På lördag släcker vi ljuset

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-26 07:00 CET - Kalmar kommun

I år deltar Kalmar kommun för tolfte gången i det världsomfattande arrangemanget Earth Hour som infaller på lördag 28 mars. Syftet är att manifestera mot klimatförändringarna genom att släcka belysningen under en timme.

Skattemiljarderna som inte räddade liv

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-26 06:06 CET - Medborgerlig Samling

Häromdagen nåddes vi av nyheten att minst en tredjedel av de som dött i coronaviruset i Stockholm är av somalisk härkomst. Mycket tyder på att befolkningen i invandrartäta förorter drabbas extra hårt, bland annat pga språksvårigheter och trångboddhet. Nu kräver Anna Danieli och Lena Malmberg från Medborgerlig Samling att skatteförsörjda organisationer åläggs att informera sina medlemmar om hur de ska skydda sig.

Pressinbjudan: Studenter belönas med omsorgsnämndens stipendier

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-25 16:00 CET - Kalmar kommun

Under nämndens sammanträde imorgon, torsdag, ska två uppsatser belönas med stipendier om 10 000 kr var. Omsorgsnämnden har sedan 2017 delat ut stipendier till väl utförda uppsatser inom nämndens ansvarsområden.

Fem miljoner extra till föreningslivet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-25 15:56 CET - Kalmar kommun

En av de sektorer som också drabbas hårt av coronaviruset är Kalmars föreningsliv med inställda matcher, slutspel och avbokade evenemang.

Kommunen underlättar äldres inköp

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-25 14:10 CET - Kalmar kommun

Kalmar kommun stöttar nu kommuninvånare som är 70 år och äldre med hemsändning av mat och hushållsvaror. Ett sätt att öka möjligheten för äldre att hålla sig friska under coronapandemin.

Sverige bör inrätta en oberoende institution för mänskliga rättigheter

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-25 11:09 CET - DHR

I ett brev till statsministern framhåller femton organisationer inom civilsamhället behovet av ett skydd för mänskliga rättigheter i Sverige. ”Vi behöver en oberoende institution som kan värna allas lika rätt och värde”, säger Rasmus Isaksson, förbundsordförande för DHR, som är en av undertecknarna.

Förstå konflikterna till havs - annars når vi inte de globala målen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-25 07:30 CET - Södertörns högskola

Fiskare mot oljebolag, David mot Goliat. Intresset för havets naturresurser delas av många – och kan leda till konflikter. Men för att nå FN:s globala mål och använda haven på ett hållbart sätt måste vi lära oss förstå dessa konflikter, och dra lärdom av dem, säger Michael Gilek, professor i miljövetenskap vid Södertörns högskola.

Anna Weitz utsedd till ny dokumentärfilmskonsulent

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-25 07:00 CET - Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet har utsett Anna Weitz till ny dokumentärfilmskonsulent. Hon efterträder Klara Grunning och tillträder den 17 augusti.

Sveriges akuta jobbkris kräver okonventionella lösningar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-25 06:21 CET - Medborgerlig Samling

Thomas Lassen och Fredrik Wilkens, båda styrelsemedlemmar i Medborgerlig Samling Distrikt Stockholm, presenterar i en debattartikel som publiceras idag på Realtid.se sju konkreta förslag på ekonomiska stödåtgärder för att rädda jobben och minska risken att Sverige glider in i mångårig massarbetslöshet och ekonomisk depression. Förslagen är särskilt inriktade mot landets småföretagare.

Den politiska organisationen under coronapandemin

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-24 17:11 CET - Kalmar kommun

De partier som är representerade i kommunfullmäktige i Kalmar kommun har idag gjort en överenskommelse om det politiska arbetet under coronapandemin.

Fler möten i regionstyrelsens arbetsutskott på grund av coronaviruset

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-24 16:54 CET - Region Kronoberg

Med anledning av coronautbrottet i Sverige kommer regionstyrelsens arbetsutskott att sammanträda varje vecka med start på torsdag. Det beslutades i regionstyrelsen på tisdagen.

Planerade operationer ställs in de kommande fyra veckorna

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-24 16:44 CET - Region Kronoberg

Region Kronoberg beslutade vid ett stabsmöte under tisdagen att alla icke brådskande operationer ställs in till och med den 26 april.

Nytt datum för Guldfesten!

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-24 15:00 CET - Kalmar kommun

Nu är det klart att Guldfesten får ett nytt datum, lördagen den 17:e oktober.

Förtydligande om reglerna för lodjursjakt

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-24 11:55 CET - Länsstyrelsen Västerbotten

Det går trögt med lodjursjakten i Västerbotten och en orsak kan vara missuppfattningar om reglerna kring användningen av motorfordon. Länsstyrelsen klargör här vad som gäller.

Minskad risk för kejsarsnitt med ”Mindfetalness”

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-24 10:10 CET - Sophiahemmet

Mindfetalness – att lära känna fostrets rörelsemönster under graviditeten - gör att barnet mår bättre och att risken för kejsarsnitt minskar. Det visar nya forskningsresultat som engagerat många barnmorskor som nu ger gravida kvinnor ett nytt sätt att uppmärksamma fostrets rörelser.

Stort underskott i offentliga sektorns finanser 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-24 10:00 CET - Ekonomistyrningsverket

Coronavirusets utbrott får mycket stora konsekvenser. Tillväxten blir svag och arbetslösheten ökar. Finans- och penningpolitiska åtgärder mildrar effekterna, men underskottet i den offentliga sektorns sparande blir stort. Det framgår av Ekonomistyrningsverkets nya prognos.

Lanthandlare visar vägen till lokal mat

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-24 07:30 CET - Länsstyrelsen Västerbotten

Nu blir det enklare att hitta lokal mat. Lanthandlare i Västerbotten har i samarbete med Länsstyrelsen arbetat fram tydliga skyltar till lokalproducerad mat.

Guldstegen flyttas till Näringslivsveckan

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-24 06:00 CET - Timrå kommun

Nu beslutar Företagarna Timrå och Timrå kommuns näringslivskontor, med anledning av det rådande läget med Covid-19, att pausa nomineringarna tillsvidare och flytta Guldstegen till hösten.

Dags för sammanträde i regionstyrelsen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-23 15:41 CET - Region Kronoberg

Tisdagen den 24 mars sammanträder Region Kronobergs regionstyrelse. Detta är några av de ärenden som står på dagordningen:

Migrationsverket kontrollerar aktivt deltagande

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-23 14:05 CET - Migrationsverket

De närmsta veckorna kommer runt 400 personer med uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå att få ett brev från Migrationsverket med uppmaningen om att redovisa aktivt deltagande i sina studier.

Presskonferens om konjunkturläget och ny prognos

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-23 14:00 CET - Konjunkturinstitutet

Onsdagen den 1 april presenterar vi vår prognos över konjunkturläget. Presentationen hålls av prognoschef Ylva Hedén Westerdahl. Med på presskonferensen är generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.

Två domare fällda för tjänstefel

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-23 12:46 CET - Riksdagens ombudsmän - JO

JO väckte förra året åtal mot en rådman och en tidigare lagman för tjänstefel – domstolen har idag dömt dem båda för tjänstefel. Straffet blir dagsböter.

Inställd analytikerträff den 1 april

Nyhet Publicerad: 2020-03-23 10:20 CET - Konjunkturinstitutet

Hej! Vi har beslutat att ställa in analytikerträffen som skulle äga rum hos oss kl 13.00 den 1 april.

Coronapandemin - så här hjälps vi åt!

Nyhet Publicerad: 2020-03-20 15:17 CET - Sophiahemmet

Stockholm är hårdast drabbat i landet av den rådande coronapandemin. Därför behöver vi hjälpas åt och minska risken för smittspridning genom att begränsa kontakten mellan människor. Detta gäller givetvis alla som arbetar eller söker vård på Sophiahemmet.

Hur påverkas Västerbottens näringsliv av coronaviruset?

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-20 15:08 CET - Länsstyrelsen Västerbotten

Fredag morgon den 20 mars träffade landshövding Magdalena Andersson och läsråd Lars Lustig representanter för näringslivet för att diskutera omfattningen av effekterna av Coronaviruset för Västerbottens företag i dagsläget, och vilka åtgärder som är önskvärda och möjliga nationellt och regionalt.

Omsorgen gör lex Sarah-anmälan

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-20 15:05 CET - Kalmar kommun

En händelse som omsorgsförvaltningen bedömer vara ett allvarligt missförhållande har anmälts enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för handläggning.

Uppdrag till länsstyrelserna: Lämna in löpande samlade lägesbilder till regeringen med anledning av covid -19

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-20 14:31 CET - Länsstyrelsen Västerbotten

Uppdraget till länsstyrelserna innebär att de minst två gånger i veckan, eller enligt vad Regeringskansliet närmare anger, ska ge en samlad lägesbild över arbetet i länsstyrelserna och ge en redogörelse för utvecklingen av coronaviruset i samtliga län.

Timrå kommun vill underlätta för företagen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-20 13:45 CET - Timrå kommun

​-Extrainsatt kommunstyrelsesammanträde med anledning av Covid-19 - Påskynda processer för att stötta det lokala näringslivet -Förlänga betalningstider till 150 dagar

Lokala företag hjälper vården

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-20 11:33 CET - Region Kronoberg

Region Kronoberg har kontaktats av företag som vill skänka material för att vården ska klara coronautmaningen. Det handlar bland annat om ansiktsmasker och skyddsutrustning. De lokala företag som har hört av sig är Stoby Måleri och Beijer Byggmaterial AB i Växjö.

De är nominerade i Guldägget 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-20 10:25 CET - Sveriges Kommunikationsbyråer

Under dagen stod det klart vilka bidrag som är nominerade i Guldägget 2020.