Stockholms trafikborgarråd välkomnar att regeringen nu ska se över regleringen av elsparkcyklar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-03 13:32 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Idag har regeringen gett Transportstyrelsen i uppdrag att se över regleringen av elsparkcyklar, bland annat med syfte att ge kommunerna bättre möjlighet att reglera nya trafikslag och att se över frågan om tillståndsplikt. Uppdraget välkomnas av trafikborgarrådet Daniel Helldén och är i linje med vad han tidigare föreslagit.

Relaxen har fått ett ansiktslyft och det vill vi fira!

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-03 11:22 CEST - Kalmar kommun

Äventyrsbadet i Kalmar har uppdaterat Relaxen och anpassat den för att vara en plats för avkoppling. På avdelningen hittar man nu ett härligt rum med en sollampa. En stunds vistelse i solljus är avstressande och njutbar, avstressningseffekten hos människor är efter kort tid total. Medicinskt positiva effekter av vistelse i sol och värme är väl dokumenterade. I nordiska breddgrader är solljus en bristvara under stor del av året och leder till stress, nedstämdhet och ohälsa med sjukskrivningar som följd.

Strong Swedish lineup at the BFI London Film Festival

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-02 15:17 CEST - Svenska Filminstitutet

Ten Swedish films and co-productions are featured at the BFI London Film Festival which starts on October 2, among them Levan Akin's festival hit And Then We Danced and Anna Eborn's acclaimed documentary Transnistra. Furthermore, Victor Lindgren's The Unpromised Land has been selected for the Tokyo International Film Festival.

Renovering av Stadsparken

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-02 10:13 CEST - Kalmar kommun

Under hösten kommer renovering att genomföras i Stadsparken.

Resultat av drogvaneundersökningen 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-02 10:00 CEST - Timrå kommun

Timrå kommun har, för sjätte året i rad, genomfört en drogvaneundersökning bland ungdomar i årskurs 7-9. Ur ett alkohol- och drogperspektiv är årets resultat positivt. Det som sticker ut i undersökningen är att årskurs 7 inte har uppgivit något dagligt tobaksanvändande.

Region Kronoberg arrangerar Yrkes-SM 2022

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-01 16:40 CEST - Region Kronoberg

Nu är det klart: Region Kronoberg får vara värd för Yrkes-SM i Växjö 2022.

Västerbotten tar över ordförandeskapet i Barents Regional Council

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-01 15:38 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Under perioden 2–4 oktober äger flera internationella högnivåmöten rum i Umeå. Vid det första av dem, Barents Regional Council onsdag den 2 oktober, tar Västerbotten över ordförandeskapet i Barentssamarbetet.

Barnens filmdag 6 oktober – upptäck, upplev och skapa filmhistoria!

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-01 14:13 CEST - Svenska Filminstitutet

Söndag 6 oktober öppnar Filmhuset dörrarna för alla barn med filmskaparverkstäder, kostymprovning, maskinrumsbesök, filmvisningar och guidning av filmhistoriska rum som vanligtvis inte är öppna för allmänheten.

Användningen av biogas ökar kraftigt

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-01 13:00 CEST - Avfall Sverige AB

Intresset för biogas fortsätter att öka kraftigt i Sverige, visar ny statistik från Energimyndigheten. Det är subventionerad importerad biogas som täcker det stigande behovet medan ökningen i svensk produktion helt har avstannat. Nu måste svensk produktion stimuleras för att bli konkurrenskraftig, menar branschföreträdare.

Single-inhaler extrafine triple therapy

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-01 12:49 CEST - Chiesi Pharma

SINGLE-INHALER EXTRAFINE TRIPLE THERAPY OF INHALED CORTICOSTEROID PLUS LONG-ACTING Β2-AGONIST PLUS LONG-ACTING MUSCARINIC ANTAGONIST THERAPY IMPROVES LUNG FUNCTION AND REDUCES ASTHMA EXACERBATIONS

Behandling med fast kombination av extrafina partiklar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-01 12:42 CEST - Chiesi Pharma

Behandling med fast kombination av extrafina partiklar (corticosteroid + långverkande Β2-agonist + långverkande muscarin antagonist) via inhalation, förbättrar lungsjukdom och minskar risken för svåra astmaförsämringsperioder

Minskad tilldelning av gratis utsläppsrätter stärker utsläppshandeln

Nyhet Publicerad: 2019-10-01 10:15 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har nu lämnat in en förteckning till Europeiska kommissionen över vilka svenska anläggningar som ansökt om gratis tilldelning av utsläppsrätter för perioden 2021-2025. Regelverket som styr antalet utsläppsrätter som kan ges gratis har blivit striktare, vilket stärker utsläppshandelssystemet ytterligare.

Pressinbjudan: Förbättring för Kalmar i Skolverkets nationella betygsstatistik

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-01 08:30 CEST - Kalmar kommun

Skolverket har nu publicerat den nationella betygsstatistiken för läsåret 2018/2019. Med anledning av detta bjuder utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson och Södermöre kommundelsnämnds ordförande Magnus Uhr in till pressträff.

Presskonferens om konjunkturläget och ny prognos

Nyhet Publicerad: 2019-10-01 08:00 CEST - Konjunkturinstitutet

Onsdagen den 9 oktober presenterar vi vår prognos över konjunkturläget. Presentationen hålls av prognoschef Ylva Hedén Westerdahl. Med på presskonferensen är generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.

Bröst, nakenbad och kurragömmaklimax – här är de fem filmerna i It’s Love

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-30 14:27 CEST - Svenska Filminstitutet

Kortfilmssatsningen It’s Love med romantisk komedi i fokus har nu resulterat i fem uttagna projekt som vardera tilldelas sammanlagt 300 000 kronor. Satsningen är ett samarbete mellan Svenska Filminstitutet, Filmbasen, Filmpool Nord, Film i Skåne och Film i Väst.

Ny fjälled i södra Västerbottensfjällen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-30 12:58 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen Västerbotten arbetar med en ny skid- och vandringsled som kommer att binda samman sträckan mellan Hemavan, Klimpfjäll och Borgafjäll.

Löneutvecklingen till och med juli 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-30 09:34 CEST - Medlingsinstitutet

Lönerna i Sverige ökade med 2,6 procent under årets första sju månader, jämfört med samma period 2018. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistikens utfall till och med juli månad i år. Löneökningstakten så här långt är ungefär lika stor som helåret 2018, då den var 2,5 procent.

Nya regler för parkering i Kalmar stadskärna

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-27 08:55 CEST - Kalmar kommun

1 oktober börjar nya regler gälla för var och hur länge du får parkera i Kalmar stadskärna.

Barn är mjuka och bilar är hårda – men ändå vill socialdemokraterna att bilarna ska få köra snabbare vid förskolor

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-26 15:22 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Idag röstar Trafiknämnden om de nya hastighetsplanerna för stadsdelarna Skarpnäck, Farsta, Östermalm och Rinkeby-Kista, ytterligare ett steg i den reform som innebär att 50 km/h försvinner och ersätts av 30 km/h och 40 km/h som nya bashastigheter. Den grönblåa majoriteten väljer att hålla hårt på principen om 30 km/h vid skolor och förskolor, en princip socialdemokraterna väljer att frångå på många platser i sitt eget beslutsförslag.

Lyckad satsning på blivande ledare löste stort frågetecken

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-26 14:03 CEST - Kalmar kommun

2016 stod omsorgen inför en stor utmaning då de under de kommande åren skulle behöva anställa många nya enhetschefer. En viktig del av lösningen blev att utbilda nya chefer, och de blivande ledarna hittades bland befintliga medarbetare i de egna verksamheterna.

Shooting Stars 2020 – välkomna med förslag på svenska kandidater

Branschmeddelande Publicerad: 2019-09-26 13:43 CEST - Svenska Filminstitutet

Tio europeiska skådespelartalanger blir varje år uttagna till att vara Shooting Stars på Berlins filmfestival. Skådespelarna presenteras i olika sammanhang på festivalen för att lyfta fram europeiskt skådespeleri och för att de ska ges möjlighet att knyta nya internationella kontakter. Agenter, rollsättare och andra från den svenska filmbranschen är nu välkomna att skicka in förslag på kandidater till Filminstitutets utlandsenhet. Deadline fredag 4 oktober.

Samverkan gör flygplatser och kraftledningsgator till hem för hotade arter

Nyhet Publicerad: 2019-09-26 10:57 CEST - Naturvårdsverket

Genom samverkansgruppen för infrastrukturens gräsmarker involveras många olika aktörer i landskapet för att hjälpa hotade arter. Arbetet gör vägkanter, kraftledningsgator och andra gräsmarker till bra livsmiljöer för många arter.

Fortsatt höga resultat för Timrås skolor

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-26 10:52 CEST - Timrå kommun

Trenden för Timrås skolor fortsätter: Fler tar gymnasieexamen, det högsta meritvärdet på fem år och i toppen gällande behörighet till gymnasiet. Det visar Skolverkets senaste statistik för elever i årskurs nio.

Ge kommunerna ett tydligare ansvar för återbruk

Nyhet Publicerad: 2019-09-26 10:04 CEST - Avfall Sverige AB

Om kommunernas återvinningscentraler ges rätt förutsättningar har de potential att uppgradera svensk avfallshantering och bli ett effektivare verktyg för den cirkulära ekonomin. Det skriver Avfall Sverige i en debattartikel i Altinget.

Hushållen väntar sig ökad arbetslöshet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-26 09:00 CEST - Konjunkturinstitutet

Barometerindikatorn föll ytterligare i september, dock marginellt, från 95,0 i augusti till 94,6. Indikatorn har därmed fallit 16,7 enheter det senaste året och pekar sedan ett antal månader tillbaka på ett svagare stämningsläge än normalt i ekonomin.

Consumers expecting increased unemployment

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-26 09:00 CEST - Konjunkturinstitutet

The Economic Tendency Indicator edged down further from 95.0 in August to 94.6 in September. It has fallen 16.7 points in the past year and has been showing weaker sentiment than normal in the economy for several months.

Dödade fridlysta flodpärlmusslor upphittade

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-26 08:47 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Det har kommit till Länsstyrelsens kännedom att en person hittat ett stort antal döda flodpärlmusslor i ute naturen. Det syns att det är människor som har brutit upp skalen och tagit ur musslorna. Arten är fridlyst och det är olagligt att skada eller påverka dem.

Sänkt parkeringsavgift för eldrivna motorcyklar och eldrivna mopeder

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-26 08:15 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Nu sänks parkeringsavgifterna för eldrivna motorcyklar och eldrivna mopeder i de parkeringshus som ägs av Stockholm parkering. Syftet är att stötta klimatsmarta transportalternativ. Samtidigt så utmanas indirekt de ålderdomliga nationella parkeringsreglerna.

Skördefest i förskolekök och skolmatsalar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-26 07:00 CEST - Kalmar kommun

Under vecka 40, 30 september-4 oktober, har förskoleköken och skolrestaurangerna skördetema. Under hela veckan blir det extra fokus på säsongens rotfrukter och frukter.

Stockholm har landets bästa återvinningscentraler

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-25 12:58 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Stockholmarna är mycket nöjda med sina återvinningscentraler. I Avfall Sveriges årliga index hamnar Stockholm i topp bland landets kommuner. Förutom nöjdhet mäts även tillgänglighet och öppettider.