Information om det nya krisstödet och extrainsatt webbinarium

Branschmeddelande Publicerad: 2020-10-19 09:02 CEST - Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet bjuder idag in till ett webbinarium med möjlighet att ställa frågor till både chefer och handläggare om de nya krisstödpengarna. Medlen är tänkta att gynna hela filmens ekosystem och även dramaserieproduktion. Vid sidan av krisstödet införs idag även en tillfällig anpassning av PRS (publikrelaterat efterhandsstöd) med en ny beräkningsmodell och nya riktlinjer, anpassade till rådande situation.

Hålltider inför kommande utlysning av krisstöd

Branschmeddelande Publicerad: 2020-10-14 12:43 CEST - Svenska Filminstitutet

Som tidigare meddelats har Svenska Filminstitutet fått i uppdrag att fördela 375 miljoner kronor i nytt krisstöd. Första utlysningen och mer information kommer den 19 oktober, då vi också bjuder in till ett webbinarium där Filminstutets ansvariga svarar på frågor kring stöden. Konstnärligt verksamma kan även söka stöd från Konstnärsnämnden.

375 miljoner kronor till filmen

Branschmeddelande Publicerad: 2020-10-02 13:15 CEST - Svenska Filminstitutet

Regeringen meddelade idag vid en presskonferens att Svenska Filminstitutet får 375 miljoner kronor att fördela av det nya krispaketet. Medlen är tänkta att gynna hela filmens ekosystem och även dramaserieproduktion. Flera olika typer att stöd kommer att utlysas under hösten och den första utlysningen beräknas ske 19 oktober. Så stor del av medlen som möjligt kommer att vara beslutade före årets slut.

Ingen titel
Branschnyheter från Filminstitutet

Branschmeddelande Publicerad: 2020-09-15 15:10 CEST - Svenska Filminstitutet

Filminstitutet informerar om konsulentskifte för internationella samproduktioner, stöd till utveckling av filmprojekt baserat på kvalitetsresultat och den svenska film som valts ut till Attagirl. Dessutom viktiga deadlines för att söka till Berlinale co-production market, Les Arcs Industry Village och Euro Connection 2021.

Ingen titel
Dags att söka Wild Card – Filminstitutets megaboost för morgondagens filmskapare

Branschmeddelande Publicerad: 2020-09-08 15:03 CEST - Svenska Filminstitutet

Wild Card, Filminstitutets utvecklingsstöd som ger nyutexaminerade filmare möjlighet att utveckla en långfilmsidé, fortsätter hitta morgondagens unika svenska filmröster. Sista ansökningsdag för årets stöd är 21 september, och de vinnande projekten kommer att tillkännages under Stockholms filmfestivals Industry Days i november.

Regeringen föreslår höjt maxantal för besökare

Branschmeddelande Publicerad: 2020-08-21 13:34 CEST - Svenska Filminstitutet

Regeringen föreslår nya regler för evenemang med sittande publik och vill även avsätta ytterligare 1,5 miljarder till kulturen. Förslaget är nu på remiss.

Filminstutet samarbetar med ATTAGIRL – ett internationellt initiativ för att stärka kvinnliga filmskapare

Branschmeddelande Publicerad: 2020-07-27 16:39 CEST - Svenska Filminstitutet

Svenska kvinnliga regissörer och producenter kan nu söka till ATTAGIRL, ett internationellt utvecklingslab som omfattar flera online-workshoppar och som görs i samarbete med filmfestivalerna i Toronto och Sydney.

Fördelning av Filminstitutets tillfälliga kontinuitetsstöd till produktionsbolag med anledning av covid-19

Branschmeddelande Publicerad: 2020-06-25 15:06 CEST - Svenska Filminstitutet

Totalt beviljas 50 bolag stöd, i fyra olika nivåer. Stödet riktar sig till produktionsbolag med kontinuerlig utveckling och produktion av lång spel- och dokumentärfilm.

Ingen titel
Information om intake för lång spelfilm och dokumentär samt kontinuitetsstöd

Branschmeddelande Publicerad: 2020-06-22 13:47 CEST - Svenska Filminstitutet

Filminstitutet informerar om intake för lång spelfilm och dokumentärfilm i samband med konsulentskifte, samt om riktlinjer och deadline för det ordinarie kontinuitetsstödet.

Ingen titel
Filminstitutets program på Cannes Marché du Film online

Branschmeddelande Publicerad: 2020-06-16 11:06 CEST - Svenska Filminstitutet

Årets filmfestival i Cannes blev som bekant inställd. Vad som däremot kommer äga rum är en onlineversion av den till festivalen tätt knutna filmmarknaden: Marché du Film d22 – 26 juni. På filmmarknaden är Filminstitutet medarrangör till flera webinarier. För att ta del av dessa behöver man inte vara ackrediterad till marknaden.

Ingen titel
Filminstitutets program på Cannes Marché du Film online

Branschmeddelande Publicerad: 2020-06-16 10:47 CEST - Svenska Filminstitutet

Årets filmfestival i Cannes blev som bekant inställd. Vad som däremot kommer äga rum är en onlineversion av den till festivalen tätt knutna filmmarknaden: Marché du Film den 22 – 26 juni. På filmmarknaden är Filminstitutet medarrangör till flera webinarier. För att ta del av dessa behöver man inte vara ackrediterad till marknaden.

Förlängt tillfälligt utökat stöd till produktion för lång spelfilm och dokumentär för perioden juni – oktober 2020

Branschmeddelande Publicerad: 2020-05-29 11:22 CEST - Svenska Filminstitutet

För att kunna färdigställa filmprojekt som beviljats produktionsstöd från Filminstitutet ges med anledning av covid-19 fortsatt möjlighet att söka utökat stöd.

Ingen titel
Information om regler och anmälan till Guldbaggen 2021

Branschmeddelande Publicerad: 2020-05-27 09:58 CEST - Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet informerar om anmälningsförfarande, deadlines och villkor för anmälan av svensk lång spel- och dokumentärfilm samt kategorin Bästa utländska film till Guldbaggen 2021. Nedan följer också viktig information om de regleringar som gjorts i och med följderna av covid-19.

Sök Filminstitutets tillfälliga stöd till produktionsbolag med anledning av covid-19

Branschmeddelande Publicerad: 2020-05-25 14:40 CEST - Svenska Filminstitutet

Idag öppnar sökmöjligheten till Filminstitutets tillfälliga stöd, riktat till produktionsbolag med kontinuerlig produktion av lång spel- och dokumentärfilm.

Utlysning av nytt stöd till produktionsbolag med anledning av covid-19

Branschmeddelande Publicerad: 2020-05-20 13:45 CEST - Svenska Filminstitutet

Filminstitutet kommer måndag den 25 maj utlysa ett nytt stöd riktat till produktionsbolag med kontinuerlig produktion av lång spel- och dokumentärfilm.

Filminstitutets fördelning av regeringens stödpaket är igång

Branschmeddelande Publicerad: 2020-05-15 11:03 CEST - Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet fick 24 april i uppdrag att fördela 50 miljoner av regeringens stödpaket om 500 miljoner kronor till kulturen. Filminstitutets medel syftar i första hand till att stötta visningsarrangörer som har haft intäktsbortfall under perioden 12 mars – 31 maj, med anledning av covid-19. Dessa medel har nu fördelats till biografägare, filmfestivaler och distributörer.

Filminstitutet fördelar 50 miljoner kronor av regeringens stödpaket

Branschmeddelande Publicerad: 2020-04-24 13:25 CEST - Svenska Filminstitutet

Filminstitutet har fått i uppdrag att fördela 50 miljoner av det stödpaket om 500 miljoner kronor till kulturen som regeringen utlyst idag. De medel Filminstitutet har att fördela syftar i första hand till att stötta visningsarrangörer som har haft intäktsbortfall och nödgats ställa in eller stänga ned sina verksamheter, med anledning av covid-19.

Ingen titel
Modernisering av hissar – det miljövänligare alternativet

Branschmeddelande Publicerad: 2020-04-22 13:57 CEST - Hissgruppen AB

.

Svenska Filminstitutet omfördelar stödmedel för att stärka filmbranschen

Branschmeddelande Publicerad: 2020-03-27 16:45 CET - Svenska Filminstitutet

Konsekvenserna av spridningen av covid-19 drabbar alla filmens aktörer hårt med inställda evenemang, framskjutna premiärer, bortfall av internationell finansiering, avbrutna eller uppskjutna produktioner och uteblivna arbetstillfällen.

Svenska Filminstitutet vidtar särskilda åtgärder för svensk filmbransch

Branschmeddelande Publicerad: 2020-03-13 16:45 CET - Svenska Filminstitutet

Filminstitutet följer noggrant utvecklingen kring det nya coronaviruset och dess påverkan på svensk filmbransch, som nu står inför stora prövningar med mycket snabba negativa effekter som följd.

Ingen titel
Cannes 2020: Anmälan till Young Nordic Producers Club

Branschmeddelande Publicerad: 2020-02-13 09:15 CET - Svenska Filminstitutet

Inför filmfestivalen i Cannes i maj är det dags för alla intresserade unga producenter att anmäla sig till Young Nordic Producers Club. Sista dag för ansökan är 30 mars.

Ingen titel
Anmälan till Producers on the Move (Cannes 2020)

Branschmeddelande Publicerad: 2020-02-05 10:54 CET - Svenska Filminstitutet

Inför filmfestivalen i Cannes i maj är det dags för alla intresserade producenter att anmäla sig till Producers on the Move. Sista dag för ansökan är torsdag 5 mars.

Ingen titel
För oss är det insidan som räknas

Branschmeddelande Publicerad: 2020-01-17 13:15 CET - Hissgruppen AB

För oss är det insidan som räknas

Branschnyheter från Filminstitutet

Branschmeddelande Publicerad: 2019-12-02 14:15 CET - Svenska Filminstitutet

Tolv projekts upphovspersoner får stöd baserat på kvalitetsresultat. Dessutom en lägesrapport om filmkonsulenterna och information om Svenska Filminstitutets nya representant i Eurimages.

Ingen titel
Ansök med genrefilm till Frontières

Branschmeddelande Publicerad: 2019-11-19 12:45 CET - Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet samarbetar med genrefilmsforumet Frontières och deras Finance & Packaging Forum i Karlskrona den 27 - 29 februari 2020. Två svenska genreprojekt (av totalt tolv) kommer att väljas ut och sex svenska producenter har möjlighet att delta utan projekt.

Nomineringar till Svenska Filminstitutets referensgrupper

Branschmeddelande Publicerad: 2019-11-06 10:01 CET - Svenska Filminstitutet

Nu är det dags att nominera nya namn till Filminstitutets olika referensgrupper. Grupperna söker externa sakkunniga för en konsultativ roll.

Ingen titel
Intresseanmälan till Rotterdam Lab, Les Arcs Film Festival och Visitors Programme i Berlin

Branschmeddelande Publicerad: 2019-10-29 16:17 CET - Svenska Filminstitutet

Filminstitutet har samarbeten med olika internationella festivaler för att stimulera, synliggöra och stärka svensk film. Nu har svenska producenter möjlighet att anmäla sitt intresse till Les Arcs Film Festival (senast 11 november), Rotterdam Lab (senast 11 november) och Visitors Programme i Berlin (senast 20 november).

Ingen titel
Workshop: Power, Gender and New Story Structures med Stephen Cleary

Branschmeddelande Publicerad: 2019-10-17 14:58 CEST - Svenska Filminstitutet

Filminstitutet arrangerar en två dagars workshop, “Power, Gender and New Story Structures” med Stephen Cleary. Workshopen riktar sig till manusförfattare, regissörer och producenter som är involverade i skrivande för film och tv-serier.

Ingen titel
Shooting Stars 2020 – välkomna med förslag på svenska kandidater

Branschmeddelande Publicerad: 2019-09-26 13:43 CEST - Svenska Filminstitutet

Tio europeiska skådespelartalanger blir varje år uttagna till att vara Shooting Stars på Berlins filmfestival. Skådespelarna presenteras i olika sammanhang på festivalen för att lyfta fram europeiskt skådespeleri och för att de ska ges möjlighet att knyta nya internationella kontakter. Agenter, rollsättare och andra från den svenska filmbranschen är nu välkomna att skicka in förslag på kandidater till Filminstitutets utlandsenhet. Deadline fredag 4 oktober.

Lägre kravnivå för stöd till utveckling av långfilm

Branschmeddelande Publicerad: 2019-09-24 09:51 CEST - Svenska Filminstitutet

Det saknas fortsatt många berättarperspektiv och en mångfald av röster i ansökningarna för utveckling av lång spelfilm. Därför kommer kravet för att söka ett första utvecklingsstöd justeras och tröskeln sänkas.