Löneutvecklingen t o m februari

Pressmeddelande Publicerad: 2007-05-03 10:41 CEST - Medlingsinstitutet

Världsmästare i år igen

Pressmeddelande Publicerad: 2007-03-22 11:33 CET - Avfall Sverige AB

RVF byter namn till Avfall Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2007-01-01 12:42 CET - Avfall Sverige AB

Åre och Vaggeryd toppar årets Ekomatsliga

Pressmeddelande Publicerad: 2006-12-04 19:45 CET - EkoMatCentrum

Åre och Vaggeryds kommuner serverar mest ekologiskt i Sverige. Åre serverar 16,6 procent och Vaggeryd 15,2 procent ekologiskt i de offentliga köken. Där med har de vunnit Ekomatsligan 2006. Nationellt har den offentliga konsumtionen av ekologiskt ökat från 2,5 till 4,1 procent på två år.

Avfallshantering bidrar till att stävja klimatförändringar

Pressmeddelande Publicerad: 2006-10-25 16:18 CEST - Avfall Sverige AB

Fastighetsägare och kommuner får betala producentansvaret

Pressmeddelande Publicerad: 2006-09-13 11:00 CEST - Avfall Sverige AB

Sveriges största miljörörelse: Din insats – vårt uppdrag

Pressmeddelande Publicerad: 2006-07-03 10:21 CEST - Avfall Sverige AB

Avfallstrenden 2006 Uppdaterade siffror

Pressmeddelande Publicerad: 2006-06-28 10:34 CEST - Avfall Sverige AB

Tron är ingen privatsak

Pressmeddelande Publicerad: 2006-06-05 13:25 CEST - Verbum AB

Modellen med religionen som privatsak, fungerar inte, säger KG Hammar.

Halva himlen bärs upp av kvinnor!

Pressmeddelande Publicerad: 2006-05-30 10:13 CEST - Verbum AB

Vi som lever nu tillhör den första generationen kvinnor som har möjlighet att utrota krigen.

Avfallstrender: Återvinningen ökar

Pressmeddelande Publicerad: 2006-05-29 11:00 CEST - Avfall Sverige AB

Pressinbjudan: Lena Sommestad delar ut RVFs stipendier 2006

Pressmeddelande Publicerad: 2006-05-25 10:00 CEST - Avfall Sverige AB

Ännu en ny skatt drabbar hushållen

Pressmeddelande Publicerad: 2006-04-28 15:10 CEST - Avfall Sverige AB

Farligt avfall – farligare än många tror

Pressmeddelande Publicerad: 2006-03-24 12:30 CET - Avfall Sverige AB

Inga miljöskäl bakom avfallsskatten

Pressmeddelande Publicerad: 2006-03-21 14:35 CET - Avfall Sverige AB

Vi verkar för en bättre arbetsmiljö i avfallsbranschen

Pressmeddelande Publicerad: 2005-11-14 13:00 CET - Avfall Sverige AB

Återvinning av elavfall fungerar väl i Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2005-10-11 15:21 CEST - Avfall Sverige AB

För mycket farligt avfall i soporna

Pressmeddelande Publicerad: 2005-08-24 15:30 CEST - Avfall Sverige AB

Hushållsavfall till tippen har minskat med en miljon ton

Pressmeddelande Publicerad: 2005-06-21 12:55 CEST - Avfall Sverige AB

4,2 miljoner ton hushållsavfall årligen – vi tar hand om det!

Pressmeddelande Publicerad: 2005-06-03 12:00 CEST - Avfall Sverige AB

Avfallsmängden minskar kraftigt under de närmaste 15 åren

Pressmeddelande Publicerad: 2005-05-26 15:00 CEST - Avfall Sverige AB

Från bord till jord...

Pressmeddelande Publicerad: 2005-04-22 15:30 CEST - Avfall Sverige AB

Fogelstadgruppen - föregångare eller undantag?

Pressmeddelande Publicerad: 2005-03-24 13:00 CET - Södertörns högskola