Lägesrapport VGR: Vaccination av personer 85 år och äldre prioriteras

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-05 14:19 CET - Västra Götalandsregionen

Nästa vecka levereras preliminärt 49 400 doser till vaccinatörer i Västra Götaland. Det är fler doser för en enskild vecka än någonsin tidigare. Främst är det vårdcentralerna som får vaccin och kan påbörja vaccination av personer som är 85 år.

Mer tillgänglig och robust provtagning för covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-04 14:00 CET - Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen har tecknat avtal för en mer tillgänglig PCR-provtagning åt invånarna. Det innebär en förstärkning av kapaciteten att provta, analysera och smittspåra misstänkta fall av covid-19.

Ingen titel
Högsta domstolen meddelar dom angående tjänstefel

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-04 13:30 CET - Riksdagens ombudsmän - JO

Högsta domstolen har idag meddelat dom mot en tidigare lagman som JO åtalat för tjänstefel. Domstolen dömer lagmannen för tjänstefel till dagsböter.

Ingen titel
IBU-cupsavslutningen flyttas till Obertilliach – här är den svenska truppen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-04 13:13 CET - Svenska Skidskytteforbundet

Om en knapp vecka drar den avslutande tävlingshelgen för IBU-cupen igång. Tävlingarna var planerade att genomföras i Ridnaun, Italien, men har flyttats till Obertilliach, Österrike. Här presenteras den svenska truppen som blivit uttagen!

Ny plan ska klimatanpassa Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-04 12:10 CET - Länsstyrelsen Västerbotten

I takt med att klimatet förändras kan vi förvänta oss mer nederbörd. Nu ska en ny vägledning hjälpa kommuner och andra aktörer i Västerbotten att hantera olika effekter av klimatförändringarna.

Timrå Kommun sticker ut och tar position inom upphandling

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-04 10:42 CET - Timrå kommun

I Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet får upphandling bottenbetyg hos majoriteten av Sveriges kommuner. Kommunerna och kommunala bolag står för 68 procent av alla offentliga upphandlingar per år, det finns därmed förbättringspotential i hur kommunerna bedriver upphandling. En kommun som ligger i framkant är Timrå Kommun som visat sig vara bäst på upphandling i Norrland, med målet att positionera sig även som bäst i landet.

Hundra år av kvinnlig rösträtt uppmärksammas på Internationella kvinnodagen i Eskilstuna

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-04 10:00 CET - Eskilstuna kommun

Den 8 mars uppmärksammar Eskilstuna kommun Internationella kvinnodagen och hundra år av kvinnlig rösträtt — i en direktsändning från ABF i Eskilstuna.

Ingen titel
Ayedin Ronaghi ställer ut på Eskilstuna konstmuseum

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-04 08:55 CET - Eskilstuna kommun

Konstnären Ayedom Ronaghi inleder utställningsåret på Eskilstuna konstmuseum. I museets största rum för tillfälliga utställningar visar han nya verk i The Gathering. Välkommen till pressvisning torsdag 11 mars.

Ingen titel
Digitaliseringen har draghjälp av pionjärföretag på internet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-03 15:24 CET - Heymedia

Digitalisering är ett ord som vi möter allt oftare i samhällsdebatten. Digitalisering är ett begrepp som används för att beskriva hur samhället använder datorer och internet på ett allt mer raffinerat sätt för att göra människors liv mer bekväma och arbete mer effektivt.

Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 3 mars

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-03 14:26 CET - Västra Götalandsregionen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade bland annat om struktur för uppföljning och rehabilitering efter covid-19, och om ansökningar gällande att få bedriva Nationell högspecialiserad vård inom ett flertal medicinska områden.

Ingen titel
Begränsningar av spel om pengar i Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-03 14:18 CET - Heymedia

Den 1: a januari 2019 så infördes en ny spellag i Sverige (2018:1138).

Medling om krav på kollektivavtal med trähusföretag

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-03 13:08 CET - Medlingsinstitutet

Fackförbundet GS kräver kollektivavtal med Annahus-Tunastugan i Alunda utanför Uppsala och varslar om strejk. Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet.

Ingen titel
Succé för Land Shoppings jubileumsprodukter

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-03 09:33 CET - LRF Media

I år är det 50 år sedan LRF Medias varumärke Land kom ut med sitt allra första nummer – något som kommer att firas hela 2021. På handelsplatsen Land Shopping säljs en unik serie jubileumsprodukter – och det är succé direkt.

Ingen titel
Lindström (MED) fick rätt - Göteborgs symbolpolitik rivs upp av Förvaltningsrätten

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-03 06:00 CET - Medborgerlig Samling

Emanuel Lindström, distriktsordförande för Medborgerlig Samling Väst, begärde förra året laglighetsprövning när kommunfullmäktige i Göteborgs kommun beslöt att Göteborg skulle ansluta sig till ICAN Cities Appeal - en internationell kampanj mot kärnvapen. Förvaltningsrätten ger nu Lindström rätt, och Göteborg tvingas riva upp sitt beslut. Enligt Kommunallagen ska kommuner inte ägna sig åt utrikes- eller säkerhetspolitik.

Ingen titel
Lägesrapport VGR: Stor ökning av covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-02 12:06 CET - Västra Götalandsregionen

Smittspridningen av covid-19 har på nytt tagit fart i Västra Götaland. Under vecka 8 konstaterades 5 964 nya fall - en ökning med 25 procent. Smittskyddsläkaren uppmanar nu alla att axla sin del av ansvaret för att bromsa smittan.

Regionstyrelsen 2 mars 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-02 11:28 CET - Västra Götalandsregionen

Vid sitt sammanträde idag beslutade regionstyrelsen bland annat om mål för miljö och social hållbarhet 2030 för Västra Götalandsregionens verksamheter.

Ingen titel
Nytt naturreservat i södra Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-02 09:34 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Nu tas beslut om gränsdragningen för ett nytt naturreservat i södra Stockholm, Hagsätraskogen. Reservatet beräknas bli cirka 31 hektar stort och har flera olika naturtyper och ett rikt växt- och djurliv. Dessutom är skogen flitigt använd av stockholmarna, inte minst av skolor och förskolor i närheten.

Ingen titel
Trafikverkets stambaneutredning får inte påverka Göteborg-Borås

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-01 16:09 CET - Västra Götalandsregionen

Trafikverket presenterade idag slutresultat av utredningen där de på uppdrag av regeringen lägger fram olika alternativ för hur nya stambanor ska kunna byggas till en kostnadsram på 205 miljarder kronor. Vid dagens presentation blev också de beräknade samhällsnyttorna med de olika alternativen kända. Av de fyra alternativ Trafikverket lägger fram är det fortfarande det första (RU1) som är mest relevant för Västra Götalandsregionen.

Allt fler nöjda med primärvården

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-01 13:49 CET - Västra Götalandsregionen

Majoriteten av patienterna i primärvården är nöjda med den vård och behandling de har fått på sin vårdcentral. Det visar resultatet från den nationella patientenkäten om primärvård som innehåller svar från drygt 16 000 patienter i Västra Götaland.

Ingen titel
Helldén (MP): Transportstyrelsen duckar problemen med elsparkcyklar

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-01 13:01 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Idag presenterade Transportstyrelsen sin utredning om hur elsparkcyklarna ska regleras. Stockholms stads trafikborgarråd är kritisk till myndighetens förslag.

Ingen titel
Uppropet "Mer svensk ekologisk växtmat nu!" överlämnat till landsbygdsministern

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-01 10:00 CET - EkoMatCentrum

Mer svensk ekologisk växtbaserad mat nu! Upprop signerat av Ekomatcentrum och åtta miljö- och konsumentorganisationer har överlämnats till landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Stigande reallöner 2020 trots rekordlåg löneökning

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-01 09:32 CET - Medlingsinstitutet

Lönerna i Sverige ökade med 1,9 procent under helåret 2020, jämfört med samma period 2019. Det visar konjunkturlönestatistikens preliminära utfall till och med december månad förra året. Den genomsnittliga löneökningstakten var därmed på den lägsta nivå som hittills uppmätts för ett enskilt år.

Ingen titel
Dags att söka pris för social hållbarhet och parasportstipendium!

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-01 07:30 CET - Västra Götalandsregionen

Varje år uppmärksammas personer, föreningar eller verksamheter för sitt engagemang för social hållbarhet med fokus att främja folkhälsa och mänskliga rättigheter i Västra Götaland. Nu kan du söka Regionstyrelsens pris för social hållbarhet och även Regionstyrelsens parasportstipendium. Ansökningsperioden pågår under 1–31 mars.

Ingen titel
Sveriges Lantbruksuniversitetet och Västra Götalandsregionen satsar stort på fortsatt samverkan för att utveckla de gröna näringarna

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-01 07:00 CET - Västra Götalandsregionen

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har sedan 2014 tillsammans med Västra Götalandsregionen (VGR) haft gemensamma satsningar på forskning, utveckling och kompetensförsörjning för de gröna näringarna. Nu fortsätter och stärks satsningarna och samarbetet med en ny överenskommelse som sträcker sig fram till 31 december 2023.

Ingen titel
Miljözon gav bättre luft på Hornsgatan

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-01 07:00 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

För strax över ett år sedan infördes en miljözon för bilar med höga utsläpp på Hornsgatan i Stockholm. Nu visar stadens utvärdering att luften har blivit bättre. Staden konstaterar att miljözonen har haft effekt på luftkvalitén.

Kända fuskare får vänta på sin andra dos

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-26 16:25 CET - Västra Götalandsregionen

Personer som fuskat sig till vaccination mot covid-19 kommer att få vänta på sin andra dos. Det ställningstagandet gör Västra Götalandsregionen idag. De som fuskat kommer få sin andra spruta först när det är dags för den fas de egentligen tillhör, enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.

Ingen titel
Träffa Johan Forsberg, ambassadör för NGK SPARK PLUG. Skoteråkaren från Kalix som ingår i det svenska FXR Backcountry-teamet och brinner för både snöskoter och motocross.

Blogginlägg Publicerad: 2021-02-26 16:16 CET - NGK SPARK PLUG EUROPE

Vi har träffat Johan Forsberg, en 37-årig skoteråkare som tävlar för FXR Backcountry Team och är ambassadör för NGK SPARK PLUG. Johan kommer från Kalix i Norrbotten och är född och uppvuxen med allehanda vintersporter. Han var femton när han fick sin första skoter. ”Det var en gammal Yamaha 440. I början använde jag väl den mest för att ta mig fram och tillbaka till skidbacken”, säger han.

Ingen titel
Meet Johan Forsberg, the 37-year-old snowmobile rider for the FXR Backcountry Team and NGK SPARK PLUG brand ambassador.

Blogginlägg Publicerad: 2021-02-26 16:16 CET - NGK SPARK PLUG EUROPE

Meet Johan Forsberg, the 37-year-old snowmobile rider for the FXR Backcountry Team and NGK SPARK PLUG brand ambassador. Born and raised in Kalix, a small town in northern Sweden, Johan has been involved in winter sports as far back as he can remember. At 15, he got his very first snowmobile. “It was an old Yamaha 440. At the beginning, I used it mainly as transportation to the local ski slope,” he informs.

Ingen titel
Så använder du munskydd

Nyhet Publicerad: 2021-02-26 14:44 CET - Sophiahemmet

Alla patienter som besöker Sophiahemmet uppmanas att använda munskydd. Så här gör du det på rätt sätt!

Ingen titel
Ett år med covid-19 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-26 14:44 CET - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

För ett år sedan tog Sahlgrenska Universitetssjukhuset emot den första patienten med covid-19. Sedan dess har över 3500 patienter med covid-19 vårdats på sjukhuset, varav drygt 600 inom intensivvården. Sjukhuset har nu beredskap för en tredje våg i pandemin.