1,5 miljoner kronor extra till Eskilstuna kulturskola

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-26 16:05 CEST - Eskilstuna kommun

Eskilstuna kulturskola fortsätter att utveckla sin verksamhet och kan nu ta ytterligare kliv när Kulturrådet har beviljat bidrag om sammanlagt 1 979 800 kronor.

Vi välkomnar förslagen från Stärkt assistans

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-26 13:48 CEST - Funktionsrätt Sverige

Förslagen från utredningen Stärkt rätt till personlig assistans är positiva och medför en starkare rätt till personlig assistans. Nu behöver de också bli verklighet. Eventuell skepsis måste mötas med de vinster som förslagen ger i form av ökad rättssäkerhet och jämställdhet, minskade sjukskrivningar och förbättrade arbetsmöjligheter.

Ingen titel
Skriande behov av fönsterhantverkare

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-26 13:18 CEST - VGR Kulturutveckling

Det renoveras som aldrig förr. Många ser fördelarna med att bevara fina gamla fönster istället för att byta ut dem, inte bara för att bevara det vackra utseendet utan även för att det är det mest hållbara alternativet. Dessutom ökar det värdet på bostaden. Detta har lett till att efterfrågan på fönsterhantverkare ökat markant, och nu är bristen stor. Så säger Svenska byggnadsvårdsföreningen och Sveriges länsmuseer, som ligger bakom Fönsterrenoveringens dag som arrangeras i hela landet den 30 maj varje år.

Ingen titel
(Påminnelse) Framgångar är till för att firas

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-26 11:22 CEST - Kretslopp Sydost

Vi har nu hetat Kretslopp Sydost i snart fem månader och vi har nästan slutat att staka oss när vi svarar i våra telefoner. Vårt nya namn har börjat sjunka in och vi har landat i vår nya organisation med bravur. Vår resa att möta framtidens miljöutmaningar genom ännu större samverkan som Sveriges näst största kommunalförbund har bara börjat, men en klok person sa en gång att framgångar måste uppmärksammas. Vi vill därför ta tillfälle att fira detta tillsammans och bjuda in till en pressträff.

5,4 miljoner för att öka kunskapen om allemansrätten

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-26 10:30 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket delar ut bidrag till informations- och kommunikationssatsningar som kan öka kunskapen om allemansrätten. I år är det 22 organisationer och föreningar som får dela på cirka 5,4 miljoner kronor.

Ingen titel
Ny utställning om medeltida liv på Lödöse museum

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-26 09:38 CEST - VGR Kulturutveckling

Nu öppnar vi portarna till vår helt nya basutställning; Medeltida liv. Det är den största förnyelsen på museet sedan starten 1994. Museet har jobbat hårt för att på olika sätt levandegöra historien och man har tagit utgångpunkt i händelser, berättelser och föremål som ger liv åt de människor som en gång levde på platsen. Den 29 maj kl. 11 invigs den nya utställningen digitalt. Välkommen att fira invigningen med oss via museets hemsida och på Facebook.

Ingen titel
Rondell på Östermalm blir äng med ny plantering

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-26 09:01 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Nu planteras det vilda blommor på rondellen vid slutet av Valhallavägen på Östermalm med syfte att göra om gräsmattan till en levande äng för att främja den biologiska mångfalden. Ängen förser viktiga pollinerare med både mat och viloplats. Aktiviteten är ett gemensamt initiativ mellan Stockholms stad, Stockholm Loves Pollinators och organisationen Association of Diplomats Stockholm. Aktiviteten sker för fjärde året i rad, och ängar har anlagts på flera platser i Diplomatstaden och Gärdet.

Ingen titel
Vi bygger om för framtiden i Botaniska trädgården

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-26 09:00 CEST - Västfastigheter

Den 25 maj kom ett efterlängtat besked från byggnadsnämnden – Västra Götalandsregionen har fått bygglov för satsningen på nya växthus och besökscentrum i Botaniska trädgården i Göteborg. – Det är verkligen på tiden att verksamheten får ändamålsenliga lokaler så att de kan fortsätta utveckla och hålla trädgården i toppklass, säger Susanna Cassberg, fastighetsnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen.

Regionstyrelsen 25 maj

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-25 18:06 CEST - Västra Götalandsregionen

Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 25 maj om förslag till budget 2022 för Västra Götalandsregionen, om delårsrapport och bokslutsdispositioner samt om att låta sjukhusen få gå med 1 miljard kronor i underskott för 2021.

Ingen titel
Malmö bästa Klimateko kommun 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-25 16:00 CEST - EkoMatCentrum

Ekomatsligan 2021 firades digitalt med diplomutdelning och applåder. Bland vinnarna fanns Lunds kommun, Malmö stad, Tyresö kommun och Region Jönköping.

Priset på industrimark höjs i Timrå Kommun

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-25 12:45 CEST - Timrå kommun

Timrå är hett och det avspeglar sig inte minst i att fler vill köpa industrimark i bra lägen. Priserna har legat stilla under många år så att det nu sker en höjning är naturligt. Timrå har ett strategiskt läge i en expansiv och attraktiv region och en marknadsanpassning av markpriserna ligger rätt i tiden.

Upp till 5000 ansök­ningar för bärploc­kare väntas

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-25 12:22 CEST - Migrationsverket

Förra året orsakade coronapandemin begränsningar för utländsk arbetskraft att komma till Sverige. Nu är utländska medborgare som har uppehållstillstånd undantagna det tillfälliga inreseförbudet. "Hittills har vi fått in cirka 2500 ansökningar för bärplockare i år och vi räknar med att få in upp mot 5 000", säger Erik Holmgren, enhetschef på Arbetstillståndsenheten på Migrationsverket.

Ingen titel
Lägesrapport VGR: Färre sjuka minskar trycket på vården

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-25 11:08 CEST - Västra Götalandsregionen

Antal nya fall av covid-19 i fortsätter att minska i Västra Götaland och allt färre behöver sjukhusvård, inte minst bland äldre. Det går åt rätt håll men ännu är det för tidigt att ta utvecklingen för given, menar smittskyddsläkaren.

Ingen titel
Helene Hellmark Knutsson och Hans Lindberg diskuterar stadsnära friluftsliv

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-25 09:41 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Västerbottens landshövding och Umeås kommunalråd träffas vid Nydalasjön den 26 maj för att diskutera friluftsliv i samhällsplaneringen.

Ingen titel
Framgångar är till för att firas

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-25 09:33 CEST - Kretslopp Sydost

Vi har nu hetat Kretslopp Sydost i snart fem månader och vi har nästan slutat att staka oss när vi svarar i våra telefoner. Vårt nya namn har börjat sjunka in och vi har landat i vår nya organisation med bravur. Vår resa att möta framtidens miljöutmaningar genom ännu större samverkan som Sveriges näst största kommunalförbund har bara börjat, men en klok person sa en gång att framgångar måste uppmärksammas. Vi vill därför ta tillfälle att fira detta tillsammans och bjuda in till en pressträff.

Ingen titel
Ringhals 3 har gått i Covidsäkrad depå

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-25 09:02 CEST - Ringhals kärnkraftverk

Varje sommar ställs Ringhals reaktorer av ett antal veckor för bränslebyte och underhåll, en förberedelse inför kommande kalla månader. I år är inget undantag - trots rådande pandemi. Först ut i år är Ringhals 3 där 2 500 jobb ska göras: arbetet pågår dygnet runt 24 maj till 20 juni.

Förnyat medborgarlöfte i Timrå

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-25 08:00 CEST - Timrå kommun

För att öka tryggheten i Timrå har polisen tillsammans med Timrå kommun och Timråbo tagit fram ett reviderat medborgarlöfte och en aktivitetsplan för att förhindra och förebygga brott samt öka tryggheten.

Rinmangymnasiet och Eskilstuna Fabriksförening i samarbete för att utveckla Science College

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-25 08:00 CEST - Eskilstuna kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen ska i samarbete med Eskilstuna Fabriksförening utreda förutsättningar för att utveckla ett Science College på Rinmangymnasiet. Detta för att matcha gymnasieutbildning och förväntningar från branschen.

Ingen titel
MED startar lokalförening i Kungsbacka

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-25 06:00 CEST - Medborgerlig Samling

Nu får Kungsbackaborna ett riktigt borgerligt parti att rösta på i kommunvalet 2022. Efter flera år av god medlemstillväxt har Medborgerlig Samling bildat en ny lokalförening i Kungsbacka. Den lokala styrelsen har valt ut ett antal kärnfrågor som kommer att prioriteras inför valet 2022 i Kungsbacka: Varsam hantering av skattemedel, effektiv kommunal förvaltning, sänkt kommunalskatt samt medborgarnas trygghet och säkerhet.

Ingen titel
Museer och besöksmål öppnar igen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-24 16:15 CEST - VGR Kulturutveckling

Museer och besöksmål inom Förvaltningen för kulturutveckling öppnar för besökare i början av juni månad. De har varit tillfälligt stängda för allmänheten sedan den 30 oktober förra året.

Modern upphovsrätt - en förutsättning för framgångsrikt musikskapande

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-24 11:09 CEST - Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation

I en debattartikel i Altinget i dag bemöter musikorganisationen SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) den kritik som Paula Bieler Eriksson riktat mot upphovsrätten och en av regeringen nyligen tillsatt utredning om ett införande av en oavvislig rätt till ersättning för artister och musiker. SAMI menar att förslaget inte kringgår klassisk avtalsrätt utan innebär en ny rättighet på toppen av den gamla, som ska garantera att de som framfört verket ska ha rätt till en del av ersättningen.

Ombyggnationen av Skiftingehus skola – drygt halvvägs

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-24 10:12 CEST - Eskilstuna kommun

Skiftingehus skola är under ombyggnation sedan två år tillbaka. Delar av bygget är klart men nu går arbetet in en intensivare fas. Till hösten kommer eleverna i årskurs 7–9 ha lektioner på skolan men även i tillfälliga lokaler i centrala Eskilstuna.

Ingen titel
Socioekonomi kan identifiera ökade risker vid diabetes och högt blodtryck

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-24 09:29 CEST - Regionhälsan

Inkomst och ursprungsland kan kopplas till risken för förtida död, hjärtinfarkt och stroke hos personer med typ 2 diabetes och högt blodtryck. Det visar en ny avhandling från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

SÄS anmäler två patientärenden till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-24 09:04 CEST - Södra Älvsborgs Sjukhus

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in två anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

Ingen titel
Viktiga sakfrågor för de svenska spelarna

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-21 15:11 CEST - Heymedia

För många svenskar så har intresset för E-sport och casinospel på nätet ökat avsevärt. Sedan den nya spellagen tillkom 1 jan 2019 så råder även en av staten reglerad svensk marknad.

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 28 maj 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-21 14:29 CEST - Skaraborgs Sjukhus

Plats: Digitalt möte/Skaraborgs Sjukhus Skövde Tid: Kl. 08:30 – 12:00

Läget i vaccineringen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-21 14:08 CEST - Närhälsan

Närhälsan vaccinerar just nu personer som är 50 år eller äldre. Kapaciteten är god och vaccinering utförs i hela regionen i både större och mindre vaccinationslokaler. Däremot innebär minskade vaccinleveranser kommande veckor att det främst är dos 2 som kommer att ges i närtid.

Lägesrapport vaccin: Få första-doser kommande två veckor

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-21 12:54 CEST - Västra Götalandsregionen

Över en halv miljon västsvenskar har fått en första dos varav 360 000 nu väntar på dos två. Det betyder att det kan vara svårt att hitta en ledig tid eftersom merparten av vaccinet mot covid-19 kommande veckor kommer att användas till dos två. Drygt 72 200 doser levereras ut till vaccinatörer i Västra Götaland under vecka 21.

Inbjudan till Finanspolitiska rådets webbinarium om Svensk finanspolitik den 24 maj kl. 13.00

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-21 10:28 CEST - Finanspolitiska rådet

Webbinarium om Finanspolitiska rådets rapport Svensk finanspolitik 2021