MP vill se större satsningar på skola och miljö

Pressmeddelande Publicerad: 2012-10-10 14:49 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Idag presenterade den moderatledda majoriteten Stockholms stads budget för 2013. Det är tydligt att det finns stora skiljelinjer i hur Miljöpartiet och majoriteten i Stockholms stadshus ser på Stockholms stad utveckling. Budgeten innehåller en rad satsningar men Miljöpartiet vill se ännu större och fler riktade satsningar på miljö och skola.

Fortsatta soldatavhopp i försvaret

Pressmeddelande Publicerad: 2012-10-10 12:40 CEST - Officersförbundet

Enligt Försvarsmaktens personalstatistik för det tredje kvartalet fortsätter soldaterna att lämna försvaret. Prognosen är att nästan var femte soldat (19%) kommer att ha har sagt upp sig vid årets slut. Det finns flera saker Försvarsmakten kan bli bättre på när det gäller soldaterna, men det viktigaste sättet att få soldaterna att stanna kvar är att höja deras löner, anser Officersförbundet.

Stor svensk närvaro på CPH:DOX

Pressmeddelande Publicerad: 2012-10-10 10:44 CEST - Svenska Filminstitutet

Danska CPH:DOX i Köpenhamn är en av Europas största internationella festivaler för dokumentärfilm. Sverige har tio filmer med på årets festival - sju av dem tävlar.

Presskonferens: Konjunkturinstitutet presenterar Lönebildningsrapporten 2012

Pressmeddelande Publicerad: 2012-10-09 05:30 CEST - Konjunkturinstitutet

Onsdagen den 17 oktober publicerar vi Lönebildningsrapporten 2012.

Humanistdagen på Södertörns högskola sätter humaniora i fokus

Pressmeddelande Publicerad: 2012-10-08 14:45 CEST - Södertörns högskola

Den 12 oktober arrangeras Humanistdagen på Södertörns högskola. Förmiddagens föreläsningar handlar om vad humaniora är, humanioras roll i samhället, humaniorastudier och arbetsmarknaden för humanister. Under eftermiddagen bjuds det på introduktioner till totalt fjorton humanistiska ämnen. Fri entré! www.sh.se/humanistdagen

Play får Nordiska rådets filmpris 2012

Pressmeddelande Publicerad: 2012-10-08 12:39 CEST - Svenska Filminstitutet

Nordiska rådets filmpris 2012 går till Play av filmregissören och manusförfattaren Ruben Östlund och producenten Erik Hemmendorff. Det är andra året i rad som en svensk film tar hem priset (förra året Svinalängorna av Pernilla August). Prissumman är på 350 000 DKR (ca 450 000 SEK) och priset överlämnas i Helsingfors den 31 oktober.

Medlare utsedda

Pressmeddelande Publicerad: 2012-10-08 10:42 CEST - Medlingsinstitutet

Miljöpartiet vill förhindra att Q-jouren stängs ner

Pressmeddelande Publicerad: 2012-10-05 08:21 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Vid årsskiftet riskerar Q-jouren att stänga ner eftersom ingen står redo att finansiera verksamheten. Miljöpartiet anser att denna kvinnojour är nödvändig och att dess verksamhet måste stödjas. I höstens budgetförslag presenterar Miljöpartiet stora förstärkningar av kvinnojourer, missbruksvård och annan socialtjänst.

MP: ny motion till riksdagen för att förbättra den hälsofarliga luften i Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2012-10-04 16:04 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Nu lämnar Miljöpartiet i riksdagen in en motion för att komma till rätta med den hälsofarliga luften i Stockholm. Den utgör en viktig grundförutsättning för att se till att Stockholm och andra drabbade kommuner har de verktyg de behöver för att själva kunna genomföra de åtgärder de bedömer är viktiga för att förbättra luften.

Energismarta team på Eco Now 2012

Pressmeddelande Publicerad: 2012-10-04 12:23 CEST - Energikontor Sydost

Temat för årets mässa är Smart; smarta lösningar, smarta hem, smarta produkter mm. Att e-banta sin elräkning är också smart. Ett roligt sätt att e-banta är ta hjälp av vänner eller grannar, skapa ett lag och bli coachad i hur just ens eget hushåll kan spara pengar och bidra till en bättre miljö. Energismarta Team är en del av den europeiska tävlingen Energismarta grannar som startar uppvärmningen inför sin andra omgång i samband med utställningen på Eco Now 2012.

Alternativ television uppmanar till kritiskt tänkande

Pressmeddelande Publicerad: 2012-10-04 09:18 CEST - Södertörns högskola

Under tidigt 2000-tal skapades alternativ television av konstnärer i Europa. Ambitionen var bland annat att uppmana publiken till kritiskt tänkande. Linus Andersson, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola och Örebro universitet, har i sin avhandling undersökt tre exempel på alternativ television från åren 2004-2008.

Officersförbundet beklagar AD-dom

Pressmeddelande Publicerad: 2012-10-03 15:27 CEST - Officersförbundet

2012-10-03>Officersförbundets förlust i Arbetsdomstolen (AD) försvagar arbetstagarnas rättigheter på svensk arbetsmarknad. Det är Officersförbundets bedömning av dagens AD-dom rörande en officer som blev uppsagd av Försvarsmakten i samband med införandet av den internationella arbetsskyldigheten. Domen blir gällande för ytterligare sex uppsagda officerare.

Miljöpartiet: Anställ fler personliga ombud för psykiskt funktionsnedsatta

Pressmeddelande Publicerad: 2012-10-03 08:31 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

 Verksamheten med personliga ombud för psykiskt funktionsnedsatta har den senaste tiden utsatts för kraftiga nedskärningar. Totalt finns idag, för Stockholms stads hela befolkning, bara 13 ombud, vilket kan jämföras med de 26 personliga ombud som fanns omkring 2005. Miljöpartiet vill utöka antalet personliga ombud i Stockholms stad till minst 20 tjänster, så att det motsvarar behovet.

Svensk queer och ungdomsäventyr på filmdagarna i Lübeck

Pressmeddelande Publicerad: 2012-10-03 07:42 CEST - Svenska Filminstitutet

Sverige skickar hela 22 filmer och flera regissörer till de nordiska filmdagarna i Lübeck. Filmdagarna, med anor tillbaka till 1956, fokuserar på film från Norden.

Ge människor kunskap att fatta rätt beslut

Pressmeddelande Publicerad: 2012-10-02 11:30 CEST - Avfall Sverige AB

Nu är det dags igen att visa hur invånarna i Sverige kan göra och tänka för att minska sitt avfall. En mängd aktiviteter genomförs under en temavecka, 17 – 25 november, under samlingsnamnet ”Europa minskar avfallet”. I fjol deltog nära 100 projektanordnare i Sverige, med över 200 aktiviteter.

Löneutvecklingen till och med juli 2012

Pressmeddelande Publicerad: 2012-10-01 10:09 CEST - Medlingsinstitutet

De hittills uppmätta löneökningarna i industrin uppgår till 3,6 procent för perioden januari till juli 2012. Motsvarande ökningstal för näringslivet var 3,0 procent och för hela ekonomin 2,4 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Exploateringsnämnden fick inte yttra sig om byggplanerna i Bagarmossen och Skarpnäck

Pressmeddelande Publicerad: 2012-10-01 08:19 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Miljöpartiet i Stockholms stad är positivt till delar av den planerade bebyggelsen mellan Skarpnäck och Bagarmossen men är mycket kritiskt till att det sker på bekostnad av de stora miljö- och rekreationsvärdena i naturområdet som är beläget mellan de båda stadsdelarna.

Den moderatledda majoriteten kan komma att slopa konsumentvägledningen i Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2012-09-28 07:50 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

 I sitt remissvar till utredningen om framtidens stöd till konsumenter (SOU 2012:43) överväger nu den moderatledda majoriteten att avveckla Stockholms stads konsumentvägledning. Miljöpartiet i Stockholms stad vill istället se en förstärkt konsumentvägledning, både lokalt och nationellt, för att medborgarna ska ges goda möjligheter att göra kloka och hållbara val.

Chris Hegedus och D. A. Pennebaker till Cinemateket Live

Pressmeddelande Publicerad: 2012-09-26 08:42 CEST - Svenska Filminstitutet

I vinter tilldelas den legendariske dokumentärfilmaren D. A. Pennebaker en heders-Oscar. Men först besöker han och Chris Hegedus Cinemateket Live i Stockholm, torsdag 18 oktober.

Nästan samtliga konfidensindikatorer sjönk något i september

Pressmeddelande Publicerad: 2012-09-26 07:15 CEST - Konjunkturinstitutet

Sysselsättningen har minskat och företagen räknar med ytterligare nedskärningarKonfidensindikatorn för tillverkningsindustrin backade en enhet i september jämfört med månaden innan och indikatorn ligger nu sex enheter under det historiska genomsnittet. Ordertillströmningen från exportmarknaden var oförändrad, medan orderingången från hemmamark

Oansvarigt av Stockholms stad att spendera miljoner på PR-byrå

Pressmeddelande Publicerad: 2012-09-25 19:35 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Idag rapporterar Svenska dagbladet att Stockholm stad har betalat nära 60 miljoner kronor till en PR-byrå för att få stockholmare att bilda bostadsrätt. Bland annat har staden betalat 150 000 kronor i månaden för ett callcenter som bara får ett åttiotal samtal i månaden.

Svenska Filminstitutet gästar Bok- och biblioteksmässan i Göteborg

Pressmeddelande Publicerad: 2012-09-25 08:21 CEST - Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet återfinns under den 28:e Bok- och biblioteksmässan i Göteborg i monter C0:40. Se nedan de olika programpunkterna.

Vad händer när språket blir allt viktigare inom vården?

Pressmeddelande Publicerad: 2012-09-24 15:07 CEST - Södertörns högskola

I den nya boken ”Med språket som arbetsredskap” tar forskare upp dilemman som uppkommer, när språket blir ett allt viktigare redskap inom vården. Mats Landqvist, lektor i svenska vid Södertörns högskola, har exempelvis analyserat sjukvårdsrådgivningens samtalsanvisningar och jämfört dem med faktiska patientsamtal. En slutsats är att riktlinjerna inte alltid kan följas.

Öppet brev till miljöminister Lena Ek

Pressmeddelande Publicerad: 2012-09-24 13:27 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Miljöpartiet i Stockholms stad välkomnar att du nu vill uppmärksamma frågan om luftkvalitet och vill diskutera den med lokala företrädare runt om i Sverige. Att du väljer att ta det här initiativet just nu när EU hotar med dryga böter för att vi bryter mot europeiska normer för luftkvalitet kan eventuellt uppfattas som i senaste laget.

Officersförbundet om budgetpropositionen: Nya nedskärningar kommer leda till haveri

Pressmeddelande Publicerad: 2012-09-20 15:08 CEST - Officersförbundet

En ökning av drygt 650 miljoner innan justering för inflation eller fördyring av försvarsmateriel. Löneökningar som ska tas inom ram. Det innebär ett kärvt år för Försvarsmakten även nästa år, bedömer Officersförbundet.

Guldbaggevinnare, bulldogs och stumfilm bland höstens Lunchbiovisningar

Pressmeddelande Publicerad: 2012-09-20 12:17 CEST - Svenska Filminstitutet

Nästnästa vecka startar återigen Lunchbio på Filmhuset med gratis kortfilm nonstop varje fredag mellan 11.30-13.30.

Regeringen tidigarelägger stödet till digitalisering av biografer

Pressmeddelande Publicerad: 2012-09-20 11:44 CEST - Svenska Filminstitutet

I budgetpropositionen som presenterades idag framgår att regeringen skyndar på utbetalningen av stödet till digitalisering av biografer.

Allt fler elever i Stockholms stad saknar gymnasiebehörighet

Pressmeddelande Publicerad: 2012-09-20 08:07 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Enligt Utbildningsnämnden i Stockholms stad har behörigheten till gymnasieskolans nationella program minskat från 88 procent till 86 procent samtidigt som snittbetyget för elever i årskurs nio har försämrats under läsåret 2011/2012. Miljöpartiet ställer sig kritiska till att den moderatledda majoriteten inte gör tillräckligt för att se till att alla elever har rätt förutsättningar att nå så långt de kan i skolan.

Hållbara resor på väg åt rätt håll i Kronoberg

Pressmeddelande Publicerad: 2012-09-19 15:31 CEST - Energikontor Sydost

I anslutning till den Europeiska trafikantveckan presenterar Energikontor Sydost en kartläggning av Kronobergs åtta kommuner och landstingets avsikter med sitt arbete med hållbart resande under 2012. Resultaten är sammanställda i rapporten ”Hållbara resor i Kronobergs län. Sammanställning av kommunernas avsikter för 2012”. Likt årets tema för den Europeiska trafikantveckan, ”På väg åt rätt håll”, kan man konstatera att det pågår arbete i samtliga kommuner och att några kommuner har goda ambitioner för att minska trafikens miljöpåverkan och bidra till en bättre trafiksäkerhet.

Regeringen prioriterar Österleden framför en fungerande och miljövänlig kollektivtrafik

Pressmeddelande Publicerad: 2012-09-19 11:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Idag presenterade regeringen ett förslag om en vägtunnel under Saltsjön. Förslaget innebär att man kompromissar bort stora delar av syftet med en tunnelbana till Nacka till förmån för en ny motorväg - helt stick i stäv mot Kapacitetsutredningens rekommendationer för att uppnå klimatmålen.