Bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön

Nyhet Publicerad: 2020-01-21 08:05 CET - Naturvårdsverket

Fram till den 20 mars 2020 går det att söka bidrag hos Naturvårdsverket till investeringar som förbättrar vattenmiljön, med fokus på läkemedelsrester vid avloppsreningsverk och mikroplaster i dagvatten. För 2020 finns 170 miljoner att söka.

Utsläppshandeln vidgas

Nyhet Publicerad: 2020-01-14 10:04 CET - Naturvårdsverket

Från den 1 januari är EU:s utsläppshandel sammankopplad med den i Schweiz. Det innebär ett ömsesidigt erkännande av utsläppsrätter och en likvärdig prissättning på de två marknaderna. En konsekvens blir att det krävs utsläppsrätter för att flyga till och från Schweiz.

NewsMachine Nyhetsbrev december 2019

Nyhet Publicerad: 2019-12-19 14:12 CET - NewsMachine AB

I detta nyhetsbrev: Uppdaterad bevakning av Sociala Medier. Tre praktiska tips inför mediebokslutet 2019. Många nya funktioner publicerade 2019. NewsMachine önskar God Jul & Gott nytt år!

Här är trailern för LASSEMAJAS DETEKTIVBYRÅ: TÅGRÅNARENS HEMLIGHET

Nyhet Publicerad: 2019-12-19 10:41 CET - Superturken JoLof

Nu släpps trailern till filmen LASSEMAJAS DETEKTIVBYRÅ: TÅGRÅNARENS HEMLIGHET som har premiär den 7 februari.

I år går Hissgruppens julgåva till Stockholms Stadsmissions arbete

Nyhet Publicerad: 2019-12-18 10:46 CET - Hissgruppen AB

I år går Hissgruppens julgåva till Stockholms Stadsmissions arbete med att ge akut hjälp och långsiktigt stöd till kvinnor i hemlöshet.

Lämna synpunkter på Naturvårdsverkets preliminära förslag på förändringar av jakttider

Nyhet Publicerad: 2019-12-16 15:53 CET - Naturvårdsverket

Det är viktigt med regelbunden översyn av jakttiderna. Den förra systematiska översynen genomfördes år 2000. Eftersom det var så länge sedan sist är de preliminära förslagen på förändringar relativt omfattande.

”Rökarnas rätt att förstöra miljön måste stoppas”

Nyhet Publicerad: 2019-12-02 13:35 CET - Avfall Sverige AB

Det är i princip fritt fram för rökare att slänga fimpar direkt på marken. Sedan det blev rökförbud på uteserveringar vittnas det om att fimparna nu ligger spridda vind för våg i våra stadskärnor. Det är dags att staten tar bort undantaget i nedskräpningsboten, skriver Håll Sverige Rent & Avfall Sverige i en debattartikel i Dagens Samhälle. 

Ändrade föreskrifter om jägarexamen

Nyhet Publicerad: 2019-11-26 11:56 CET - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har ändrat föreskrifter om jägarexamen, främst för att kunna digitalisera den teoretiska delen av jägarexamen. Ändringen innebär att avgiften för det teoretiska provet höjs till 500 kronor från och med den 1 januari 2020.

Den europeiska textilkonsumtionen behöver bli cirkulär

Nyhet Publicerad: 2019-11-19 10:10 CET - Naturvårdsverket

Den europiska textilkonsumtionen av kläder, skor och hemtextilier förbrukar i genomsnitt runt 1,3 ton råvaror och över 100 kubikmeter vatten per person och år. Genomgripande förändringar behövs inom produktionen och konsumtionen av textil för att minska påverkan på miljö, klimat och naturresurser. Nya cirkulära affärsmodeller behöver utvecklas som bygger på att hyra ut och att prenumerera/ leasa kläder, även remake och second handförsäljningen behöver öka. Det konstaterar en ny rapport från Europeiska miljöbyrån.

Vi underlättar rättning av lottospel

Nyhet Publicerad: 2019-11-14 23:06 CET - Eastandsthlm AB

Lever du kvar i svunna tider då Lotto var det självklara alternativet för turspel i Sverige? Då gör du helt rätt i att läsa vidare. Mycket har hänt på den svenska spelmarknaden för turspel sedan Lotto infördes 1980.

IT-incident i Rovbase

Nyhet Publicerad: 2019-11-14 12:03 CET - Naturvårdsverket

Länsstyrelsen har ställt frågor till Naturvårdsverket kring hanteringen av Rovbase, en databas för rovdjursinventering. I Naturvårdsverkets svar till länsstyrelsen motiverar myndigheten sin bedömning och förklarar varför det som hänt inte är att betrakta som en allvarlig IT-incident. Däremot har förtroendet för Naturvårdsverket påverkats av händelsen. MSB kommer att informeras om vad som hänt.

Inventeringssystemet för stora rovdjur fungerar relativt väl

Nyhet Publicerad: 2019-11-05 13:12 CET - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har utvärderat inventeringssystemet för stora rovdjur och resultaten visar på ett system som trots vissa brister, överlag fungerar väl. Däremot behöver roller och ansvar förtydligas. Hur väl inventeringsmetoderna anses fungera varierar mellan de olika arterna och för varg och björn anses de fungera bättre än för lodjur, järv och kungsörn.

Naturvårdsverket får viktig roll inom den internationella utsläppshandeln för flyget

Nyhet Publicerad: 2019-11-04 13:10 CET - Naturvårdsverket

Nu är det klart att det blir Naturvårdsverket som ska säkerställa att flygbolagen i Sverige följer regelverket inom den internationella utsläppshandeln för flyget (CORSIA).

Antalet järvar ökar både i Sverige och i Norge

Nyhet Publicerad: 2019-11-01 12:30 CET - Naturvårdsverket

Antalet järvar ökar både i Sverige och i Norge trots färre hittade föryngringar och populationen ligger nu åter över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus.

Ny invasiv snigelart upptäckt i Sverige

Nyhet Publicerad: 2019-10-31 13:40 CET - Naturvårdsverket

Snigelarten, svarthuvad snigel, upptäcktes förra veckan i Västmanland. Naturvårdsverket bedömer den som en trolig invasiv art som därför behöver tas bort innan den skapar större problem.

ESV vill delvis justera förslagen till skattelättnader för arbetsresor

Nyhet Publicerad: 2019-10-31 11:14 CET - Ekonomistyrningsverket

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss för betänkandet Skattelättnad för arbetsresor (SOU 2019:36). ESV stödjer vissa delar av förslaget men anser att andra delar behöver ses över, för att minska risken för överkompensation och för att förebygga marginaleffekter.

Nominera till Miljömålspriset 2020

Nyhet Publicerad: 2019-10-25 10:51 CEST - Naturvårdsverket

Miljöarbete som ger omvälvande resultat kräver ofta både nytänkande och uthållighet. Därför vill Naturvårdsverket genom Miljömålspriset lyfta fram goda förebilder som verkligen har lyckats. Fram till den 30 november kan alla som vill skicka in sina förslag till Miljömålsprisets jury som väljer ut de bästa kandidaterna.

Ladda Bilen – bidrag till laddstationer för boende, anställda och privatpersoner

Nyhet Publicerad: 2019-10-22 09:27 CEST - Naturvårdsverket

Stöd till laddstationer är en av flera åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid. Ladda Bilen-stödet ingår i en strategi för att skapa en bredare nationell laddinfrastruktur för el- och elhybridbilar, med målet att enklare kunna ladda sitt fordon.

Fel när regeringen lägger skatten på den som städar upp

Nyhet Publicerad: 2019-10-16 10:14 CEST - Avfall Sverige AB

Regeringen och samarbetspartierna C och L har enats om att införa en skatt på avfallsförbränning. Att lägga fram ytterligare en skatt som drabbar fjärr- och kraftvärmen i ett läge där elektrifieringen ökar våra städers beroende av att fjärrvärmen avlastar elsystemet vintertid är anmärkningsvärt och går på tvärs emot Energiöverenskommelsen och samhällets behov. Det skriver Avfall Sverige, SKL och Energiföretagen Sverige i en debattartikel i Dagens Samhälle.

International E-waste day

Nyhet Publicerad: 2019-10-14 11:18 CEST - KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare

Att samla uttjänta elektronikprodukter hemma i lådor och skåp är en dålig deal för miljön - lämna dem till oss istället!

Naturvårdsverket förenklar vägledningen kring förpackningar och returpapper

Nyhet Publicerad: 2019-10-11 11:11 CEST - Naturvårdsverket

Nu finns en förenklad vägledning till stöd för kommuner och insamlingsföretag i de pågående samtalen om bostadsnära insamling. Det ska bli enklare för invånare att källsortera förpackningar och returpapper. 2021 ska 60 procent av hushållen i Sverige ha bostadsnära insamling.

Myndigheternas lokaler minskar i Stockholms innerstad

Nyhet Publicerad: 2019-10-11 09:47 CEST - Ekonomistyrningsverket

Myndigheterna i Stockholm, Solna och Sundbyberg har ökat både sin lokalarea och hyreskostnad mellan 2017 och 2018. Ekonomistyrningsverket (ESV) bedömer dock att myndigheterna kommer att minska sina lokaler fram till 2020, i hela området inklusive Stockholms innerstad. Det visar ESV:s analys av myndigheternas lokalförsörjning.

Presskonferens om Lönebildningsrapporten 2019

Nyhet Publicerad: 2019-10-10 08:00 CEST - Konjunkturinstitutet

Konjunkturinstitutet publicerar Lönebildningsrapporten onsdagen den 16 oktober.

Stor variation i luftkvalitet över landet

Nyhet Publicerad: 2019-10-04 09:50 CEST - Naturvårdsverket

Luftkvaliteten i Sverige är bättre än i många andra länder men fortfarande så dör människor årligen till följd av dålig luft. Statistik som Naturvårdsverket nyligen har rapporterat in till EU visar att det finns mycket kvar att göra för att luften ska vara så ren att vår hälsa och miljö inte skadas.

Minskad tilldelning av gratis utsläppsrätter stärker utsläppshandeln

Nyhet Publicerad: 2019-10-01 10:15 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har nu lämnat in en förteckning till Europeiska kommissionen över vilka svenska anläggningar som ansökt om gratis tilldelning av utsläppsrätter för perioden 2021-2025. Regelverket som styr antalet utsläppsrätter som kan ges gratis har blivit striktare, vilket stärker utsläppshandelssystemet ytterligare.

Presskonferens om konjunkturläget och ny prognos

Nyhet Publicerad: 2019-10-01 08:00 CEST - Konjunkturinstitutet

Onsdagen den 9 oktober presenterar vi vår prognos över konjunkturläget. Presentationen hålls av prognoschef Ylva Hedén Westerdahl. Med på presskonferensen är generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.

Samverkan gör flygplatser och kraftledningsgator till hem för hotade arter

Nyhet Publicerad: 2019-09-26 10:57 CEST - Naturvårdsverket

Genom samverkansgruppen för infrastrukturens gräsmarker involveras många olika aktörer i landskapet för att hjälpa hotade arter. Arbetet gör vägkanter, kraftledningsgator och andra gräsmarker till bra livsmiljöer för många arter.

Ge kommunerna ett tydligare ansvar för återbruk

Nyhet Publicerad: 2019-09-26 10:04 CEST - Avfall Sverige AB

Om kommunernas återvinningscentraler ges rätt förutsättningar har de potential att uppgradera svensk avfallshantering och bli ett effektivare verktyg för den cirkulära ekonomin. Det skriver Avfall Sverige i en debattartikel i Altinget.

ESV stödjer inte en tillfällig sänkning av drivmedelsskatterna

Nyhet Publicerad: 2019-09-24 15:49 CEST - Ekonomistyrningsverket

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Finansdepartementets remiss för promemorian Sänkt skatt på drivmedel. ESV avstyrker förslaget om sänkt skatt på drivmedel och anser att tillfälliga undantag från gällande regler bör undvikas. Ett alternativ till promemorians förslag vore en permanent återgång till att indexera dessa skattesatser enbart med konsumentpriserna.

Naturvårdsverket bygger system för bekämpning av invasiva främmande arter på land – både växter och djur

Nyhet Publicerad: 2019-09-24 09:17 CEST - Naturvårdsverket

Den 1 januari 2019 fick länsstyrelserna ansvaret för att bekämpa invasiva främmande arter. Nu tar Naturvårdsverket fram ramavtal som underlättar för länsstyrelserna att anlita entreprenörer och specialister för bekämpningsarbetet.