inte än. Smittskyddsläkaren vädjar om att följa de skärpta lokala råden.– Det krävs nu att alla måste avstå kontakter som inte är nödvändiga, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare, Smittskydd Västra Götaland.– Stanna hemma så långt möjligt, undvik möten och besök på köpcentrum. Smittan ökar, antalet svårt sjuka ökar och allt fler behöver sjukvård. För att minska smittan måste vi alla följa de skärpta allmänna råden!

Ingen titel
Nu lanseras MOOD Live – en inspirationsserie med digital liveshopping från MOOD District

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-10 09:18 CET - Mood Stockholm

På torsdag är det premiär för MOOD Live – en ny interaktiv och livesänd shoppingupplevelse i serieformat från MOOD District i Stockholm. Under femton avsnitt kommer tittarna få ta del av vinterns trender, träffsäkra tips och intervjuer med välkända profiler, allt under ledning av programledaren Sofia Kacim. MOOD Live, som är handelsplatsens största digitala satsning, möjliggör nu även live-shopping direkt under sändning med hemleverans samma dag.

Ingen titel
Biokol gör jorden mindre giftig

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-10 08:03 CET - Statens geotekniska institut

Biokol kan sanera lätt förorenade jordar och kraftigt minska spridningen av PAH, polycykliska aromatiska kolväten. Det innebär bättre förutsättningar för växtlighet och nya möjligheter för användning av mark i städer. Det visar ett forskningsprojekt som undersökt biokol som saneringsmetod och förutsättningarna för produktion av biokol från organiskt avfall.

Ingen titel
Finansinspektionen kritiseras för bristande dokumentation och oklara rutiner

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-09 15:08 CET - Riksdagens ombudsmän - JO

JO kritiserar Finansinspektionen för bristande dokumentation och bristfälligt utformade styrdokument, något som bl.a. kunnat påverka handlingsoffentligheten och allmänhetens insyn.

Västra Götalandsregionen drar tillfälligt ned på PCR-provtagning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-09 15:04 CET - Västra Götalandsregionen

Just nu ökar trycket kraftigt på provtagning för covid-19. För att få bukt med svarstiderna minskar Västra Götalandsregionen sin provtagning med 25 procent tillfälligt under vecka 46.

Ingen titel
Ny inventering visar stora områden med höga naturvärden i länets fjällnära skogar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-09 12:49 CET - Länsstyrelsen Västerbotten

Det finns stora områden med höga naturvärden i Västerbottens fjällnära skogar. Det visar en ny inventering som Länsstyrelsen nyligen genomfört. Inventeringen bidrar med ny kunskap till arbetet med bevarande av naturmiljöer och biologisk mångfald.

Ny inventering visar stora områden med höga naturvärden i fjällnära skogar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-09 10:00 CET - Naturvårdsverket

Det finns stora områden med höga naturvärden i Sveriges fjällnära skogar. Det visar en ny inventering som ger viktig kunskap både till markägare och till de myndigheter som arbetar med naturvård.

Medlare utsedda i tvist om hotell- och restaurangavtal

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-09 09:25 CET - Medlingsinstitutet

Medlingsinstitutet har utsett Claes Stråth och Anders Hammarbäck att medla i arbetstvisten mellan Hotell- och restaurangfacket och Visita om nytt kollektivavtal.

Ingen titel
Ronnie Sandahl’s Tigers wins the Youth Jury Award in Lübeck

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-09 09:07 CET - Svenska Filminstitutet

Ronnie Sandahl’s feature Tigers, a Swedish-Italian-Danish co-production, wins the new Youth Jury Award at the 62nd Nordic Film Days in Lübeck. This is the third film festival this autumn where Tigers achieves an award.

Ingen titel
"Farhågan är att människor fjättras till hemmet” - DHR kommenterar LSS-utredningen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-09 08:06 CET - DHR

En allt mer detaljstyrd assistans och en ökad bundenhet till hemmet kan bli följden om LSS-utredningens förslag blir verklighet. Vi måste sätta stopp för nedmonteringen av en av Sveriges största frihetsreformer, säger Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR.

Ingen titel
Barnpatient först i Västsverige att bli behandlad med nytt cancerläkemedel

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-07 08:00 CET - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nu har Västsveriges första behandling av det cellbaserade läkemedlet CAR-T genomförts på en patient med svårbehandlad leukemi. Behandlingen som genomfördes vid Barncancercentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har i internationella studier visat mycket lovande resultat med bättre överlevnad.

Svenska EM-drömmen krossad

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-06 15:04 CET - Svenska Karateförbundet

Det är med tungt hjärta som Svenska Karateförbundet per 6:e november 2020 meddelar att Karate- EM som skulle hållits i Göteborg, maj 2021, nu ställs in. Osäkerheten kring pandemins utveckling har lett fram till beslutet.

Eskilstuna kommun stänger verksamheter

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-06 12:21 CET - Eskilstuna kommun

Med anledning av de skärpta allmänna råden för Sörmland och för att minska smittspridning i Eskilstuna införs nu restriktioner i vissa av kommunens verksamheter.

Ingen titel
Nytt filmresidens i Skövde

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-06 08:43 CET - VGR Kulturutveckling

Skövde kommun och Förvaltningen för kulturutveckling i samarbete öppnar nu för ansökningar till ett nystartat filmresidens i Skövde. Detta är en helt ny satsning a lá kommunal modell med förhoppning om att kunna bredda kulturlivet i regionen.

Framtidens Skidskyttestjärnor bildar Team Autoexperten

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-06 08:00 CET - Svenska Skidskytteforbundet

Sedan 2019 är Autoexperten stolt sponsor till Svenska Skidskytteförbundet. Nu växlar Autoexperten upp från Teamsponsor till Huvudsponsor, eftersom samarbetet har visat sig skapa stora värden för bägge parter. Autoexperten satsar dessutom på den talangfulla skidskytten Linn Persson kommande tre säsonger. Utvecklingslandslaget, med yngre talanger, som matchas mot att kliva in i A-laget, byter nu namn till Team Autoexperten.