De fyra bästa nominerade till europeisk utmärkelse

Pressmeddelande Publicerad: 2013-04-18 09:00 CEST - Avfall Sverige AB

Ny medlare i kommunala tvisten

Pressmeddelande Publicerad: 2013-04-17 11:44 CEST - Medlingsinstitutet

MP: Stockholms stad ska producera sin egen vindkraft

Pressmeddelande Publicerad: 2013-04-17 09:41 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STADRagnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm08-508 29 000 (växel)

Sysselsättningen sjunker brant för personer med funktionsnedsättning

Pressmeddelande Publicerad: 2013-04-17 08:45 CEST - Funktionsrätt Sverige

Sysselsättningsgraden för människor med funktionsnedsättning dalar kraftigt. För kvinnorna är situationen värst: av dem har bara 39 procent ett jobb. En grupp i samhället har det extra tufft på arbetsmarknaden, oavsett konjunkturläge och i vilken bransch de verkar. Det är kvinnor och män vars arbetsförmåga påverkas av funktionsnedsättningar. Nu visar ny statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) att bara 44 procent av dem är i arbete, det vill säga är anställda, egenföretagare eller föräldralediga. För kvinnorna är situationen ännu sämre: av dem har bara 39 procent ett jobb. - Att personer med funktionsnedsättningar som har en nedsatt arbetsförmåga har svårt att få jobb är inget nytt, men det som hänt de senaste åren är att sysselsättningsgraden har sjunkit brant från en redan låg nivå. Vid Arbetskraftsundersökningen(AKU) 2008 var sysselsättningsgraden för denna grupp nere på 50,0 procent. Enligt SCBs undersökning har den idag sjunkit med ytterligare sex procentenheter – en anmärkningsvärd siffra som går stick i stäv med regeringens uttalade ambitioner, säger Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden.Var fjärde person av alla som idag är inskrivna hos Arbetsförmedlingen har någon form av funktionsnedsättning. Av dessa har sex av tio varit arbetslösa eller haft aktivitetsstöd i mer än två år. - Regeringen måste nu vidta en rad jobbfrämjande åtgärder. Först och främst bör den lägga en proposition om genomförandet av den så kallade FunkA-utredningens förslag. Höjt tak för lönebidrag och enklare regler för lönestöd är två viktiga delar. Den arbetssökande behöver ges större valfrihet och inflytande över de stödinsatser som Arbetsförmedlingen erbjuder. Dessutom behöver Arbetsförmedlingens verksamhet starkare styras upp för att säkerställa att budgeterade medel faktiskt når de resultat som regering och riksdag förväntar, säger Ingrid Burman. Handikappförbunden anser att styrningen av Arbetsförmedlingens verksamhet bör bygga på incitament som stimulerar kvalitet, effektivitet och utfall. Incitamenten bör återspeglas i alla led inom myndigheten, från ledning till den enskilda handläggaren. Arbetsförmedlingens specialkompetens på området bör också öka.- Den enskilda handläggaren kan aldrig ha en heltäckande kompetens kring varje funktionsnedsättning, men alla handläggare måste ha enkel tillgång till specialister med fördjupad kunskap om arbetshjälpmedel, anpassningsmöjligheter och andra relevanta insatser, menarIngrid Burman.Ekonomifakta:

Pressinbjudan: Värdstadsträff i Kalmar inför UEFA Dam-EM

Pressmeddelande Publicerad: 2013-04-16 17:00 CEST - Destination Kalmar

Medlare utsedda på kommunala området

Pressmeddelande Publicerad: 2013-04-16 14:46 CEST - Medlingsinstitutet

Presskontakt

Nu drar Moviement igång - de tio deltagarna klara

Pressmeddelande Publicerad: 2013-04-16 08:52 CEST - Svenska Filminstitutet

Nu är de tio deltagarna klara till Moviement, Filminstitutets förändringsprogram för regisserande kvinnor. Programmet arbetar med individuell utveckling, ömsesidigt lärande, genus och medvetet ledarskap.

Stiftelse för forskning om njursjukdom - den dolda folksjukdomen

Pressmeddelande Publicerad: 2013-04-16 06:30 CEST - Njurförbundet

Medlare utsedda i tre tvister i transportsektorn

Pressmeddelande Publicerad: 2013-04-15 17:19 CEST - Medlingsinstitutet

Medling i tvist om kollektivavtal

Pressmeddelande Publicerad: 2013-04-15 11:05 CEST - Medlingsinstitutet

Moving Sweden - ny satsning för utmanare och förnyare

Pressmeddelande Publicerad: 2013-04-15 01:02 CEST - Svenska Filminstitutet

Moving Sweden, med start 22 april, är en ny 3-årig satsning för att ge filmare (erfarna eller nya) tillfälle att utmana sitt gestaltande i både form och innehåll - och för att främja kontinuitet för svenska filmskapare.

Så blir Kalmars Fan Zone i samband med UEFA Dam-EM

Pressmeddelande Publicerad: 2013-04-13 08:00 CEST - Destination Kalmar

Vi är nu trippelcertifierade

Pressmeddelande Publicerad: 2013-04-11 08:00 CEST - Eskilstuna Kommunfastigheter

Författardebut för hundra barn från Berättarministeriets skrivarverkstäder i Järva och Södertälje

Pressmeddelande Publicerad: 2013-04-10 13:24 CEST - Berättarministeriet

Hundra barn mellan 8 och 14 år från Järva och Södertälje medverkar i Berättarministeriets nya bok Restips för utomjordingar – din guide till Jorden. Alla intäkter från boken, som ges ut i samarbete med Bonnier Carlsen tisdag 16 april, går oavkortat till Berättarministeriets skrivarverkstäder.

Nystart för biografer i Katthammarsvik, Söråker och Vingåker

Pressmeddelande Publicerad: 2013-04-10 01:46 CEST - Svenska Filminstitutet

I den senaste omgången av stöd till biografer på mindre orter har medel fördelats till digitalisering, publikarbete (inom t.ex. marknadsföring och breddad repertoar) och även allmän upprustning av ljud och duk.

Ny avhandling om självmord i Ryssland

Pressmeddelande Publicerad: 2013-04-09 13:53 CEST - Södertörns högskola

Filminstitutet 50 år - nu går startskottet

Pressmeddelande Publicerad: 2013-04-09 10:50 CEST - Svenska Filminstitutet

I år är det 50 år sedan Svenska Filminstitutet grundades. Idag står svensk filmpolitik igen inför stora utmaningar. Vad finns det att lära av historien? Hur får vi en stark filmpolitik för de kommande decennierna? Dessa frågor kommer att vara i fokus under jubileumsåret. Målet är att engagera så många som möjligt i samtalet.

Medlare utsedda i målerikonflikt

Pressmeddelande Publicerad: 2013-04-09 10:31 CEST - Medlingsinstitutet

Prins Daniel besökte Berättarministeriet

Pressmeddelande Publicerad: 2013-04-09 07:00 CEST - Berättarministeriet

Måndag 8 april 2013, besökte Prins Daniel Berättarministeriets skrivarverkstad i Södertälje. Syftet med besöket var att få en inblick i hur Berättarministeriet arbetar med det skrivna ordet för att främja den socioekonomiska rörligheten i samhället. Prinsen medverkade när klass 3 röd från Brunnsängsskolan i Södertälje skrev boken ”Herr Papperslapp och Bobo Jimmy”– en fantasifull berättelse om liv och död.

Misa är utställare på Leva och Fungera 2013!

Pressmeddelande Publicerad: 2013-04-05 09:53 CEST - Misa AB

16 april kl 14.30  på scenen "Leva scen och bar" kan ni lyssna på vår föreläsning "Med rätt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet" med Magdalena Olsson, (Misa Bondegatan) och Magnus Kallenberg, (Misa Göteborg).

Misa vänder sig till personer som har en önskan om att få arbeta och har svårigheter att på egen hand ta sig fram i arbetslivet.

Vi arbetar med att matcha personens resurser och positiva egenskaper med passande arbetsplats och arbetsuppgifter. Vår ambition är att möjliggöra en anställning i de fall personen har det som mål. Vår grundidé är att alla kan delta i arbetslivet med rätt stöd

De tjänster vi erbjuder är arbetsinriktad daglig verksamhet för personer som får stöd via LSS (Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade), även arbetsinriktad sysselsättning för personer som får stöd via SoL (Socialtjänstlagen). Under de senaste åren erbjuder vi även tjänster via Arbetsförmedlingen för  personer som har rätt till arbetsmarknadspolitiska insatser.

Under 2012 har 7,7% av våra deltagare från daglig verksamhet och sysselsättning enligt SoL kommit till anställning på den öppna arbetsmarknaden. Detta är personer med utvecklingsstörning, autism, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som asperger syndrom, förvärvad hjärnskada i vuxen ålder samt psykiska funktionsnedsättningar. Tittar vi enbart på personer med psykiska funktionsnedsättningar är resultatet 25% till anställning!

Välkomna till vår monter DO2:06!

Kalmar Mini Tri 2013 öppnar anmälan 19 april

Pressmeddelande Publicerad: 2013-04-03 12:01 CEST - Destination Kalmar

Svensk dokumentär tävlar i Brasilien

Pressmeddelande Publicerad: 2013-04-03 11:21 CEST - Svenska Filminstitutet

Nahid Perssons My Stolen Revolution är i tävlan på dokumentärfestivalen It´s All True International Documentary Film Festival (É Tudo verdade). Festivalen pågår 4 - 14 april parallellt i både Sao Paolo och Rio de Janeiro.

UEFA Dam-EM 2013 – 99 dagar kvar till avspark!

Pressmeddelande Publicerad: 2013-04-02 15:33 CEST - Destination Kalmar

Misa föreläser på SFSE årliga konferens!

Nyhet Publicerad: 2013-03-28 11:27 CET - Misa AB

Den 18-19 april hålls den årliga konferensen för Svenska Föreningen Supported Employment (SFSE) med temat ”Metodarbetets skiftningar”.