Filminstitutet har fördelat en första omgång av regeringens krisstöd 2020 till produktionsledet

Branschmeddelande Publicerad: 2020-12-22 09:12 CET - Svenska Filminstitutet

Med anledning av regeringens krisstöd 2020 till svensk filmbransch har 107, 7 miljoner kronor fördelats till produktionsledet. Resterande krisstöd för produktionsledet 2020 utlyses enligt tidigare information 15 februari 2021. Totalt i denna omgång har 233 miljoner kronor fördelats till produktionsledet av regeringens totala krisstöd på 375 miljoner kronor.

Utlysning av ytterligare två stöd inom ramen för regeringens krisstöd till svensk filmbransch 2020

Branschmeddelande Publicerad: 2020-12-09 16:32 CET - Svenska Filminstitutet

Information om nya utlysningar samt handläggningstider under julen.

Ny utlysning för biografer samt utökad budget för lanseringsstöd

Branschmeddelande Publicerad: 2020-11-24 12:47 CET - Svenska Filminstitutet

I december utlyser Svenska Filminstitutet nytt stöd för intäktsbortfall på biografer. Dessutom adderas ytterligare fem miljoner kronor till budgeten för lanseringsstöd.

Rättelse: Ny omgång krisstöd till biografer, distributörer och filmfestivaler

Branschmeddelande Publicerad: 2020-11-13 11:15 CET - Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet fördelar en andra omgång av regeringens krisstöd till visningsområdet utöver de 50 miljoner kronor som regeringen delade ut i våras. Denna omgång omfattar 60 miljoner kronor. Totalt i höstens krisstöd kommer Filminstitutet enligt uppdrag fördela 375 miljoner kronor.

Ny omgång krisstöd till biografer, distributörer och filmfestivaler

Branschmeddelande Publicerad: 2020-11-13 10:13 CET - Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet fördelar en andra omgång av regeringens krisstöd till visningsområdet utöver de 50 miljoner kronor som regeringen delade ut i våras. Denna omgång omfattar 60 miljoner kronor. Totalt i höstens krisstöd kommer Filminstitutet enligt uppdrag fördela 375 miljoner kronor.

Utlysning av stöd till produktionsbolag och film- och dramaserieproduktioner i produktion samt extrainsatt webbinarium

Branschmeddelande Publicerad: 2020-11-12 10:37 CET - Svenska Filminstitutet

Med anledning av regeringens krisstöd till svensk filmbransch utlyser Filminstitutet idag stöd till produktionsbolag och film- och dramaserieprojekt i produktion. Svensk film- och tv-bransch har drabbats hårt av den pågående pandemin. Bland konsekvenserna finns uteblivna finansieringar, utökade kostnader på grund av uppskjutna inspelningar, byte av inspelningsland, anpassningar, coronasäkring av produktion - med mera.

Filminstitutet informerar om nästa utlysning av krisstöd

Branschmeddelande Publicerad: 2020-11-05 13:05 CET - Svenska Filminstitutet

Kommande omgång krisstöd har fokus på produktionsledet. Stöden omfattar produktioner som under 2020 drabbats av fördyringar och utebliven finansiering med anledning av covid-19. Stöden omfattar lång spel- och dokumentärfilm, dramaserier samt mindre oberoende produktionsbolag.

Ingen titel
Information om regler och anmälan till Guldbaggen 2021 (deadline 15 november)

Branschmeddelande Publicerad: 2020-11-02 13:36 CET - Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet informerar om anmälningsförfarande, deadline och villkor för anmälan av svensk lång spel- och dokumentärfilm samt kategorin Bästa utländska film till Guldbaggen 2021. Deadline för anmälan är 15 november.

Framskjuten deadline för internationella samproduktioner och tillfälligt justerade svarstider

Branschmeddelande Publicerad: 2020-10-26 13:58 CET - Svenska Filminstitutet

Under oktober, november och december arbetar produktionsstödsenheten med framtagning, utlysning och handläggning av särskilt krisstöd. Det omfattande arbetet innebär att deadline för ansökning till internationella samproduktioner skjuts fram till 15 februari.

Ingen titel
Shooting Star 2021 – välkomna med förslag på svenska kandidater

Branschmeddelande Publicerad: 2020-10-23 16:33 CEST - Svenska Filminstitutet

Tio europeiska skådespelartalanger blir varje år uttagna till att vara Shooting Stars på Berlins filmfestival. Skådespelarna presenteras i olika sammanhang på festivalen för att lyfta fram europeiskt skådespeleri och för att de ska ges möjlighet att knyta nya internationella kontakter. Agenter, rollsättare och andra från den svenska filmbranschen är nu välkomna att skicka in förslag på kandidater till Filminstitutets utlandsenhet. Deadline måndag 2 november.

Ingen titel
Intresseanmälan till Rotterdam Lab, Les Arcs Film Festival och Berlins Visitors Programme

Branschmeddelande Publicerad: 2020-10-23 08:56 CEST - Svenska Filminstitutet

Filminstitutet har samarbeten med olika internationella festivaler och samproduktionsforum för att stimulera, synliggöra och stärka svensk film. Nu har svenska producenter möjlighet att anmäla sitt intresse till Les Arcs Film Festival, Rotterdam Lab och Berlinalens Visitors Programme. Deadline för samtliga är 5 november.

Information om det nya krisstödet och extrainsatt webbinarium

Branschmeddelande Publicerad: 2020-10-19 09:02 CEST - Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet bjuder idag in till ett webbinarium med möjlighet att ställa frågor till både chefer och handläggare om de nya krisstödpengarna. Medlen är tänkta att gynna hela filmens ekosystem och även dramaserieproduktion. Vid sidan av krisstödet införs idag även en tillfällig anpassning av PRS (publikrelaterat efterhandsstöd) med en ny beräkningsmodell och nya riktlinjer, anpassade till rådande situation.

Hålltider inför kommande utlysning av krisstöd

Branschmeddelande Publicerad: 2020-10-14 12:43 CEST - Svenska Filminstitutet

Som tidigare meddelats har Svenska Filminstitutet fått i uppdrag att fördela 375 miljoner kronor i nytt krisstöd. Första utlysningen och mer information kommer den 19 oktober, då vi också bjuder in till ett webbinarium där Filminstutets ansvariga svarar på frågor kring stöden. Konstnärligt verksamma kan även söka stöd från Konstnärsnämnden.

375 miljoner kronor till filmen

Branschmeddelande Publicerad: 2020-10-02 13:15 CEST - Svenska Filminstitutet

Regeringen meddelade idag vid en presskonferens att Svenska Filminstitutet får 375 miljoner kronor att fördela av det nya krispaketet. Medlen är tänkta att gynna hela filmens ekosystem och även dramaserieproduktion. Flera olika typer att stöd kommer att utlysas under hösten och den första utlysningen beräknas ske 19 oktober. Så stor del av medlen som möjligt kommer att vara beslutade före årets slut.

Ingen titel
Branschnyheter från Filminstitutet

Branschmeddelande Publicerad: 2020-09-15 15:10 CEST - Svenska Filminstitutet

Filminstitutet informerar om konsulentskifte för internationella samproduktioner, stöd till utveckling av filmprojekt baserat på kvalitetsresultat och den svenska film som valts ut till Attagirl. Dessutom viktiga deadlines för att söka till Berlinale co-production market, Les Arcs Industry Village och Euro Connection 2021.

Ingen titel
Dags att söka Wild Card – Filminstitutets megaboost för morgondagens filmskapare

Branschmeddelande Publicerad: 2020-09-08 15:03 CEST - Svenska Filminstitutet

Wild Card, Filminstitutets utvecklingsstöd som ger nyutexaminerade filmare möjlighet att utveckla en långfilmsidé, fortsätter hitta morgondagens unika svenska filmröster. Sista ansökningsdag för årets stöd är 21 september, och de vinnande projekten kommer att tillkännages under Stockholms filmfestivals Industry Days i november.

Regeringen föreslår höjt maxantal för besökare

Branschmeddelande Publicerad: 2020-08-21 13:34 CEST - Svenska Filminstitutet

Regeringen föreslår nya regler för evenemang med sittande publik och vill även avsätta ytterligare 1,5 miljarder till kulturen. Förslaget är nu på remiss.

Filminstutet samarbetar med ATTAGIRL – ett internationellt initiativ för att stärka kvinnliga filmskapare

Branschmeddelande Publicerad: 2020-07-27 16:39 CEST - Svenska Filminstitutet

Svenska kvinnliga regissörer och producenter kan nu söka till ATTAGIRL, ett internationellt utvecklingslab som omfattar flera online-workshoppar och som görs i samarbete med filmfestivalerna i Toronto och Sydney.

Fördelning av Filminstitutets tillfälliga kontinuitetsstöd till produktionsbolag med anledning av covid-19

Branschmeddelande Publicerad: 2020-06-25 15:06 CEST - Svenska Filminstitutet

Totalt beviljas 50 bolag stöd, i fyra olika nivåer. Stödet riktar sig till produktionsbolag med kontinuerlig utveckling och produktion av lång spel- och dokumentärfilm.

Ingen titel
Information om intake för lång spelfilm och dokumentär samt kontinuitetsstöd

Branschmeddelande Publicerad: 2020-06-22 13:47 CEST - Svenska Filminstitutet

Filminstitutet informerar om intake för lång spelfilm och dokumentärfilm i samband med konsulentskifte, samt om riktlinjer och deadline för det ordinarie kontinuitetsstödet.

Ingen titel
Filminstitutets program på Cannes Marché du Film online

Branschmeddelande Publicerad: 2020-06-16 11:06 CEST - Svenska Filminstitutet

Årets filmfestival i Cannes blev som bekant inställd. Vad som däremot kommer äga rum är en onlineversion av den till festivalen tätt knutna filmmarknaden: Marché du Film d22 – 26 juni. På filmmarknaden är Filminstitutet medarrangör till flera webinarier. För att ta del av dessa behöver man inte vara ackrediterad till marknaden.

Ingen titel
Filminstitutets program på Cannes Marché du Film online

Branschmeddelande Publicerad: 2020-06-16 10:47 CEST - Svenska Filminstitutet

Årets filmfestival i Cannes blev som bekant inställd. Vad som däremot kommer äga rum är en onlineversion av den till festivalen tätt knutna filmmarknaden: Marché du Film den 22 – 26 juni. På filmmarknaden är Filminstitutet medarrangör till flera webinarier. För att ta del av dessa behöver man inte vara ackrediterad till marknaden.

Förlängt tillfälligt utökat stöd till produktion för lång spelfilm och dokumentär för perioden juni – oktober 2020

Branschmeddelande Publicerad: 2020-05-29 11:22 CEST - Svenska Filminstitutet

För att kunna färdigställa filmprojekt som beviljats produktionsstöd från Filminstitutet ges med anledning av covid-19 fortsatt möjlighet att söka utökat stöd.

Ingen titel
Information om regler och anmälan till Guldbaggen 2021

Branschmeddelande Publicerad: 2020-05-27 09:58 CEST - Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet informerar om anmälningsförfarande, deadlines och villkor för anmälan av svensk lång spel- och dokumentärfilm samt kategorin Bästa utländska film till Guldbaggen 2021. Nedan följer också viktig information om de regleringar som gjorts i och med följderna av covid-19.

Sök Filminstitutets tillfälliga stöd till produktionsbolag med anledning av covid-19

Branschmeddelande Publicerad: 2020-05-25 14:40 CEST - Svenska Filminstitutet

Idag öppnar sökmöjligheten till Filminstitutets tillfälliga stöd, riktat till produktionsbolag med kontinuerlig produktion av lång spel- och dokumentärfilm.

Utlysning av nytt stöd till produktionsbolag med anledning av covid-19

Branschmeddelande Publicerad: 2020-05-20 13:45 CEST - Svenska Filminstitutet

Filminstitutet kommer måndag den 25 maj utlysa ett nytt stöd riktat till produktionsbolag med kontinuerlig produktion av lång spel- och dokumentärfilm.

Filminstitutets fördelning av regeringens stödpaket är igång

Branschmeddelande Publicerad: 2020-05-15 11:03 CEST - Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet fick 24 april i uppdrag att fördela 50 miljoner av regeringens stödpaket om 500 miljoner kronor till kulturen. Filminstitutets medel syftar i första hand till att stötta visningsarrangörer som har haft intäktsbortfall under perioden 12 mars – 31 maj, med anledning av covid-19. Dessa medel har nu fördelats till biografägare, filmfestivaler och distributörer.

Filminstitutet fördelar 50 miljoner kronor av regeringens stödpaket

Branschmeddelande Publicerad: 2020-04-24 13:25 CEST - Svenska Filminstitutet

Filminstitutet har fått i uppdrag att fördela 50 miljoner av det stödpaket om 500 miljoner kronor till kulturen som regeringen utlyst idag. De medel Filminstitutet har att fördela syftar i första hand till att stötta visningsarrangörer som har haft intäktsbortfall och nödgats ställa in eller stänga ned sina verksamheter, med anledning av covid-19.

Ingen titel
Modernisering av hissar – det miljövänligare alternativet

Branschmeddelande Publicerad: 2020-04-22 13:57 CEST - Hissgruppen AB

.

Svenska Filminstitutet omfördelar stödmedel för att stärka filmbranschen

Branschmeddelande Publicerad: 2020-03-27 16:45 CET - Svenska Filminstitutet

Konsekvenserna av spridningen av covid-19 drabbar alla filmens aktörer hårt med inställda evenemang, framskjutna premiärer, bortfall av internationell finansiering, avbrutna eller uppskjutna produktioner och uteblivna arbetstillfällen.