Pressinbjudan: Kalmar kommuns klimatpris

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-19 08:44 CET - Kalmar kommun

Kommunfullmäktige har beslutat att Kalmar kommun ska instifta ett Klimatpris. Priset ska lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i det lokala klimatarbetet.

New film by Ruben Östlund, and animation and monster agents for younger viewers

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-19 08:16 CET - Svenska Filminstitutet

The latest titles awarded funding by the Swedish Film Institute include Triangle of Sadness, Ruben Östlund’s new feature after his Palme d’Or winner The Square. Nelly Rapp Monster Agent by Amanda Adolfsson and Utvandrarna (English title TBA) by Erik Poppe are also awarded funding. Market funding is being awarded to Dag för dag (English title TBA) by Felix Herngren, Bamse och vulkanön by Christian Ryltenius and Ur spår (English title TBA) by Mårten Klingberg.

Start i dag för utökade nationella lavinprognoser

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-19 07:00 CET - Naturvårdsverket

I dag publiceras vinterns första nationella lavinprognoser för säsongen 2019/2020. En av nyheterna är att prognosområdet i södra Lappland utökas och att prognossäsongen tidigareläggs. Nära tusen laviner dokumenterades under föregående vinter i de sex prognosområden där verksamheten bedrivs, inför denna vinter kommer analyser av satellitdata att kunna bidra till att kartlägga hur många laviner som förekommer i hela fjällkedjan.

Armatec behåller kompetensen i företaget

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-19 07:00 CET - Armatec

Genom att ge medarbetare nya utmaningar behåller Armatec kompetensen i företaget . Emelie Lindberg och Stefan Kjellgren är två nya ledare inom Undercentraler & Energiteknin samt Teknisk Armatur.

Politiskt korrekta DHR säger ”lämna ingen utanför”. Bra eller pinsamt naivt?

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-18 15:23 CET - DHR

I ett nytt avsnitt av podden "Hur tänkte ni nu?" pratar Janna Olzon och Karolina Celinska från DHR om politiskt korrekthet. Är det pretentiöst och kanske till och med naivt att tycka att ingen ska lämnas utanför?

Nya regler för asylsökande som ordnar eget boende

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-18 13:14 CET - Migrationsverket

Den 1 januari 2020 träder nya regler i kraft för asylsökande som väljer att ordna eget boende, EBO. Reglerna börjar tillämpas den 1 juli 2020 och innebär att den sökande kan förlora sin dagersättning om personen bosätter sig i områden som har socioekonomiska utmaningar.

Avveckla Brottsförebyggande rådet!

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-18 11:53 CET - Medborgerlig Samling

Sedan början av 2018 har Medborgerlig Samling krävt att Brottsförebyggande rådet (Brå) ska läggas ned. Delar av verksamheten kan med fördel flyttas till universitet och högskolor. De senaste avslöjandena från Linköpings Universitet visar att Brå snarast fungerar som ett "Brottsförvrängande råd".

Mia Enayatollah blir ny avdelningschef för kommunikation på Svenska Filminstitutet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-18 10:52 CET - Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet har rekryterat Mia Enayatollah som ny chef för kommunikationsavdelningen. I samband med hennes tillträde den 17 februari, utökas kommunikationsavdelningens ansvar till att även omfatta public affairs. Mia Enayatollah har en gedigen bakgrund inom kommunikation och public affairs, från såväl statlig som privat sektor.

I år går Hissgruppens julgåva till Stockholms Stadsmissions arbete

Nyhet Publicerad: 2019-12-18 10:46 CET - Hissgruppen AB

I år går Hissgruppens julgåva till Stockholms Stadsmissions arbete med att ge akut hjälp och långsiktigt stöd till kvinnor i hemlöshet.

Filminstitutets stöd stärker filmverksamhet i en tid då flera kommuner sparar på kulturen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-18 09:38 CET - Svenska Filminstitutet

Höstens stödomgång till filmkulturell verksamhet för barn och unga har nu fördelats. Torsby, Vingåker, Skövde och Trelleborg är några av de kommuner som fått stöd, och ökad kunskap om filmkunnighet står i fokus. Samtidigt finns en oroande tendens att många kommuner sparar på kulturen, något som Filminstitutet vill motverka.

Arbetslösheten stiger och inflationen blir tydligt lägre än Riksbankens mål

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-18 09:15 CET - Konjunkturinstitutet

Den svenska ekonomin har gått in i en tydlig avmattningsfas vilket är normalt efter flera år med högkonjunktur. Avmattningen förstärks av osäkerheten kring brexit och handelskonflikter. Produktionen i den svenska ekonomin blir något lägre och arbetslösheten något högre än normalt 2020 och 2021. Samtidigt faller inflationen tillbaka och blir påtagligt lägre än 2 procent de närmaste åren. Trots detta väntas Riksbanken fatta beslut om att höja reporäntan vid dagens möte. Det framgår av Konjunkturinstitutets nya prognos som publiceras i dag.

Unemployment to rise and inflation to remain well below the Riksbank target

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-18 09:15 CET - Konjunkturinstitutet

The Swedish economy has entered a clear slowdown phase, which is normal after several years operating above potential. The slowdown is being exacerbated by uncertainty around Brexit and trade disputes. Swedish economic output will be slightly lower than normal in 2020 and 2021, and unemployment slightly higher. Inflation will drop back and will be well below 2 per cent over the next couple of years. The Riksbank is nevertheless expected to take the decision to raise the repo rate at today’s meeting. Such are the results of the latest forecast from the National Institute of Economic Research (NIER), published today.

Dystra signaler från tjänstesektorn

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-18 09:00 CET - Konjunkturinstitutet

Barometerindikatorn minskade i december, från 94,6 till 93,3. Indikatorns nivå pekar på ett svagare stämningsläge än normalt i ekonomin. Nedgången förklaras av svagare signaler från tjänstesektorn och tillverkningsindustrin.

Bleak signals from service sector

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-18 09:00 CET - Konjunkturinstitutet

The Economic Tendency Indicator fell in December from 94.6 to 93.3 and points to weaker sentiment than normal in the economy.

Robin Söderling ny Davis Cup-kapten

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-18 08:17 CET - Svenska Tennisförbundet

Förre världsfyran och mångårige Davis Cup-spelaren Robin Söderling blir ny kapten för det svenska Davis Cup-laget.

Svenska filmer i Berlin och Clermont-Ferrand

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-17 15:04 CET - Svenska Filminstitutet

Niki Lindroth von Bahrs Något att minnas får europeisk premiär i Generation 14plus på Berlins filmfestival. Dessutom tävlar tre kortfilmer på den prestigefulla kortfilmsfestivalen i Clermont-Ferrand; I väntan på döden av Lars Vega och Isabelle Björklund, Sorry Not Sorry av Julia Thelin och DON’T, KISS .mov av Carl Olsson och Fabio Liberti.

Förbättrad tillgänglighet ger Region Kronoberg totalt 50 miljoner ur Kömiljarden

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-17 14:27 CET - Region Kronoberg

När väntetidssiffrorna för samtliga regioner sammanräknats står det klart att Region Kronoberg är en av de regioner som förbättrat tillgängligheten i den specialiserade vården mest. Därmed får regionen totalt ta del av cirka 50 miljoner ur Kömiljarden.

Här är programmet för Musik på Larmtorget 2020!

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-17 13:07 CET - Destination Kalmar

Musik på Larmtorget är en populär tradition i Kalmar. Varje tisdag och torsdag under högsommaren bjuds Kalmarbor och besökare på gratiskonserter på Kalmars främsta nöjestorg.

Myndighetskampanj ska stoppa sexuell exploatering av barn

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-17 11:35 CET - Länsstyrelsen Västerbotten

Svenskar som reser utomlands på semester och iakttar misstänkt sexuell exploatering av barn kan vända sig till den svenska polisen med tips. Det är budskapet i kampanjen Resekurage som nu återlanseras, med bland annat information på elva svenska flygplatser.

Större tyngd på indi­vi­du­ella skydds­skäl i irakiska asyl­ärenden

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-17 11:02 CET - Migrationsverket

Individuella skyddsskäl blir viktigare för att få uppehållstillstånd i Sverige som asylsökande från Irak. Det framgår av ett nytt rättsligt ställningstagande från Migrationsverket. – Intensiteten i konflikten i landet har i ett längre perspektiv minskat, säger verkets rättschef Fredrik Beijer.

Här är de utvalda regissörerna till storsatsningen 2121

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-17 10:07 CET - Svenska Filminstitutet

Beata Gårdeler, Baker Karim, Pella Kågerman, Patrik Eklund, Hugo Lilja och Jerry Carlsson – det är namnen på de filmskapare som är klara för Filminstitutets och Sveriges Televisions storsatsning 2121. De sex regissörerna ska nu göra varsin kortfilm som skildrar hur världen ser ut om 100 år. Filmerna kommer att ha världspremiär på Göteborgs filmfestival 2021 och därefter visas i SVT.

Husbilar, mode och monsteragenter

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-16 15:59 CET - Svenska Filminstitutet

Bland de senaste stödbesluten finns Triangle of Sadness av Ruben Östlund, Nelly Rapp av Amanda Adolfsson, Utvandrarna av Erik Poppe samt Lovisa Siréns långfilmsdebut Sagres. Tre filmer tilldelas marknadsstöd: Dag för dag av Felix Herngren, Bamse och vulkanön av Christian Ryltenius och Ur spår av Mårten Klingberg.

Lämna synpunkter på Naturvårdsverkets preliminära förslag på förändringar av jakttider

Nyhet Publicerad: 2019-12-16 15:53 CET - Naturvårdsverket

Det är viktigt med regelbunden översyn av jakttiderna. Den förra systematiska översynen genomfördes år 2000. Eftersom det var så länge sedan sist är de preliminära förslagen på förändringar relativt omfattande.

Många insatser banar väg för mer friluftsliv

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-16 15:00 CET - Naturvårdsverket

Allt starkare samverkan och engagemang för friluftslivet, men fler utmaningar kvarstår. Det visar en uppföljning av de tio målen för friluftslivspolitiken som redovisas till regeringen idag.

Klart med spelplats för Davis Cup-match

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-16 13:04 CET - Svenska Tennisförbundet

Kungl. Tennishallen i Stockholm blir spelplatsen när Sverige möter Chile i Davis Cup-kval i mars.

Begränsade öppettider under jul- och nyår

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-16 10:40 CET - Migrationsverket

.

Årets nya naturreservat viktiga pusselbitar i nätverk av biologisk mångfald

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-16 08:43 CET - Länsstyrelsen Västerbotten

I år har Länsstyrelsen fattat 20 beslut om nya och utvidgade naturreservat. Det innebär att den biologiska mångfalden i skogarna, våtmarkerna och vattendragen bevaras.

Manifestationer i 5 städer för Ringhals 2

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-16 05:00 CET - Medborgerlig Samling

Den 28-29 december genomförs torgmöten för en mer ansvarsfull energipolitik i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Helsingborg. Uppgift om tid och plats för respektive stad återfinns i detta pressmeddelande. Hittills har budskapet nått ca 100.000 läsare på sociala medier.

SUGARDEJTING ÄR PROSTITUTION

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-13 13:24 CET - S-kvinnor

I Dagens Nyheter idag kan vi läsa om fenomenet sugardejting och hur välbärgade män köper sex av minderåriga via dessa sajter. Redan 2017 polisanmälde S-kvinnor sugardejtinghemsidor för koppleri och anstiftan till sexualbrott. Åklagaren valde dock att lägga ner utredningen.

Presskonferens om konjunkturläget och ny prognos - 18 december

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-13 08:31 CET - Konjunkturinstitutet

Onsdagen den 18 december presenterar vi vår prognos över konjunkturläget. Presentationen hålls av prognoschef Ylva Hedén Westerdahl. Med på presskonferensen är generaldirektör Urban Hansson Brusewitz.