Västra Götalandsregionen har nått nationellt vaccinationsmål

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-06 15:45 CEST - Västra Götalandsregionen

Nu är över 81 procent av invånarna över 65 år vaccinerade med en första dos i Västra Götaland. Det innebär att VGR har nått det nationella målet för vaccination mot covid-19 där 80 procent av alla 65 år och äldre ska ha fått en första dos före 16 maj.

Ingen titel
Skapa det kontor du trivs bäst i

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-06 13:29 CEST - PR Direkt

Många kontor är idag inte platser där man har satsat på trivsel och arbetslust. Det är miljöer som är designade för arbete men där man ofta har glömt den mänskliga aspekten. Det går dock att förvandla ett tråkigt kontor till något mer inspirerande.

Beslut om upprustning av E4-bron i Timrå

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-06 13:29 CEST - Timrå kommun

Nu är det klart att det blir byggstart 2023 för ett av regionens viktigaste infrastrukturprojekt. Trafikverket har finansiering för bärighetsåtgärder på bron över E4 vid trafikplatsen i Timrå genom att Timrå kommun finansierar projekteringen av renoveringen och Trafikverket finansierar och genomför upprustningen. Efter att sprickor upptäckts så har den varit avstängd för tyngre trafik sedan januari 2020. Bron är en viktig pulsåder för näringslivet och många tunga transporter har istället tvingats till att köra genom centrala Timrå istället.

Att göra stad – ny bok om människors delaktighet i Stockholms urbana utkanter

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-06 11:48 CEST - Södertörns högskola

En stad är en geografisk plats som består av byggnader och infrastruktur. Men den består också av människorna som genom tiderna byggt, bott och levt där. Med avstamp i Stockholms södra förorter handlar antologin Att göra stad i Stockholms urbana periferi just om de människorna och hur de är delaktiga i byggandet av staden.

Ingen titel
Ny bok om 1700-talet i Eskilstuna

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-06 10:00 CEST - Eskilstuna kommun

Barnmorskan tappar tålamodet, fältskären skär upp bölder och tre kvinnor bedriver olaglig handel. I stadsmuseets nya bok ”Eskilstunas okända 1700-tal – livet i en annan tid” möter vi färgstarka personligheter och gripande livsöden likväl som stillsamma invånare och den slitsamma vardagen. Ett digitalt boksläpp sänds på Eskilstuna stadsmuseums hemsida och Facebook den 19 maj.

Ingen titel
Studieförbunden kommenterar riksdagsbeslut om folkbildning

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-05 16:19 CEST - Studieförbunden

Idag har riksdagen fattat beslut om kulturutskottets betänkande om folkbildningen. David Samuelsson, generalsekreterare för Studieförbunden i samverkan, som är Studieförbundens branschorganisation, kommenterar:

Ingen titel
Tempen på höglandet efter sammanslagningen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-05 14:26 CEST - Kretslopp Sydost

Sedan 1 januari 2021 är kommunerna Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge en del av Kretslopp Sydost som numera är Sveriges nästa största kommunalförbund. Samhällsuppdraget går ut på att serva 188 000 invånare i totalt åtta kommuner med kvalitativ och miljöinriktad avfallshantering. Sammanslagningen består av dom tre nya höglandskommunerna och f.d. KSRR:s befintliga kommuner Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås. Fyra månader in i den nya organisationen är det dags att ta tempen på dom tre nya höglandskommunerna och höra hur övergången landat.

Ingen titel
Styrelsemöte i Sveriges Kommunikationsbyråer

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-05 13:44 CEST - Sveriges Kommunikationsbyråer

Under Sveriges Kommunikationsbyråers styrelsemöte, tisdag 4 maj, valdes två nya företag in i förbundet.

Ingen titel
Skaraborgs Sjukhus i Skövde får geoenergianläggning

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-05 13:28 CEST - Västfastigheter

Efter ett beslut i Fastighetsnämnden har Västfastigheter fått i uppdrag att genomföra en energiinvestering på Skaraborgs Sjukhus i Skövde. Genom att installera en geoenergianläggning som förnyelsebar energikälla kommer sjukhusets behov av köpt energi minska avsevärt.

Eskilstuna förlänger hybridundervisningen för årskurs 7–9

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-05 11:33 CEST - Eskilstuna kommun

Grundskolenämndens ordförande Mona Kanaan (S) har beslutat att förlänga hybridundervisningen för årskurs 7–9 terminen ut, till den 10 juni.

Ingen titel
Spelbolag med svensk licens såg en minskad omsättning 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-05 10:52 CEST - PR Direkt

En ny rapport från Skatteverket avslöjar att spelbolag med svensk licens omsatte 24,7 miljarder kronor på den svenska marknaden under 2020. Jämfört med 2019 är detta en minskning med 0,4 procent.

SGI:s forskningsprogram Tuffo ger pengar till PFAS-projekt

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-05 09:29 CEST - Statens geotekniska institut

Fyra projekt har beviljats medel från 2020 års utlysning inom SGI:s forskning- och teknikutvecklingsprogram Tuffo. Projekten handlar om att utveckla och verifiera metoder för innovativ sanering av mark och vatten. Ett av projekten som får medel är en förstudie där syftet är att utveckla ett nytt biobaserat kol för rening av PFAS i vatten.

Fler skuldsatta i Eskilstuna kommun än riket i genomsnitt

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-05 08:53 CEST - Eskilstuna kommun

Antalet skuldsatta i Eskilstuna kommun är 5,2 procent vilket ligger högre än riket, 3,8 procent. Trots detta har budget- och skuldrådgivningen i nuläget ingen väntetid. Det innebär att fler skulle kunna få omgående hjälp med att hantera sin ekonomiska situation.

Höjd åldersgräns för avgiftsfri tandvård leder till att fler unga vuxna besöker tandvården

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-05 08:21 CEST - Inspektionen för socialförsäkringen

Avgiftsfri tandvård är effektivt för att få fler unga vuxna att besöka tandvården. De positiva effekterna är större för personer med sämre tandhälsa eller som har växt upp i hushåll med låg inkomst. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) som har utvärderat Västra Götalands höjning av åldersgränsen för avgiftsfri tandvård.

Användningen av plastbärkassar har minskat med 26 procent – skattens påverkan är tydlig

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-05 08:12 CEST - Naturvårdsverket

Årsförbrukningen i Sverige för den typ av plastbärkassar som vi bär hem mat i var 55 kassar per person under 2020. Målet inom EU är att minska just denna typ av plastbärkassar till 40 stycken år 2025. Nivån för 2020 gör att Sverige har målet inom räckhåll, även om mycket arbete återstår.

Utvärdering av Timrå kommuns miljöplan 2014-2020: Flera miljömål uppnådda men fortsatt arbete behövs

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-05 07:00 CEST - Timrå kommun

Nu är utvärderingen av Timrå kommuns arbete med Miljöplan 2014-2020 klar. När miljömålen följts upp visar det att kommunen uppnått flera positiva förflyttningar men också att det finns frågor att arbeta vidare med.

Alla kvinnor måste skyddas från våld

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-05 07:00 CEST - Funktionsrätt Sverige

Mäns våld mot kvinnor har hamnat överst på dagordningen. Det är bra, men det är också viktigt att alla kvinnor omfattas av förebyggande arbete, skydd och stöd. ”Trots att kvinnor med funktionsnedsättning lever med ökad risk att utsättas för våld saknas ofta funktionsrättsperspektivet i arbetet. I stället talas det tyst om kvinnor med funktionsnedsättning", kommenterar Marie Sten, första vice ordförande Funktionsrätt Sverige.

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 4 maj

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-04 17:12 CEST - Västra Götalandsregionen

Förtroendet för hälso- och sjukvården ökar i Västra Götalandsregionen och allra störst är förtroendet i Skaraborg. 73 procent av skaraborgarna har stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet. Det är en ökning med 15 procentenheter från föregående år. Det visar undersökningen hälso- och sjukvårdsbarometern.

Regionstyrelsen 4 maj 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-04 15:01 CEST - Västra Götalandsregionen

Regionstyrelsen beslutade bland annat att föreslå att ta bort patientavgiften för besök hos sjuksköterska på vårdcentral för alla över 65 år. Regionstyrelsen bordlade initiativärende från socialdemokraterna om extra pengar till sjukhusen till sammanträdet 25 maj. Regionstyrelsen bordlade också koncernkontorets förslag om åtgärder för ökad tillgänglighet.

Ingen titel
Anpassat studentfirande i Eskilstuna även 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-04 13:00 CEST - Eskilstuna kommun

Studentfirandet i Eskilstuna kommun kommer att genomföras i juni. Precis som förra året blir det firande i ett alternativt format; anpassat efter beslut och rekommendationer frånnationella myndigheter.

Digital pressträff 5 maj: Så hanterar Västra Götalandsregionen covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-04 11:02 CEST - Västra Götalandsregionen

Under vecka 17 konstaterades 5 316 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, en minskning med tre procent jämfört med föregående vecka. Västra Götalandsregionen bjuder in till en digital pressträff i morgon onsdag 5 maj klockan 13:30.

Större svenska städer positiva till att prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-04 11:00 CEST - Naturvårdsverket

Kommunala tjänstemän som jobbar med strategisk planering i större städer är generellt sett positiva till att göra om befintliga gator och vägar för att ge plats åt ökade satsningar på cykel-, gång- och kollektivtrafik och minskat bilberoende. Men möjligheterna att lyckas begränsas av en rad utmaningar, som målkonflikter och brist på medfinansiering. Det framgår av en ny studie från Naturvårdsverket.

Ingen titel
Folkhögskolor ordnar kurs i hållbart entreprenörskap

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-04 10:15 CEST - VGR Folkhögskolor

Västra Götalandsregionens sex folkhögskolor gör en gemensam satsning på hållbart entreprenörskap. Till hösten startar en distanskurs på halvfart för personer som vill driva eget på ett hållbart sätt.

Pandemin har påverkat Eskilstuna kommuns verksamheter och ekonomi

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-04 10:00 CEST - Eskilstuna kommun

I årets första delårsrapport för Eskilstuna kommun lyfts pandemins effekter på verksamheterna. Det finns en risk för ökad arbetslöshet och ökade behov av stöd i prioriterade stadsdelar, vilket stärker betydelsen av kommunens trygghetsatsningar. 

Timrå kommun satsar stort på sin matematikundervisning

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-04 08:11 CEST - Timrå kommun

Timrå kommun ansluter till en stor nationell matematiksatsning. Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) står bakom konceptet.

Ingen titel
Ny kampanj: Fixa cashen hjälper unga musikskapare att få ersättning för sin musik

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-04 07:07 CEST - Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation

Musikorganisationerna Ifpi Sverige, SAMI och Stim lanserar idag en gemensam kampanj, Fixa cashen, för att nå ut till unga musikskapare och utövare och informera om deras rätt till ersättning. I tre filmer med Lilla Al-Fadji i huvudrollen ska rättighetshavare få upp ögonen för hur de tre organisationerna kan hjälpa dem.

Lagersbergsskolan i Eskilstuna stänger på grund av stor smittspridning

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-03 16:11 CEST - Eskilstuna kommun

På grund stor smittspridning stänger Lagersbergsskolan helt från och med idag måndag 3 maj. Beslutet togs av grundskolenämndens ordförande idag i samråd med smittskyddsläkaren i Region Sörmland.

Återvunnen elektronik är den nya trenden

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-03 15:22 CEST - Heymedia

I Sverige använder vi fler elektroniska produkter än någonsin, samtidigt som vi förnyar dem oftare än tidigare. Detta innebär att omsättningen av elektroniska produkter hela tiden slår nya rekord, vilket inte är hållbart ens på kort sikt. Varje svensk genererar inte mindre än 12 kilo e-avfall per år, och då räknar man inte med alla prylar vi har liggandes där hemma i lådorna. Det allt fler har upptäckt är att man faktiskt både kan tjäna pengar på de saker man inte längre använder, samtidigt som man kan spara mycket när man köper nytt - genom att satsa på återanvänd elektronik.

Naturvårdsverket kritisk till strandskyddsutredningen

Nyhet Publicerad: 2021-05-03 14:53 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket anser att strandskyddsutredningens förslag innebär alltför stora lättnader i strandskyddet och riskerar att hota allmänhetens tillgång till stränder och den biologiska mångfalden. Förslagen saknar en balans mellan områdesskydd och byggande.

Ingen titel
SAMI visar oväntat bra resultat för 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-03 14:30 CEST - Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation

Efter ett år i pandemins motvind visar SAMI oväntat goda resultat för 2020. Det spelades in mycket musik under året och nästan 40 000 nya låtar registrerades hos SAMI. Totalt finns nu över 2,7 miljoner låtar i SAMI:s register. Årets totala utbetalning till artister och musiker uppgick till 162 miljoner kronor, en ökning med sex procent från föregående år.