Utredning med nytt lagförslag missar poängen - tillgänglighet är det nya normala

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-31 16:56 CEST - Funktionsrätt Sverige

Om några år kommer CE-märkning av till exempel din TV, dator, eller mobil att stå för mer än säkerhet. Produkten ska också vara utformad för att möta olika behov som människor har för att kunna använda den. EU har tillsammans beslutat om gemensamma krav för tillgänglighet i ett direktiv som även kommer att gälla exempelvis banktjänster, e-böcker och näthandel. Produkter och tjänster som inte lever upp till kraven ska i framtiden inte få säljas på EU:s gemensamma marknad. Men det betänkande för att genomföra tillgänglighetsdirektivet som idag lämnas till regeringen missar insikten om tillgänglighet som en självklar del i produkt- och tjänsteutveckling.

Klart för förändring av vuxenpsykiatrisk öppenvård i Lerum

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-31 16:48 CEST - Västra Götalandsregionen

Det politiska samrådet kring stängning av den vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Lerum har avslutats i enighet. Förändringarna innebär att invånarna i Lerum nu får bättre tillgång till nödvändiga behandlings- och vårdmetoder. Samtidigt kommer möjligheten till fysiska besök utifrån den enskilde patientens behov att finnas kvar i Lerum.

Ingen titel
Västra Götaland elektrifierar lastbilstransporterna

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-31 14:01 CEST - Västra Götalandsregionen

Idag håller infrastrukturminister Tomas Eneroth en digital pressträff om Elektrifieringskommissionens genomförandeplaner för hur elektrifieringen kan påskyndas. Västra Götalandsregionen är en av de regioner som medverkar för att kommentera hur vi ska bidra regionalt till att skynda på omställningen till eldrivna godstransporter.

Medling om krav på kollektivavtal med distributionsföretag

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-31 13:20 CEST - Medlingsinstitutet

SAC Syndikalisterna kräver kollektivavtal med Ingram Micro Nordic Services i Kungsängen och varslar om stridsåtgärder. Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet.

Medling om krav på kollektivavtal med hemlarmföretag

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-31 13:15 CEST - Medlingsinstitutet

Svenska Elektrikerförbundet kräver kollektivavtal med Garda Alarm i Halmstad och varslar om strejk. Medlingsinstitutets faste medlare Karl Glimnell handlägger ärendet.

Ingen titel
Mood Stockholm erbjuder shopping via QR-koder

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-31 13:05 CEST - Mood Stockholm

Under fjolåret började Mood Stockholm erbjuda kostnadsfri hemkörning av varor till sina kunder som ett sätt att göra handelsplatsen tillgänglig för fler. Erbjudandet har varit väldigt uppskattat och utökas nu ytterligare genom att addera möjligheten att shoppa via QR- koder.

Ingen titel
Sophiahemmet vaccinerar i fas 4

Nyhet Publicerad: 2021-05-31 11:08 CEST - Sophiahemmet

Nu öppnar Sophiahemmet även för covid-19-vaccinering i fas 4. För alla, inte bara listade patienter vid husläkarmottagningen. Vaccineringen sker i en åldersindelning om femårsintervall och bokas i appen Alltid öppet.

Löneökningarna det första kvartalet 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-31 09:32 CEST - Medlingsinstitutet

Lönerna i Sverige ökade med i genomsnitt 2,2 procent under det första kvartalet 2021, jämfört med första kvartalet 2020, enligt den första preliminära statistiken.

Handlingshjälp till riskgrupper i Eskilstuna avslutas

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-31 09:30 CEST - Eskilstuna kommun

Nu har alla som är 70 år eller äldre eller som tillhör en riskgrupp erbjudits vaccination. Därför finns inte behovet av den handlingshjälp längre som erbjudits genom ett samarbete mellan Eskilstuna kommun och Svenska kyrkan Eskilstuna pastorat.

Ingen titel
Skiras nya tjänst Lumen ger makt över marknaden

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-31 09:00 CEST - LRF Media

Skira lanserar nu tjänsten Lumen, ett revolutionerande verktyg som ger prisinformation före, under och efter en spannmålsaffär på lantbrukarens villkor. För första gången någonsin kan lantbrukare nu se historiska fysiska spannmålsavslut – med priser fritt sin gård.

Ingen titel
Oliver Rosengren ny ordförande för Energikontor Sydost

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-31 07:03 CEST - Energikontor Sydost

Oliver Rosengren (m), kommunalråd i Växjö, valdes in som ny styrelseordförande för Energikontor Sydost vid den digitala årsstämman 28 maj. Styrelsen består av sju ledamöter med bred regional förankring vilka har en stor samlad kompetens inom hållbarhetsfrågor med fokus på energi- och klimat.

Ingen titel
Västeråsföretaget Rekyl är Årets Veteran

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-29 11:00 CEST - Sveriges Veteranförbund (SVF)

I samband med firandet av Veterandagen under lördagen utsågs företaget Rekyl från Västerås till Årets Veteran 2021, av Sveriges Veteranförbund. Årets Veteran är Sveriges Veteranförbunds finaste utmärkelse och delas ut årligen till någon som gjort en särskild insats för att uppmärksamma Sveriges civila och militära utlandsveteraner och ge dem den erkänsla och respekt som de förtjänar.

Ingen titel
Veterandagen firas med utnämnande av Årets Veteran

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-28 16:55 CEST - Sveriges Veteranförbund (SVF)

På lördag, den 29 maj, är det den årliga Veterandagen. Veterandagen har statsceremoniell status, och sedan 2018 är den allmän flaggdag. De vanligtvis stora och publika firandena, för att uppmärksamma den insats som civila och militära veteraner gjort i utlandsinsatser världen över, tar i år nya former, men precis som vanligt utser Sveriges Veteranförbund, som samlar Sveriges civila och militära utlandsveteraner, Årets Veteran. Pristagaren offentliggörs på Veterandagen.

Ingen titel
Högt betyg för Sahlgrenska Universitetssjukhuset i första pandemivågen – extern analys presenteras

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-28 16:23 CEST - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Covid-19 har, trots den senaste tidens positiva avmattning, fortsatt stor påverkan på Sahlgrenska Universitetssjukhusets verksamhet. Samtidigt får sjukhuset högt betyg i en extern analys av pandemins första våg.

Fem miljoner kronor mot ofrivillig ensamhet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-28 15:02 CEST - Västra Götalandsregionen

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har beviljat en ansökan om verksamhetsstöd på fem miljoner kronor till Västra Götalands Bildningsförbund för att motverka ofrivillig ensamhet.

Ingen titel
Upphandla effektskapande kommunikation – ny handbok med rekommendationer för upphandling av kommunikation

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-28 13:13 CEST - Sveriges Kommunikationsbyråer

Branschförbunden KOMM, PRECIS och Swedish Content Agencies har tillsammans tagit fram en handbok med nio rekommendationer att tänka på vid offentlig upphandling av kommunikationstjänster. Boken riktar sig mot såväl upphandlande myndigheter som de tre förbundens medlemsbyråer, med syfte att öka kunskapen kring vad man bör tänka på när man upphandlar effektskapande kommunikation.

Lägesrapport vaccin: Fortsatt flest dos två-vaccineringar vecka 22

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-28 12:49 CEST - Västra Götalandsregionen

Vecka 22 levereras 76 700 doser vaccin mot covid-19 till vaccinatörerna i Västra Götaland. Av dessa är 60 300 doser avsedda för dos 2. Det innebär att 16 400 doser kommer finnas för de som väntar på sin första vaccinspruta.

Styrelsemöte: Fler får möjlighet till specialistutbildning

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-28 12:31 CEST - Skaraborgs Sjukhus

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) fortsätter det viktiga och givande samarbetet med Högskolan i Skövde och initierar för fjärde gången utbildning till specialistsjuksköterska. Tidigare har två uppdragsutbildningar genomomförts till specialistsjuksköterska inom anestesi/operation och sedan 1 april 2021 pågår uppdragsutbildning med inriktning anestesi/operation/intensivvård.

Ingen titel
Lekfull utställning invigs på Nääs

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-28 12:25 CEST - VGR Kulturutveckling

Den 8 juni öppnar Där fantasin bor, en utomhusutställning på Slöjd & Byggnadsvård på Nääs bestående av lekstugor och kojor, såväl nybyggda som antika. Utställningen är både en upplevelseplats för barn och en historieskrivning om lekstugor från 1800-talets mitt till idag.

Ingen titel
Årsmöte i Sveriges Kommunikationsbyråer 2021 – Fem nya ledamöter valdes in i styrelsen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-28 11:06 CEST - Sveriges Kommunikationsbyråer

Idag, fredag 28 maj, hölls Sveriges Kommunikationsbyråers årsmöte digitalt. Ett trettiotal byråledare närvarade. Efter avslutat årsmöte lanserades handboken "Så upphandlar du effektskapande kommunikation enligt LOU​".

Ingen titel
Sociala medier viktig kanal för infertila

Nyhet Publicerad: 2021-05-28 10:55 CEST - Sophiahemmet

Ofrivillig barnlöshet kan orsaka stort lidande för de drabbade och kunskapen om deras livssituation är låg. Ny forskning visar att sociala medier kan vara ett stort stöd.

Naturvårdsverket har tagit beslut om bidrag ur viltvårdsfonden

Nyhet Publicerad: 2021-05-28 10:20 CEST - Naturvårdsverket

Nu har beslut om bidrag ur viltvårdsfonden till ideella organisationer tagits. Totalt har 18 ansökningar lämnats in varav två beviljats bidrag. Bedömningarna av ansökningarna görs utifrån syftet med bidraget, att främja viltvården. Det är första året prövningen sker enligt den nya förordningen.

Årets naturfotograf utsedd

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-28 10:02 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har beslutat att årets naturfotograf 2020 är Jörgen Wiklund. Priset delas ut för 30:e året och prissumman är 25 000 kronor.

Beslut om blåljusgymnasium i Timrå kommun

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-28 08:54 CEST - Timrå kommun

Nu har ett blåljusgymnasium i Timrå klubbats. Beslutet togs av barn- och utbildningsnämnden den 26 maj.

Fler behöver känna igen invasiva arter

Nyhet Publicerad: 2021-05-28 07:38 CEST - Naturvårdsverket

Bara hälften av alla svenskar kan namnge någon invasiv art och ännu färre vet hur de ser ut. Det vill Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och ytterligare ett 70-tal myndigheter och organisationer råda bot på i en gemensam informationssatsning.

Alliansen i Salem: “Ut ur pandemin, kvar i ekonomin”

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-27 11:05 CEST - Salems kommun

Salems ekonomi har klarat påfrestningarna under pandemin väl. Alliansens budgetstrategi för de kommande tre åren bygger på oförändrad skatt och anslagsökningar framför allt på utbildningsområdet, samtidigt som enprocentsmålet hålls 2022 och 2023. Resultatet för 2024 är mot bakgrund av den osäkerhet som råder kring utvecklingen budgeterat för ett nollresultat.

2,1 kilometer från bostad till skyddad natur

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-27 10:00 CEST - Naturvårdsverket

Vid årsskiftet bodde 30 procent av Sveriges befolkning inom 1 kilometer till närmaste skyddade naturområde. Vid samma tid hade vi i genomsnitt 2,1 kilometer från bostaden till skyddad natur, men det finns betydande skillnader mellan olika kommuner och län. Det visar ny statistik från Statistiska centralbyrån.

Historiskt stark Barometerindikator

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-27 09:00 CEST - Konjunkturinstitutet

Barometerindikatorn steg även i maj, till 119,3 från 113,5 månaden innan och är därmed på den högsta nivån i indikatorns 25-åriga historia. Det starka läget förklaras till största delen av tillverkningsindustrin som går på högvarv. Hushållens konfidensindikator stod för den största uppgången medan detaljhandeln var den enda sektorn som backade.

The Economic Tendency Indicator hits record high

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-27 09:00 CEST - Konjunkturinstitutet

The Economic Tendency Indicator climbed further in May from 113.5 to 119.3, the highest in its 25-year history. This strong situation is largely down to the high-flying manufacturing industry. The consumer indicator rose furthest in May, and only the retail indicator lost ground.

Sveriges lärosäten missköter arbetsmiljöansvaret

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-27 08:38 CEST - Sveriges universitetslärare och forskare

Hög arbetsbörda, osäker arbetssituation, konkurrens och stress. Det är vardag för många universitetslärare och forskare. Det framkommer i nya SULF-rapporten I skuggan av osäkerheten: om externfinansiering, osäkra anställningar och arbetsmiljö på universitet och högskolor. Lärosätena har hittills valt att blunda för denna tickande arbetsmijöbomb.