Nu går det att ansöka om bidrag ur viltvårdsfonden för år 2022

Nyhet Publicerad: 2021-09-23 15:57 CEST - Naturvårdsverket

Från och med den 23 september går det att söka bidrag ur viltvårdsfonden för bidragsår 2022. Organisationer som söker bidrag ska vara ideella, riksomfattande och i övrigt uppfylla de krav som framgår i förordningen.

Ingen titel
Botaniskas nyhetsbrev

Nyhet Publicerad: 2021-09-23 15:55 CEST - Göteborgs botaniska trädgård

Nu är hösten här med sina vackra färger. Perennerna blommar fortfarande fint i Perennträdgården och Gramina et flores. Ta också gärna en tur ut i arboretet där Botaniskas trädsamling börjar skifta i vackra höstfärger.

Nya riktlinjer från WHO stärker hälsoargumentet för luft- och klimatåtgärder

Nyhet Publicerad: 2021-09-22 16:20 CEST - Naturvårdsverket

Idag presenterade Världshälsoorganisationen, WHO riktvärden för luftkvalitet. Vetenskapen visar att flera luftföroreningar är betydligt farligare för hälsan av vad man tidigare trott och därför presenterar WHO skärpta riktvärden för att skydda människors hälsa.

Presskonferens om konjunkturläget och ny prognos

Nyhet Publicerad: 2021-09-22 08:00 CEST - Konjunkturinstitutet

Onsdagen den 29 september presenterar vi vår prognos över konjunkturläget. Presentationen hålls av prognoschef Ylva Hedén Westerdahl. Med på presskonferensen är även generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.

Ingen titel
Nu startar SMHIs seminarieserie om klimat

Nyhet Publicerad: 2021-09-14 11:25 CEST - SMHI

Klimatfrågorna är hetare än någonsin och det är många som vill veta mer om vårt klimat. Därför startar nu SMHI en webbsänd seminarieserie där våra forskare och experter delar med sig av sin kunskap inom olika klimatrelaterade områden. Var med från början!

Det digitala teoriprovet för jägarexamen följs upp och utvecklas

Nyhet Publicerad: 2021-09-08 12:21 CEST - Naturvårdsverket

Sen början av 2021 har teoriprovet för jägarexamen gått över till att genomföras digitalt. Överlag upplevs förändringen som positiv, men det har också framförts synpunkter på att provet blivit svårare och att fler än tidigare misslyckas med provet. Nu samlar Naturvårdsverket in synpunkter på det digitala teoriprovet för att kunna utveckla detta i ett nästa steg.

Majoritet positiva till förbud mot klimatpåverkande produkter

Nyhet Publicerad: 2021-09-07 08:34 CEST - Naturvårdsverket

Klimatmedvetenheten är fortsatt hög bland svenskarna och många vill se åtgärder från såväl företag som från politiskt håll. En majoritet är positiva till förbud av varor och tjänster som orsakar stora klimatpåverkande utsläpp. Samtidigt är det färre än tidigare som får dåligt samvete av sin egen klimatpåverkan. Det framgår av nya rapporten Allmänheten om klimatet 2021.

Nytt regelförslag - 400 000 ton mer matavfall kan återvinnas i Sverige per år

Nyhet Publicerad: 2021-09-06 10:37 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket redovisar idag ett regeringsuppdrag om hur artikel 22 om bioavfall i EUs avfallsdirektiv kan genomföras i svensk lagstiftning. Kraven på utsortering och insamling av livsmedels- och köksavfall innebär att de utsorterade mängderna kan öka med cirka 400 000 ton från framförallt hushåll, dagligvaruhandel och restauranger.

Sverige i globalt samarbete för pris på koldioxid

Nyhet Publicerad: 2021-09-06 09:57 CEST - Naturvårdsverket

Allt fler länder nu vill utveckla utsläppshandel för att sätta ett pris på klimatutsläpp. Sverige, som har lång erfarenhet av frågan, går nu in som medlem i International Carbon Action Partnership för att stärka samarbetet kring utsläppshandel.

Höjda ersättningar för eftersök av vilt i oktober

Nyhet Publicerad: 2021-09-03 10:57 CEST - Naturvårdsverket

Föreskrifter om ersättning för eftersök upphävs den 1 oktober 2021. De nya föreskrifterna beräknas träda ikraft den 1 december. De nya reglerna med höjda ersättningsnivåer kommer genom en övergångsbestämmelse tillämpas för uppdrag som utförts från och med den 1 oktober 2021.

I helgen firas lokala naturvårdens dagar

Nyhet Publicerad: 2021-08-25 10:45 CEST - Naturvårdsverket

Den 28–29 augusti bjuder kommuner runtom i landet in allmänheten att delta i aktiviteter kring lokala naturvårdsprojekt.

Ingen titel
IPCC:s senaste rapport: Ett mycket starkt kunskapsläge om klimatförändringen

Nyhet Publicerad: 2021-08-11 09:43 CEST - SMHI

Den pågående klimatförändringen är omfattande, snabb och i många fall saknar den motstycke. IPCC:s senaste rapport Den naturvetenskapliga grunden är en omfattande sammanställning av det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring observerad klimatförändring, klimatsystemet, klimatmodeller och scenarier. I rapporten hänvisas till över 14 000 vetenskapligt granskade artiklar.

Varför är våtmarker så viktiga? Kunskapshöjande webbinarier ska ge svar.

Nyhet Publicerad: 2021-08-03 09:17 CEST - Naturvårdsverket

Våtmarker fyller en mängd viktiga funktioner i landskapet och är viktiga pusselbitar i arbetet med att nå ett hållbart samhälle. Naturvårdsverket bjuder därför in till en webbinarieserie om våtmarkers betydelse och roll.

Pressträff om konjunkturuppdatering

Nyhet Publicerad: 2021-08-03 08:00 CEST - Konjunkturinstitutet

Onsdagen den 11 augusti presenterar vi vår konjunkturuppdatering. Presentationen hålls av prognoschef Ylva Hedén Westerdahl. Med på pressträffen är även generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.

68 miljoner delas ut för rening av läkemedelsrester

Nyhet Publicerad: 2021-07-15 08:23 CEST - Naturvårdsverket

Nu är det klart vilka som får 2021 års bidrag för att minska utsläpp av läkemedelsrester till hav, sjöar och vattendrag. Sammanlagt delas det ut 68 miljoner kronor.

Ingen titel
Så håller du kärlet fräscht och fritt från flugor i sommar!

Nyhet Publicerad: 2021-07-14 09:45 CEST - Kretslopp Sydost

Här kommer några tips till dig:

Ingen titel
Nu finns information till media inför IPCC:s nya rapport

Nyhet Publicerad: 2021-07-13 12:05 CEST - SMHI

IPCC:s information för media (Media Advisory) inför publiceringen av Delrapport 1 – Den naturvetenskapliga grunden – finns nu tillgänglig. Där förklaras hur det går till att följa invigningen av den 54:e sessionen i panelen, registrera sig för tillgång till material under embargo, delta i IPCC:s presskonferens samt boka intervjuer med IPCC:s ledning och författare efter presskonferensen.

Global Issues - Integrating Different Perspectives on Heritage and Change

Nyhet Publicerad: 2021-07-05 10:05 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

As part of the call Global Issues - Integrating Different Perspectives on Heritage and Change, RJ, together with Fondazione Compagnia di San Paolo and Volkswagen Foundation, make 11 million euros available for eight projects.

Ingen titel
IPCC:s delrapport ”Den naturvetenskapliga grunden” kommer den 9 augusti

Nyhet Publicerad: 2021-07-02 16:49 CEST - SMHI

I början på augusti publicerar FN:s klimatpanel IPCC den första delen av det sjätte arbetsprograms huvudrapport (Assessment Report 6, AR6). Delrapporten ”Den naturvetenskapliga grunden” är en omfattande sammanställning av det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring klimatmätningar, klimatsystemet, och klimatmodeller och scenarier och baserar sig på många tusen vetenskapligt granskade artiklar.

Över två miljoner uppgifter om farligt avfall i nytt register

Nyhet Publicerad: 2021-07-02 10:53 CEST - Naturvårdsverket

Över 2,1 miljoner anteckningar över farligt avfall har rapporterats in till Naturvårdsverkets avfallsregister sedan registret öppnade i november 2020. Hittills är det mest el-avfall, lysrör och byggmaterial med asbest som har rapporterats in. Men alla företag och verksamheter vet ännu inte om att de behöver rapportera in sitt farliga avfall till Naturvårdsverket.

Vägen till klimatomställning för småföretagen

Nyhet Publicerad: 2021-07-01 12:03 CEST - Naturvårdsverket

Vilka insatser kan påskynda de små och medelstora företagens klimatomställning? En ny studie visar att bidrag är viktiga men att bidragens effekter ökar om stödet kombineras med andra typer av insatser. För att få med småföretagarna på tåget är det viktigt att tydliggöra den affärsnytta klimatinsatserna kan ge.

Ny sammanhållen statistik för fyra olika former av skogsmark

Nyhet Publicerad: 2021-06-30 10:17 CEST - Naturvårdsverket

Nästan nio procent av Sveriges hela skogsmark är formellt skyddad och ungefär 5,6 procent av den produktiva skogsytan bevaras genom frivilliga avsättningar av markägare. Det visar ny statistik från SCB som är framtagen i samverkan med Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Möjligheten att fatta beslut om licensjakt på varg överlåts till länsstyrelserna

Nyhet Publicerad: 2021-06-28 15:20 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket överlåter möjligheten att fatta beslut om licensjakt på varg till samtliga län i mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Beslutet gäller länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Uppsala samt Örebro.

Ingen titel
Få bjuder in leverantörer till direktupphandlingar

Nyhet Publicerad: 2021-06-25 10:34 CEST - Public Insight BI Portal

En fjärdedel av leverantörerna har, under det senaste året, inte blivit inbjudna till en enda direktupphandling. Det visar undersökningen Anbudsbarometern.

Ingen titel
Här är kommunerna i topp när det gäller lokala inköp

Nyhet Publicerad: 2021-06-23 08:37 CEST - Public Insight BI Portal

Det finns stora skillnader i vilken omfattning kommunala inköp görs från lokala företag samt småföretag. Det visar ny statistik från Företagarna.

Ingen titel
Nu ska reglerna för direktupphandling ses över

Nyhet Publicerad: 2021-06-21 10:32 CEST - Public Insight BI Portal

Nu reglerna för direktupphandling från 2014 ses över. Statskontoret ska göra översynen som kan ge nya beloppsgränser.

Ingen titel
Kan AI förbättra diabetesvården?

Nyhet Publicerad: 2021-06-18 12:14 CEST - Sophiahemmet

Fakta om glukosnivåer är viktiga för att kunna ge patienter med typ 2-diabetes anpassade livsstilsråd. I en ny forskningsstudie studeras nu om artificiell intelligens kan bidra till en bättre behandling.

Ingen titel
Kritik mot att lönebidrag används som prispressare

Nyhet Publicerad: 2021-06-18 12:03 CEST - Public Insight BI Portal

Branschorganisationen Städbranschen Sverige kritiserar användandet av personal med lönebidrag för att kunna lägga låga anbud i upphandlingar.

Fler lodjur dokumenterade under årets inventering

Nyhet Publicerad: 2021-06-15 13:02 CEST - Naturvårdsverket

Resultaten från årets inventering visar att det finns omkring 1 250 lodjur i Sverige. Nationellt är det en ökning med ungefär 100 djur jämfört med förra året. Antalet lodjur ligger därmed över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 870 individer.

Ingen titel
Toppresultat för Sophiahemmet i hygienmätning

Nyhet Publicerad: 2021-06-15 11:53 CEST - Sophiahemmet

På Sophiahemmet följs basala hygien- och klädregler till punkt och pricka. Det visar vårens nationella mätning i efterlevnad av reglerna. Bakom det fina resultatet ligger ett ständigt pågående förbättringsarbete.