Ingen titel
Viktiga sakfrågor för de svenska spelarna

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-21 15:11 CEST - Heymedia

För många svenskar så har intresset för E-sport och casinospel på nätet ökat avsevärt. Sedan den nya spellagen tillkom 1 jan 2019 så råder även en av staten reglerad svensk marknad.

Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 28 maj 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-21 14:29 CEST - Skaraborgs Sjukhus

Plats: Digitalt möte/Skaraborgs Sjukhus Skövde Tid: Kl. 08:30 – 12:00

Läget i vaccineringen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-21 14:08 CEST - Närhälsan

Närhälsan vaccinerar just nu personer som är 50 år eller äldre. Kapaciteten är god och vaccinering utförs i hela regionen i både större och mindre vaccinationslokaler. Däremot innebär minskade vaccinleveranser kommande veckor att det främst är dos 2 som kommer att ges i närtid.

Lägesrapport vaccin: Få första-doser kommande två veckor

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-21 12:54 CEST - Västra Götalandsregionen

Över en halv miljon västsvenskar har fått en första dos varav 360 000 nu väntar på dos två. Det betyder att det kan vara svårt att hitta en ledig tid eftersom merparten av vaccinet mot covid-19 kommande veckor kommer att användas till dos två. Drygt 72 200 doser levereras ut till vaccinatörer i Västra Götaland under vecka 21.

Inbjudan till Finanspolitiska rådets webbinarium om Svensk finanspolitik den 24 maj kl. 13.00

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-21 10:28 CEST - Finanspolitiska rådet

Webbinarium om Finanspolitiska rådets rapport Svensk finanspolitik 2021

Kongressuttalande: Tillsammans för en jämlik hälsa

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-20 16:44 CEST - Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sveriges kongressuttalande den 20 maj 2021: Vi blir fler och fler! Så sent som 2017 var vi 38, nu är vi 49 medlemsförbund. Tillsammans står vi starka och enade och siktar mot valet 2022 och att funktionsrätten får en given plats i debatterna.

Ingen titel
BIOGRAFERNA ÖPPNAR UPP OCH SUNE- UPPDRAG MIDSOMMAR HAR PREMIÄR DEN 11 JUNI

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-20 16:34 CEST - Superturken JoLof

Den 1 juni öppnar biograferna upp för 50 personer per salong och det är med stor glädje Nordisk Film kan meddela att Sune- Uppdrag midsommar har premiär den 11 juni och får vara den stora svenska titel som är först ut med att välkomna publiken tillbaka till biograferna.

Ingen titel
BIOGRAFERNA ÖPPNAR UPP OCH SUNE- UPPDRAG MIDSOMMAR HAR PREMIÄR DEN 11 JUNI

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-20 16:34 CEST - Superturken JoLof

Den 1 juni öppnar biograferna upp för 50 personer per salong och det är med stor glädje Nordisk Film kan meddela att Sune- Uppdrag midsommar har premiär den 11 juni och får vara den stora svenska titel som är först ut med att välkomna publiken tillbaka till biograferna.

Ingen titel
Tomas Colbengtson ställer ut på Ebelingmuseet i Torshälla

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-20 10:12 CEST - Eskilstuna kommun

Välkommen till Ebelingmuseet och pressvisning av utställningen Vååjnesasse buektedh – Att synliggöra det osynliggjorda av Tomas Colbengtson!

Ny serie om språkets ursprung och framtid

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-20 08:54 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Språket säger något om vad det är att vara människa och vår kultur. Men det berättar också om hur samhället förändras. Så vad händer om språket förändras så snabbt att samhället inte längre håller ihop? Det är frågor som tas upp i en ny serie populärvetenskapliga häften på temat språk.

Johanssons pelargoner och dans blir den första residenten vid Huddinge kommuns och Södertörns högskolas scenkonstresidens

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-20 07:41 CEST - Södertörns högskola

Södertörns högskola och Huddinge kommun har sedan ett par år genomfört samarbeten inom scenkonstområdet. Nu utvecklas det gemensamma arbetet med etablerandet av ett scenkonstresidens under 2021. Samarbetsparterna har nu valt ut den första residenten: Johanssons pelargoner och dans.

Ingen titel
Så gick det i Guldägget 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-19 17:15 CEST - Guldägget

Onsdag 19 maj anordnades 2021 års Guldäggsgala, den sextionde i ordningen. Det står nu klart vilka som vinner årets Guldägg och specialpriser.

Ingen titel
Folktandvården fortsätter satsning på äldres munhälsa

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-19 16:18 CEST - Folktandvården Västra Götaland

​Sedan 2018 har Folktandvårdens projekt TAIK, tandhygienist i kommun, pågått i fyra olika kommuner. Syftet är att förbättra munhälsan bland 65-plussare genom att skapa ett forum för samverkan mellan kommunal omsorg och tandvård. Den 19 maj beslutade tandvårdsstyrelsen att förlänga projektet till december 2022.

Ingen titel
Ny serie om språkets ursprung och framtid

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-19 15:30 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Språket säger något om vad det är att vara människa och vår kultur. Men det berättar också om hur samhället förändras. Så vad händer om språket förändras så snabbt att samhället inte längre håller ihop? Det är frågor som tas upp i en ny serie populärvetenskapliga häften på temat språk.

Nya bostäder och stora satsningar för Eskilstunas fortsatta utveckling

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-19 13:03 CEST - Eskilstuna kommun

Eskilstuna är en stad i förvandling och det finns ett stort intresse för att vara med och fortsätta utveckla både stad och landsbygd. Ett tecken på det är alla ärenden som togs upp för beslut på onsdagens sammanträde med stadsbyggnadsnämnden.

Ingen titel
Annika Waldenström tillträder som VD för Verbum

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-19 12:52 CEST - Verbum AB

Annika Waldenström har utnämnts till ny VD för Verbum AB som är Sveriges ledande teologiska förlag med tidningar, litteratur, utbildningar och konsulttjänster i sitt utbud. Verbum ingår i Berling Media koncernen i Stockholm. Annika tillträder sin nya befattning den 1 augusti 2021.

Pressvisning: Vaccination i Arena Skövde

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-19 12:52 CEST - Närhälsan

Närhälsans fyra vårdcentraler i Skövde flyttar nu all vaccinering till Arena Skövde. Skövde kommun har erbjudit arenan, vilket innebär en kapacitet att kunna vaccinera upp till 1000 personer om dagen på en central och tillgänglig plats.

Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 19 maj

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-19 12:41 CEST - Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade bland annat om inriktning kring uppdraget för flyktingbarnmottagningen i Göteborg, och om förlängning av ett projekt med screening av vårdbehov av sköra äldre som bedöms vara i riskzonen för sämre tandhälsa.

SVT Aktuellt rättar

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-19 11:44 CEST - Studieförbunden

Följande rättelse lästes upp i gårdagens Aktuellt kl. 21 efter att Studieförbunden och Folkbildningsrådet kontaktat redaktionen:

Ingen titel
Digitalt seminarium för journalister den 4 juni: Inför IPCC:s nya rapport om klimatet

Nyhet Publicerad: 2021-05-19 11:27 CEST - SMHI

SMHI är Sveriges nationella kontaktpunkt för FN:s klimatpanel IPCC. I början av augusti 2021 kommer den nya delrapporten ”Den naturvetenskapliga grunden” från IPCC:s arbetsgrupp I (WGI). Den är den första av tre avslutande delrapporter i IPCC:s pågående sjätte arbetsprogram (AR6).

Ny finansieringslösning för strandad knölval

Nyhet Publicerad: 2021-05-19 10:30 CEST - Naturvårdsverket

Den val som strandade på sydöstra Öland i april är nu omhändertagen och destruerad. Att hantera kvarlevor av ett så stort djur är ovanligt med svenska mått mätt och extra kostsamt. Naturvårdsverket har därför beslutat att tillskjuta särskilda resurser för att finansiera hanteringen av den strandade valen.

Avsiktsförklaring om fjällnaturskogar

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-19 10:00 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket och de tre skogsbolagen Holmen Skog AB, SCA Skog AB och Stora Enso Skog och Mark AB tecknar nu en avsiktsförklaring för att klargöra viktiga förutsättningar för skogsutredningens förslag om skydd av fjällnaturskogar.

Ingen titel
AIR Litteratur Västra Götaland – fem bibliotek satsar på lokala författarresidens

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-19 09:34 CEST - VGR Kulturutveckling

Förvaltningen för kulturutveckling utvecklar nu sitt residensprogram AIR Litteratur genom att bibliotek i regionen är värdar för författare under en månad. Fem bibliotek har nappat på en unik möjlighet att stärka sin roll som litterärt centra och arbeta djupare med litteratur som konstform. Under juni till oktober får Borås, Skövde, Skara, Tanum och Åmål besök av en författare som arbetar på platsen, och som också ska möta lokalbefolkningen.

Förslag om höjda ersättningar för att eftersöka trafikskadat vilt

Nyhet Publicerad: 2021-05-19 07:57 CEST - Naturvårdsverket

Nu remitteras föreskriften om ersättningar för uppdrag att eftersöka trafikskadat vilt. Ersättningarna har inte ändrats sedan de infördes 2010 och det finns flera goda skäl att justera dem. Ersättningsnivåerna behöver vara väl anpassade för att säkerställa ett landsomfattande nätverk av eftersöksjägare. Remisstiden pågår fram till den 7 juni.

Regionfullmäktige 18 maj 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-18 18:21 CEST - Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde bland annat om nytt trafikförsörjningsprogram för hållbart resande och om avgiftsfria besök hos sjuksköterska på vårdcentral för alla över 65 år.

Ingen titel
Det nya trafikförsörjningsprogrammet – en omstart för att öka det hållbara resandet efter pandemin

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-18 14:36 CEST - Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige antog på tisdagen 18 maj ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram för 2021-2025. Fokus för kollektivtrafiken 2022 är omstart för Västra Götaland i en hållbar riktning. Målet är att fram till 2025 återta antalet resor med kollektivtrafik, cykel och gång, så som det såg ut innan coronapandemin, samt att återta kollektivtrafikens marknadsandel kontra bilen.

Kampanj ska öka kunskaperna om strandskyddet i Mälarbaden

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-18 14:15 CEST - Eskilstuna kommun

I slutet av maj inleder Eskilstuna kommun en strandskyddskampanj i Mälarbaden. Syftet är att ge boende i området ökad kunskap om strandskyddet, åtgärda avvikelser och se till att inte nya uppstår.

Webbinarium: Så minskar vi klimatpåverkande utsläpp från köldmedier

Nyhet Publicerad: 2021-05-18 13:47 CEST - Naturvårdsverket

Fluorerande växthusgaser i värmepumpar, kylutrustningar och bilens AC är gaser som bidrar flera tusen gånger mer till uppvärmningen än vanlig koldioxid. Ett teknikskifte pågår som hjälper kommuner, myndigheter, företag och privatpersoner att minska utsläppen kraftigt. Välkommen till ett webbinarium som presenterar de senaste rönen om köldmedier, klimatutsläpp och vägen till omställning.

Ingen titel
Möt Eskilstuna kommuns nya biblioteksbuss!

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-18 12:03 CEST - Eskilstuna kommun

Media hälsas välkomna att titta närmare på Eskilstunas nya biblioteksbuss; Fristadstorget torsdag 20 maj klockan 10.00

Digital pressträff 19 maj: Så hanterar Västra Götalandsregionen covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-18 12:03 CEST - Västra Götalandsregionen

Under vecka 19 konstaterades 4 432 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, en minskning med 13 procent jämfört med föregående vecka. Västra Götalandsregionen bjuder in till en digital pressträff i morgon onsdag 19 maj klockan 13:30.