Öka företagets lönsamhet genom att spara energi

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-21 09:11 CET - Energikontor Sydost

Energikontor Sydost och Älmhults kommun bjuder in till en inspirationsdag för företag i kommunen den 1 december. Stena Aluminium, Miljöfordon Syd och Alwex berättar om hur de jobbar med energieffektivisering och transporter för att sänka energikostnaderna och samtidig göra en insats för miljön.

Släng inte maten i soporna!

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-20 10:32 CET - Avfall Sverige AB

Projektet ”Europa minskar avfallet”, pågår samtidigt i 20 EU-länder fram till den 27 november. Enbart i Sverige anordnas 200 aktiviteter över hela landet, för att uppmärksamma hur man kan minska avfallsmängderna.

Slut på slit och släng – återanvänd!

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-19 09:48 CET - Avfall Sverige AB

I dag börjar veckan ”Europa minskar avfallet”, som pågår samtidigt i 20 EU-länder. Enbart i Sverige anordnas 200 aktiviteter över hela landet, för att uppmärksamma hur man kan minska avfallsmängderna.

Det finns inget avfall

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-18 11:00 CET - Avfall Sverige AB

Mängden avfall i Sverige kan dubbleras till år 2030 om vi inte gör något åt det. Viktigast är att förebygga.

Bygg 15 000 klimatsmarta bostäder

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-17 16:10 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Stockholm ska vara en modern, miljövänlig och mänsklig stad för alla att leva i. I dagens budgetdebatt i Stockholms kommunfullmäkte föreslår Miljöpartiet att Stockholm ska bygga minst 15 000 högkvalitativa, yteffektiva och klimatsmarta bostäder under denna mandatperiod. Det ska i första hand ske på redan exploaterad mark och var femte bostad ska byggas speciellt för unga och studenter.

Modern trafikpolitik prioriterar människor framför bilar

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-17 14:10 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Miljöpartiets och den Moderatledda Alliansen har totalt olika utgångspunkter för trafikpolitiken. Det framgår tydligt när budget för Stockholms stad 2012 diskuteras i kommunfullmäktige. När gång-, cykel- och kollektivtrafik är det självklara förstahandsvalet för Miljöpartiet låter Alliansen bilar fortsätta dominera, trots att ytan är begränsad och det leder till trängsel.

Vrakfynd bidrar till viktig forskning

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-17 13:44 CET - Södertörns högskola

Skolpolitik som sätter eleverna i centrum

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-16 14:40 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Miljöpartiet presenterar ett budgetförslag för Stockholms stad 2012 som ger utrymme för en bättre löneutveckling för lärarna och en mer meningsfull skola för våra elever.

Stockholm ska visa ledarskap i klimatarbetet

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-16 09:50 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

I dagens debatt om Stockholms stads budget för 2012 föreslår Miljöpartiet en miljard till klimatsatsningar som gör Stockholm mer hållbart, såväl miljömässigt som ekonomiskt. Bland annat genom satsningar på solenergi på stadens tak och en ny biogasanläggning.

Presskonferens: Nytt vrakfynd - ny forskning om historiska krigsfartyg!

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-15 16:26 CET - Södertörns högskola

Den marinarkeologiska enheten vid Södertörns högskola (MARIS), Deep Sea Productions och Ocean Discovery inbjuder till en presskonferens om ett nytt historiskt vrakfynd och en gemensam storsatsning på forskning kring två av Östersjöns största historiska sjöslag.

Grön upphandling - ett betydande verktyg för att nå klimatmål

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-15 16:18 CET - Energikontor Sydost

Den offentliga sektorn köper in stora mängder produkter och tjänster varje år. Köper man effektivare produkter med hänsyn till energiförbrukning och livscykelkostnad, kan stora vinster i form av minskade energikostnader och minskad miljöpåverkan göras. Stora inköp av energieffektiva produkter driver även utvecklingen av näringslivet och gynnar företag som satsar på produkter och tjänster som ligger i framkant för utvecklingen inom energi- och miljöområdet. Då blir grön upphandling ett betydande verktyg för att nå europeiska mål om minskad klimatpåverkan.

Stockholms stad måste ta ansvar för äldreomsorgen

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-14 14:36 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Miljöpartiet välkomnar att Moderaterna äntligen tar till sig av vår kritik av äldreomsorgen i Stockholm. Vi har under lång tid krävt bättre uppföljning av att utförarna av äldreboenden håller hög kvalitet, och att missförhållanden ska upptäckas och åtgärdas snabbt.

Hur får du råd med elen i vinter?

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-14 09:18 CET - Energikontor Sydost

Den 16 november välkomnar Energikontor Sydost, Pär Holmgren och Naturskyddsföreningen dig till en viktig kväll på temat - energi och pengar. Det kan bli en av dina mest lönsammaste kvällar på länge.

Stora pengar att spara i äldreboenden

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-11 13:04 CET - Energikontor Sydost

- Vi kan spara både energi och pengar om vi ändrar våra vanor och använder den senaste tekniken på våra äldreboenden. Att det finns en stor potential för detta och att arbetet är viktigt visar resultaten från SAVE AGE, säger ordföranden i den europeiska organisationen för äldreboenden E.D.E., professor Wilfried Schlüter.

Genombrottspris och fotonominering till Kyss mig

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-11 12:17 CET - Svenska Filminstitutet

När AFI LA Film Festival, avslutades igår kväll fick Kyss mig av Alexandra-Therese Keining pris för bästa genombrott i sektionen Breakthrough.

Ny rapport från Avfall Sverige: Kommuners ansvar för avfall skapar tillväxt!

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-11 10:28 CET - Avfall Sverige AB

Om inte kommunerna hade haft viljan, uthålligheten och modet att satsa på ny teknik - hade Sverige då varit ett föregångsland i produktionen av biogas för fordon och biogödsel? Och om inte kommunerna samverkat med näringslivets specialkompetens, hade vi då sett den teknikutveckling vi har inom svensk avfallshantering?

Svensk näringslivshistoria i ny bok

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-11 10:24 CET - Södertörns högskola

Bengt Toll lämnar Svenska Filminstitutet

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-10 03:10 CET - Svenska Filminstitutet

Efter tre år på Svenska Filminstitutet har Bengt Toll beslutat att lämna sin tjänst.

Daniel Helldén nytt borgarråd för Miljöpartiet

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-09 21:32 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad har valt Daniel Helldén till att efterträda Per Bolund som grönt oppositionsborgarråd.

Mousse, mirakel och hängbuksvin bland oktober månads produktionsstöd

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-09 03:03 CET - Svenska Filminstitutet

Nytt projekt från teamet bakom Man tänker sitt, film för de små av Stina Wirsén och film om de gamla av Frida Kempff.

Misa ger ut boken; Tre steg till arbete – att ge stöd med ISA-metoden och Supported Employment

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-08 10:50 CET - Misa AB

Journalisten Malena Sjöberg har tillsammans med Lisa Milesson och andra medarbetare inom Misa skrivit boken Tre steg till arbete. Boken beskriver Misas metoder och de framgångsfaktorer som ger personer med funktionsnedsättning möjlighet att ta sig ut i den öppna arbetsmarknaden..

Kartläggning av kvalitetsfilmsutbudet

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-08 09:23 CET - Svenska Filminstitutet

På Biografcentralens kvalitetsfilmskonferens som pågår i Norrköping 8-9 november presenterar Svenska Filminstitutet en analys av filmutbudet i landet.

Tydliga satsningar på förskolan

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-07 17:40 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Skolinspektionen riktade i oktober kritik mot förskolan i flera stadsdelsområden i Stockholm, däribland Skarpnäck. Kritiken gällde bland annat att barngruppernas storlek inte utvärderas, att vissa förskolor inte ger möjlighet till modersmålsutveckling, samt att en del förskolor inte arbetar med att motverka traditionella könsmönster.

Jag saknar dig vinner igen

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-07 10:29 CET - Svenska Filminstitutet

När Nordiska filmdagarna avslutades i helgen med en galaceremoni på Theater Lübeck igår kväll stod det klart att Jag saknar dig vunnit barn- och ungdomsfilmens pris på den 53:e upplagan av festivalen.

Misa stöttar personer med olika funktionsnedsättningar att få anställning på den öppna arbetsmarknaden!

Nyhet Publicerad: 2011-11-07 07:58 CET - Misa AB

Hittills i år har Misa stöttat 39 personer från daglig verksamhet enl. Lss och sysselsättning enl SoL, ut i anställning på den öppna arbetsmarkanden. Förutom det så har 31 personer som kommit via Af till Misa fått stöd ut på den öppna arbetsmarknaden genom anställning.

Ny stor satsning på bio för synskadade

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-07 03:49 CET - Svenska Filminstitutet

Nu drar ett projekt igång för att göra biovisningar tillgängliga för synskadade, något som med biografernas nya digitala visningsteknik får helt andra möjligheter. Projektet stöds av regeringen med 2,4 miljoner kronor och genomförs i samverkan av Svenska Filminstitutet och Post- och telestyrelsen.

Misa har medverkat i EU-projektet "Building Bridges"

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-03 15:29 CET - Misa AB

Misa har tillsammans med fyra andra medlemsländer i Europa färdigställt EU-Projektet ”Building Bridges” som syftade till att förbättra den allmänna medvetenheten och kunskapen om personer med särskilda behov. Projektet har pågått sedan hösten 2009 och avslutades under september 2011.

80 % av miljöbilarna långt ifrån förnybara

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-03 11:22 CET - Energikontor Sydost

Försäljningen av miljöbilar slår nya rekord, men vid en närmare granskning framgår det att majoriteten av miljöbilarna som säljs är bilar med fossila bränslen, det vill säga bensin- och dieselbilar. År 2030 har regeringen satt målet att Sveriges fordonsflotta ska vara oberoende av fossila bränslen. Biogas är ett förnybart bränsle och gasbilen är ett utmärkt alternativ till bilar med fossila bränslen. Med biogas kan vi nå målet.

Sven-Bertil Taube till "Actors Studio" på Cinemateket

Pressmeddelande Publicerad: 2011-11-02 08:41 CET - Svenska Filminstitutet

En av Sveriges mest populära artister i hela sju decennier, Sven-Bertil Taube, blir nästa gäst till "Actors Studio" på Cinemateket. Torsdagen den 10 november samtalar Sven-Bertil Taube i Bio Victor i Filmhuset med Roger Wilson om sin spännande karriär.

Konjunkturbarometern, oktober 2011

Pressmeddelande Publicerad: 2011-10-28 07:15 CEST - Konjunkturinstitutet