Lägre halter av luftföroreningar på många platser efter restriktionerna för Covid-19

Nyhet Publicerad: 2020-05-29 09:07 CEST - Naturvårdsverket

Preliminära resultat från kommuner runt om i Sverige visar att halterna av luftföroreningar har generellt sett varit lägre under 2020 jämfört med tidigare år. På flera platser kan man se en tydlig minskning av halterna under våren sedan restriktionerna för covid-19 har introducerats.

Fördelar med digital utbildning

Nyhet Publicerad: 2020-05-28 10:17 CEST - Sophiahemmet

I juni tar Christine Rommedahl examen som specialistsjuksköterska med inriktning hjärtsjukvård. Då är två års distansstudier på halvfart vid Sophiahemmet Högskola avklarade. Sedan i mars sker utbildningen helt och hållet digitalt.

Satsning på lokala åtgärder i hela landet för att rädda vilda pollinatörer

Nyhet Publicerad: 2020-05-27 09:07 CEST - Naturvårdsverket

Länsstyrelserna får 15 miljoner kronor att fördela till lokala projekt som bidrar till att återskapa ett landskap rikt på boplatser och tillgång på mat för våra hotade vilda pollinatörer. Mest pengar går till Skåne, Stockholm och Kalmar.

Tyck till om KSRR:s förslag till ny renhållningsordning 2021-28

Nyhet Publicerad: 2020-05-26 15:01 CEST - KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare

Varje kommun måste enligt lag (Miljöbalken kap. 15) ha en renhållningsordning bestående av avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering i enlighet med miljöbalken. Nu har du som medborgare möjlighet att lämna synpunkter på det nya förslaget.

Utbildning för kabinpersonal blir högskolekurs

Nyhet Publicerad: 2020-05-26 14:00 CEST - Sophiahemmet

Introduktionsutbildningen inom hälsa, vård och omsorg vid Sophiahemmet Högskola är en stor succé. Nu blir utbildningen en sommarkurs - öppen för alla med högskolebehörighet.

Naturvårdsverket köper del av Tyresta naturreservat

Nyhet Publicerad: 2020-05-26 10:18 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har tecknat avtal med Stockholms stad om att köpa en del av Tyresta naturreservat. I området finns höga naturvärden och köpet tryggar möjligheterna att fortsätta göra hela området kring Tyresta tillgängligt för naturupplevelser.

Ändrade dagar för avfallshämtning i Oskarshamn

Nyhet Publicerad: 2020-05-20 15:15 CEST - KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare

Med start fredag 5 juni 2020 får nästan 6 000 av KSRR:s kunder i Oskarshamns kommun sitt hushållsavfall och återvinningsmaterial hämtat på andra dagar än idag. Nya uppdaterade hämtscheman finns att ladda hem från KSRR:s hemsida.

Fyra sätt att stärka EU:s utsläppshandel

Nyhet Publicerad: 2020-05-18 10:00 CEST - Naturvårdsverket

EU:s utsläppshandel är det viktigaste styrmedlet i EU:s klimatpolitik. Naturvårdsverket har utifrån Sveriges övergripande position identifierat hur utsläppshandeln kan stärkas och därmed bidra till större utsläppsminskningar. Detta sammanfattas i en ny rapport.

Stor potential till minskad klimatpåverkan från plast i byggsektorn

Nyhet Publicerad: 2020-05-15 15:23 CEST - Naturvårdsverket

Byggsektorn är den sektor som använder näst mest plast i Sverige. Konkreta exempel på hur olika aktörer inom byggsektorn kan bidra till en mer hållbar, cirkulär användning av plast finns nu samlade i en rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram på uppdrag av Naturvårdsverket.

Den moderna sjukvårdens moder

Nyhet Publicerad: 2020-05-15 09:42 CEST - Sophiahemmet

Vem var Florence Nightingale? Inte den ni tror, är det korta svaret. Hösten 1854 blev hon världsberömd över en natt.

Åtgärdsprogram har flerdubblat antalet humlepälsbin

Nyhet Publicerad: 2020-05-13 10:14 CEST - Naturvårdsverket

Det akut hotade humlepälsbiet har börjat återhämta sig efter satsningar på bihotell, information och fasadrenoveringar med ”bivänliga” material.

Skatt på fossil plastråvara och plastprodukter kan bidra till minskade koldioxidutsläpp

Nyhet Publicerad: 2020-05-13 08:08 CEST - Naturvårdsverket

Plast står för större delen av de fossila utsläppen från Sveriges avfallsförbränning, som idag ger stora utsläpp av koldioxid. Om Sverige ska nå det långsiktiga klimatmålet; inga nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045, behöver förbränningen av fossil plast minska samtidigt som materialåtervinningen av plast behöver öka.

Exportfunktion till Dashboard

Nyhet Publicerad: 2020-05-08 15:14 CEST - NewsMachine AB

Produktnyhet: Ny funktion för export av Dashboard.

Ny miniminivå fastställd för järv i Sverige

Nyhet Publicerad: 2020-05-08 09:38 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har fastställt det minsta antal jävar som ska finnas i län och rovdjursförvaltningsområden i Sverige. För att järvpopulationen ska ha gynnsam bevarandestatus ska det vara minst 600 järvar i Sverige.

Grattis till vinnarna av Miljömålspriset!

Nyhet Publicerad: 2020-05-06 12:48 CEST - Naturvårdsverket

Friluftsfrämjandet vinner Miljömålspriset i kategorin Uthållighet & Långsiktighet och Vårgårda Bostäder AB vinner i kategorin Mod & Tempo. Årets inspiratörer är Susanna Elfors och Andreas Sidkvist.

Hälsoundersökning viktigare än någonsin

Nyhet Publicerad: 2020-05-05 13:56 CEST - Sophiahemmet

– Skjut inte upp din hälsoundersökning. I pandemitider är det viktigare än någonsin att ha koll på sin hälsostatus, säger Mia Granberg-Stånge, specialist i allmänmedicin vid Hälsocentralen Sophiahemmet.

Var med på utdelningen av årets Miljömålspris digitalt

Nyhet Publicerad: 2020-05-04 10:02 CEST - Naturvårdsverket

Den 6 maj klockan 12 blir det klart vilka som vinner Miljömålspriset. Det delas ut i kategorierna Uthållighet och långsiktighet, Mod och tempo och Årets inspiratör. Följ prisutdelningen på din dator, platta eller telefon.

Kunskap i fokus för vår nya professor

Nyhet Publicerad: 2020-04-28 10:34 CEST - Sophiahemmet

Mia Bergenmar har vigt större delen av sitt yrkesliv åt cancervård och cancerforskning och på senare år åt att lära ut sina kunskaper till studenter. Nu befordras hon till professor på Sophiahemmet Högskola.

ESV stödjer stora delar av förslagen för att motverka felaktiga betalningar från välfärdssystemen

Nyhet Publicerad: 2020-04-28 10:34 CEST - Ekonomistyrningsverket

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss av betänkandet Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2019:59). ESV instämmer i huvudsak i delegationens bedömningar men avstyrker delar av förslagen.

Välkommen till Miljöforskningsdagen 2020

Nyhet Publicerad: 2020-04-23 15:31 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket arbetar för att ta in ny kunskap i miljöarbetet. En viktig del i det arbetet är miljöforskningsanslaget, som används för att finansiera forskning på landets lärosäten. Våra forskningsutlysningar speglar samhällets utmaningar på miljöområdet. Är du nyfiken på Naturvårdsverkets forskningsprojekt?

Armatec lanserar iZiFLEX™

Nyhet Publicerad: 2020-04-23 13:59 CEST - Armatec

Ett nytt koncept för Teknikrum har tagits fram och Armatec lanserar nu Iziflex. Hela ditt teknikrum i ett paket.

Invasiva växter ska bekämpas i skyddade naturområden

Nyhet Publicerad: 2020-04-22 09:24 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har beviljat 3,8 miljoner till tio län för projekt som ska hindra invasiva främmande växter från att breda ut sig och skada den biologiska mångfalden i naturreservat och nationalparker.

Fortsatt möjlighet för länsstyrelserna att besluta om skyddsjakt på stora rovdjur

Nyhet Publicerad: 2020-04-21 10:15 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har beslutat att överlämna möjligheten att besluta om skyddsjakt på björn, varg, järv och lodjur till länsstyrelserna i landet.

ESV anser att myndighetsstöd för tillitsbaserad styrning bör hanteras inom statens resultatstyrning

Nyhet Publicerad: 2020-04-21 08:32 CEST - Ekonomistyrningsverket

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss av betänkandet Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten (SOU 2019:43). ESV stödjer delar av Tillitsdelegationens förslag men lämnar även avvikande synpunkter.

ESV anser inte att rutavdraget ska utökas

Nyhet Publicerad: 2020-04-21 08:21 CEST - Ekonomistyrningsverket

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss för delbetänkandet Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget (SOU 2020:5). ESV avstyrker förslaget att rutavdraget ska omfatta de angivna tjänsterna. ESV tar inte ställning till vad som är en lämplig storlek på taket för rutavdraget men ställer sig frågande till behovet av att höja taket.

Rekordmånga söker till Sophiahemmet Högskola

Nyhet Publicerad: 2020-04-17 12:53 CEST - Sophiahemmet

Anmälningarna till sjuksköterskeutbildningen skjuter i höjden. Det gäller inte minst för Sophiahemmet Högskola som till höstterminen 2020 ökat med hela 38 procent jämfört med förra året.

Fortsatt möjlighet för länsstyrelserna att besluta om licensjakt på björn

Nyhet Publicerad: 2020-04-16 12:53 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har beslutat att överlämna möjligheten att besluta om licensjakt på björn till länsstyrelserna i norra och mellersta rovdjursförvaltningsområdena.

Positiva resultat i myndigheternas miljöpåverkan

Nyhet Publicerad: 2020-04-15 10:06 CEST - Naturvårdsverket

Tre positiva resultat framgår i 2019 års siffror över statliga myndigheters miljöpåverkan. Bland annat har koldioxidutsläppen från tjänsteresor, maskiner och transporter sammantaget minskat med tio procent jämfört med året innan.

Sophiahemmet avlastar akutvården

Nyhet Publicerad: 2020-04-14 16:17 CEST - Sophiahemmet

Sophiahemmet ställer nu om stora delar av verksamheten för att avlasta akutsjukvården under den pågående Coronapandemin. I uppdraget från Region Stockholm ingår bland annat akut frakturkirurgi, bröstcanceroperationer och eftervård av canceropererade patienter.

Nya miniminivåer för björn i Sverige fastställda

Nyhet Publicerad: 2020-04-09 15:28 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har fastställt det minsta antal björnar som ska finnas i län och rovdjursförvaltningsområden i Sverige. Det ger utrymme för länsstyrelserna att besluta om regional förvaltning utifrån lokala förutsättningar.