Ny kartläggning avslöjar stor efterfrågan av köp av sexuella tjänster

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-26 12:27 CET - Länsstyrelsen Västerbotten

Nästan 2000 män i Västerbotten och Norrbotten annonserar öppet på internet om att de vill köpa sexuella tjänster, visar länsstyrelsernas kartläggning. Efterfrågan är nästan tio gånger större än antalet annonser där sexuella tjänster erbjuds.

Kalmar kommun får ersättning för transport av skyddsutrustning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-26 12:08 CET - Kalmar kommun

EU bidrar på olika sätt i pandemihanteringen. När 77 miljoner kronor delas ut till 14 svenska organisationer får Kalmar kommun 345 000 kronor i ekonomisk ersättning för transport av skyddsutrustning.

Ingen titel
Vilka kvinnor? – ny rapport lyfter fram mångfald som en outnyttjad resurs för svensk filmbransch

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-26 11:34 CET - Svenska Filminstitutet

Idag släpps Svenska Filminstitutets nya rapport Vilka kvinnor? Forskarrapporten undersöker arbetsvillkoren i den svenska film- och tv-branschen för äldre kvinnor, och kvinnor som rasifieras. Filminstitutet menar att rapporten visar att mångfald och representation är en ännu outnyttjad potential inom svensk film, både kvalitativt och kommersiellt.

Ingen titel
Sminka dig snyggt inför de virtuella julfesterna

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-26 10:33 CET - PR Direkt

2020 har verkligen varit ett annorlunda år. Med detta sagt vet vi även att julen kommer vara annorlunda år, men det betyder inte att vi inte kan fira julen med samma humör som vi brukar – vi behöver bara göra det på ett annat sätt. Trots att de flesta julfesterna blir inställda är det en del firmor som väljer att göra det virtuellt istället. Det negativa är såklart att det inte finns fri bar att tillgå hemma, men det positiva är att du fortfarande kan klä upp dig och sminka dig minst lika snyggt som om festen skulle hållits fysiskt!

Länsstyrelsens miljöchef utsedd till expert i regeringens utredning om miljöprövningar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-26 10:21 CET - Länsstyrelsen Västerbotten

Magnus Langendoen, chef för miljöenheten vid Länsstyrelsen Västerbotten, har utsetts till expert i regeringens utredning för att se över nuvarande system för miljöprövningar.

Svenskarnas klimatpåverkan är åtta ton per person och år

Nyhet Publicerad: 2020-11-26 10:11 CET - Naturvårdsverket

Ny statistik visar att den svenska befolkningens klimatpåverkan är ungefär åtta ton växthusgaser per person och år. Totalt uppgick Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp till 82 miljoner ton växthusgaser år 2018, vilket är en minskning med 18 procent jämfört med 2008.

En dag kvar till Ät!Stockholm 2020!

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-26 09:29 CET - Projekt MatLust

Imorgon fredag 27/11 kl. 10:00-12:00 sänds finalen av Ät!Stockholm – en ny tävling för nya, hållbara och innovativa livsmedelsprodukter baserade på svenska råvaror. Tävlingen arrangeras av Södertälje kommun och Region Stockholm i samarbete med Projekt MatLust och Länsstyrelsen Stockholm.

Detaljhandeln föll tillbaka i november

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-26 09:00 CET - Konjunkturinstitutet

Barometerindikatorn steg från 96,0 i oktober till 97,5 i november. Ökningen förklaras av starkare signaler från framför allt tillverkningsindustrin. Att inte indikatorn steg ytterligare beror på svagare signaler från detaljhandeln som föll med 7,6 enheter.

Retail indicator down in November

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-26 09:00 CET - Konjunkturinstitutet

The Economic Tendency Indicator rose from 96.0 in October to 97.5 in November, thanks especially to stronger signals from manufacturing, and would have climbed further had the retail indicator not fallen 7.6 points.

Ingen titel
Statliga kapitalinsatser på sammantaget 6,8 miljarder kronor till SAS och Swedavia i oktober

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-26 09:00 CET - Ekonomistyrningsverket

Statens inkomster i oktober är i stort sett oförändrade jämfört med samma månad 2019, medan utgifterna har ökat med 66,5 miljarder kronor. Ökningen beror framför allt på förändringar i utlåningen till Riksbanken och kapitalinsatser till SAS och Swedavia. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Eskilstuna kommuns julgåva till medarbetare stöttar det lokala näringslivet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-26 08:51 CET - Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun tackar sina medarbetare med en julgåva i form av ett presentkort. Det kan användas hos lokala handlare, restauranger och andra näringsidkare i Eskilstuna, företag som drabbats hårt av coronapandemin.

Ingen titel
Nytt energiuppföljningssystem ger koll i Mönsterås

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-26 07:32 CET - Energikontor Sydost

Mönsterås kommun har börjat jobba aktivt med värdeskapande fastighetsförvaltning. Tack vare stöttning från Energikontor Sydost har kommunen utvecklat sina rutiner, fått bättre översyn av fastigheterna, samt skaffat ett nytt automatiserat energiuppföljningssystem som har satt fart på energieffektiviseringsarbetet.

Inbjudan till digital pressträff: Förändring av kommunfullmäktiges möten med anledning av covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-25 20:21 CET - Kalmar kommun

Kalmar kommun kommer att göra förändringar av kommunfullmäktiges sammanträden från och med november.

Mediainformation inför årets världscupstart

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-25 16:37 CET - Svenska Skidskytteforbundet

Nu är det äntligen dags att starta årets världscup. Här nedan har vi samlat information som kan göra det enklare för er som vill följa och rapportera kring det svenska skidskyttelandslaget

Ingen titel
Eskilstuna utbildar förebyggande mot sexuella trakasserier inom hälso- och sjukvården

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-25 15:33 CET - Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun ingår i ett nordiskt forskningsprojekt om sexuella trakasserier inom hälso- och sjukvården. Ett resultat av forskningen är utbildningen Låt oss prata! som startar våren 2021.

Ingen titel
Veteraner vill vässa politiken

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-25 13:15 CET - Sveriges Veteranförbund (SVF)

Sveriges veteraner efterlyser större intresse från politikerna, vill delta i samhällets krisberedskap och bidra med sina erfarenheter i skolan. Det framkom när Sveriges Veteranförbund (SVF) på tisdagen presenterade sitt förslag ”Veteranpolitik för Sverige” för försvarsminister Peter Hultqvist (S). Mötet genomfördes digitalt och lockade företrädare för alla Sveriges 29 veteranföreningar från Skåne till Norrland.

Ingen titel
Tomten har kommit till Kalmar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-25 12:40 CET - Destination Kalmar

Vi närmar oss advent och idag dök tomten upp i Kalmar. Under de veckor som följer fram till jul kommer han att sitta uppe på Västerport, den vackra stadsporten som byggdes under 1600-talet och var huvudinfart till Kalmars stadskärna ända fram till 1870.

Ingen titel
Riksdagen måste säga ja till lättnader i sjukförsäkringen för alla sjuka

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-25 11:43 CET - Funktionsrätt Sverige

I morgon torsdag ska riksdagen avgöra om lättnader i rehabiliteringskedjans prövning efter 180 dagar ska göras. Pandemin har satt dagens regelverk i strålkastarljus. ”Vi menar att det nu är helt avgörande att riksdagen inte beslutar om särskilda undantag i sjukförsäkringen endast för personer som insjuknat i covid-19. Lättnaderna måste gälla alla”, säger Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sveriges ordförande.

Ingen titel
Pandemin påverkar inte företagens hållbarhetsarbete, säger Hållbarhetsrapporten från LRF Media

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-25 10:00 CET - LRF Media

Företagens inställning till hållbarhet har inte påverkats under pandemin och intresset för hållbarhetsfrågor har till och med ökat. Enligt den nya upplagan av Hållbarhetsrapporten från LRF Media är det tydliga hållbarhetsmål och strategier som gjort att hållbarhetsfrågor behållit sin viktiga roll för företagen.

Ingen titel
Beredskapslyftet vinnare av priset "Årets samhällsaktör"

Nyhet Publicerad: 2020-11-24 16:19 CET - Sophiahemmet

Beredskapslyftet är vinnare av priset "Årets samhällsaktör" i kategorin ledarskap. Ett pris som instiftats av Dagens Industri och Gullers Grupp.

Ingen titel
Gunilla Lange får Eskilstuna kommuns jämställdhetspris 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-24 14:37 CET - Eskilstuna kommun

Gunilla Lange tilldelas Eskilstuna kommuns jämställdhetspris 2020. Årets hedersomnämnande tilldelas Eva Königsson.

Huddingerektor får Stora Skolledarpriset

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-24 13:52 CET - Sveriges Skolledarförbund

​Semira Vikström, rektor på Visättraskolan i Huddinge är årets pristagare av Stora Skolledarpriset. Det delades ut på tisdagen på Nordiska Skolledarkongressen. Prissumman är på 100 000 kronor. Motiveringen lyder: ”har genom ett närmast outtröttligt engagemang och systematiskt angreppsätt visat att det går att bygga starka och robusta verksamheter i områden med socioekonomiska utmaningar.”

Ny utlysning för biografer samt utökad budget för lanseringsstöd

Branschmeddelande Publicerad: 2020-11-24 12:47 CET - Svenska Filminstitutet

I december utlyser Svenska Filminstitutet nytt stöd för intäktsbortfall på biografer. Dessutom adderas ytterligare fem miljoner kronor till budgeten för lanseringsstöd.

Vården av covid-sjuka på äldreboenden får kritik av IVO

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-24 12:03 CET - Region Kronoberg

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat vården av covid-sjuka på landets äldreboenden och identifierat allvarliga brister. Samtliga landets regioner kritiseras av IVO, så även Kronoberg.

Ingen titel
Lägesrapport VGR: Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-24 10:21 CET - Västra Götalandsregionen

Smittspridningen av covid-19 i Västra Götaland ökar fortfarande. Förra veckan konstaterades 4 588 nya fall och trycket på provtagning är stort. VGR tar fler PCR-prover än någonsin och nu utökas kapaciteten ytterligare med hjälp av en ny leverantör.

Ingen region har tagit sitt fulla ansvar för individuell vård och behandling

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-24 09:47 CET - Inspektionen för vård och omsorg

IVO konstaterar allvarliga brister hos regionerna vad gäller medicinsk vård och behandling av personer på särskilda boenden för äldre under covid-pandemin. IVO gör bedömningen att ingen av regionerna har tagit det fulla ansvaret för att säkerställa en individuellt behovsanpassad vård och behandling.

Ingen titel
Botkyrka kommun och Södertörns högskola i nytt partnerskap

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-24 09:00 CET - Södertörns högskola

Gemensam forskning, utbyte av kompetens och samverkan inom utbildningsprogram. Det är bara några frågor som Botkyrka kommun och Södertörns högskola nu samverkar kring i ett nytt partnerskap som inrättas i dag.

Påminnelse: IVO bjuder in till pressträff - Regionernas hantering av medicinsk vård och behandling för personer med covid-19 på särskilda boenden för äldre

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-24 08:14 CET - Inspektionen för vård och omsorg

IVO har gjort en nationell granskning med syfte att se om äldre som bor på särskilt boende har fått vård och behandling utifrån sitt individuella behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19. Vid pressträffen redovisar IVO besluten gentemot Sveriges regioner.

Möjligheten att gå ner i arbetstid är viktig för att fortsätta arbeta efter 65

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-24 08:04 CET - Inspektionen för socialförsäkringen

Människors arbetsförhållanden har stor betydelse för deras beslut att gå i pension eller att fortsätta arbeta. Många som fortsätter arbeta efter 65 års ålder väljer att gå ner i arbetstid. Det visar en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) som undersöker pensionsbeslut och förutsättningar för ett förlängt arbetsliv.

Ingen titel
Stora RBU-priset till Pär Johansson

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-23 17:42 CET - RBU

Stora RBU-priset 2020 har tilldelats Pär Johansson, grundare av Glada Hudik-teatern. Priset delades ut i samband med RBU:s digitala extrakongress förra helgen.