Frihet för njursjuka ett geografiskt lotteri - stora regionala skillnader i Njurvårdsrapport 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-05 11:00 CEST - Njurförbundet

Det råder stora regionala kvalitetsskillnader i vården för personer med kronisk njursjukdom. Behöver du dialys i Värmland är du hänvisad till behandling på sjukhus – bor du i Gävleborgs län är chansen betydligt större att du får sköta din dialys själv och därmed få möjlighet till högre livskvalitet.

Extramätning: Färre företag drabbade av omsättningstapp

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-04 09:00 CEST - Konjunkturinstitutet

Något mindre andel företag upplever en minskad omsättning på grund av covid-19-pandemin. Det största tappet återfinns inom tillverkningsindustrin. I likhet med tidigare extramätningar är dock förändringarna små. Detta framgår av Konjunkturinstitutets senaste extramätning som publiceras i dag.

Nu erbjuds antikroppstester i regionen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-03 10:17 CEST - Region Kronoberg

Från och med onsdagen den 5 augusti erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för antikroppar mot covid-19. Testet görs för att bekräfta om en person tidigare har haft en covid-19-infektion. Proverna tas på vårdcentralerna i länet efter tidsbokning. Provtagningen kostar 200 kronor.

Kommunen följer upp livskvalitet, service och klimatsmart liv

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-03 06:00 CEST - Timrå kommun

För fjärde året i rad vill Timrå kommun veta hur medborgarna upplever livskvalitet, service och klimatsmart liv.

Lägesrapport äldreomsorgen i Kalmar kommun 31 juli

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-31 14:34 CEST - Kalmar kommun

Under de drygt tre senaste veckorna har äldreomsorgen i Kalmar endast haft en ny omsorgstagare med bekräftad covid-19, det fallet var inom hemtjänsten. På kommunens vård- och omsorgsboenden finns det fortsatt inga omsorgstagare med bekräftad smitta covid-19.

Integrationsskulden kan bara avbetalas med negativt volymmål

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-31 06:00 CEST - Medborgerlig Samling

Staffan Gunnarson, talesperson i migrationsfrågor (MED), beskriver i en debattartikel i Borås Tidning vad som krävs för att Sverige ska komma tillbaka till en hanterbar integration av invandrare. Medborgerlig Samling vill se en ansvarsfull, återhållsam migrationspolitik, där mottagandet de närmaste åren är lägre än återvandringen. – Om trycket på våra utanförskapsområden aldrig lättar, utan tvärtom hela tiden ökar, hur ska vi då någonsin få en realistisk chans att rulla tillbaka den allt svårare segregationen? frågar Staffan Gunnarson.

Lägesrapport från Region Kronoberg 30 juli

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-30 16:17 CEST - Region Kronoberg

Endast ett fåtal covid-19-patienter är inlagda på sjukhus, och inga vårdas på IVA. Samtidigt påbörjas nu förberedelserna inför hösten då gymnasieskolor och högskolor börjar bedriva undervisning på plats igen och resandet väntas öka.

Kalmar har fått sin första kommundoktorand

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-30 10:08 CEST - Kalmar kommun

Linda Erlandsson, som till vardags arbetar på omsorgsförvaltningen, har blivit antagen till forskarskolan för yrkesverksamma inom socialtjänsten med start i september 2020.

Underskott i statens budget för juni

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-30 09:00 CEST - Ekonomistyrningsverket

Coronapandemin medförde lägre inkomster och högre utgifter i statens budget för juni jämfört med motsvarande månad föregående år. Saldot blev ett underskott på 56,5 miljarder kronor, vilket är ett 31,7 miljarder kronor högre underskott än i juni 2019. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Fastighetsägare i Eskilstuna måste följa kraven på fri sikt

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-29 10:42 CEST - Eskilstuna kommun

Vildvuxna träd och häckar kan skymma sikten vid cykelvägar, tomtutfarter och i gatukorsningar. Det kan bli en trafikfara som leder till olyckor. Fastighetsägare är skyldiga att sköta sin tomt så att risken för olycksfall begränsas.

Fortsatt svagt stämningsläge trots uppgång i juli

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-29 09:00 CEST - Konjunkturinstitutet

Barometerindikatorn steg i juli med 8,1 enheter, från 75,3 till 83,4. Trots uppgången ligger indikatorn på en fortsatt mycket låg nivå. Samtliga sektorer förutom hushållen bidrar till uppgången och ökningen förklaras framför allt av mindre pessimistiska förväntningar om framtiden. En av effekterna av covid-19-pandemin var att företagens omsättning minskade snabbt. Det innebär att man bör tolka positiva signaler från företagen med försiktighet då ökningen sker från en väldigt låg nivå.

Confidence still low despite improvement in July

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-29 09:00 CEST - Konjunkturinstitutet

The Economic Tendency Indicator climbed 8.1 points in July from 75.3 to 83.4, but this is still a very low level. All sectors except consumers contributed to the improvement, which was chiefly a result of less pessimistic expectations.

Lån gör det möjligt för allt fler att snygga till tänderna

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-28 13:29 CEST - Heymedia

Det är onekligen så att tänderna har blivit en statussymbol. I Sverige är sjukvården gratis så att man kan få sjukvård och inte behöver gå runt och vara sjuk är en självklarhet för alla svenskar. Det är emellertid inte en symbol på rikedom. Däremot är det helt annorlunda med tänderna. Vilket både är tidskrävande och kostsamt. Allt fler väljer att göra vid sina tänder och få ett vackert leende, något som har gjort att utbudet på tandblekning och liknande har skjutit i höjden. Men servicen är inte gratis och det är inte alla som har råd att slänga iväg flera tusenlappar, men det finns ett undantag.

Greta Thunberg film to world première at Venice 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-28 13:26 CEST - Svenska Filminstitutet

At a press conference today, the Venice International Film Festival revealed the official programme for 2020. Two Swedish films have been selected: Nathan Grossman’s documentary Greta and the short film The Night Train (Nattåget) by Jerry Carlsson.

Filmen om Greta Thunberg får världspremiär på Venedigs filmfestival

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-28 12:00 CEST - Svenska Filminstitutet

På en presskonferens i dag avslöjade Venedig filmfestival 2020 års officiella program. Två svenska filmer är uttagna till festivalen: Nathan Grossmans dokumentär Greta och kortfilmen Nattåget av Jerry Carlsson.

Tydlig pandemieffekt i Migrationsverkets verksamhet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-27 09:02 CEST - Migrationsverket

Coronapandemins effekter har satt tydliga spår i Migrationsverkets verksamhet. I flera av Migrationsverkets ärendekategorier har det skett nästan en halvering av antalet nya ansökningar. Inom asyl, arbetstillstånd och studerandeärenden syns effekterna som tydligast.

Möjligt att göra utomhusbesök till Eskilstunas vård- och omsorgsboende

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-26 08:00 CEST - Eskilstuna kommun

Möjligheten till utomhusbesök införs nu successivt på Eskilstuna kommuns äldreboenden, demensboenden och korttidsverksamhet. Vid besöken används visir eller plexiglas-skärmar för att minimera risken för smittspridning av covid-19.

Pressinbjudan: Friskis&Svettis anordnar Yoga-pass i Krusenstiernska trädgården

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-24 08:30 CEST - Kalmar kommun

Media bjuds in att delta vid yoga-pass i Krusenstiernska trädgården som anordnas av Friskis&Svettis i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen.

Lika många inneliggande som i början av april

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-23 15:18 CEST - Region Kronoberg

Antalet nya fall av covid-19 fortsätter att ligga på en låg nivå i länet. Samtidigt finns smittan kvar så det är viktigt att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Pressinbjudan: Vi skapar Galleri på Kvarnholmen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-21 12:57 CEST - Kalmar kommun

Under sommaren kommer konstnärer att bjudas in att måla på skyltfönster runt om på Kvarnholmen.

Ingen smitta eller misstänkt smitta inom äldreomsorgen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-21 11:40 CEST - Kalmar kommun

I nuläget finns det ingen omsorgstagare med aktuell smitta av covid-19 inom äldreomsorgens verksamheter i Kalmar kommun, det vill säga varken inom hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller evakueringsboendet i Björkenäs. Det finns inte heller någon omsorgstagare med misstänkt smitta av covid-19 inom äldreomsorgens verksamheter.

Partiledarna behöver Almedalen!

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-19 08:00 CEST - NewsMachine AB

Inställd Almedalsvecka slår hårt mot partiledarnas förmåga att nå ut i media. Sämst lyckas Ebba Busch (KD). Det visar NewsMachines jämförelse av partiledarnas genomslag i media under Politikerveckan i Almedalen 2019, samt veckan före och efter, med motsvarande period i år. Antalet omnämnanden för KD-ledaren i år uppgår till endast 14 procent av antalet omnämnanden kopplade till Almedalsveckan i fjol. Bäst i förhållande till Almedalsåret 2019 klarar sig språkrören i Miljöpartiet.

Fortsatt viktigt att följa rekommendationer under sommarresorna

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-16 15:28 CEST - Region Kronoberg

Den nedåtgående trenden fortsätter i hela Sverige, och även i Kronobergs län. Men när fler människor reser under semesterperioden finns det risk för regionala och lokala utbrott av covid-19.

Nytt busskörfält på Norra vägen vid hållplatsen Malmen utanför Norrgård

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-16 10:32 CEST - Kalmar kommun

Norra vägen är länets mest trafikerade kollektivtrafikstråk. För att förbättra framkomligheten, förenkla angöringen till en hållplats och minska onödig köbildning införs nu ett busskörfält en kort sträcka i höjd med Norrgård.

Pressinbjudan: Ny coronaanpassad variant av Tavlor i träden

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-16 08:30 CEST - Kalmar kommun

Under ett antal lördagar i sommar kommer två konstnärer vid varje tillfälle visa upp sina verk i Krusenstiernska trädgården.

Migrationsverket återupptar överföringen av kvotflyktingar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-15 13:27 CEST - Migrationsverket

På grund av coronavirusets spridning har Migrationsverkets arbete med vidarebosättning av kvotflyktingar stått still sedan i april. Men i takt med att reserestriktioner lättar i Sverige och omvärlden planerar nu myndigheten för att försiktigt återuppta arbetet.

Triangelteatern på Krusenstiernska gården

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-15 10:27 CEST - Kalmar kommun

Den 9 augusti ger Triangelteatern tre föreställningar av barnföreställningen ”Det egendomliga huset” på Krusenstiernska gården, inför en maxpublik om 40 personer.

Trängselkontroller på serveringsställen i Eskilstuna vecka 28

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-13 15:28 CEST - Eskilstuna kommun

Miljökontoret har uppdraget att göra tillsyn av eventuell trängsel på serveringsställen. Här redovisar vi information om resultatet av våra tillsyner.

Sänkt hastighetsgräns vid Värsnäs

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-13 10:02 CEST - Kalmar kommun

För att öka tryggheten och trafiksäkerheten för gångtrafikanter och cyklister så har hastighetsgränsen nu sänkts från 40 till 30 km/h på den östra delen av Värsnäsvägen.

Grimslövs folkhögskola startar natur- och vildmarksutbildning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-10 09:29 CEST - Region Kronoberg

I spåren av coronapandemin är intresset för natur- och friluftsliv stort i Sverige. Nu startar Grimslövs folkhögskola en ny utbildning för den som vill upptäcka svensk natur och vildmark och kunna försörja sig genom att guida andra i naturupplevelser och äventyr.