Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 29 april 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-22 15:55 CEST - Skaraborgs Sjukhus

Plats: Digitalt möte/Skaraborgs Sjukhus Skövde Tid: Kl. 08:30 – 12:30

Publicering av Medlingsinstitutets årsrapport

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-22 14:30 CEST - Medlingsinstitutet

På tisdag den 27 april publiceras Medlingsinstitutets årsrapport på webbplatsen www.mi.se Rapporten presenteras närmare i en webbkonferens på Youtube klockan 10-12 samma dag. Vid webbkonferensen reflekterar också en panel med några av arbetsmarknadens nyckelpersoner över år 2020 och över framtiden.

Eskilstuna kommun har fortsatt bra service enligt företagen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-22 13:55 CEST - Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun får fortsatt högt betyg för sin service till företag inom samtliga myndighetsområden enligt 2020 års mätning av Nöjd kund Index (NKI). Betyget visar ett resultat på 75 (rikssnittet 74) jämfört med förra årets 77.

Ingen titel
Sverigeunik röntgenutrustning tar vården hem till sköra äldre

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-22 11:40 CEST - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Just nu testar Sahlgrenska Universitetssjukhuset en mobil röntgenutrustning som gör att sköra äldre kan slippa påfrestande resor till akuten. I stället kommer patienter röntgas hemma.

Eskilstuna kommun upphandlar 184 vårdgivare för barn och unga

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-22 09:23 CEST - Eskilstuna kommun

Socialnämnden i Eskilstuna kommun har i samarbete med kommunens upphandlingsenhet gjort en upphandling av HVB-hem för barn och unga, där 184 externa vårdgivare anslutit sig till avtalet.

Funktionsrättsbyrån blir verklighet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-22 07:00 CEST - Funktionsrätt Sverige

Idag har vi fått positivt besked från Allmänna arvsfonden. Vår idé om en rättighetsbyrå för personer med funktionsnedsättning blir verklighet! ”Det här är efterlängtat och välkommet! Behovet av en byrå som personer med funktionsnedsättning kan vända sig till är enormt. Det blir allt svårare för personer med funktionsnedsättning att få sina rättigheter realiserade och många får kämpa på egen hand mot myndigheters jurister trots funktionsnedsättningar och sjukdomar”, kommenterar Nicklas Mårtensson, kanslichef Funktionsrätt Sverige.

Ökat engagemang i kommuner efter framgångsrik jakt på plast

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-21 16:16 CEST - Eskilstuna kommun

Samverkansprojekt Jakten på plasten resulterade i nya metoder, verktyg och arbetsmaterial. Men också ett ökat engagemang för att minska miljö- och klimatpåverkan från plast. Resultatet av projektet har fått stor spridning i andra kommuner som nu jobbar målmedvetet med plasthantering i sina verksamheter.

Ingen titel
Helldén (MP): Äntligen kan Bromma flygplats vara historia

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-21 12:46 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Nu står det klart att regeringen går vidare med frågan om att stänga Bromma flygplats. Miljöpartiet i Stockholm välkomnar beskedet, som banar väg för tiotusentals nya bostäder.

Ingen titel
Ny bok ger kompassen för ett mer hållbart liv

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-20 15:40 CEST - Verbum AB

–Boken Hållbar vandring med Frälsarkransen är tänkt som en kompass för ett mer hållbart liv. Som stöd på vägen rymmer boken betraktelser utifrån Frälsarkransens pärlor, och uppslag för reflektion, bön och handling. En bärande tanke är att människans inre liv och mognad hör ihop med ansvarstagandet för jorden, säger författarna Pär Friberg och Magnus Myrberg om sin nya bok.

Regionstyrelsen 20 april 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-20 15:28 CEST - Västra Götalandsregionen

Regionstyrelsen beslutade idag om hälso- och sjukvårdens utbud och lokalisering, om ett ökat hållbart resande, om åtgärder för att stärka tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin och om utflyttning av vård från Sahlgrenska Universitetssjukhuset till Kungälvs sjukhus.

Ingen titel
Läckeby ÅVC öppnar igen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-20 14:54 CEST - Kretslopp Sydost

Det har kommit starka reaktioner efter beslutet att tillfälligt stänga Läckeby ÅVC. Vi har lyssnat på synpunkterna och omvärderat beslutet. Därför kommer Läckeby ÅVC fr.o.m. tisdagen 27/4 öppna igen med fler säkerhetsåtgärder.

Presskonferens om det nya konceptet Tuna Brf

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-20 14:09 CEST - Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Onsdagen den 21 april presenterar Kfast det nya konceptet Tuna Brf. Vi bjuder in till en digital presskonferens där vi berättar om bakgrunden till, och framtiden för konceptet.

Digital pressträff 21 april: Så hanterar Västra Götalandsregionen covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-20 12:33 CEST - Västra Götalandsregionen

Under vecka 15 konstaterades 6 953 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 9 procent jämfört med föregående vecka. Västra Götalandsregionen bjuder in till en digital pressträff i morgon onsdag 21 april klockan 13:30.

Omsättningen ökar i tillverkningsindustrin

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-20 09:00 CEST - Konjunkturinstitutet

Omsättningen ökar inom näringslivet som helhet men framför allt inom tillverkningsindustrin. I aprilmätningen ökade omsättningen jämförelsevis mycket i tillverkningsindustrin och det är nu ungefär en lika stor andel som svarar att omsättningen är mindre än normalt som svarar att omsättningen är större än normalt. Detta framgår av Konjunkturinstitutets senaste extraundersökning som publiceras i dag.

Ingen titel
Oscar Furbacken tilldelas Carl Axel Valéns konststipendium 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-20 08:47 CEST - Eskilstuna kommun

Carl Axel Valéns stiftelse ger konstnären Oscar Furbacken 2021 års konststipendium, på 200 000 kronor. I stipendiet ingår även medverkan i Carl Axel Valéns jubileumsutställning på Eskilstuna konstmuseum som invigs i september.

Allefagforeninger.dk lanseras på danska marknaden

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-20 07:00 CEST - PR Direkt

Tusentals svenskar har använt jämförelsetjänsten Fackförbund.nu för att jämföra och hitta rätt fackförbund. I coronaspåren lanseras nu den danska motsvarigheten till sajten.

Nya riktlinjer ska ge mer jämlikt föreningsstöd i Eskilstuna

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-19 15:07 CEST - Eskilstuna kommun

Kultur- och fritidsförvaltningen har arbetat fram förslag till ny policy och nya riktlinjer för Eskilstuna kommuns föreningsstöd. Syftet är att skapa ett mer transparent, begripligt och jämlikt föreningsstöd.

Ingen titel
Privatleasing av bilar blir allt vanligare

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-19 14:56 CEST - Heymedia

Konceptet privatleasing av bil är något som har blivit allt vanligare i Sverige. Många väljer ett leasingalternativ framför att ta lån och köpa en bil, men vad är egentligen mest fördelaktigt? Häng med här så går vi igenom de stora ekonomiska och praktiska skillnaderna mellan att köpa och leasa en bil, och förhoppningsvis blir du lite klokare på vilket alternativ som passar bäst in i ditt liv just nu.

Årskurs tre prioriteras för skolförlagd undervisning på gymnasieskolan

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-19 13:30 CEST - Eskilstuna kommun

Skolchefen för Eskilstunas kommunala gymnasieskola har efter samråd med smittskyddsläkaren på Region Sörmland beslutat att fortsätta med distansundervisning. Skolförlagd undervisning för elever i årskurs 3 prioriteras.

Ingen titel
Skira bakom Sveriges första spårbara öl

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-19 12:47 CEST - LRF Media

För första gången kan ett svenskt öl nu spåras genom hela tillverkningsprocessen, från sådd till färdig produkt. Skira, där LRF Media är delägare, är en av initiativtagarna till ölet Helt Spårat tillsammans med bland annat Foodchain by Blockchain och datajätten IBM. – Spårbarhet är nyckeln till att hållbara gårdar också blir lönsamma gårdar, säger Jacob Morén, COO på Skira.

Biståndskontoret i Eskilstuna flyttar

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-19 11:00 CEST - Eskilstuna kommun

Ny adress från och med 3 maj

Unik service hos Svenska Eljouren gör succé i Norrköping

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-19 10:44 CEST - PR Direkt

Svenska Eljouren startade visserligen som en renodlad eljour men det som gör elbolaget unikt är dess serviceinriktade elektriker som även ger fullt kundfokus för bokade uppdrag. Receptet är att erbjuda god service och i Norrköping har tillgängliga och bokningsbara elektriker blivit en succé. Sedan starten i april 2020 har Svenska Eljouren hjälpt över 7000 kunder med utmärkta omdömen och lysande kundrecensioner som resultat.

Ingen titel
Myndigheters klimatanpassning går framåt visar ny SMHI-rapport

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-19 10:31 CEST - SMHI

Svenska myndigheter rustar för ett klimat i förändring. Arbetet går framåt, även om insatserna behöver bli fler. Det visar SMHIs analys som nu genomförts för andra året i följd, på uppdrag av regeringen. Den nya rapporten pekar på att aktiviteten är hög, till exempel för att möta ökande risker för översvämning, ras, skred, erosion och höga temperaturer.

Prenumeration.online - Fler prenumerationstjänster lanseras

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-19 07:00 CEST - PR Direkt

Flera företag har i spåren av pandemin lanserat olika prenumerationstjänster. Affärsmodellen bygger på cykliska och återkommande betalningar - det ökar framför allt inom detaljhandeln men även inom livsmedel- och musikbranschen.

Ingen titel
Tydligt besked om nya stambanor från regeringen- lagt kort ligger för Göteborg-Borås

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-16 15:58 CEST - Västra Götalandsregionen

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) presenterade idag infrastrukturproposition inför ny plan för transportinfrastruktur 2022-2033. Regeringen vill lägga 799 miljarder kronor på att underhålla och utveckla vägar och järnvägar åren 2022– 2033. Ett tydligt besked är att höghastighetsjärnvägen ska byggas och att utrymme ska ges för att bygga deletapper.

Nio av tio patienter är nöjda med vård och stöd från Habilitering & Hälsa

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-16 14:37 CEST - Västra Götalandsregionen

Nio av tio patienter är nöjda med den vård och stöd de fått från Habilitering & Hälsa inom Västra Götalandsregionen. Det visar undersökningen nationell patientenkät som genomfördes i höstas på temat habilitering och hjälpmedel. Drygt 4 000 personer svarade på enkäten.

Ingen titel
Tillfällig stängning av Läckeby ÅVC

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-16 13:07 CEST - Kretslopp Sydost

Vi följer myndigheternas råd och vi sätter alltid våra besökare och vår personal först. I samband med nya restriktioner i Kalmar Län och den ökade smittspridning av Covid-19 som råder har vi identifierat att det finns smittspridningsrisker på återvinningscentralen i Läckeby. Utformningen av återvinningscentralen medför trånga utrymmen och en osäker arbetsmiljö för både personal och kunder utifrån rådande omständigheter.

Lägesrapport VGR: Födda 1956 och tidigare vaccineras nu i Västra Götaland

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-16 12:53 CEST - Västra Götalandsregionen

Mer än varannan invånare (53,9 procent), 70 år och äldre, i Västra Götaland har fått en första dos vaccin mot covid-19. Bland de äldsta börjar vaccinationstäckningen bli mycket bra. Det visar statistik fram till och med vecka 14.

Ingen titel
Här är de svenska landslagstrupperna inför säsongen 2021/22

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-16 11:00 CEST - Svenska Skidskytteforbundet

Efter en nyligen avslutad säsong är nu alla platserna till landslagstrupperna inför säsongen 2021/22 klara. Här hittar du de uttagna trupperna till det svenska A-landslaget samt Team Autoexperten.

Behöva byta kommun för att få en fungerande utbildning för sitt barn?

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-16 10:33 CEST - Funktionsrätt Sverige

Ja, så kan det faktiskt se ut. För var du bor påverkar dina möjligheter att få del av dina mänskliga rättigheter. Det är känt sen länge, men konstateras i rapporten ”Respekt för rättigheter?”, civilsamhällets granskning av hur Sverige efterlever Funktionsrättskonventionen. Det är också temat för ett av Funktionsrätt Sveriges seminarium på MR-dagarna 19–21 april.